Divisions / Offentlig administration, forsvar og socialsikring 56

Søg
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Offentlig administration, forsvar og socialsikring

Code Name
75100000-7 Virksomhed i forbindelse med administration
75110000-0 Generelle offentlige tjenester
75111000-7 Udøvende og lovgivende myndigheders tjenester
75111100-8 Udøvende myndigheders tjenester
75111200-9 Lovgivende myndigheders tjenester
75112000-4 Administrative tjenester for virksomheder
75112100-5 Administrative tjenester vedrørende udviklingsprojekter
75120000-3 Administrative tjenester ydet af organisationer
75121000-0 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
75122000-7 Administrative tjenester på sundhedsområdet
75123000-4 Administrative tjenester på boligområdet
75124000-1 Administrative tjenester på det rekreative, kulturelle og religiøse område
75125000-8 Administrative tjenester vedrørende turisme
75130000-6 Støttetjenester for den offentlige sektor
75131000-3 Tjenester for den offentlige sektor
75131100-4 Generelle personaletjenester for den offentlige sektor
75200000-8 Tjenester for lokalsamfundet
75210000-1 Tjenester vedrørende udenrigsanliggender og lignende
75211000-8 Tjenester vedrørende udenrigsanliggender
75211100-9 Diplomatiske tjenester
75211110-2 Konsulære tjenester
75211200-0 Tjenester vedrørende økonomisk hjælp til udlandet
75211300-1 Tjenester vedrørende militærhjælp til udlandet
75220000-4 Forsvarstjenester
75221000-1 Militære forsvarstjenester
75222000-8 Civilforsvarstjenester
75230000-7 Tjenester vedrørende retsvæsen og domstole
75231000-4 Retslige tjenester
75231100-5 Administrative tjenester vedrørende domstole
75231200-6 Administrative tjenester vedrørende forvaring eller rehabilitering af kriminelle
75231210-9 Tjenester i forbindelse med fængsling
75231220-2 Fangeledsagelse
75231230-5 Fængselstjenester
75231240-8 Tjenester i forbindelse med prøveløsladelse
75240000-0 Tjenester vedrørende offentlig lov, orden og sikkerhed
75241000-7 Tjenester i forbindelse med offentlig sikkerhed
75241100-8 Polititjenester
75242000-4 Tjenester i forbindelse med lov og orden
75242100-5 Tjenester i forbindelse med offentlig orden
75242110-8 Fogedtjenester
75250000-3 Brandvæsen og redningstjenester
75251000-0 Tjenester ydet af brandvæsenet
75251100-1 Brandbekæmpelse
75251110-4 Brandforebyggelse
75251120-7 Bekæmpelse af skovbrande
75252000-7 Redningstjenester
75300000-9 Lovpligtig socialsikring
75310000-2 Sociale ydelser
75311000-9 Sygesikring
75312000-6 Ydelser i forbindelse med barsel
75313000-3 Invaliditetsydelse
75313100-4 Ydelser i forbindelse med forbigående erhvervsudygtighed
75314000-0 Arbejdsløshedsunderstøttelse
75320000-5 Pensionsordninger for offentligt ansatte
75330000-8 Familietilskud
75340000-1 Børnetilskud