Divisions / Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen 25

Zoek
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

Code Name
73100000-3 Onderzoek en experimentele ontwikkeling
73110000-6 Uitvoeren van onderzoek
73111000-3 Diensten van researchlaboratorium
73112000-0 Onderzoek der zee
73120000-9 Experimentele ontwikkeling
73200000-4 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
73210000-7 Advies inzake onderzoek
73220000-0 Advies inzake ontwikkeling
73300000-5 Planning en uitvoering van onderzoek en ontwikkeling
73400000-6 O&O-diensten voor beveiligings- en defensiematerialen
73410000-9 Onderzoek en technologie voor het leger
73420000-2 Voorbereidende haalbaarheidsstudie en technologische demonstratie
73421000-9 Ontwikkelen van veiligheidsuitrusting
73422000-6 Ontwikkelen van vuurwapens en munitie
73423000-3 Ontwikkelen van militaire voertuigen
73424000-0 Ontwikkelen van oorlogsschepen
73425000-7 Ontwikkelen van militaire lucht- en ruimtevaartuigen en raketten
73426000-4 Ontwikkelen van militaire elektronische systemen
73430000-5 Testen en beoordelen
73431000-2 Test en evaluatie van veiligheidsuitrusting
73432000-9 Testen en beoordelen van vuurwapens en munitie
73433000-6 Testen en beoordelen van militaire voertuigen
73434000-3 Testen en beoordelen van oorlogsschepen
73435000-0 Testen en beoordelen van militaire lucht- en ruimtevaartuigen en raketten
73436000-7 Testen en beoordelen van militaire elektronische systemen