Divisions / Servizzi ta' l-amministrazzjoni, difiża, u sigurtà soċjali 56

Search
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Servizzi ta' l-amministrazzjoni, difiża, u sigurtà soċjali

Code Name
75100000-7 Servizzi ta' l-amministrazzjoni
75110000-0 Servizzi tal-pubbliku ġenerali
75111000-7 Servizzi eżekuttivi u leġislattivi
75111100-8 Servizzi eżekuttivi
75111200-9 Servizzi leġislattivi
75112000-4 Servizzi ta' l-amministrazzjoni għall-operazzjonijiet tan-negozju
75112100-5 Servizzi ta' l-amministrazzjoni ta' l-iżvilupp ta' proġetti
75120000-3 Servizzi ta' l-amministrazzjoni ta' l-aġenziji
75121000-0 Servizzi ta' l-amministrazzjoni edukattivi
75122000-7 Servizzi ta' l-amministrazzjoni tal-kura tas-saħħa
75123000-4 Servizzi ta' l-amministrazzjoni tad-djar
75124000-1 Servizzi ta' l-amministrazzjoni rikreazzjonali, kultura u reliġjużi
75125000-8 Servizzi ta' l-amministrazzjoni relatati ma' l-aspetti turistiċi
75130000-6 Servizzi ta' appoġġ għall-gvern
75131000-3 Servizzi tal-ġvern
75131100-4 Servizzi ġenerali tal-personal għall-gvern
75200000-8 Provvediment tas-servizzi lejn il-komunità
75210000-1 Servizzi ta' l-aspetti barranin u oħrajn relatati
75211000-8 Servizzi ta' l-affarijiet barranin
75211100-9 Servizzi diplomatiċi
75211110-2 Servizzi konsulari
75211200-0 Servizzi ta' l-għajnuna ekonomika barranija
75211300-1 Servizzi ta' l-għajnuna militari, u relatati
75220000-4 Servizzi tad-difiża
75221000-1 Servizzi tad-difiża militari
75222000-8 Servizzi tad-difiża ċivili
75230000-7 Servizzi tal-gustizzja
75231000-4 Servizzi ġudizjarji
75231100-5 Servizzi ta' l-amministrazzjoni relatata mal-qrati tal-ġustizzja
75231200-6 Servizzi relatati mad-detenzjoni jew ir-riħabilitazzjoni ta' persuni kriminali
75231210-9 Servizzi tat-tfigħ fil-ħabsijiet
75231220-2 Servizzi ta' skorta tal-priġunieri
75231230-5 Servizzi tal-ħabsijiet
75231240-8 Servizzi ta' probazzjoni
75240000-0 Servizzi tas-sigurtà pubblika, liġi u ordni tajba
75241000-7 Servizzi tas-sigurtà pubblika
75241100-8 Servizzi tal-pulizija
75242000-4 Servizzi tal-liġi u ordni pubblika
75242100-5 Servizzi ta' l-ordni pubblika
75242110-8 Servizzi tal-marixxalli
75250000-3 Servizzi tal-brigata għat-tifi tan-nar u tas-salvataġġ
75251000-0 Servizzi tal-brigata għat-tifi tan-nar
75251100-1 Servizzi tat-tifi tan-nar
75251110-4 Servizzi tal-prevenzjoni tan-nar
75251120-7 Servizzi għat-tifi tan-nar tal-foresti
75252000-7 Servizzi ta' salvataġġ
75300000-9 Servizzi tas-sigurtà soċjali obbligatorja
75310000-2 Servizzi ta' benefiċċju
75311000-9 Benefiċċju tal-mard
75312000-6 Benefiċċji tal-maternità
75313000-3 Benefiċċji tad-diżabilità
75313100-4 Benefiċċji tad-diżabilità temporanja
75314000-0 Benefiċċji ta' kumpenza għal nuqqas ta' xogħol
75320000-5 Skemi tal-penzjonijiet tal-ħaddiema mal-gvern
75330000-8 Allokazzjonijiet għall-familji
75340000-1 Allokazzjonijiet għat-tfal