Divisions / Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering 56

Zoek
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering

Code Name
75100000-7 Administratiediensten
75110000-0 Algemene overheidsdiensten
75111000-7 Uitvoerende en wetgevende diensten
75111100-8 Uitvoerende diensten
75111200-9 Wetgevende diensten
75112000-4 Administratieve diensten voor bedrijfsactiviteiten
75112100-5 Administratieve diensten voor ontwikkelingsproject
75120000-3 Administratieve diensten door agentschappen
75121000-0 Administratieve diensten voor onderwijs
75122000-7 Administratieve diensten voor gezondheidszorg
75123000-4 Administratieve diensten voor huisvesting
75124000-1 Administratieve diensten voor recreatie, cultuur en religie
75125000-8 Administratieve diensten in verband met toerisme
75130000-6 Ondersteunende diensten voor de overheid
75131000-3 Overheidsdiensten
75131100-4 Algemene personeelsdiensten voor de overheid
75200000-8 Diensten ten behoeve van de gemeenschap
75210000-1 Diensten voor buitenlandse zaken en andere diensten
75211000-8 Diensten voor buitenlandse zaken
75211100-9 Diplomatieke diensten
75211110-2 Consulaire diensten
75211200-0 Diensten in verband met economische hulp aan het buitenland
75211300-1 Diensten in verband met militaire hulp aan het buitenland
75220000-4 Defensiediensten
75221000-1 Militaire defensiediensten
75222000-8 Burgerbeschermingsdiensten
75230000-7 Gerechtelijke diensten
75231000-4 Justitiƫle diensten
75231100-5 Administratieve diensten met betrekking tot rechtbanken
75231200-6 Diensten voor verzekerde bewaring of reclassering van misdadigers
75231210-9 Penitentiaire diensten
75231220-2 Escorteren van gedetineerden
75231230-5 Gevangenisdiensten
75231240-8 Proeftijddiensten
75240000-0 Diensten voor openbare orde, recht en veiligheid
75241000-7 Diensten voor openbare orde
75241100-8 Politiediensten
75242000-4 Recht- en veiligheidsdiensten
75242100-5 Dienstverlening in verband met de openbare orde
75242110-8 Deurwaardersdiensten
75250000-3 Brandweer- en reddingsdiensten
75251000-0 Brandweerdiensten
75251100-1 Brandbestrijdingsdiensten
75251110-4 Brandpreventiediensten
75251120-7 Bosbrandbestrijdingsdiensten
75252000-7 Reddingsdiensten
75300000-9 Diensten voor verplichte sociale verzekering
75310000-2 Uitkeringsdiensten
75311000-9 Uitkeringen bij ziekte
75312000-6 Zwangerschapsuitkeringen
75313000-3 Invaliditeitsuitkeringen
75313100-4 Tijdelijke invaliditeitsuitkeringen
75314000-0 Werkloosheidsuitkeringen
75320000-5 Pensioenstelsels voor ambtenaren
75330000-8 Gezinstoelagen
75340000-1 Kinderbijslag