Divisions / Uurimis- ja arendusteenused ja seonduvad nõustamisteenused 25

Otsing
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Uurimis- ja arendusteenused ja seonduvad nõustamisteenused

Code Name
73100000-3 Uurimis- ja eksperimentaalarendustöö teenused
73110000-6 Uurimistööteenused
73111000-3 Uurimislaborite teenused
73112000-0 Mereuuringute teenused
73120000-9 Eksperimentaalarendusteenused
73200000-4 Uurimis- ja arendustöö nõustamisteenused
73210000-7 Uurimise nõustamisteenused
73220000-0 Arendustöö nõustamisteenused
73300000-5 Uurimis- ja arendustöö planeerimine ning elluviimine
73400000-6 Turva- ja kaitsematerjalide teadus- ja arendusteenused
73410000-9 Sõjaväe teadusuuringud ja tehnoloogia
73420000-2 Teostatavuse eeluuring ja tehnoloogilised demonstratsioonid
73421000-9 Turvaseadmete arendamine
73422000-6 Tulirelvade ja laskemoona arendamine
73423000-3 Sõjaväesõidukite arendamine
73424000-0 Sõjalaevade arendamine
73425000-7 Sõjaväe õhusõidukite, rakettide ja kosmosesõidukite arendamine
73426000-4 Sõjaväe elektrooniliste süsteemide arendamine
73430000-5 Testimine ja hindamine
73431000-2 Turvaseadmete testimine ja hindamine
73432000-9 Tulirelvade ja laskemoona testimine ja hindamine
73433000-6 Sõjaväesõidukite testimine ja hindamine
73434000-3 Sõjalaevade testimine ja hindamine
73435000-0 Sõjaväe õhusõidukite, rakettide ja kosmosesõidukite testimine ja hindamine
73436000-7 Sõjaväe elektrooniliste süsteemide testimine ja hindamine