Divisions / Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 25

Szukaj
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Code Name
73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73110000-6 Usługi badawcze
73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze
73112000-0 Usługi badań morskich
73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe
73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
73210000-7 Usługi doradcze w zakresie badań
73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju
73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój
73400000-6 Usługi badawczo-rozwojowe w zakresie bezpieczeństwa i materiałów obronnych
73410000-9 Badania wojskowe i technologia wojskowa
73420000-2 Studium przedwykonalności i demonstracja technologiczna
73421000-9 Rozwój sprzętu bezpieczeństwa
73422000-6 Rozwój broni palnej i amunicji
73423000-3 Rozwój pojazdów wojskowych
73424000-0 Rozwój okrętów wojennych
73425000-7 Rozwój samolotów wojskowych, rakiet (pocisków rakietowych) i statków kosmicznych
73426000-4 Rozwój wojskowych systemów elektronicznych
73430000-5 Testy i ocena
73431000-2 Testy i ocena sprzętu bezpieczeństwa
73432000-9 Testy i ocena broni palnej i amunicji
73433000-6 Testy i ocena pojazdów wojskowych
73434000-3 Testy i ocena okrętów wojennych
73435000-0 Testy i ocena samolotów wojskowych, rakiet (pocisków rakietowych) i statków kosmicznych
73436000-7 Testy i ocena wojskowych systemów elektronicznych