Divisions / Produse chimice 291

Caută
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Produse chimice

Code Name
24100000-5 Gaze
24110000-8 Gaze industriale
24111000-5 Hidrogen, argon, gaze rare, azot şi oxigen
24111100-6 Argon
24111200-7 Gaze rare
24111300-8 Heliu
24111400-9 Neon
24111500-0 Gaze medicale
24111600-1 Hidrogen
24111700-2 Azot
24111800-3 Azot lichid
24111900-4 Oxigen
24112000-2 Compuşi anorganici ai oxigenului
24112100-3 Dioxid de carbon
24112200-4 Oxizi de azot
24112300-5 Compuşi anorganici gazoşi ai oxigenului
24113000-9 Aer lichid şi aer comprimat
24113100-0 Aer lichid
24113200-1 Aer comprimat
24200000-6 Coloranţi şi pigmenţi
24210000-9 Oxizi, peroxizi şi hidroxizi
24211000-6 Oxid şi peroxid de zinc, oxid de titan, coloranţi şi pigmenţi
24211100-7 Oxid de zinc
24211200-8 Peroxid de zinc
24211300-9 Oxid de titan
24212000-3 Oxizi şi hidroxizi de crom, de mangan, de magneziu, de plumb şi de cupru
24212100-4 Oxid de crom
24212200-5 Oxid de mangan
24212300-6 Oxid de plumb
24212400-7 Oxid de cupru
24212500-8 Oxid de magneziu
24212600-9 Hidroxizi pentru coloranţi şi pentru pigmenţi
24212610-2 Hidroxid de crom
24212620-5 Hidroxid de mangan
24212630-8 Hidroxid de plumb
24212640-1 Hidroxid de cupru
24212650-4 Hidroxid de magneziu
24213000-0 Oxid de calciu hidratat
24220000-2 Extracte tanante, extracte colorante, tanini şi substanţe colorante
24221000-9 Extracte colorante
24222000-6 Extracte tanante
24223000-3 Tanini
24224000-0 Substanţe colorante
24225000-7 Produse tanante
24300000-7 Produse chimice anorganice şi organice de bază
24310000-0 Produse chimice anorganice de bază
24311000-7 Elemente chimice, acizi anorganici şi compuşi
24311100-8 Metaloizi
24311110-1 Fosfuri
24311120-4 Carburi
24311130-7 Hidruri
24311140-0 Nitruri
24311150-3 Azoturi
24311160-6 Siliciuri
24311170-9 Boruri
24311180-2 Sulf rafinat
24311200-9 Halogen
24311300-0 Metale alcaline
24311310-3 Mercur
24311400-1 Clorură de hidrogen, acizi anorganici, dioxid de siliciu şi dioxid de sulf
24311410-4 Acizi anorganici
24311411-1 Acid sulfuric
24311420-7 Acid fosforic
24311430-0 Acizi polifosforici
24311440-3 Acid hexafluorosilicic
24311450-6 Dioxid de sulf
24311460-9 Dioxid de siliciu
24311470-2 Clorură de hidrogen
24311500-2 Hidroxizi utilizaţi ca produse chimice anorganice de bază
24311510-5 Oxizi metalici
24311511-2 Pirite şi oxizi de fier
24311520-8 Hidroxid de sodiu
24311521-5 Sodă caustică
24311522-2 Sodă lichidă
24311600-3 Compuşi ai sulfului
24311700-4 Sulf
24311800-5 Carbon
24311900-6 Clor
24312000-4 Halogenuri metalice, hipocloriţi, cloraţi şi percloraţi
24312100-5 Halogenuri metalice
24312110-8 Hexafluorosilicat de sodiu
24312120-1 Cloruri
24312121-8 Clorură de aluminiu
24312122-5 Clorură ferică
24312123-2 Policlorură de aluminiu
24312130-4 Clorhidrat de aluminiu
24312200-6 Hipocloriţi şi cloraţi
24312210-9 Clorit de sodiu
24312220-2 Hipoclorit de sodiu
24313000-1 Sulfuri, sulfaţi, nitraţi, fosfaţi şi carbonaţi
24313100-2 Sulfuri, sulfiţi şi sulfaţi
24313110-5 Diverse sulfuri
24313111-2 Sulfură de hidrogen
24313112-9 Polisulfuri
24313120-8 Sulfaţi
24313121-5 Trisulfat de sodiu
24313122-2 Sulfat feric
24313123-9 Sulfat de aluminiu
24313124-6 Sulfat de sodiu
24313125-3 Sulfat de fier
24313126-0 Sulfat de cupru
24313200-3 Fosfinaţi, fosfonaţi, fosfaţi şi polifosfaţi
24313210-6 Hexametafosfat de sodiu
24313220-9 Fosfaţi
24313300-4 Carbonaţi
24313310-7 Carbonat de sodiu
24313320-0 Bicarbonat de sodiu
24313400-5 Nitraţi
24314000-8 Diverse săruri acide metalice
24314100-9 Permanganat de potasiu
24314200-0 Săruri de acizi oxometalici
24315000-5 Diverse produse chimice anorganice
24315100-6 Apă grea, alţi izotopi şi compuşii acestora
24315200-7 Cianură, oxicianură, fulminaţi, cianaţi, silicaţi, boraţi, perboraţi, săruri ale acizilor anorganici
24315210-0 Cianuri
24315220-3 Oxicianuri
24315230-6 Fulminaţi
24315240-9 Cianaţi
24315300-8 Peroxid de hidrogen
24315400-9 Cuarţ piezoelectric
24315500-0 Compuşi ai metalelor de pământuri rare
24315600-1 Silicaţi
24315610-4 Silicat de sodiu
24315700-2 Boraţi şi perboraţi
24316000-2 Apă distilată
24317000-9 Pietre sintetice
24317100-0 Pietre preţioase sintetice
24317200-1 Pietre semipreţioase sintetice
24320000-3 Produse chimice organice de bază
24321000-0 Hidrocarburi
24321100-1 Hidrocarburi saturate
24321110-4 Hidrocarburi aciclice saturate
24321111-1 Metan
24321112-8 Etilenă
24321113-5 Propenă
24321114-2 Butenă
24321115-9 Acetilenă
24321120-7 Hidrocarburi ciclice saturate
24321200-2 Hidrocarburi nesaturate
24321210-5 Hidrocarburi aciclice nesaturate
24321220-8 Hidrocarburi ciclice nesaturate
24321221-5 Benzen
24321222-2 Toluen
24321223-9 O-xileni
24321224-6 M-xileni
24321225-3 Stiren
24321226-0 Etilbenzen
24321300-3 Alţi derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor
24321310-6 Tetracloretilenă
24321320-9 Tetraclorură de carbon
24322000-7 Alcooli, fenoli, fenoli-alcooli şi derivaţii acestora, fie ei halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi, alcooli graşi industriali
24322100-8 Alcooli graşi industriali
24322200-9 Alcooli monohidroxilici
24322210-2 Metanol
24322220-5 Etanol
24322300-0 Dioli, polialcooli şi derivaţi
24322310-3 Etilenglicol
24322320-6 Derivaţi ai alcoolilor
24322400-1 Fenoli şi derivaţi ai fenolilor
24322500-2 Alcool
24322510-5 Alcool etilic
24323000-4 Acizi graşi monocarboxilici industriali
24323100-5 Uleiuri acide de rafinare
24323200-6 Acizi carboxilici
24323210-9 Acid acetic
24323220-2 Acid peracetic
24323300-7 Acizi monocarboxilici nesaturaţi şi compuşii acestora
24323310-0 Esterii acidului metacrilic
24323320-3 Esterii acidului acrilic
24323400-8 Acizi aromatici policarboxilici şi carboxilici
24324000-1 Compuşi organici cu funcţie azotată
24324100-2 Compuşi cu funcţie aminică
24324200-3 Compuşi aminici cu funcţie oxigenată
24324300-4 Ureide
24324400-5 Compuşi cu funcţie azotată
24325000-8 Compuşi organosulfuroşi
24326000-5 Aldehidă, cetonă, peroxizi organici şi eteri
24326100-6 Compuşi cu funcţie aldehidă
24326200-7 Compuşi cu funcţie cetonă şi chinonică
24326300-8 Peroxizi organici
24326310-1 Oxid de etilenă
24326320-4 Eteri
24327000-2 Diverse substanţe chimice organice
24327100-3 Derivaţi vegetali pentru vopsire
24327200-4 Cărbune de lemn
24327300-5 Uleiuri şi produse rezultate din distilarea la temperaturi ridicate a gudronului de huilă, a smoalei şi a gudronului
24327310-8 Gudron de huilă
24327311-5 Creozot
24327320-1 Smoală
24327330-4 Gudron
24327400-6 Produse pe bază de răşină
24327500-7 Leşii reziduale rezultate din fabricarea celulozei
24400000-8 Îngrăşăminte şi compuşi azotaţi
24410000-1 Îngrăşăminte azotate
24411000-8 Acid azotic şi săruri
24411100-9 Nitrat de sodiu
24412000-5 Acizi sulfonitrici
24413000-2 Amoniac
24413100-3 Amoniac lichid
24413200-4 Clorură de amoniu
24413300-5 Sulfat de amoniu
24420000-4 Îngrăşăminte fosfatice
24421000-1 Îngrăşăminte minerale fosfatice
24422000-8 Îngrăşăminte chimice fosfatice
24430000-7 Îngrăşăminte de origine animală sau vegetală
24440000-0 Diverse tipuri de îngrăşăminte
24450000-3 Produse agrochimice
24451000-0 Pesticide
24452000-7 Insecticide
24453000-4 Erbicide
24454000-1 Regulatori de creştere vegetală
24455000-8 Dezinfectanţi
24456000-5 Rodenticide
24457000-2 Fungicide
24500000-9 Materiale plastice primare
24510000-2 Polimeri primari ai etilenei
24520000-5 Polimeri primari ai propilenei
24530000-8 Polimeri primari ai stirenului
24540000-1 Polimeri primari ai vinilului
24541000-8 Polimeri primari ai acetatului de vinil
24542000-5 Polimeri acrilici primari
24550000-4 Poliesteri primari
24560000-7 Poliamide primare
24570000-0 Răşini ureice primare
24580000-3 Răşini aminice primare
24590000-6 Siliconi primari
24600000-0 Explozibili
24610000-3 Explozibili preparaţi
24611000-0 Pulberi propulsive
24611100-1 Combustibili cu propergol
24612000-7 Diverse tipuri de explozibili
24612100-8 Dinamită
24612200-9 TNT
24612300-0 Nitroglicerină
24613000-4 Rachete de semnalizare, rachete antigrindină, semnalizator pe timp de ceaţă şi articole pirotehnice
24613100-5 Cartuşe fonoacustice
24613200-6 Artificii
24615000-8 Fitile, capse detonante, iniţiatoare şi detonatoare electrice
24900000-3 Produse chimice fine şi produse chimice variate
24910000-6 Cleiuri
24911000-3 Gelatine
24911200-5 Adezivi
24920000-9 Uleiuri esenţiale
24930000-2 Substanţe chimice pentru fotografii
24931000-9 Plăci şi filme fotografice
24931200-1 Emulsii pentru uz fotografic
24931210-4 Developatoare fotografice
24931220-7 Fixatori pentru fotografii
24931230-0 Developatoare pentru radiologie
24931240-3 Fixatori pentru radiologie
24931250-6 Medii de cultură
24931260-9 Intensificatori de imagine
24950000-8 Produse chimice speciale
24951000-5 Grăsimi şi lubrifianţi
24951100-6 Lubrifianţi
24951110-9 Noroi de foraj
24951120-2 Unsoare siliconică
24951130-5 Fluide de foraj
24951200-7 Aditivi pentru uleiuri
24951210-0 Pulbere pentru extinctoare de incendii
24951220-3 Produse extinctoare
24951230-6 Încărcătură pentru extinctoare de incendii
24951300-8 Fluide hidraulice
24951310-1 Agenţi de dejivrare
24951311-8 Produse antigel
24951400-9 Grăsimi şi uleiuri modificate chimic
24952000-2 Plastiline
24952100-3 Ceară dentară
24953000-9 Agenţi de finisare
24954000-6 Carbon activ
24954100-7 Carbon activ nou
24954200-8 Carbon activ regenerat
24955000-3 Toalete chimice
24956000-0 Peptone şi substanţe proteice
24957000-7 Aditivi chimici
24957100-8 Lianţi preparaţi pentru forme şi miezuri de turnătorie
24957200-9 Aditivi pentru ciment, mortar sau beton
24958000-4 Produse chimice pentru industria petrolului şi a gazelor
24958100-5 Produse chimice pentru fundul găurii de foraj
24958200-6 Agenţi de floculare
24958300-7 Produse chimice pe bază de noroi de foraj
24958400-8 Fiole cu gel pentru burarea explozivilor
24959000-1 Aerosoli şi produse chimice sub formă de disc
24959100-2 Aerosoli
24959200-3 Elemente chimice sub formă de disc
24960000-1 Diferite produse chimice
24961000-8 Lichide de radiator
24962000-5 Produse chimice pentru tratarea apei
24963000-2 Produse anticorozive
24964000-9 Glicerină
24965000-6 Enzime