Divisions / Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă 25

Caută
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă

Code Name
73100000-3 Servicii de cercetare şi de dezvoltare experimentală
73110000-6 Servicii de cercetare
73111000-3 Servicii de laborator de cercetare
73112000-0 Servicii de cercetare marină
73120000-9 Servicii de dezvoltare experimentală
73200000-4 Servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare
73210000-7 Servicii de consultanţă în cercetare
73220000-0 Servicii de consultanţă în dezvoltare
73300000-5 Proiectare şi executare în domeniul cercetării şi dezvoltării
73400000-6 Servicii de cercetare şi dezvoltare de materiale de securitate şi apărare
73410000-9 Cercetare şi tehnologie militare
73420000-2 Studiu de prefezabilitate şi demonstraţie tehnologică
73421000-9 Dezvoltare de echipament de securitate
73422000-6 Dezvoltare de arme de foc şi muniţie
73423000-3 Dezvoltare de vehicule militare
73424000-0 Dezvoltare de nave de război
73425000-7 Dezvoltare de aeronave militare, proiectile şi nave spaţiale
73426000-4 Dezvoltare de sisteme electronice militare
73430000-5 Testare şi evaluare
73431000-2 Testare şi evaluare de echipament de securitate
73432000-9 Testare şi evaluare de arme de foc şi muniţie
73433000-6 Testare şi evaluare de vehicule militare
73434000-3 Testare şi evaluare de nave de război
73435000-0 Testare şi evaluare de aeronave militare, proiectile şi nave spaţiale
73436000-7 Testare şi evaluare de sisteme electronice militare