Divisions / Prodotti kimiċi 291

Search
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Prodotti kimiċi

Code Name
24100000-5 Gassijiet
24110000-8 Gassijiet industrijali
24111000-5 Idroġenu, argon, gassijiet rari, nitoħenu u ossiġenu
24111100-6 Argon
24111200-7 Gassijiet rari
24111300-8 Ħeljum
24111400-9 Neon
24111500-0 Gasijiet għal skopijiet mediċi
24111600-1 Idoġenu
24111700-2 Nitroġenu
24111800-3 Nitroġenu likwidu
24111900-4 Ossiġenu
24112000-2 Komposti inorganiċi ta' l-ossiġenu
24112100-3 Di-ossidu tal-karbonju
24112200-4 Ossidi tan-nitroġenu
24112300-5 Komposti inorganiċi ta' l-ossiġenu inorganiċi
24113000-9 Arja likwida u kompressata
24113100-0 Arja likwida
24113200-1 Arja kompressata
24200000-6 Kuluri u pigmenti
24210000-9 Ossidi, perossidi, irdossidi
24211000-6 Osidu u perossidu taż-żingu, assidu tat-titanju, kuluri u pigmenti
24211100-7 Ossidu taż-żingu
24211200-8 Perossidu taż-żingu
24211300-9 Ossidu tat-titanju
24212000-3 Kromju, manganeżji, magnezju, ċomb u ramm, ossidi u idrossidi
24212100-4 Ossidu tal-kromju
24212200-5 Ossidu tal-manganeżju
24212300-6 Ossidu taċ-ċomb
24212400-7 Ossidu tar-ramm
24212500-8 Ossidu tal-magneżju
24212600-9 Idrossidu għall-kuluri u pigmenti
24212610-2 Idrossidu tal-kromju
24212620-5 Idrossidu tal-manganeżju
24212630-8 Idrossidu taċ-ċomb
24212640-1 Idrossidu tar-ramm
24212650-4 Idrossidu tal-manjeżju
24213000-0 Ġir idrat
24220000-2 Estratti tat-tannina, estratti tal-kulur, tannini u materja tal-kuluri
24221000-9 Estratti tal-kuluri
24222000-6 Restratti tat-tannina
24223000-3 Tannini
24224000-0 Materja tal-kuluri
24225000-7 Preperazzjonijiet tat-tannina
24300000-7 Kimiċi bażiċi inorganiċi u organiċi
24310000-0 Kemikali bażiċi inorganiċi
24311000-7 Elementi kimiċi, Aċidi u komposti inorganicċi
24311100-8 Metallojdi
24311110-1 Fosfidi
24311120-4 Karbidi
24311130-7 Idrati
24311140-0 Nitrati
24311150-3 Ażidi
24311160-6 Siliċidi
24311170-9 Boridi
24311180-2 Kubrit raffinat
24311200-9 Ħaloġenju
24311300-0 Metalli alkaliniċi
24311310-3 Merkurju
24311400-1 Klorid ta' l-idroġenu, aċidi inorganicċi, di-ossidu tas-silikon u di-ossidu tal-kubrit
24311410-4 Aċidi inorganiċi
24311411-1 Aċidu sulfuriku
24311420-7 Aċidu fosforiku
24311430-0 Aċidi poli-forsforiċi
24311440-3 Aċidi ħexa-floroċiliċi
24311450-6 Di-ossidu tal-kubrit
24311460-9 Di-ossidu tas-silikon
24311470-2 Klorid ta' l-idroġenu
24311500-2 Idrossidi bħala kimika inorganika bażika
24311510-5 Ossidi metalliċi
24311511-2 Pitali tal-ħadid u ossidi tal-ħadid
24311520-8 Idrossidu tas-sodju
24311521-5 Caustic soda (soder)
24311522-2 Soder likwidu
24311600-3 Komposti tal-kubrit
24311700-4 Kubrit
24311800-5 Karbonju
24311900-6 Klorin
24312000-4 Aloġinati tal-metalli, ipokloridi, klorati u perklorati
24312100-5 Aloginati tal-metalli
24312110-8 Silikati ħexafloro tas-sodju
24312120-1 Kloridi
24312121-8 Kloridu ta' l-aluminju
24312122-5 Kloridu ferriku
24312123-2 Kloridu poli-aluminju
24312130-4 Kloridrati ta' l-aluminju
24312200-6 Ipoklorati u klorati
24312210-9 Klorat tas-sodju
24312220-2 Ipoklorat tas-sodju
24313000-1 Sulfidi, sulfati, nitrati, fosfati u karbonati
24313100-2 Sulfidi, sulfiti u sulfati
24313110-5 Sulfadi varji
24313111-2 Sulfid ta' l-idroġenu
24313112-9 Polisulfat
24313120-8 Sulfati
24313121-5 Tiosulfat tas-sodju
24313122-2 Sulfati ferriċi
24313123-9 Sulfat ta' l-aluminju
24313124-6 Sulfat tas-sodju
24313125-3 Sulfat tal-ħadid
24313126-0 Sulfat tar-ramm
24313200-3 Fosfinati, fosfonati, fosfati u poli-fosfati
24313210-6 Fosfati ħexameta tas-sodju
24313220-9 Fosfati
24313300-4 Karbonati
24313310-7 Karbonati tas-sodju
24313320-0 Bikarbonati tas-sodju
24313400-5 Nitrati
24314000-8 Imluħa ta' l-aċidi metalliċi, varji
24314100-9 Permanganat tal-putassa
24314200-0 Imluġa ta' l-aċidi-osso-metalliċi
24315000-5 Kemikali inorganiċi varji
24315100-6 Ilma tqil, iżotopi oħrajn u l-komposti tagħhom
24315200-7 Sijanid, ossidu tas-sijanid, fulminati, sijanati, silikati, borati, perborati, im; iħa ta' aċidi inorganiċi
24315210-0 Sijanidi
24315220-3 Ossidu tas-sijanidi
24315230-6 Fulminati
24315240-9 Sijanati
24315300-8 Perossidu ta' l-idroġenu
24315400-9 Kwartżi tal-peiżo-elettriċi
24315500-0 Komposti ta' metalli rari naturali
24315600-1 Silikati
24315610-4 Silikat tas-sodju
24315700-2 Borati u perborati
24316000-2 Ilma ddistillizzat
24317000-9 Ħaġar sintetiku
24317100-0 Ħaġar prezzjuni sintetiċi
24317200-1 Ħaġar semi-prezzjużi sintetiċi
24320000-3 Kemikali organiċi bażiċi
24321000-0 Idrokarburi
24321100-1 Idrokarburi saturati
24321110-4 Idrokarburi akriliċi saturati
24321111-1 Methane (metanju)
24321112-8 Etilin
24321113-5 Propanju
24321114-2 Butanju
24321115-9 Aċitilena
24321120-7 Idrokarburi ċikliċi saturati
24321200-2 Idrokarburi ċikliċi mhux-saturati
24321210-5 Idrokarburi akriliċi mhux-saturati
24321220-8 Idrokarburi ċikliċi mhux-saturati
24321221-5 Benżin
24321222-2 Tolin
24321223-9 O-xileni
24321224-6 M-xileni
24321225-3 Styrene
24321226-0 Etil-benżil
24321300-3 Derivati aloġenizzati oħrajn ta' l-idrokarburi
24321310-6 Tetra-kloro-elitin
24321320-9 Tetra-klorid tal-karbonju
24322000-7 Alkoħoli, fenoli, alkoħol-fenoli u d-derivattivi aloġenizzati, sulfonizzati, nitrati jew nitrosazzjati tagħhom, alkoħol mxaħħma industriali
24322100-8 Alkoħol mxaħħma industriali
24322200-9 Alkoħol monoidriċi
24322210-2 Metanol
24322220-5 Etanol
24322300-0 Dioli, poli-alkoħoli u derivattivi
24322310-3 Glikol etilenju
24322320-6 Derivattivi alkoħoliċi
24322400-1 Fenoli u derivattivi
24322500-2 Alkoħol
24322510-5 Etil-alkoħoliku
24323000-4 Aċidi mxaħħma monokarboliċi industrijali
24323100-5 Żjut aċidużi mir-raffinar
24323200-6 Aċidi karboxiliċi
24323210-9 Aċidu aċetiku
24323220-2 Aċidu peraċetiku
24323300-7 Aċidi monokarboxiliċi mhux-saturati u l-komponenti
24323310-0 Esteri ta' l-aċidu metakriliku
24323320-3 Esteri ta' l-aċidu akriliku
24323400-8 Aċidi polikarboliċi aromatiċi u aċudu karboxiliċi
24324000-1 Komposti organiċi fil-funzjonijiet tan-nitroġenu
24324100-2 Komposti b'funzjoni amina
24324200-3 Komposti amino b'funzjoni ta' l-ossiġenu
24324300-4 Urejni
24324400-5 Komposti b'funzjoni tan-nitroġenu
24325000-8 Komposti organo-kubrit
24326000-5 Aldeħidi, ketonju, perossidi organiċi u eteri
24326100-6 Komposti bil-funzjonijiet ta' l-Aldeħidi
24326200-7 Ketonju u komposti bil-funzjoni tal-kwinin
24326300-8 Perossidi organiċi
24326310-1 Ossidu ta' l-etilin
24326320-4 Eteri
24327000-2 Kemikali organiċi varji
24327100-3 Derivattivi veġetali għall-għoti tal-kulur
24327200-4 Faħam tal-kannol mill-injam
24327300-5 Żjut u prodotti tad-distillizzajoni f'temperatura għolja tal-qatran tal-faħam, żift u qatran taż-żift
24327310-8 Qatran tal-faħam
24327311-5 Kreosot
24327320-1 Żift
24327330-4 Qatran taż-żift
24327400-6 Prodotti tar-reżina
24327500-7 Lissija residwali mill-manifattura tal-polpa ta' l-injam
24400000-8 Fertilizzanti u komposti tan-nitroġenu
24410000-1 Fertilizzanti nitroġeni
24411000-8 Aċidu nitriku u mluħa nitriċ
24411100-9 Nitrat tas-sodju
24412000-5 Aċidi sulfonitriċi
24413000-2 Ammonja
24413100-3 Ammonja likwida
24413200-4 Klorid ta' l-ammonjum
24413300-5 Sulfat ta' l-ammonjum
24420000-4 Fertilizzanti fosforiċi
24421000-1 Fertilizzanti fosforiċi metalliċi
24422000-8 Fertilizzanti varji
24430000-7 Fertlizzanti mill-annimali jew mill-ħxejjex
24440000-0 Fertilizzanti varji
24450000-3 Prodotti ta' l-agro-kimiċi
24451000-0 Pestiċidi
24452000-7 Insettiċidi
24453000-4 Erbiċidji
24454000-1 Regolaturi tat-tkabbir tal-pjanti
24455000-8 Disinfettant
24456000-5 Redentiċidi
24457000-2 Funġiċidi
24500000-9 Plastika f'għamliet primarji
24510000-2 Polimeri ta' l-etilin f'għamla primarja
24520000-5 Polimeri tal-propilin f'għamla primarja
24530000-8 Polimeri ta' l-isterin f'għamla primarja
24540000-1 Polimeri tal-vinil f'għamla primarja
24541000-8 Polimeri tal-vinil aċetat f'għamla primarja
24542000-5 Polimeri akriliċi f'għamla primarja
24550000-4 Għamliet primarji tal-poljesteri
24560000-7 Għamliet primarji tal-poljamidi
24570000-0 Għamliet primarji tar-reżina ta' l-urea
24580000-3 Għamliet primarji ta' l-amino-reżini
24590000-6 Għamliet primarji tas-silikoni
24600000-0 Splussivi
24610000-3 Esplossivi ppreparati
24611000-0 Trabijiet propellanti
24611100-1 Karburanti propergoli
24612000-7 Esplussivi varji
24612100-8 Dinamite
24612200-9 TNT
24612300-0 Nitrogliċerina
24613000-4 Murtali tas-sinjalar, murtali tax-xita, sinjali taċ-ċparu oġġetti pirotekniċi
24613100-5 Skrataċ li jgerxu l-għasafar
24613200-6 Logħob tan-nar
24615000-8 Niċeċ, fulminati, niċeċ tat-tqabbid u detonaturi elettriċi
24900000-3 Prodotti kimiċi fini u varji
24910000-6 Kolol
24911000-3 Ġelatini
24911200-5 Adessivi
24920000-9 Żjut essenjali
24930000-2 Kimiċi tal-fotografija
24931000-9 Pjanċi u pellikoli fotografiċi
24931200-1 Emulsjonijiet għall-użu fotografiku
24931210-4 Żviluppaturi fotografiċi
24931220-7 Fissaturi fotografiċi
24931230-0 Żviluppaturi tar-raġġi X
24931240-3 Fissaturi tar-raġġi X
24931250-6 Medja tal-kultura
24931260-9 Intensifikaturi ta' l-immaġini
24950000-8 Prodotti kimiċi speċjalizzati
24951000-5 Greases u lubrifikanti
24951100-6 Lubrifikanti
24951110-9 Tajn tat-tħaffir
24951120-2 Grease tas-silikon
24951130-5 Fluwidi tat-tħaffir
24951200-7 Adessivi għaż-żjut
24951210-0 Trab tat-tifi tan-nar
24951220-3 Aġenti tat-tifi tan-nar
24951230-6 Karigaturi tat-tifi tan-nar
24951300-8 Fluwidi idrawliċi
24951310-1 Aġenti tat-tneħħija tas-silġ
24951311-8 Preparazzjonijiet ta' kontra l-ġlata
24951400-9 Xaħmijiet u żjut kemikament modifikati
24952000-2 Għaġejjen ta' l-immudellar
24952100-3 Xama’ dentali
24953000-9 Aġenti finalizzaturi
24954000-6 Karbonju attivat
24954100-7 Karbonju attivat fil-ġdid
24954200-8 Karbonju attivat riġenerat
24955000-3 Kimiċi tat-twaletta
24956000-0 Peptoni u sustanzi tal-proteini
24957000-7 Adittivi kimiċi
24957100-8 Rabbata ppreparati għal-forom u ċ-ċentri tal-funderija
24957200-9 Adittivi għas-siment, tajn u konkrit
24958000-4 Prodotti kemikali għall-industria taż-żejt u tal-gass
24958100-5 Kemiċi għall-użu fil-bjar taż-żejt
24958200-6 Aġenti flokkulanti
24958300-7 Kimiċi tat-tajn
24958400-8 Ampulu gelinati għall-użu għal-limitazzjoni ta' l-esplussivi
24959000-1 Aerosols u kimika f'għamla ta' diska
24959100-2 Aerosols
24959200-3 Elementi kimiċi f'għamla ta' diska
24960000-1 Prodotti kimiċi varji
24961000-8 Likwidi tar-radiator
24962000-5 Kimiċi għat-trattament ta' l-ilma
24963000-2 Prodotti għal kontra s-sadid
24964000-9 Gliċerol
24965000-6 Enżimi