Divisions / Servizzi ta' riċerka u żvilupp u servizzi relatati mal-konsulenza 25

Search
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Servizzi ta' riċerka u żvilupp u servizzi relatati mal-konsulenza

Code Name
73100000-3 Servizzi ta' riċerka u żvilupp sperimentali
73110000-6 Servizzi ta' riċerka
73111000-3 Servizzi ta' riċerka tal-laboratorju
73112000-0 Servizzi ta' riċerka marittima
73120000-9 Servizzi żvilupp sperimentali
73200000-4 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka u l-iżvilupp
73210000-7 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka
73220000-0 Servizzi ta' konsulenza dwar l-iżvilupp
73300000-5 Disinn u eżekuzzjoni tar-riċerka u l-iżvilupp
73400000-6 Servizzi ta' Riċerka u Żvilupp ta' materjali ta' difiża u sigurtà
73410000-9 Riċerka u Teknoloġija Militari
73420000-2 Valutazzjoni tal-vijabbiltà u dimostrazzjoni teknoloġika
73421000-9 Żvilupp ta' tagħmir ta' sigurtà
73422000-6 Żvilupp ta' armi tan-nar u munizzjon
73423000-3 Żvilupp ta' vetturi militari
73424000-0 Żvilupp ta' bastimenti tal-gwerra
73425000-7 Żvilupp ta' ajruplani militari, missilli u vetturi spazjali
73426000-4 Żvilupp ta' sistemi elettroniċi militari
73430000-5 Test u Evalwazzjoni
73431000-2 Test u Evalwazzjoni ta' tagħmir ta' sigurtà
73432000-9 Test u Evalwazzjoni ta' armi tan-nar u munizzjon
73433000-6 Test u Evalwazzjoni ta' vetturi militari
73434000-3 Test u Evalwazzjoni ta' bastimenti tal-gwerra
73435000-0 Test u Evalwazzjoni ta' ajruplani militari, missilli u vettur spazjali
73436000-7 Test u Evalwazzjoni ta' sistemi elettroniċi militari