Divisions / Chemische producten 291

Zoek
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Chemische producten

Code Name
24100000-5 Gassen
24110000-8 Industriële gassen
24111000-5 Waterstof, argon, edelgassen, stikstof en zuurstof
24111100-6 Argon
24111200-7 Edelgassen
24111300-8 Helium
24111400-9 Neon
24111500-0 Medische gassen
24111600-1 Waterstof
24111700-2 Stikstof
24111800-3 Vloeibare stikstof
24111900-4 Zuurstof
24112000-2 Anorganische zuurstofverbindingen
24112100-3 Kooldioxide
24112200-4 Stikstofoxide
24112300-5 Gasvormige anorganische zuurstofverbindingen
24113000-9 Vloeibare lucht en perslucht
24113100-0 Vloeibare lucht
24113200-1 Perslucht
24200000-6 Kleurstoffen en pigmenten
24210000-9 Oxiden, peroxiden en hydroxiden
24211000-6 Zinkoxide en peroxide, titaniumoxide, verfstoffen en pigmenten
24211100-7 Zinkoxide
24211200-8 Zinkperoxide
24211300-9 Titaniumoxide
24212000-3 Chroom-, mangaan-, magnesium-, lood- en koperoxiden en -hydroxiden
24212100-4 Chroomoxide
24212200-5 Mangaanoxide
24212300-6 Loodoxide
24212400-7 Koperoxide
24212500-8 Magnesiumoxide
24212600-9 Hydroxiden voor verf en pigmenten
24212610-2 Chroomhydroxide
24212620-5 Mangaanhydroxide
24212630-8 Loodhydroxide
24212640-1 Koperhydroxide
24212650-4 Magnesiumhydroxide
24213000-0 Zuivere gebluste kalk
24220000-2 Looi-, verfextracten, looistoffen en kleurstoffen
24221000-9 Verfextracten
24222000-6 Looi-extracten
24223000-3 Looistoffen
24224000-0 Kleurstoffen
24225000-7 Looipreparaten
24300000-7 Anorganische en organische basischemicaliën
24310000-0 Anorganische chemische basisproducten
24311000-7 Chemische elementen, anorganische zuren en verbindingen
24311100-8 Metalloïden
24311110-1 Fosfiden
24311120-4 Carbiden
24311130-7 Hydriden
24311140-0 Nitriden
24311150-3 Aziden
24311160-6 Siliciden
24311170-9 Boriden
24311180-2 Geraffineerde zwavel
24311200-9 Halogeen
24311300-0 Alkalimetalen
24311310-3 Kwik
24311400-1 Waterstofchloride, anorganische zuren, silicium- en zwaveldioxide
24311410-4 Anorganische zuren
24311411-1 Zwavelzuur
24311420-7 Fosforzuur
24311430-0 Polyfosforzuur
24311440-3 Waterstofhexafluorosilicaat
24311450-6 Zwaveldioxide
24311460-9 Siliciumdioxide
24311470-2 Waterstofchloride
24311500-2 Hydroxiden als anorganische basische chemicaliën
24311510-5 Metaaloxiden
24311511-2 IJzerzouten en ijzeroxiden
24311520-8 Natriumhydroxide
24311521-5 Bijtende soda
24311522-2 Vloeibare soda
24311600-3 Zwavelverbindingen
24311700-4 Zwavel
24311800-5 Koolstof
24311900-6 Chloor
24312000-4 Verbindingen van metalen met halogenen; hypochlorieten, chloraten en perchloraten
24312100-5 Verbindingen van metalen met halogenen
24312110-8 Natriumhexafluorsilicaat
24312120-1 Chloriden
24312121-8 Aluminiumchloride
24312122-5 Ferrichloride
24312123-2 Polyaluminiumchloride
24312130-4 Aluminiumchloorhydraat
24312200-6 Hypochlorieten en chloraten
24312210-9 Natriumchloride
24312220-2 Natriumhypochloride
24313000-1 Sulfiden, sulfaten; nitraten, fosfaten en carbonaten
24313100-2 Sulfiden, sulfieten en sulfaten
24313110-5 Diverse sulfiden
24313111-2 Waterstofsulfide
24313112-9 Polysulfiden
24313120-8 Sulfaten
24313121-5 Natriumthiosulfaat
24313122-2 Ferrisulfaat
24313123-9 Aluminiumsulfaat
24313124-6 Natriumsulfaat
24313125-3 IJzersulfaat
24313126-0 Kopersulfaat
24313200-3 Fosfinaten, fosfonaten, fosfaten en polyfosfaten
24313210-6 Natriumhexametafosfaat
24313220-9 Fosfaten
24313300-4 Carbonaten
24313310-7 Natriumcarbonaat
24313320-0 Natriumbicarbonaat
24313400-5 Nitraten
24314000-8 Metaalzouten
24314100-9 Kaliumpermanganaat
24314200-0 Oxometaalzuren
24315000-5 Anorganische chemicaliën
24315100-6 Zwaar water en andere isotopen en verbindingen
24315200-7 Cyanide, cyanideoxide, fulminaten, cyanaten, silicaten; boraten, perboraten, zouten van anorganische zuren
24315210-0 Cyaniden
24315220-3 Cyanideoxide
24315230-6 Fulminaten
24315240-9 Cyanaten
24315300-8 Waterstofperoxide
24315400-9 Piëzo-elektrisch kwarts
24315500-0 Verbindingen van zeldzame aardmetalen
24315600-1 Silicaten
24315610-4 Natriumsilicaat
24315700-2 Boraten en perboraten
24316000-2 Gedistilleerd water
24317000-9 Synthetische stenen
24317100-0 Synthetische edelstenen
24317200-1 Synthetische halfedelstenen
24320000-3 Organische basischemicaliën
24321000-0 Koolwaterstoffen
24321100-1 Verzadigde koolwaterstoffen
24321110-4 Acyclische verzadigde koolwaterstoffen
24321111-1 Methaan
24321112-8 Ethyleen
24321113-5 Propeen
24321114-2 Buteen
24321115-9 Acetyleen
24321120-7 Cyclische verzadigde koolwaterstoffen
24321200-2 Onverzadigde koolwaterstoffen
24321210-5 Onverzadigde acyclische koolwaterstoffen
24321220-8 Onverzadigde cyclische koolwaterstoffen
24321221-5 Benzeen
24321222-2 Tolueen
24321223-9 O-xylenen
24321224-6 M-xylenen
24321225-3 Styreen
24321226-0 Ethylbenzeen
24321300-3 Andere chloorderivaten van koolwaterstoffen
24321310-6 Tetrachloorethyleen
24321320-9 Koolstoftetrachloride
24322000-7 Alcoholen, fenolen, fenolalcoholen alsmede halogeen-, gesulfoneerde, nitro- of nitrosoderivaten daarvan; industriële vetalcoholen
24322100-8 Industriële vetalcoholen
24322200-9 Eenwaardige alcoholen
24322210-2 Methanol
24322220-5 Ethanol
24322300-0 Diolen, polyalcoholen en derivaten
24322310-3 Ethyleenglycol
24322320-6 Alcoholderivaten
24322400-1 Fenolen en fenolderivaten
24322500-2 Alcohol
24322510-5 Ethylalcohol
24323000-4 Industriële monocarbonvetzuren
24323100-5 Raffinagevetzuren
24323200-6 Carbonzuren
24323210-9 Azijnzuur
24323220-2 Per-azijnzuur
24323300-7 Onverzadigde monocarbonzuren en samenstellingen daarvan
24323310-0 Esters van methacrylzuur
24323320-3 Acrylzuuresters
24323400-8 Aromatische polycarbonzuren en carbonzuren
24324000-1 Organische verbindingen met stikstofhoudende groepen
24324100-2 Aminoverbindingen
24324200-3 Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen
24324300-4 Ureïnen
24324400-5 Verbindingen met stikstofhoudende groepen
24325000-8 Verbindingen van organische zwavel
24326000-5 Aldehyde, keton, organische peroxiden, en ethers
24326100-6 Verbindingen met aldehydegroepen
24326200-7 Verbindingen met keton- en chinongroepen
24326300-8 Organische peroxiden
24326310-1 Ethyleenoxide
24326320-4 Ethers
24327000-2 Diverse organische chemicaliën
24327100-3 Plantaardige derivaten voor het verven
24327200-4 Houtskool
24327300-5 Olie en distillatieproducten van steenkoolteer met een hoge temperatuur, pek en pekteer
24327310-8 Steenkoolteer
24327311-5 Creosoot
24327320-1 Pek
24327330-4 Pekteer
24327400-6 Harsproducten
24327500-7 Loog als residu van houtpulpvervaardiging
24400000-8 Meststoffen en stikstofverbindingen
24410000-1 Stikstofhoudende meststoffen
24411000-8 Salpeterzuur en -zouten
24411100-9 Natriumnitraat
24412000-5 Nitreerzuur
24413000-2 Ammoniak
24413100-3 Vloeibare ammoniak
24413200-4 Ammoniumchloride
24413300-5 Ammoniumsulfaat
24420000-4 Fosfaathoudende meststoffen
24421000-1 Minerale fosfaathoudende meststoffen
24422000-8 Chemische fosfaathoudende meststoffen
24430000-7 Meststoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong
24440000-0 Diverse meststoffen
24450000-3 Chemische producten voor de landbouw
24451000-0 Pesticiden
24452000-7 Insecticiden
24453000-4 Herbiciden
24454000-1 Plantengroeiregulatoren
24455000-8 Ontsmettingsmiddelen
24456000-5 Verdelgingsmiddelen voor knaagdieren
24457000-2 Fungiciden
24500000-9 Kunststoffen in primaire vorm
24510000-2 Ethyleenpolymeren in primaire vorm
24520000-5 Propyleenpolymeren in primaire vorm
24530000-8 Styreenpolymeren in primaire vorm
24540000-1 Vinylpolymeren in primaire vorm
24541000-8 Vinylacetaatpolymeren in primaire vorm
24542000-5 Acrylpolymeren in primaire vorm
24550000-4 Polyesters in primaire vorm
24560000-7 Polyamiden in primaire vorm
24570000-0 Ureumharsen in primaire vorm
24580000-3 Aminoharsen in primaire vorm
24590000-6 Siliconen in primaire vorm
24600000-0 Explosieven
24610000-3 Bereide explosieven
24611000-0 Drijflading
24611100-1 Voortstuwingsvloeistoffen
24612000-7 Diverse explosieven
24612100-8 Dynamiet
24612200-9 TNT
24612300-0 Nitroglycerine
24613000-4 Lichtkogels, antihagelraketten, mistsignalen en pyrotechnische artikelen
24613100-5 Vogelafschrikkogels
24613200-6 Vuurwerk
24615000-8 Lonten, slaghoedjes, ontstekers en elektrische detonatoren
24900000-3 Fijnchemicaliën en diverse chemische producten
24910000-6 Lijm
24911000-3 Gelatine
24911200-5 Kleefmiddelen
24920000-9 Etherische oliën
24930000-2 Fotochemische producten
24931000-9 Fotografische platen en film
24931200-1 Emulsies voor fotografisch gebruik
24931210-4 Fotografische ontwikkelaars
24931220-7 Fotografische fixeermiddelen
24931230-0 Röntgenontwikkelaars
24931240-3 Röntgenfixeermiddelen
24931250-6 Kweekmedia
24931260-9 Beeldversterkers
24950000-8 Bijzondere chemische preparaten
24951000-5 Vetten en smeermiddelen
24951100-6 Smeermiddelen
24951110-9 Boorsuspensie
24951120-2 Siliconenvet
24951130-5 Boorspoeling
24951200-7 Additieven voor olie
24951210-0 Poeder voor brandblusapparaten
24951220-3 Producten voor brandblusapparaten
24951230-6 Vulling voor brandblusapparaten
24951300-8 Hydraulische vloeistoffen
24951310-1 IJsbestrijdingsmiddelen
24951311-8 Antivriesmiddelen
24951400-9 Chemisch gewijzigde vetten en oliën
24952000-2 Modelleerpasta's
24952100-3 Tandtechnische was
24953000-9 Afwerkingsmiddelen
24954000-6 Actieve kool
24954100-7 Nieuwe actieve kool
24954200-8 Geregenereerde actieve kool
24955000-3 Chemische toiletten
24956000-0 Peptonen en proteïnestoffen
24957000-7 Chemische additieven
24957100-8 Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen
24957200-9 Additieven voor cement, mortel of beton
24958000-4 Chemische producten voor de olie- en gasindustrie
24958100-5 Boorgatchemicaliën
24958200-6 Uitvlokmiddelen
24958300-7 Spoelingchemicaliën
24958400-8 Gelampullen voor explosieven
24959000-1 Aerosolen en chemicaliën in schijfjes
24959100-2 Aerosolen
24959200-3 Chemische elementen in schijfjes
24960000-1 Diverse chemische producten
24961000-8 Radiatorvloeistoffen
24962000-5 Chemicaliën voor waterbehandeling
24963000-2 Corrosiewerende middelen
24964000-9 Glycerol
24965000-6 Enzymen