Divisions / Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi 25

Meklēt
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi

Code Name
73100000-3 Pētniecības un eksperimentālās izstrādes pakalpojumi
73110000-6 Pētniecības pakalpojumi
73111000-3 Pētniecības laboratoriju pakalpojumi
73112000-0 Jūras pētniecības pakalpojumi
73120000-9 Eksperimentālās izstrādes pakalpojumi
73200000-4 Pētniecības un izstrādes konsultāciju pakalpojumi
73210000-7 Pētniecības konsultāciju pakalpojumi
73220000-0 Izstrādes konsultāciju pakalpojumi
73300000-5 Pētniecības un izstrādes plānošana un izpilde
73400000-6 Pētniecības un izstrādes pakalpojumi par drošību un aizsardzības materiāliem
73410000-9 Militārā pētniecība un tehnoloģijas
73420000-2 Priekšizpēte un tehnoloģiskā demonstrācija
73421000-9 Drošības iekārtu izstrāde
73422000-6 Šaujamieroču un munīcijas izstrāde
73423000-3 Militāro transportlīdzekļu izstrāde
73424000-0 Karakuģu izstrāde
73425000-7 Militārās aviācijas, raķešu un kosmosa kuģu izstrāde
73426000-4 Militāro elektronisko sistēmu izstrāde
73430000-5 Testi un novērtēšana
73431000-2 Drošības iekārtu testi un novērtēšana
73432000-9 Šaujamieroču un munīcijas testi un novērtēšana
73433000-6 Militāro transportlīdzekļu testi un novērtēšana
73434000-3 Karakuģu testi un novērtēšana
73435000-0 Militārās aviācijas, raķešu un kosmosa kuģu testi un novērtēšana
73436000-7 Militāro elektronisko sistēmu testi un novērtēšana