Divisions / FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster 25

Sök
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster

Code Name
73100000-3 Forskning och experimentell utveckling
73110000-6 Forskning
73111000-3 Forskningslaboratorietjänster
73112000-0 Marin forskning
73120000-9 Experimentell utveckling
73200000-4 FoU-rådgivning
73210000-7 Forskningsrådgivning
73220000-0 Utvecklingsrådgivning
73300000-5 Planering och genomförande av forskning och utveckling
73400000-6 FoU-tjänster med avseende på säkerhets- och försvarsmateriel
73410000-9 Militär forskning och teknik
73420000-2 Förberedande genomförbarhetsstudie och teknisk demonstration
73421000-9 Utveckling av säkerhetsutrustning
73422000-6 Utveckling av skjutvapen och ammunition
73423000-3 Utveckling av militärfordon
73424000-0 Utveckling av örlogsfartyg
73425000-7 Utveckling av militära luftfartyg, robotar och rymdfarkoster
73426000-4 Utveckling av elektroniska system för militärt bruk
73430000-5 Test och utvärdering
73431000-2 Test och utvärdering av säkerhetsutrustning
73432000-9 Test och utvärdering av skjutvapen och ammunition
73433000-6 Test och utvärdering av militärfordon
73434000-3 Test och utvärdering av örlogsfartyg
73435000-0 Test och utvärdering av militära luftfartyg, robotar och rymdfarkoster
73436000-7 Test och utvärdering av elektroniska system för militärt bruk