Divisions / Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed 25

Søg
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed

Code Name
73100000-3 Forskning og eksperimentel udvikling
73110000-6 Forskning
73111000-3 Tjenester ydet af forskningslaboratorier
73112000-0 Havforskning
73120000-9 Eksperimentel udvikling
73200000-4 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
73210000-7 Konsulentvirksomhed inden for forskning
73220000-0 Konsulentvirksomhed inden for udvikling
73300000-5 Planlægning og udførelse af forskning og udvikling
73400000-6 Forsknings- og udviklingstjenester vedrørende sikkerheds- eller forsvarsmaterialer
73410000-9 Militær forsknings- og teknologisk udvikling
73420000-2 Præ-feasibilityundersøgelse og teknologisk demonstration
73421000-9 Udvikling af sikkerhedsudstyr
73422000-6 Udvikling af skydevåben og ammunition
73423000-3 Udvikling af militærkøretøjer
73424000-0 Udvikling af krigsskibe
73425000-7 Udvikling af militærfly, missiler og rumfartøjer
73426000-4 Udvikling af elektroniske systemer til militære formål
73430000-5 Testning og evaluering
73431000-2 Testning og evaluering af sikkerhedsudstyr
73432000-9 Testning og evaluering af skydevåben og ammunition
73433000-6 Testning og evaluering af militærkøretøjer
73434000-3 Testning og evaluering af krigsskibe
73435000-0 Testning og evaluering af militærfly, missiler og rumfartøjer
73436000-7 Testning og evaluering af elektroniske systemer til militære formål