Divisions / Servicii de administraţie publică, de apărare şi de asigurări sociale 56

Caută
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Servicii de administraţie publică, de apărare şi de asigurări sociale

Code Name
75100000-7 Servicii de administraţie publică
75110000-0 Servicii de administraţie generală
75111000-7 Servicii executive şi legislative
75111100-8 Servicii executive
75111200-9 Servicii legislative
75112000-4 Servicii administrative privind activităţile comerciale
75112100-5 Servicii administrative privind proiectele de dezvoltare
75120000-3 Servicii administrative de agenţii
75121000-0 Servicii administrative în învăţământ
75122000-7 Servicii administrative în domeniul sănătăţii
75123000-4 Servicii administrative în domeniul locuinţelor
75124000-1 Servicii administrative de recreere, culturale şi religioase
75125000-8 Servicii administrative în turism
75130000-6 Servicii de asistenţă pentru guvern
75131000-3 Servicii guvernamentale
75131100-4 Servicii generale de personal pentru guvern
75200000-8 Prestări de servicii pentru comunitate
75210000-1 Afaceri externe şi alte servicii
75211000-8 Servicii de afaceri externe
75211100-9 Servicii diplomatice
75211110-2 Servicii consulare
75211200-0 Servicii de ajutor economic extern
75211300-1 Servicii de ajutor militar extern
75220000-4 Servicii de apărare
75221000-1 Servicii de apărare militară
75222000-8 Servicii de apărare civilă
75230000-7 Servicii de justiţie
75231000-4 Servicii judiciare
75231100-5 Servicii administrative în tribunale
75231200-6 Servicii privind detenţia sau reabilitarea deţinuţilor
75231210-9 Servicii de încarcerare
75231220-2 Servicii de escortare a deţinuţilor
75231230-5 Servicii de penitenciar
75231240-8 Servicii de reinserţie socială
75240000-0 Servicii de siguranţă publică şi de asigurare a ordinii publice
75241000-7 Servicii de siguranţă publică
75241100-8 Servicii de poliţie
75242000-4 Servicii de asigurare a ordinii publice
75242100-5 Servicii de ordine publică
75242110-8 Servicii de executor judecătoresc
75250000-3 Servicii de pompieri şi de salvare
75251000-0 Servicii de pompieri
75251100-1 Servicii de stingere a incendiilor
75251110-4 Servicii de prevenire a incendiilor
75251120-7 Servicii de combatere a incendiilor în păduri
75252000-7 Servicii de salvare
75300000-9 Servicii de asigurări sociale obligatorii
75310000-2 Servicii de indemnizaţii
75311000-9 Indemnizaţii de boală
75312000-6 Indemnizaţii de maternitate
75313000-3 Indemnizaţii de invaliditate
75313100-4 Indemnizaţii de incapacitate temporară
75314000-0 Indemnizaţii de şomaj
75320000-5 Programe de pensionare a funcţionarilor de stat
75330000-8 Alocaţii familiale
75340000-1 Alocaţii pentru copii