Divisions / Julkishallinnon palvelut, maanpuolustus ja sosiaaliturvapalvelut 56

Haku
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Julkishallinnon palvelut, maanpuolustus ja sosiaaliturvapalvelut

Code Name
75100000-7 Hallinnolliset palvelut
75110000-0 Yleiset julkiset palvelut
75111000-7 Lainsäädäntöön ja täytäntöönpanoon liittyvät palvelut
75111100-8 Täytäntöönpanopalvelut
75111200-9 Lainsäädäntöön liittyvät palvelut
75112000-4 Elinkeinotoimintaan liittyvät hallinnolliset palvelut
75112100-5 Kehityshankkeisiin liittyvät hallinnolliset palvelut
75120000-3 Laitosten hallinnolliset palvelut
75121000-0 Koulutusalan hallinnolliset palvelut
75122000-7 Terveydenhuollon hallinnolliset palvelut
75123000-4 Asuntoasiain hallintopalvelut
75124000-1 Virkistys- ja kulttuuritoimintaan ja uskonnolliseen toimintaan liittyvät hallinnolliset palvelut
75125000-8 Matkailualan hallinnolliset palvelut
75130000-6 Valtionhallinnon tukipalvelut
75131000-3 Valtionhallinnon palvelut
75131100-4 Valtionhallinnon yleiset henkilöstöpalvelut
75200000-8 Yhteiskunnalle tuotettavat palvelut
75210000-1 Ulkoasioihin liittyvät palvelut ja muut palvelut
75211000-8 Ulkoasioihin liittyvät palvelut
75211100-9 Diplomaattipalvelut
75211110-2 Konsulaattipalvelut
75211200-0 Kansainväliseen talousapuun liittyvät palvelut
75211300-1 Kansainväliseen sotilaalliseen apuun liittyvät palvelut
75220000-4 Maanpuolustus
75221000-1 Sotilaallinen maanpuolustus
75222000-8 Väestönsuojelu
75230000-7 Oikeuspalvelut
75231000-4 Oikeuslaitospalvelut
75231100-5 Tuomioistuimiin liittyvät hallinnolliset palvelut
75231200-6 Vangitsemiseen tai yhteiskuntaan sopeuttamiseen liittyvät palvelut
75231210-9 Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoon liittyvät palvelut
75231220-2 Vanginvartijapalvelut
75231230-5 Vankilapalvelut
75231240-8 Ehdonalaiseen vapauteen päästettyjen vankien valvonta
75240000-0 Yleiseen turvallisuuteen, lakiin ja järjestykseen liittyvät palvelut
75241000-7 Yleiseen turvallisuuteen liittyvät palvelut
75241100-8 Poliisipalvelut
75242000-4 Yleiseen lakiin ja järjestykseen liittyvät palvelut
75242100-5 Yleisen järjestyksen ylläpitopalvelut
75242110-8 Pakkotäytäntöönpanopalvelut
75250000-3 Palonsammutus- ja pelastuspalvelut
75251000-0 Palokunnan palvelut
75251100-1 Palonsammutustyöt
75251110-4 Palontorjunta
75251120-7 Metsäpalojen sammutuspalvelut
75252000-7 Pelastuspalvelut
75300000-9 Pakollisen sosiaaliturvan palvelut
75310000-2 Sosiaalietuuspalvelut
75311000-9 Sairausajan etuudet
75312000-6 Äitiysetuudet
75313000-3 Työkyvyttömyysetuudet
75313100-4 Tilapäisestä työkyvyttömyydestä suoritettavat etuudet
75314000-0 Työttömyysetuudet
75320000-5 Valtion virkamiesten eläkejärjestelmät
75330000-8 Perhe-etuudet
75340000-1 Lapsilisät