Divisions / Chemijos produktai 291

Ieškoti
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Chemijos produktai

Code Name
24100000-5 Dujos
24110000-8 Pramoninės dujos
24111000-5 Vandenilis, argonas, inertinės dujos, azotas ir deguonis
24111100-6 Argonas
24111200-7 Inertinės dujos
24111300-8 Helis
24111400-9 Neonas
24111500-0 Medicininės dujos
24111600-1 Vandenilis
24111700-2 Azotas
24111800-3 Skystas azotas
24111900-4 Deguonis
24112000-2 Neorganiniai deguonies junginiai
24112100-3 Anglies dvideginis
24112200-4 Azoto oksidai
24112300-5 Dujiniai neorganiniai deguonies junginiai
24113000-9 Suskystintas ir suspaustas oras
24113100-0 Suskystintas oras
24113200-1 Suspaustas oras
24200000-6 Dažikliai ir pigmentai
24210000-9 Oksidai, peroksidai ir hidroksidai
24211000-6 Cinko oksidas ir peroksidas, titano oksidas, dažikliai ir pigmentai
24211100-7 Cinko oksidas
24211200-8 Cinko peroksidas
24211300-9 Titano oksidas
24212000-3 Chromo, mangano, magnio, švino ir vario oksidai ir hidroksidai
24212100-4 Chromo oksidas
24212200-5 Mangano oksidas
24212300-6 Švino oksidas
24212400-7 Vario oksidas
24212500-8 Magnio oksidas
24212600-9 Dažikliams ir pigmentams skirti hidroksidai
24212610-2 Chromo hidroksidas
24212620-5 Mangano hidroksidas
24212630-8 Švino hidroksidas
24212640-1 Vario hidroksidas
24212650-4 Magnio hidroksidas
24213000-0 Kalcio hidrocidas
24220000-2 Rauginimo ekstraktai, dažymo ekstraktai, taninai ir dažiosios medžiagos
24221000-9 Dažymo ekstraktai
24222000-6 Rauginimo ekstraktai
24223000-3 Taninai
24224000-0 Dažiosios medžiagos
24225000-7 Rauginimo preparatai
24300000-7 Baziniai neorganiniai ir organiniai chemikalai
24310000-0 Baziniai neorganiniai chemikalai
24311000-7 Cheminiai elementai, neorganinės rūgštys ir junginiai
24311100-8 Metaloidai
24311110-1 Fosfidai
24311120-4 Karbidai
24311130-7 Hidridai
24311140-0 Nitridai
24311150-3 Azidai
24311160-6 Silicidai
24311170-9 Boridai
24311180-2 Rafinuotoji siera
24311200-9 Halogenas
24311300-0 Šarminiai metalai
24311310-3 Gyvsidabris
24311400-1 Vandenilio chloridas, neorganinės rūgštys, silicio dioksidas ir sieros dioksidas
24311410-4 Neorganinės rūgštys
24311411-1 Sieros rūgštis
24311420-7 Fosforo rūgštis
24311430-0 Polifosfato rūgštys
24311440-3 Heksafluoro silikato rūgštis
24311450-6 Sieros dioksidas
24311460-9 Silicio dioksidas
24311470-2 Vandenilio chloridas
24311500-2 Hidroksidai, kaip baziniai neorganiniai chemikalai
24311510-5 Metalo oksidai
24311511-2 Geležies piritai ir geležies oksidai
24311520-8 Natrio hidroksidas
24311521-5 Kaustinė soda
24311522-2 Natrio šarmo tirpalas
24311600-3 Sieros junginiai
24311700-4 Siera
24311800-5 Anglis
24311900-6 Chloras
24312000-4 Metalo halogenatai, hipochloritai, chloratai ir perchloratai
24312100-5 Metalo halogenatai
24312110-8 Natrio heksafluoro silikatas
24312120-1 Chloridai
24312121-8 Aliuminio chloridas
24312122-5 Geležies (III) chloridas
24312123-2 Polialiuminio chloridas
24312130-4 Aliuminio chlorohidratas
24312200-6 Hipochloritai ir chloratai
24312210-9 Natrio chloritas
24312220-2 Natrio hipochloritas
24313000-1 Sulfidai, sulfatai, nitratai, fosfatai ir karbonatai
24313100-2 Sulfidai, sulfitai ir sulfatai
24313110-5 Įvairūs sulfidai
24313111-2 Vandenilio sulfidas
24313112-9 Polisulfidai
24313120-8 Sulfatai
24313121-5 Natrio tiosulfatas
24313122-2 Geležies(III) sulfatas
24313123-9 Aliuminio sulfatas
24313124-6 Natrio sulfatas
24313125-3 Geležies(II) sulfatas
24313126-0 Vario sulfatas
24313200-3 Fosfinatai, fosfonatai, fosfatai ir polifosfatai
24313210-6 Natrio heksametafosfatas
24313220-9 Fosfatai
24313300-4 Karbonatai
24313310-7 Natrio karbonatas
24313320-0 Natrio bikarbonatas
24313400-5 Nitratai
24314000-8 Įvairios metalų rūgščiosios druskos
24314100-9 Kalio permanganatas
24314200-0 Oksometalų rūgščiosios druskos
24315000-5 Įvairūs neorganiniai chemikalai
24315100-6 Sunkusis vanduo, kiti izotopai ir jų junginiai
24315200-7 Cianidas, cianido oksidas, fulminatai, cianatai, silikatai, boratai, peroksoboratai, neorganinių rūgščių druskos
24315210-0 Ciandinai
24315220-3 Cianido oksidas
24315230-6 Fulminatai
24315240-9 Cianatai
24315300-8 Vandenilio peroksidas
24315400-9 Pjezoelektrinis kvarcas
24315500-0 Retieji žemių metalų junginiai
24315600-1 Silikatai
24315610-4 Natrio silikatas
24315700-2 Boratai ir peroksoboratai
24316000-2 Distiliuotas vanduo
24317000-9 Sintetiniai akmenys
24317100-0 Sintetiniai brangakmeniai
24317200-1 Sintetiniai pusbrangiai akmenys
24320000-3 Baziniai organiniai chemikalai
24321000-0 Angliavandeniliai
24321100-1 Sotieji angliavandeniliai
24321110-4 Sotieji alifatiniai angliavandeniliai
24321111-1 Metanas
24321112-8 Etilenas
24321113-5 Propenas
24321114-2 Butenas
24321115-9 Acetilenas
24321120-7 Sotieji cikliniai angliavandeniliai
24321200-2 Nesotieji angliavandeniliai
24321210-5 Nesotieji alifatiniai angliavandeniliai
24321220-8 Nesotieji cikliniai angliavandeniliai
24321221-5 Benzenas
24321222-2 Toluenas
24321223-9 O-ksilenas
24321224-6 M-ksilenas
24321225-3 Stirenas
24321226-0 Etilbenzenas
24321300-3 Kiti angliavandenių halogeninti dariniai
24321310-6 Tetrachloretilenas
24321320-9 Anglies tetrachloridas
24322000-7 Alkoholiai, fenoliai, fenolakoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti ar nitrinti arba nitrozinti dariniai, pramoniniai riebalų alkoholiai
24322100-8 Pramoniniai riebalų alkoholiai
24322200-9 Monohidrato alkoholiai
24322210-2 Metanolis
24322220-5 Etanolis
24322300-0 Dioliai, polialkoholiai ir jų dariniai
24322310-3 Etileno glikolis
24322320-6 Alkoholio dariniai
24322400-1 Fenoliai ir jų dariniai
24322500-2 Alkoholis
24322510-5 Etilo alkoholis
24323000-4 Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys
24323100-5 Rafinuojant gautos rūgštinės alyvos
24323200-6 Karboksirūgštys
24323210-9 Acto rūgštis
24323220-2 Peroksiacto rūgštis
24323300-7 Nesočiosios monokarboksirūgštys ir jų junginiai
24323310-0 Metakrilo rūgšties esteriai
24323320-3 Akrilo rūgšties esteriai
24323400-8 Aromatinės polikarboksirūgštys ir karboksirūgštys
24324000-1 Organiniai junginiai, kurių molekulėse yra azotinių funkcinių grupių
24324100-2 Junginiai, kurių molekulėse yra amino funkcinė grupė
24324200-3 Aminojunginiai, kurių molekulėse yra deguoninė funkcinė grupė
24324300-4 Ureinas
24324400-5 Junginiai, kurių molekulėse yra azotinių funkcinių grupių
24325000-8 Organiniai sieros junginiai
24326000-5 Aldehidai, ketonas, organiniai peroksidai ir eteriai
24326100-6 Junginiai, kurių molekulėse yra aldehidinių funkcinių grupių
24326200-7 Junginiai, kurių molekulėsė yra ketoninių ir chinoninių funkcinių grupių
24326300-8 Organiniai peroksidai
24326310-1 Etileno oksidas
24326320-4 Eteriai
24327000-2 Įvairūs organiniai chemikalai
24327100-3 Dažymui skirti augaliniai dariniai
24327200-4 Medžio anglys
24327300-5 Alyvos ir kiti aukštatemperatūrinio akmens anglių dervų, pikio ir pikio dervos distiliavimo produktai
24327310-8 Akmens anglių derva
24327311-5 Kreozotas
24327320-1 Pikis
24327330-4 Pikio derva
24327400-6 Dervos gaminiai
24327500-7 Medienos plaušienos gamybos liekamieji šarmai
24400000-8 Trąšos ir azoto junginiai
24410000-1 Azoto trąšos
24411000-8 Azoto rūgštis ir druskos
24411100-9 Natrio nitratas
24412000-5 Sulfonitrinė rūgštis
24413000-2 Amoniakas
24413100-3 Skystas amoniakas
24413200-4 Amonio chloridas
24413300-5 Amonio sulfatas
24420000-4 Fosforo trąšos
24421000-1 Mineralinės fosforo trąšos
24422000-8 Cheminės fosforo trąšos
24430000-7 Gyvulinės ar augalinės trąšos
24440000-0 Įvairios trąšos
24450000-3 Agrochemijos produktai
24451000-0 Pesticidai
24452000-7 Insekticidai
24453000-4 Herbicidai
24454000-1 Augalų augimo reguliatoriai
24455000-8 Dezinfekcijos priemonės
24456000-5 Rodenticidai
24457000-2 Fungicidai
24500000-9 Pirminės formos plastmasės
24510000-2 Pirminės formos etileno polimerai
24520000-5 Pirminės formos propileno polimerai
24530000-8 Pirminės formos stireno polimerai
24540000-1 Pirminės formos vinilpolimerai
24541000-8 Pirminės formos vinilacetato polimerai
24542000-5 Pirminės formos akrilo polimerai
24550000-4 Pirminės formos poliesteriai
24560000-7 Pirminės formos poliamidai
24570000-0 Pirminės formos karbamidinės dervos
24580000-3 Pirminės formos amino dervos
24590000-6 Pirminės formos siloksanai
24600000-0 Sprogstamosios medžiagos
24610000-3 Paruošti sprogmenys
24611000-0 Šovininis parakas
24611100-1 Raketinis kuras
24612000-7 Įvairūs sprogmenys
24612100-8 Dinamitas
24612200-9 Trinitrotoluolas
24612300-0 Nitroglicerinas
24613000-4 Signalinės raketos, lietaus raketos, rūko signalai ir pirotechnikos dirbiniai
24613100-5 Užtaisai paukščiams baidyti
24613200-6 Fejerverkai
24615000-8 Sprogdikliai, kapsulės, degikliai ir elektriniai detonatoriai
24900000-3 Įvairūs ir labai kokybiški chemijos produktai
24910000-6 Klijai
24911000-3 Želatina
24911200-5 Adhezyvai
24920000-9 Eteriniai aliejai
24930000-2 Fotografinės paskirties chemikalai
24931000-9 Fotografijos plokštės ir juostos
24931200-1 Fotografinės emulsijos
24931210-4 Fotografiniai ryškalai
24931220-7 Fotografiniai fiksažai
24931230-0 Rentgeno ryškalai
24931240-3 Rentgeno fiksažai
24931250-6 Kultūrų auginimo terpė
24931260-9 Vaizdo intensifikatoriai
24950000-8 Specializuoti chemijos produktai
24951000-5 Riebalai ir tepalai
24951100-6 Tepalai
24951110-9 Gręžimo purvas
24951120-2 Silikoniniai riebalai
24951130-5 Gręžimo skysčiai
24951200-7 Alyvų priedai
24951210-0 Gesintuvų milteliai
24951220-3 Gesintuvų medžiagos
24951230-6 Gesintuvų užpildai
24951300-8 Hidrauliniai skysčiai
24951310-1 Apsaugos nuo apledėjimo medžiagos
24951311-8 Aušinimo preparatai
24951400-9 Chemiškai modifikuoti riebalai ir aliejai
24952000-2 Modeliavimo pastos
24952100-3 Dantų vaškas
24953000-9 Apdailos agentai
24954000-6 Aktyvintos anglys
24954100-7 Naujosios aktyvintos anglys
24954200-8 Regeneruotos aktyvintos anglys
24955000-3 Cheminės tualetinės medžiagos
24956000-0 Peptonai ir baltyminės medžiagos
24957000-7 Cheminiai priedai
24957100-8 Paruoštos liejimo formų arba gurgučių rišikliai
24957200-9 Cementų, statybinių skiedinių arba betonų priedai
24958000-4 Chemijos produktai naftos ir dujų pramonei
24958100-5 Išgrąžų chemikalai
24958200-6 Veliamosios medžiagos
24958300-7 Purvo chemikalai
24958400-8 Gelio ampulės gręžviečių sprogmenims
24959000-1 Aerozoliai ir diskų formos chemikalai
24959100-2 Aerozoliai
24959200-3 Diskų formos chemikalai
24960000-1 Įvairūs chemijos produktai
24961000-8 Radiatorių skystis
24962000-5 Vandens valymo chemikalai
24963000-2 Antikoroziniai gaminiai
24964000-9 Glicerolis
24965000-6 Fermentai