Divisions / Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos 25

Ieškoti
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos

Code Name
73100000-3 Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės taikomosios veiklos paslaugos
73110000-6 Mokslinių tyrimų paslaugos
73111000-3 Mokslinių tyrimų laboratorinės paslaugos
73112000-0 Jūrinių tyrimų paslaugos
73120000-9 Eksperimentinės taikomosios veiklos paslaugos
73200000-4 Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos
73210000-7 Mokslinių tyrimų konsultacinės paslaugos
73220000-0 Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos
73300000-5 Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektavimas bei atlikimas
73400000-6 Su apsaugos ir gynybos reikmenimis susijusios mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
73410000-9 Kariniai tyrimai ir technologijos
73420000-2 Išankstinės galimybių studijos ir technologijų demonstravimas
73421000-9 Apsaugos įrangos kūrimas
73422000-6 Šaunamųjų ginklų ir šaudmenų kūrimas
73423000-3 Karinių transporto priemonių kūrimas
73424000-0 Karo laivų kūrimas
73425000-7 Karo orlaivių, raketų ir erdvėlaivių kūrimas
73426000-4 Karinių elektroninių sistemų kūrimas
73430000-5 Išbandymas ir įvertinimas
73431000-2 Apsaugos įrangos išbandymas ir įvertinimas
73432000-9 Šaunamųjų ginklų ir šaudmenų išbandymas ir įvertinimas
73433000-6 Karinių transporto priemonių išbandymas ir įvertinimas
73434000-3 Karo laivų išbandymas ir įvertinimas
73435000-0 Karo orlaivių, raketų ir erdvėlaivių išbandymas ir įvertinimas
73436000-7 Karinių elektroninių sistemų priemonių išbandymas ir įvertinimas