Divisions / Administravimo, gynybos ir socialinės apsaugos paslaugos 56

Ieškoti
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Administravimo, gynybos ir socialinės apsaugos paslaugos

Code Name
75100000-7 Administravimo paslaugos
75110000-0 Bendrosios paslaugos visuomenei
75111000-7 Vykdomosios ir įstatymų leidybos paslaugos
75111100-8 Vykdomosios paslaugos
75111200-9 Įstatymų leidybos paslaugos
75112000-4 Administracinės paslaugos, susijusios su verslo operacijomis
75112100-5 Administracinės paslaugos, susijusios su plėtros projektais
75120000-3 Administracinės agentūrų paslaugos
75121000-0 Administracinės švietimo paslaugos
75122000-7 Administracinės sveikatos priežiūros paslaugos
75123000-4 Administracinės būsto paslaugos
75124000-1 Administracinės poilsio, kultūrinės ir religinės paslaugos
75125000-8 Administracinės turizmo paslaugos
75130000-6 Pagalbinės paslaugos valdžios sektoriui
75131000-3 Paslaugos valdžios sektoriui
75131100-4 Bendrosios personalo paslaugos valdžios sektoriui
75200000-8 Paslaugų teikimas bendruomenei
75210000-1 Paslaugos, susijusios su užsienio reikalais, ir kitos paslaugos
75211000-8 Paslaugos, susijusios su užsienio reikalais
75211100-9 Diplomatinės paslaugos
75211110-2 Konsulinės paslaugos
75211200-0 Paslaugos, susijusios su užsienio ekonomine pagalba
75211300-1 Paslaugos, susijusios su užsienio karine pagalba
75220000-4 Gynybos paslaugos
75221000-1 Karinės gynybos paslaugos
75222000-8 Civilinės gynybos paslaugos
75230000-7 Paslaugos, susijusios su teisingumu
75231000-4 Teisminės paslaugos
75231100-5 Administracinės paslaugos, susijusios su teismais
75231200-6 Paslaugos, susijusios su nusikaltėlių sulaikymu ar reabilitavimu
75231210-9 Įkalinimo paslaugos
75231220-2 Kalinių palydos paslaugos
75231230-5 Kalėjimų paslaugos
75231240-8 Paslaugos, susijusios su lygtiniu nuteisimu
75240000-0 Visuomenės saugumo ir teisėtvarkos paslaugos
75241000-7 Visuomenės saugumo paslaugos
75241100-8 Policijos paslaugos
75242000-4 Viešosios teisėtvarkos paslaugos
75242100-5 Viešosios tvarkos paslaugos
75242110-8 Teismo antstolių paslaugos
75250000-3 Ugniagesių ir gelbėjimo paslaugos
75251000-0 Ugniagesių paslaugos
75251100-1 Gaisrų gesinimo paslaugos
75251110-4 Gaisrų prevencijos paslaugos
75251120-7 Miškų gaisrų gesinimo paslaugos
75252000-7 Gelbėjimo paslaugos
75300000-9 Privalomojo socialinio draudimo paslaugos
75310000-2 Išmokų paslaugos
75311000-9 Ligos išmokos
75312000-6 Motinystės išmokos
75313000-3 Invalidumo išmokos
75313100-4 Laikino nedarbingumo išmokos
75314000-0 Bedarbio kompensacinės išmokos
75320000-5 Valdžios sektoriaus darbuotojų pensijų sistemos
75330000-8 Šeimos pašalpos
75340000-1 Vaiko pašalpos