Divisions / Výzkum a vývoj a související služby 25

Hledat
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Výzkum a vývoj a související služby

Code Name
73100000-3 Výzkum a experimentální vývoj
73110000-6 Výzkum
73111000-3 Laboratorní výzkum
73112000-0 Námořní výzkum
73120000-9 Experimentální vývoj
73200000-4 Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje
73210000-7 Poradenství v oblasti výzkumu
73220000-0 Poradenství v oblasti vývoje
73300000-5 Návrh a realizace výzkumu a vývoje
73400000-6 Výzkum a vývoj bezpečnostních a obranných materiálů
73410000-9 Vojenský výzkum a technologie
73420000-2 Předběžná studie proveditelnosti a technologická demonstrace
73421000-9 Vývoj bezpečnostních zařízení
73422000-6 Vývoj střelných zbraní a munice
73423000-3 Vývoj vojenských vozidel
73424000-0 Vývoj válečných lodí
73425000-7 Vývoj vojenských letadel, raket a kosmických lodí
73426000-4 Vývoj vojenských elektronických systémů
73430000-5 Testy a hodnocení
73431000-2 Testy a hodnocení bezpečnostních zařízení
73432000-9 Testy a hodnocení střelných zbraní a munice
73433000-6 Testy a hodnocení vojenských vozidel
73434000-3 Testy a hodnocení válečných lodí
73435000-0 Testy a hodnocení vojenských letadel, raket a kosmických lodí
73436000-7 Testy a hodnocení vojenských elektronických systémů