Divisions / Riigihaldus-, kaitse- ja sotsiaalkindlustusteenused 56

Otsing
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Riigihaldus-, kaitse- ja sotsiaalkindlustusteenused

Code Name
75100000-7 Riigihaldusteenused
75110000-0 Üldised avalikud teenused
75111000-7 Täidesaatvad ja seadusandlikud teenused
75111100-8 Täidesaatvad teenused
75111200-9 Seadusandlikud teenused
75112000-4 Majandustegevuse haldusteenused
75112100-5 Arendusprojektide haldusteenused
75120000-3 Organisatsioonide haldusteenused
75121000-0 Hariduse haldusteenused
75122000-7 Tervishoiu haldusteenused
75123000-4 Elamumajanduse haldusteenused
75124000-1 Puhke-, kultuuri- ja religiooni haldusteenused
75125000-8 Turismiga seotud haldusteenused
75130000-6 Abiteenused valitsusele
75131000-3 Teenused valitsusele
75131100-4 Personalialased üldteenused valitsusele
75200000-8 Ühiskonnale pakutavad teenused
75210000-1 Välispoliitika ja muud vastavad teenused
75211000-8 Välispoliitika teenused
75211100-9 Diplomaatiateenused
75211110-2 Konsulaarteenused
75211200-0 Välismaise majandusabi teenused
75211300-1 Välismaise militaarabi teenused
75220000-4 Kaitseteenused
75221000-1 Sõjalise kaitse teenused
75222000-8 Tsiviilkaitse teenused
75230000-7 Justiitsteenused
75231000-4 Kohtuteenused
75231100-5 Halduskohtuga seotud teenused
75231200-6 Kurjategijate kinnipidamis- ja rehabilitatsiooniteenused
75231210-9 Vangistamisteenused
75231220-2 Vangide eskortimise teenused
75231230-5 Vanglateenused
75231240-8 Tingimisi karistatud vangide jälgimisteenused
75240000-0 Avaliku turvalisuse, õiguskaitse ja korra teenused
75241000-7 Avaliku turvalisuse teenused
75241100-8 Politseiteenused
75242000-4 Avaliku õiguskaitse ja korra teenused
75242100-5 Avaliku korra teenused
75242110-8 Kohtutäituri teenused
75250000-3 Tuletõrje- ja päästeteenused
75251000-0 Tuletõrjesalga teenused
75251100-1 Tuletõrjeteenused
75251110-4 Tuletõrje profülaktikateenused
75251120-7 Metsatulekahjude kustutamisteenused
75252000-7 Päästeteenused
75300000-9 Kohustusliku sotsiaalkindlustuse teenused
75310000-2 Sotsiaaltoetuste teenused
75311000-9 Haigustoetused
75312000-6 Rasedus- ja sünnitustoetused
75313000-3 Invaliidsustoetused
75313100-4 Ajutise töövõimetuse toetused
75314000-0 Töötu abirahad
75320000-5 Riigiametnike pensioniskeem
75330000-8 Peretoetused
75340000-1 Lastetoetused