Divisions / Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve 25

Išči
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve

Code Name
73100000-3 Storitve na področju raziskav in eksperimentalnega razvoja
73110000-6 Raziskovalne storitve
73111000-3 Storitve raziskovalnih laboratorijev
73112000-0 Storitve morskih raziskav
73120000-9 Storitve na področju eksperimentalnega razvoja
73200000-4 Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja
73210000-7 Storitve svetovanja na področju raziskav
73220000-0 Storitve svetovanja na področju razvoja
73300000-5 Načrtovanje in izvedba raziskav in razvoja
73400000-6 Storitve raziskav in razvoja obrambnih in varnostnih sredstev
73410000-9 Vojaške raziskave in tehnologija
73420000-2 Predhodne študije izvedljivosti in tehnološke predstavitve
73421000-9 Razvoj varnostne opreme
73422000-6 Razvoj ognjenega strelnega orožja in streliva
73423000-3 Razvoj vojaških vozil
73424000-0 Razvoj vojnih ladij
73425000-7 Razvoj vojaških zrakoplovov, raket in vesoljskih plovil
73426000-4 Razvoj vojaških elektronskih sistemov
73430000-5 Preskušanje in ocenjevanje
73431000-2 Preskušanje in ocenjevanje varnostne opreme
73432000-9 Preskušanje in ocenjevanje ognjenega strelnega orožja in streliva
73433000-6 Preskušanje in ocenjevanje vojaških vozil
73434000-3 Preskušanje in ocenjevanje vojnih ladij
73435000-0 Preskušanje in ocenjevanje vojaških zrakoplovov, raket in vesoljskih plovil
73436000-7 Preskušanje in ocenjevanje vojaških elektronskih sistemov