Divisions / Storitve uprave, obrambe in socialnega zavarovanja 56

Išči
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Storitve uprave, obrambe in socialnega zavarovanja

Code Name
75100000-7 Storitve uprave
75110000-0 Splošne storitve javne uprave
75111000-7 Storitve izvršilnih in zakonodajnih služb
75111100-8 Storitve izvršilnih služb
75111200-9 Storitve zakonodajnih služb
75112000-4 Upravne storitve za podjetniško poslovanje
75112100-5 Upravne storitve, povezane z razvojnimi projekti
75120000-3 Upravne storitve agencij
75121000-0 Upravne storitve v izobraževanju
75122000-7 Upravne storitve v zdravstvu
75123000-4 Upravne storitve v stanovanjskem gospodarstvu
75124000-1 Upravne storitve na področju rekreacije, kulture in religije
75125000-8 Upravne storitve na področju turizma
75130000-6 Podporne storitve za javno upravo
75131000-3 Storitve za javno upravo
75131100-4 Splošne kadrovske storitve za javno upravo
75200000-8 Storitve za družbeno skupnost
75210000-1 Storitve na področju zunanjih zadev in druge storitve
75211000-8 Storitve na področju zunanjih zadev
75211100-9 Storitve na področju diplomacije
75211110-2 Konzularne storitve
75211200-0 Storitve gospodarske pomoči tujini
75211300-1 Storitve vojaške pomoči tujini
75220000-4 Obrambne storitve
75221000-1 Storitve vojaške obrambe
75222000-8 Storitve civilne obrambe
75230000-7 Storitve na področju pravosodja
75231000-4 Sodne storitve
75231100-5 Upravne storitve, povezane s sodišči
75231200-6 Storitve, povezane z prestajanjem kazni in rehabilitacijo kaznjencev
75231210-9 Storitve v zvezi s prestajanjem kazni v zaporu
75231220-2 Storitve spremljanja zapornikov
75231230-5 Storitve za zapore
75231240-8 Storitve pri pogojni kazni
75240000-0 Storitve, povezane z javno varnostjo, redom in mirom
75241000-7 Storitve na področju javne varnosti
75241100-8 Storitve policije
75242000-4 Storitve na področju javnega reda in miru
75242100-5 Storitve na področju javnega reda
75242110-8 Storitve sodnih izvršiteljev
75250000-3 Storitve gasilskih in reševalnih služb
75251000-0 Storitve gasilskih služb
75251100-1 Storitve gašenja požarov
75251110-4 Storitve preprečevanja požarov
75251120-7 Storitve gašenja gozdnih požarov
75252000-7 Storitve reševalnih služb
75300000-9 Storitve v okviru obveznega socialnega zavarovanja
75310000-2 Storitve v okviru dajatev
75311000-9 Boleznine
75312000-6 Nadomestila za čas porodniškega dopusta
75313000-3 Invalidnine
75313100-4 Dajatve za začasno delovno nezmožnost
75314000-0 Dajatve za brezposelnost
75320000-5 Sistem pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
75330000-8 Družinski dodatki
75340000-1 Otroški dodatki