Divisions / Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby 25

Vyhľadávanie
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby

Code Name
73100000-3 Výskum a experimentálny vývoj
73110000-6 Výskum
73111000-3 Služby výskumných laboratórií
73112000-0 Námorný výskum
73120000-9 Experimentálny vývoj
73200000-4 Poradenstvo pre výskum a vývoj
73210000-7 Poradenské služby pre výskum
73220000-0 Poradenské služby pre vývoj
73300000-5 Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
73400000-6 Služby týkajúce sa výskumu a vývoja bezpečnostných a ochranných materiálov
73410000-9 Vojenský výskum a technológie
73420000-2 Predbežné štúdie uskutočniteľnosti a technologické predvádzanie
73421000-9 Vývoj bezpečnostných zariadení
73422000-6 Vývoj strelných zbraní a munície
73423000-3 Vývoj vojenských vozidiel
73424000-0 Vývoj vojnových lodí
73425000-7 Vývoj vojenských lietadiel, rakiet a kozmických lodí
73426000-4 Vývoj vojenských elektronických systémov
73430000-5 Skúšanie a hodnotenie
73431000-2 Skúšanie a hodnotenie bezpečnostného vybavenia
73432000-9 Skúšanie a hodnotenie strelných zbraní a munície
73433000-6 Skúšanie a hodnotenie vojenských vozidiel
73434000-3 Skúšanie a hodnotenie vojnových lodí
73435000-0 Skúšanie a hodnotenie vojenských lietadiel, rakiet a vesmírnych lodí
73436000-7 Skúšanie a hodnotenie vojenských elektronických systémov