Divisions / Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby 56

Vyhľadávanie
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby

Code Name
75100000-7 Verejná správa
75110000-0 Všeobecná verejná správa
75111000-7 Výkonné a zákonodarné služby
75111100-8 Výkonné služby
75111200-9 Zákonodarné služby
75112000-4 Služby verejnej správy pre obchodné operácie
75112100-5 Projekty rozvoja verejnej správy
75120000-3 Agentúrne služby verejnej správy
75121000-0 Vzdelávacie služby verejnej správy
75122000-7 Zdravotnícke služby verejnej správy
75123000-4 Služby verejnej správy súvisiace s bývaním
75124000-1 Služby verejnej správy súvisiace s rekreáciou, kultúrou a náboženstvom
75125000-8 Služby verejnej správy súvisiace s otázkami cestovného ruchu
75130000-6 Podporné (vedľajšie) služby pre vládu
75131000-3 Vládne služby
75131100-4 Všeobecné personálne služby pre vládu
75200000-8 Poskytovanie komunálnych služieb
75210000-1 Zahraničné veci a iné služby
75211000-8 Zahraničné veci
75211100-9 Diplomatické služby
75211110-2 Konzulárne služby
75211200-0 Služby súvisiace so zahraničnou hospodárskou pomocou
75211300-1 Služby súvisiace so zahraničnou vojenskou pomocou
75220000-4 Obrana
75221000-1 Vojenská obrana
75222000-8 Civilná ochrana
75230000-7 Justičné služby
75231000-4 Služby súdov
75231100-5 Administratívne služby súdov (súvisiace so súdmi)
75231200-6 Služby súvisiace s väzbou alebo rehabilitáciou delikventov (páchateľov trestných činov)
75231210-9 Väzenské služby
75231220-2 Eskortovanie väzňov
75231230-5 Služby väzníc
75231240-8 Podmienečné prepustenie
75240000-0 Verejná bezpečnosť, právo a poriadok
75241000-7 Verejná bezpečnosť
75241100-8 Policajné služby
75242000-4 Verejné právo a poriadok
75242100-5 Verejný poriadok
75242110-8 Služby súdnych úradníkov (zriadencov)
75250000-3 Služby požiarnych zborov a záchranné služby
75251000-0 Služby požiarnych zborov
75251100-1 Požiarnické služby
75251110-4 Prevencia proti požiarom
75251120-7 Hasenie lesných požiarov
75252000-7 Záchranné služby
75300000-9 Služby povinného sociálneho zabezpečenia
75310000-2 Služby týkajúce sa poskytovania dávok
75311000-9 Nemocenské príspevky
75312000-6 Materské príspevky
75313000-3 Invalidné príspevky
75313100-4 Príspevky v dočasnej invalidite
75314000-0 Podpora v nezamestnanosti
75320000-5 Dôchodkové programy pre štátnych zamestnancov
75330000-8 Rodinné prídavky
75340000-1 Detské prídavky