Divisions / Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster 56

Sök
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster

Code Name
75100000-7 Statsförvaltning
75110000-0 Allmänna offentliga tjänster
75111000-7 Verkställande och lagstiftande tjänster
75111100-8 Verkställande tjänster
75111200-9 Lagstiftande tjänster
75112000-4 Administration inom företagsverksamhet
75112100-5 Administration för utvecklingsprojekt
75120000-3 Administrativa byråtjänster
75121000-0 Utbildningsadministration
75122000-7 Hälsovårdsförvaltning
75123000-4 Fastighetsförvaltning
75124000-1 Administration avseende rekreation, kultur och religion
75125000-8 Administration avseende turism
75130000-6 Statliga stödtjänster
75131000-3 Statliga tjänster
75131100-4 Allmänna personaltjänster för staten
75200000-8 Samhällstjänster
75210000-1 Utrikespolitiska och andra tjänster
75211000-8 Utrikespolitiska tjänster
75211100-9 Diplomattjänster
75211110-2 Konsulattjänster
75211200-0 Tjänster för ekonomiskt bistånd till utlandet
75211300-1 Tjänster för militärt bistånd till utlandet
75220000-4 Försvarstjänster
75221000-1 Militära försvarstjänster
75222000-8 Civilförsvarstjänster
75230000-7 Rättstjänster
75231000-4 Tjänster med avseende på rättsverksamhet
75231100-5 Domstolsanknutna tjänster
75231200-6 Tjänster i samband med kvarhållande i häkte och rehabilitering av brottslingar
75231210-9 Tjänster i samband med frihetsberövande
75231220-2 Fångvaktartjänster
75231230-5 Fängelsetjänster
75231240-8 Skyddstillsyn
75240000-0 Tjänster för allmän säkerhet, lag och ordning
75241000-7 Tjänster för allmän säkerhet
75241100-8 Polistjänster
75242000-4 Allmän lag och ordning
75242100-5 Tjänster för allmän ordning
75242110-8 Utmätning
75250000-3 Brandkårs- och räddningstjänster
75251000-0 Brandkårstjänster
75251100-1 Brandsläckning
75251110-4 Brandskyddstjänster
75251120-7 Bekämpning av skogsbränder
75252000-7 Räddningstjänster
75300000-9 Obligatorisk socialförsäkring
75310000-2 Bidragstjänster
75311000-9 Sjukersättning
75312000-6 Föräldrapenning
75313000-3 Sjukpension
75313100-4 Sjukbidrag
75314000-0 Arbetslöshetsunderstöd
75320000-5 Pensionsförsäkring för statstjänstemän
75330000-8 Familjebidrag
75340000-1 Barnbidrag