Divisions / Keemiatooted 291

Otsing
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Keemiatooted

Code Name
24100000-5 Gaasid
24110000-8 Tööstusgaasid
24111000-5 Vesinik, argoon, väärisgaasid, lämmastik ja hapnik
24111100-6 Argoon
24111200-7 Väärisgaasid
24111300-8 Heelium
24111400-9 Neoon
24111500-0 Meditsiinilised gaasid
24111600-1 Vesinik
24111700-2 Lämmastik
24111800-3 Veeldatud lämmastik
24111900-4 Hapnik
24112000-2 Anorgaanilised hapnikuühendid
24112100-3 Süsinikdioksiid
24112200-4 Lämmastikoksiidid
24112300-5 Gaasilised anorgaanilised hapnikuühendid
24113000-9 Veeldatud ja suruõhk
24113100-0 Veeldatud õhk
24113200-1 Suruõhk
24200000-6 Värvid ja pigmendid
24210000-9 Oksiidid, peroksiidid ja hüdroksiidid
24211000-6 Tsinkoksiid ja -peroksiid, titaanoksiid, värvid ja pigmendid
24211100-7 Tsinkoksiid
24211200-8 Tsinkperoksiid
24211300-9 Titaanoksiid
24212000-3 Kroomi, mangaani, magneesiumi, plii ja vase oksiidid ja hüdroksiidid
24212100-4 Kroomoksiid
24212200-5 Mangaanoksiid
24212300-6 Pliioksiid
24212400-7 Vaskoksiid
24212500-8 Magneesiumoksiid
24212600-9 Hüdroksiidid värvide ja pigmentide jaoks
24212610-2 Kroomhüdroksiid
24212620-5 Mangaanhüdroksiid
24212630-8 Pliihüdroksiid
24212640-1 Vaskhüdroksiid
24212650-4 Magneesiumhüdroksiid
24213000-0 Kustutatud lubi
24220000-2 Parkimisekstraktid, värviekstraktid, parkained (tanniinid) ja värvained
24221000-9 Värviekstraktid
24222000-6 Parkimisekstraktid
24223000-3 Parkained
24224000-0 Värvained
24225000-7 Parkimispreparaadid
24300000-7 Anorgaanilised ja orgaanilised põhikemikaalid
24310000-0 Põhilised anorgaanilised keemilised ained
24311000-7 Keemilised elemendid, anorgaanilised happed ja ühendid
24311100-8 Metalloidid
24311110-1 Fosfiidid
24311120-4 Karbiidid
24311130-7 Hüdriidid
24311140-0 Nitriidid
24311150-3 Asiidid
24311160-6 Silitsiidid
24311170-9 Boriidid
24311180-2 Rafineeritud väävel
24311200-9 Halogeen
24311300-0 Leelismetallid
24311310-3 Elavhõbe
24311400-1 Vesinikkloriid, anorgaanilised happed, ränidioksiid ja vääveldioksiid
24311410-4 Anorgaanilised happed
24311411-1 Väävelhape
24311420-7 Fosforhape
24311430-0 Polüfosforhapped
24311440-3 Heksafluororänihape
24311450-6 Vääveldioksiid
24311460-9 Ränidioksiid
24311470-2 Vesinikkloriid
24311500-2 Hüdroksiidid kui põhilised anorgaanilised keemilised ained
24311510-5 Metalloksiidid
24311511-2 Raudpüriidid ja raudoksiidid
24311520-8 Naatriumhüdroksiid
24311521-5 Seebikivi
24311522-2 Vedel sooda
24311600-3 Väävliühendid
24311700-4 Väävel
24311800-5 Süsinik
24311900-6 Kloor
24312000-4 Metallihalogenaadid, hüpokloritid, kloraadid ja perkloraadid
24312100-5 Metallihalogenaadid
24312110-8 Naatriumheksafluorosilikaat
24312120-1 Kloriidid
24312121-8 Alumiiniumkloriid
24312122-5 Raudkloriid
24312123-2 Polüalumiiniumkloriid
24312130-4 Alumiiniumklorohüdraat
24312200-6 Hüpokloritid ja kloraadid
24312210-9 Naatriumklorit
24312220-2 Naatriumhüpoklorit
24313000-1 Sulfiidid, sulfaadid; nitraadid, fosfaadid ja karbonaadid
24313100-2 Sulfiidid, sulfitid ja sulfaadid
24313110-5 Mitmesugused sulfiidid
24313111-2 Vesiniksulfiid
24313112-9 Polüsulfiidid
24313120-8 Sulfaadid
24313121-5 Naatriumtiosulfaat
24313122-2 Raud(III)sulfaat
24313123-9 Alumiiniumsulfaat
24313124-6 Naatriumsulfaat
24313125-3 Raud(II)sulfaat (rauavitriol)
24313126-0 Vasksulfaat
24313200-3 Fosfinaadid, fosfonaadid, fosfaadid ja polüfosfaadid
24313210-6 Naatriumheksametafosfaat
24313220-9 Fosfaadid
24313300-4 Karbonaadid
24313310-7 Naatriumkarbonaat
24313320-0 Naatriumbikarbonaat
24313400-5 Nitraadid
24314000-8 Mitmesugused metallhapete soolad
24314100-9 Kaaliumpermanganaat
24314200-0 Oksometallhapete soolad
24315000-5 Mitmesugused anorgaanilised keemilised ained
24315100-6 Raske vesi, muud isotoobid ja nende ühendid
24315200-7 Tsüaniid, tsüaniidoksiid, fulminaadid, tsüanaadid, silikaadid, boraadid, perboraadid, anorgaaniliste hapete soolad
24315210-0 Tsüaniidid
24315220-3 Tsüaniidoksiid
24315230-6 Fulminaadid
24315240-9 Tsüanaadid
24315300-8 Vesinikperoksiid (vesinikülihapend)
24315400-9 Piesoelektriline kvarts
24315500-0 Haruldaste muldmetallide ühendid
24315600-1 Silikaadid
24315610-4 Naatriumsilikaat
24315700-2 Boraadid ja perboraadid
24316000-2 Destilleeritud vesi
24317000-9 Tehislikud kivid
24317100-0 Tehislikud vääriskivid
24317200-1 Tehislikud poolvääriskivid
24320000-3 Põhilised orgaanilised keemilised ained
24321000-0 Süsivesinikud
24321100-1 Küllastatud süsivesinikud
24321110-4 Küllastatud atsüklilised süsivesinikud
24321111-1 Metaan
24321112-8 Etüleen
24321113-5 Propeen
24321114-2 Buteen
24321115-9 Atsetüleen
24321120-7 Küllastatud tsüklilised süsivesinikud
24321200-2 Küllastamata süsivesinikud
24321210-5 Küllastamata atsüklilised süsivesinikud
24321220-8 Küllastamata tsüklilised süsivesinikud
24321221-5 Benseen
24321222-2 Tolueen
24321223-9 O-ksüleenid
24321224-6 M-ksüleenid
24321225-3 Stüreen
24321226-0 Etüülbenseen
24321300-3 Muud süsivesinike halogeenderivaadid
24321310-6 Tetrakloroetüleen
24321320-9 Tetraklorometaan
24322000-7 Alkoholid, fenoolid, fenoolalkoholid ja nende halogeenitud, sulfoneeritud, nitreeritud või nitroositud derivaadid; tööstuslikud rasvalkoholid
24322100-8 Tööstuslikud rasvalkoholid
24322200-9 Ühealuselised alkoholid
24322210-2 Metanool
24322220-5 Etanool
24322300-0 Dioolid, polüalkoholid ja derivaadid
24322310-3 Etüleenglükool
24322320-6 Alkoholiderivaadid
24322400-1 Fenoolid ja derivaadid
24322500-2 Alkoholid
24322510-5 Etüülalkohol
24323000-4 Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped
24323100-5 Rafineerimise tulemusel saadud happelised õlid
24323200-6 Karboksüülhapped
24323210-9 Äädikhape
24323220-2 Peretaanhape (peräädikhape)
24323300-7 Küllastamata ühealuselised karboksüülhapped ja ühendid
24323310-0 Metakrüülhappe estrid
24323320-3 Akrüülhappe estrid
24323400-8 Aromaatsed polükarboksüül- ja karboksüülhapped
24324000-1 Lämmastiku funktsionaalseid rühmi sisaldavad orgaanilised ühendid
24324100-2 Amiini funktsionaalseid rühmi sisaldavad ühendid
24324200-3 Hapniku funktsionaalseid rühmi sisaldavad aminoühendid
24324300-4 Ureiinid
24324400-5 Lämmastiku funktsionaalseid rühmi sisaldavad ühendid
24325000-8 Orgaanilised väävliühendid
24326000-5 Aldehüüd, ketoon, orgaanilised peroksiidid ja eetrid
24326100-6 Aldehüüdi funktsionaalseid rühmi sisaldavad ühendid
24326200-7 Ketoonide ja kinoonide funktsionaalseid rühmi sisaldavad ühendid
24326300-8 Orgaanilised peroksiidid
24326310-1 Etüleenoksiid
24326320-4 Eetrid
24327000-2 Mitmesugused orgaanilised keemilised ained
24327100-3 Taimsed derivaadid värvimiseks
24327200-4 Puusüsi
24327300-5 Õlid ja tooted kõrgel temperatuuril destilleeritud kivisöetõrvast, pigist ja pigitõrvast
24327310-8 Kivisöetõrv
24327311-5 Kreosoot
24327320-1 Pigi
24327330-4 Pigitõrv
24327400-6 Vaigutooted
24327500-7 Puidutselluloosi tootmise jääkleelised
24400000-8 Väetised ja lämmastikuühendid
24410000-1 Lämmastikväetised
24411000-8 Lämmastikhape ja -soolad
24411100-9 Naatriumnitraat
24412000-5 Sulfolämmastikhapped
24413000-2 Ammoniaak
24413100-3 Vedel ammoniaak
24413200-4 Ammooniumkloriid
24413300-5 Ammooniumsulfaat
24420000-4 Fosforväetised
24421000-1 Mineraalsed fosforväetised
24422000-8 Keemilised fosforväetised
24430000-7 Loomsed ja taimsed väetised
24440000-0 Mitmesugused väetised
24450000-3 Agrokeemilised tooted
24451000-0 Pestitsiidid (taimekaitsevahendid)
24452000-7 Insektitsiidid
24453000-4 Herbitsiidid
24454000-1 Taimekasvu regulaatorid
24455000-8 Desinfitseerivad vahendid
24456000-5 Rodentitsiidid / näriliste tõrjevahendid
24457000-2 Fungitsiidid / seenhaiguste tõrjevahendid
24500000-9 Plastid algkujul
24510000-2 Etüleeni polümeerid algkujul
24520000-5 Propüleeni polümeerid algkujul
24530000-8 Stüreeni polümeerid algkujul
24540000-1 Vinüüli polümeerid algkujul
24541000-8 Vinüülatsetaadi polümeerid algkujul
24542000-5 Akrüülpolümeerid algkujul
24550000-4 Polüestrid algkujul
24560000-7 Polüamiidid algkujul
24570000-0 Karbamiidvaigud algkujul
24580000-3 Aminovaigud algkujul
24590000-6 Silikoonid algkujul
24600000-0 Lõhkeained
24610000-3 Valmislõhkeained
24611000-0 Püssirohi
24611100-1 Kütteained
24612000-7 Muud lõhkeained
24612100-8 Dünamiit
24612200-9 TNT
24612300-0 Nitroglütseriin
24613000-4 Signaalraketid, raketid sademete reguleerimiseks, udusignaalid ja pürotehnilised tooted
24613100-5 Lindude eemale peletamise padrunid
24613200-6 Ilutulestikutooted
24615000-8 Süütenöörid, lõhkekapslid, sütikud ja elektridetonaatorid
24900000-3 Peenkemikaalid ja mitmesugused keemiatooted
24910000-6 Liimid
24911000-3 Želatiinid
24911200-5 Liimained
24920000-9 Eeterlikud õlid
24930000-2 Fotokemikaalid
24931000-9 Fotoplaadid ja filmid
24931200-1 Fotoemulsioonid
24931210-4 Fotoilmutid
24931220-7 Fotokinnistid
24931230-0 Röntgenilmutid
24931240-3 Röntgenkinnistid
24931250-6 Sööde
24931260-9 Kujutise võimendajad
24950000-8 Erikeemiatooted
24951000-5 Rasvad ja määrdeained
24951100-6 Määrdeained
24951110-9 Puurimismuda
24951120-2 Silikoonõli
24951130-5 Puurimisvedelikud
24951200-7 Õlilisandid
24951210-0 Tulekustutuspulber
24951220-3 Tulekustutusained
24951230-6 Tulekustutuslaengud
24951300-8 Hüdraulilised vedelikud
24951310-1 Jäätumisvastased vahendid
24951311-8 Külmumisvastased preparaadid
24951400-9 Keemiliselt modifitseeritud rasvad ja õlid
24952000-2 Modelleerimispastad
24952100-3 Hambavaha
24953000-9 Viimistlusained
24954000-6 Aktiivsüsi
24954100-7 Uusaktiivsüsi
24954200-8 Regenereeritud aktiivsüsi
24955000-3 Keemilised käimlad
24956000-0 Peptoonid ja valkained
24957000-7 Keemilised lisandid
24957100-8 Valmissideained valuvormidele ja -kärnidele
24957200-9 Tsemendi-, mördi- ja betoonilisandid
24958000-4 Keemiatooted õli- ja gaasitööstusele
24958100-5 Puuraugukemikaalid
24958200-6 Flokulandid
24958300-7 Puurlahuse kemikaalid
24958400-8 Tüvilõhkeainete geeliampullid
24959000-1 Aerosoolid ja kemikaalid ketaste kujul
24959100-2 Aerosoolid
24959200-3 Keemilised elemendid ketaste kujul
24960000-1 Mitmesugused keemiatooted
24961000-8 Radiaatorivedelikud
24962000-5 Veetöötluskemikaalid
24963000-2 Korrosioonivastased vahendid
24964000-9 Glütserool
24965000-6 Ensüümid