Divisions / Administrativa, ochrana a sociální zabezpečení 56

Hledat
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Administrativa, ochrana a sociální zabezpečení

Code Name
75100000-7 Administrativní služby
75110000-0 Služby pro širokou veřejnost
75111000-7 Správní a legislativní služby
75111100-8 Správní služby
75111200-9 Legislativní služby
75112000-4 Administrativní služby pro podnikatelskou činnost
75112100-5 Administrativa rozvojových projektů
75120000-3 Administrativní služby správních orgánů
75121000-0 Administrativa výchovných zařízení
75122000-7 Administrativa služeb zdravotní péče
75123000-4 Administrativa bytové výstavby
75124000-1 Administrativa rekreačních, kulturních a náboženských služeb
75125000-8 Administrativní služby vztahující se k cestovnímu ruchu
75130000-6 Podpůrné služby pro vládní instituce
75131000-3 Služby pro vládní instituce
75131100-4 Personální služby pro vládní instituce
75200000-8 Zajišťování služeb pro veřejnost
75210000-1 Zahraniční záležitosti a jiné služby
75211000-8 Zahraniční záležitosti
75211100-9 Diplomatické služby
75211110-2 Konzulární služby
75211200-0 Služby související se zahraniční hospodářskou pomocí
75211300-1 Služby související se zahraniční vojenskou pomocí
75220000-4 Obranné služby
75221000-1 Vojenská obrana
75222000-8 Civilní obrana
75230000-7 Justiční služby
75231000-4 Soudní služby
75231100-5 Administrativní služby související se soudními dvory
75231200-6 Služby související s vězněním nebo nápravou zločinců
75231210-9 Péče o vězně
75231220-2 Doprovod vězňů
75231230-5 Vězeňství
75231240-8 Probační služby
75240000-0 Veřejná bezpečnost, právní a pořádkové služby
75241000-7 Veřejná bezpečnost
75241100-8 Služby policie
75242000-4 Veřejné právo a pořádkové služby
75242100-5 Zajišťování veřejného pořádku
75242110-8 Služby soudních úředníků
75250000-3 Požární ochrana a záchranné služby
75251000-0 Požární ochrana
75251100-1 Hašení požárů
75251110-4 Prevence požárů
75251120-7 Hašení lesních požárů
75252000-7 Záchranné služby
75300000-9 Povinné sociální zabezpečení
75310000-2 Poskytování dávek
75311000-9 Dávky v nemoci
75312000-6 Dávky v mateřství
75313000-3 Dávky v invaliditě
75313100-4 Dávky při dočasné invaliditě
75314000-0 Dávky podpory v nezaměstnanosti
75320000-5 Systém důchodového zabezpečení vládních zaměstnanců
75330000-8 Rodinné přídavky
75340000-1 Přídavky na děti