Divisions / Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut 25

Haku
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut

Code Name
73100000-3 Tutkimuspalvelut ja kokeelliset kehityspalvelut
73110000-6 Tutkimuspalvelut
73111000-3 Tutkimuslaboratorioiden palvelut
73112000-0 Merentutkimuspalvelut
73120000-9 Kokeelliset kehityspalvelut
73200000-4 Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut
73210000-7 Tutkimustoiminnan konsulttipalvelut
73220000-0 Kehitystoiminnan konsulttipalvelut
73300000-5 Tutkimus- ja kehitystoiminnan suunnittelu ja toteutus
73400000-6 Turvallisuus- ja maanpuolustustarvikkeiden tutkimus- ja kehittämispalvelut
73410000-9 Sotilastutkimus ja -tekniikka
73420000-2 Ennakkototeutettavuustutkimus ja teknologinen demonstrointi
73421000-9 Turvalaitteiden ja -varusteiden kehittäminen
73422000-6 Tuliaseiden ja ampumatarvikkeiden kehittäminen
73423000-3 Sotilasajoneuvojen kehittäminen
73424000-0 Sota-alusten kehittäminen
73425000-7 Sotilaskäyttöön tarkoitettujen ilma- ja avaruusalusten ja ohjusten kehittäminen
73426000-4 Sotilaskäyttöön tarkoitettujen sähköjärjestelmien kehittäminen
73430000-5 Testaus ja arviointi
73431000-2 Turvalaitteiden ja -varusteiden testaus ja arviointi
73432000-9 Tuliaseiden ja ampumatarvikkeiden testaus ja arviointi
73433000-6 Sotilasajoneuvojen testaus ja arviointi
73434000-3 Sota-alusten testaus ja arviointi
73435000-0 Sotilaskäyttöön tarkoitettujen ilma- ja avaruusalusten ja ohjusten testaus ja arviointi
73436000-7 Sotilaskäyttöön tarkoitettujen sähköjärjestelmien testaus ja arviointi