Divisions / Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi 56

Meklēt
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi

Code Name
75100000-7 Pārvaldes pakalpojumi
75110000-0 Vispārējie sabiedriskie dienesti
75111000-7 Izpildvaras un likumdošanas pakalpojumi
75111100-8 Izpildvaras pakalpojumi
75111200-9 Likumdošanas pakalpojumi
75112000-4 Administratīvie pakalpojumi uzņēmējdarbībai
75112100-5 Administratīvie attīstības projektu pakalpojumi
75120000-3 Aģentūru administratīvie pakalpojumi
75121000-0 Administratīvie izglītības pakalpojumi
75122000-7 Administratīvie veselības aprūpes pakalpojumi
75123000-4 Administratīvie mājokļu pakalpojumi
75124000-1 Administratīvie atpūtas, kultūras un reliģijas pakalpojumi
75125000-8 Ar tūrisma jautājumiem saistītie administratīvie pakalpojumi
75130000-6 Palīgpakalpojumi valdībai
75131000-3 Valdības pakalpojumi
75131100-4 Vispārējie personāla pakalpojumi valdībai
75200000-8 Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai
75210000-1 Ārlietas un citi pakalpojumi
75211000-8 Ārlietu pakalpojumi
75211100-9 Diplomātiskie pakalpojumi
75211110-2 Konsulārie pakalpojumi
75211200-0 Ar ārējo ekonomisko palīdzību saistītie pakalpojumi
75211300-1 Ar ārējo militāro palīdzību saistītie pakalpojumi
75220000-4 Aizsardzības pakalpojumi
75221000-1 Militārās aizsardzības pakalpojumi
75222000-8 Civilās aizsardzības pakalpojumi
75230000-7 Tieslietu pakalpojumi
75231000-4 Tiesu pakalpojumi
75231100-5 Ar tiesām saistītie administratīvie pakalpojumi
75231200-6 Ar noziedznieku aizturēšanu vai rehabilitāciju saistītie pakalpojumi
75231210-9 Ieslodzījuma pakalpojumi
75231220-2 Ieslodzīto eskorta pakalpojumi
75231230-5 Ieslodzījuma vietu pakalpojumi
75231240-8 Nosacīti notiesāto pārbaudes pakalpojumi
75240000-0 Sabiedriskās drošības, likumības un kārtības nodrošināšanas pakalpojumi
75241000-7 Sabiedriskās drošības pakalpojumi
75241100-8 Policijas pakalpojumi
75242000-4 Sabiedriskās likumības un kārtības nodrošināšanas pakalpojumi
75242100-5 Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pakalpojumi
75242110-8 Tiesu izpildītāju pakalpojumi
75250000-3 Ugunsdzēsēju komandas un glābšanas pakalpojumi
75251000-0 Ugunsdzēsēju komandas pakalpojumi
75251100-1 Ugunsdzēšanas pakalpojumi
75251110-4 Ugunsgrēka novēršanas pakalpojumi
75251120-7 Mežu ugunsgrēka dzēšanas pakalpojumi
75252000-7 Glābšanas pakalpojumi
75300000-9 Obligātās sociālās apdrošināšanas pakalpojumi
75310000-2 Pabalstu pakalpojumi
75311000-9 Slimības pabalsti
75312000-6 Maternitātes pabalsti
75313000-3 Invaliditātes pabalsti
75313100-4 Īslaicīgas darba nespējas pabalsti
75314000-0 Bezdarba kompensācijas pabalsti
75320000-5 Valsts darbā strādājošo pensiju shēmas
75330000-8 Ģimenes pabalsti
75340000-1 Bērnu pabalsti