Divisions / Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги 25

Търсене
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги

Code Name
73100000-3 Научни изследвания и експериментални разработки
73110000-6 Научни изследвания
73111000-3 Научни изследвания в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки
73112000-0 Научни изследвания в областта на химията и биологията
73120000-9 Експериментални разработки
73200000-4 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки
73210000-7 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания
73220000-0 Консултантски услуги, свързани с експериментални разработки
73300000-5 Проектиране и изпълнение в областта на научните изследвания и експерименталните разработки
73400000-6 Услуги, свързани с научни изследвания и разработки в областта на матералите, използвани за целите на безопасността и отбраната
73410000-9 Военни изследвания и разработки
73420000-2 Предварително проучване за техническа осъществимост и технологична демонстрация
73421000-9 Разработване но оборудване за целите на безопасността
73422000-6 Разработване на огнестрелни оръжия и боеприпаси
73423000-3 Разработване на военни превозни средства
73424000-0 Разработване на военни кораби
73425000-7 Разработване на военни самолети, ракети и космически кораби
73426000-4 Разработване на военни електронни системи
73430000-5 Изпитване и оценка
73431000-2 Изпитване и оценка на оборудване за целите на сигурността
73432000-9 Изпитване и оценка на огнестрелни оръжия и боеприпаси
73433000-6 Изпитване и оценка на военни превозни средства
73434000-3 Изпитване и оценка на военни кораби
73435000-0 Изпитване и оценка на военни самолети, ракети и космически кораби
73436000-7 Изпитване и оценка на военни електронни системи