Divisions / Vegyipari termékek 291

Keresés
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Vegyipari termékek

Code Name
24100000-5 Gázok
24110000-8 Ipari gázok
24111000-5 Hidrogén, argon, nemesgázok, nitrogén és oxigén
24111100-6 Argon
24111200-7 Nemesgázok
24111300-8 Hélium
24111400-9 Neon
24111500-0 Gyógyászati gázok
24111600-1 Hidrogén
24111700-2 Nitrogén
24111800-3 Folyékony nitrogén
24111900-4 Oxigén
24112000-2 Szervetlen oxigénvegyületek
24112100-3 Szén-dioxid
24112200-4 Nitrogén-oxidok
24112300-5 Gáznemű szervetlen oxigénvegyületek
24113000-9 Cseppfolyós és sűrített levegő
24113100-0 Cseppfolyós levegő
24113200-1 Sűrített levegő
24200000-6 Festékek és pigmentek
24210000-9 Oxidok, peroxidok és hidroxidok
24211000-6 Cink-oxid és -peroxid, titán-oxid, festékek és pigmentek
24211100-7 Cink-oxid
24211200-8 Cink-peroxid
24211300-9 Titán-oxid
24212000-3 Króm-, mangán-, magnézium-, ólom- és réz-oxidok és -hidroxidok
24212100-4 Króm-oxid
24212200-5 Mangán-oxid
24212300-6 Ólom-oxid
24212400-7 Réz-oxid
24212500-8 Magnézium-oxid
24212600-9 Festő és színező hidroxidok
24212610-2 Króm-hidroxid
24212620-5 Mangán-hidroxid
24212630-8 Ólom-hidroxid
24212640-1 Réz-hidroxid
24212650-4 Magnézium-hidroxid
24213000-0 Oltott mész
24220000-2 Cserzőkivonatok, színezőkivonatok, tanninok és festőanyagok
24221000-9 Színezőkivonatok
24222000-6 Cserzőkivonatok
24223000-3 Tanninok
24224000-0 Festőanyagok
24225000-7 Cserzőkészítmények
24300000-7 Szervetlen és szerves alapvegyületek
24310000-0 Szervetlen alapvegyületek
24311000-7 Kémiai elemek, szervetlen savak és vegyületek
24311100-8 Félfémek
24311110-1 Foszfidok
24311120-4 Karbidok
24311130-7 Hidridek
24311140-0 Nitridek
24311150-3 Azidok
24311160-6 Szilicidek
24311170-9 Bórvegyületek
24311180-2 Finomított kén
24311200-9 Halogén
24311300-0 Alkálifémek
24311310-3 Higany
24311400-1 Hidrogén-klorid, szervetlen savak, szilícium-dioxid és kén-dioxid
24311410-4 Szervetlen savak
24311411-1 Kénsav
24311420-7 Foszforsav
24311430-0 Polifoszforsav
24311440-3 Hexafluór-kovasav
24311450-6 Kén-dioxid
24311460-9 Szilícium-dioxid
24311470-2 Hidrogén-klorid
24311500-2 Hidroxidok mint a szervetlen vegyületek alapanyagai
24311510-5 Fémoxidok
24311511-2 Vaspiritek és vas-oxidok
24311520-8 Nátrium-hidroxid
24311521-5 Marónátron
24311522-2 Folyékony lúg
24311600-3 Kénvegyületek
24311700-4 Kén
24311800-5 Elemi szén
24311900-6 Klór
24312000-4 Halogénezett fémek; hipokloritok, klorátok és perklorátok
24312100-5 Halogénezett fémek
24312110-8 Nátrium-hexafluoroszilikát
24312120-1 Kloridok
24312121-8 Alumínium-klorid
24312122-5 Vas-klorid
24312123-2 Polialumínium-klorid
24312130-4 Alumínium-klórhidrátok
24312200-6 Hipokloritok és klorátok
24312210-9 Nátrium-klorit
24312220-2 Nátrium-hipoklorit
24313000-1 Szulfidok, szulfátok, nitrátok, foszfátok és karbonátok
24313100-2 Szulfidok, szulfitok és szulfátok
24313110-5 Különféle szulfidek
24313111-2 Hidrogén-szulfid
24313112-9 Poliszulfidok
24313120-8 Szulfátok
24313121-5 Nátrium-tioszulfát
24313122-2 Vas(III)-szulfát
24313123-9 Alumínium-szulfát
24313124-6 Nátrium-szulfát
24313125-3 Vas-szulfát
24313126-0 Réz-szulfát
24313200-3 Foszfinátok, foszfonátok, foszfátok és polifoszfátok
24313210-6 Nátrium-hexametafoszfát
24313220-9 Foszfátok
24313300-4 Karbonátok
24313310-7 Nátrium-karbonát
24313320-0 Nátrium-bikarbonát
24313400-5 Nitrátok
24314000-8 Különféle fémes savak sói
24314100-9 Kálium-permanganát
24314200-0 Fémoxisavak sói
24315000-5 Különféle szervetlen vegyi anyagok
24315100-6 Nehézvíz, egyéb izotópok és vegyületeik
24315200-7 Cianidok, cián-oxidok, cianátok, szilikátok, borátok, perborátok, szervetlen savak sói
24315210-0 Cianidok
24315220-3 Cián-oxid
24315230-6 Fulminátok
24315240-9 Cianátok
24315300-8 Hidrogén-peroxid
24315400-9 Piezoelektromos kvarc
24315500-0 Ritkaföldfémek vegyületei
24315600-1 Szilikátok
24315610-4 Nátrium-szilikát
24315700-2 Borátok és perborátok
24316000-2 Desztillált víz
24317000-9 Szintetikus kövek
24317100-0 Szintetikus drágakövek
24317200-1 Szintetikus féldrágakövek
24320000-3 Szerves alapvegyületek
24321000-0 Szénhidrogének
24321100-1 Telített szénhidrogének
24321110-4 Telített aciklikus szénhidrogének
24321111-1 Metán
24321112-8 Etilén
24321113-5 Propén
24321114-2 Butén
24321115-9 Acetilén
24321120-7 Telített ciklikus szénhidrogének
24321200-2 Telítetlen szénhidrogének
24321210-5 Telítetlen aciklikus szénhidrogének
24321220-8 Telítetlen ciklikus szénhidrogének
24321221-5 Benzol
24321222-2 Toluol
24321223-9 O-xilol
24321224-6 M-xilol
24321225-3 Sztirol
24321226-0 Etil-benzol
24321300-3 Szénhidrogének egyéb halogénszármazékai
24321310-6 Tetraklór-etilén
24321320-9 Szén-tetraklorid
24322000-7 Alkoholok, fenolok, fenol-alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai, ipari zsíralkoholok
24322100-8 Ipari zsíralkoholok
24322200-9 Egyértékű alkoholok
24322210-2 Metanol
24322220-5 Etanol
24322300-0 Diolok, polialkoholok és származékaik
24322310-3 Etilén-glikol
24322320-6 Alkoholszármazékok
24322400-1 Fenolok és származékaik
24322500-2 Alkohol
24322510-5 Etil-alkohol
24323000-4 Ipari monokarbon zsírsavak
24323100-5 Finomításból nyert olajsav
24323200-6 Karbonsavak
24323210-9 Ecetsav
24323220-2 Perecetsav
24323300-7 Telítetlen monokarbonsavak és vegyületeik
24323310-0 Metakrilsav észterei
24323320-3 Akrilsav észterei
24323400-8 Aromás polikarbon- és karbonsavak
24324000-1 Szerves vegyületek nitrogénfunkciós csoporttal
24324100-2 Aminok
24324200-3 Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal
24324300-4 Ureinek
24324400-5 Vegyületek nitrogénfunkciós csoporttal
24325000-8 Szerves kénvegyületek
24326000-5 Aldehid, keton, szerves peroxidok és éter
24326100-6 Aldehidvegyületek oxigénfunkciós csoporttal
24326200-7 Ketonok és kinonok oxigénfunkciós csoporttal
24326300-8 Szerves peroxidok
24326310-1 Etilén-oxid
24326320-4 Éterek
24327000-2 Különféle szerves vegyi anyagok
24327100-3 Színezési célú növényi származékok
24327200-4 Faszén
24327300-5 Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olaj és más termék, szurok és szurokkátrány
24327310-8 Kőszénkátrány
24327311-5 Kreozot
24327320-1 Szurok
24327330-4 Szurokkátrány
24327400-6 Gyantatermékek
24327500-7 Facellulóz előállításánál keletkező maradék lúg
24400000-8 Talajjavító szerek és nitrogénvegyületek
24410000-1 Nitrogéntartalmú műtrágyák
24411000-8 Salétromsav és sói
24411100-9 Nátrium-nitrát
24412000-5 Kénes salétromsav
24413000-2 Ammónia
24413100-3 Cseppfolyós ammónia
24413200-4 Ammónium-klorid
24413300-5 Ammónium-szulfát
24420000-4 Foszfáttartalmú műtrágyák
24421000-1 Foszfáttartalmú ásványi műtrágyák
24422000-8 Foszfáttartalmú vegyi műtrágyák
24430000-7 Állati vagy növényi eredetű trágyák
24440000-0 Különféle talajjavító szerek
24450000-3 Mezőgazdasági célú vegyipari termékek (agrokemikáliák)
24451000-0 Kártevőirtók
24452000-7 Rovarirtók
24453000-4 Gyomirtók
24454000-1 Növénynövekedés-szabályozó szerek
24455000-8 Fertőtlenítők
24456000-5 Rágcsálóirtók
24457000-2 Gombaölők
24500000-9 Primer műanyagok
24510000-2 Primer etilén-polimerek
24520000-5 Primer propilén-polimerek
24530000-8 Primer sztirol-polimerek
24540000-1 Primer vinil-polimerek
24541000-8 Primer vinilacetát-polimerek
24542000-5 Primer akril-polimerek
24550000-4 Primer poliészterek
24560000-7 Primer poliamidok
24570000-0 Primer karbamidgyanta
24580000-3 Primer aminogyanta
24590000-6 Primer szilikonok
24600000-0 Robbanóanyagok
24610000-3 Robbanószerek
24611000-0 Por alakú hajtóanyagok
24611100-1 Propergol üzemanyagok
24612000-7 Különféle robbanóanyagok
24612100-8 Dinamit
24612200-9 TNT
24612300-0 Nitroglicerin
24613000-4 Jelzőrakéta, esőrakéta, ködjelző és egyéb pirotechnikai termékek
24613100-5 Madárriasztó patronok
24613200-6 Tűzijáték-rakéták
24615000-8 Biztosíték, gyutacs, gyújtószerkezetek és villamos detonátorok
24900000-3 Finomkémiai és különféle vegyipari termékek
24910000-6 Ragasztók
24911000-3 Zselatinok
24911200-5 Ragasztóanyagok
24920000-9 Illóolajok
24930000-2 Fényképészeti vegyi anyagok
24931000-9 Fényképészeti lapok és filmek
24931200-1 Fényképészeti emulziók
24931210-4 Fényképészeti előhívó
24931220-7 Fényképészeti fixáló
24931230-0 Röntgenfilm-előhívó
24931240-3 Röntgenfilmfixáló
24931250-6 Erősítő vegyszerek
24931260-9 Képerősítő
24950000-8 Különleges célú vegyipari termékek
24951000-5 Zsírok és kenőanyagok
24951100-6 Kenőanyagok
24951110-9 Fúróiszap
24951120-2 Szilikonzsír
24951130-5 Fúrófolyadék
24951200-7 Olajadalékok
24951210-0 Tűzoltópor
24951220-3 Tűzoltószerek
24951230-6 Tűzoltótöltetek
24951300-8 Hidraulikafolyadék
24951310-1 Jégoldó szerek
24951311-8 Fagyásgátló készítmények
24951400-9 Vegyileg módosított zsírok és olajok
24952000-2 Modellezőpaszták
24952100-3 Fogászati viasz
24953000-9 Kikészítési segédanyagok
24954000-6 Aktív szén
24954100-7 Új aktív szén
24954200-8 Regenerált aktív szén
24955000-3 Bio WC-k, vegyi WC-k, tartályos WC-k
24956000-0 Peptonok és proteinanyagok
24957000-7 Vegyi adalékanyagok
24957100-8 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz
24957200-9 Elkészített adalékok cementhez, habarcshoz, betonhoz
24958000-4 Vegyipari termékek az olaj- és gázipar számára
24958100-5 Fúrólyukvegyszerek
24958200-6 Pelyhesítőszerek
24958300-7 Iszapolószerek
24958400-8 Gélampullák tömített robbanóanyagokhoz
24959000-1 Aeroszolok és vegyszerek korong formában
24959100-2 Aeroszolok
24959200-3 Kémiai elemek korong formában
24960000-1 Különféle vegyipari termékek
24961000-8 Radiátorfolyadékok
24962000-5 Vízkezelő szerek (víztisztító és vízlágyító szerek)
24963000-2 Korróziógátló termékek
24964000-9 Glicerin
24965000-6 Enzimek