Divisions / Hälso- och sjukvård samt socialvård 97

Sök
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Hälso- och sjukvård samt socialvård

Code Name
85100000-0 Hälsovårdstjänster
85110000-3 Sjukhustjänster och tillhörande tjänster
85111000-0 Sjukhustjänster
85111100-1 Kirurgisk sjukhusvård
85111200-2 Läkarvård på sjukhus
85111300-3 Gynekologisk sjukhusvård
85111310-6 Provrörsbefruktning
85111320-9 Förlossningsvård
85111400-4 Sjukhusrehabilitering
85111500-5 Mentalvård på sjukhus
85111600-6 Ortopediska tjänster
85111700-7 Syrgasbehandling
85111800-8 Patologiska tjänster
85111810-1 Blodanalys
85111820-4 Bakteriologisk analys
85111900-9 Sjukhusdialys
85112000-7 Stödtjänster på sjukhus
85112100-8 Leverans av sänglinne till sjukhus
85112200-9 Öppenvård
85120000-6 Läkarvård och tillhörande tjänster
85121000-3 Läkarmottagningstjänster
85121100-4 Tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare
85121200-5 Medicinska specialisttjänster
85121210-8 Gynekologisk vård eller förlossningsvård
85121220-1 Njursjukvård eller specialistvård för sjukdomar i nervsystemet
85121230-4 Hjärtsjukvård eller specialiserad lungsjukvård
85121231-1 Hjärtsjukvård
85121232-8 Specialiserad lungsjukvård
85121240-7 Öron-, näs- och halssjukvård eller hörselvård
85121250-0 Gastroenterologisk eller geriatrisk vård
85121251-7 Gastroenterologisk vård
85121252-4 Geriatrisk vård
85121270-6 Psykiatrisk eller psykologisk vård
85121271-3 Hem för vård av psykiskt störda personer
85121280-9 Ögonsjukvård, hudsjukvård eller ortopedisk vård
85121281-6 Ögonsjukvård
85121282-3 Hudsjukvård
85121283-0 Ortopedisk vård
85121290-2 Pediatrisk eller urologisk vård
85121291-9 Pediatrisk vård
85121292-6 Urologisk vård
85121300-6 Kirurgiska specialisttjänster
85130000-9 Tandläkarvård och tillhörande tjänster
85131000-6 Tandläkarvård
85131100-7 Tandreglering
85131110-0 Tandregleringskirurgi
85140000-2 Diverse hälsovård
85141000-9 Tjänster utförda av vårdpersonal
85141100-0 Barnmorsketjänster
85141200-1 Sjukskötersketjänster
85141210-4 Vård i hemmet
85141211-1 Dialys i hemmet
85141220-7 Rådgivning tillhandahållen av sjuksköterskor
85142000-6 Paramedicinska tjänster
85142100-7 Sjukgymnasttjänster
85142200-8 Homeopatiska tjänster
85142300-9 Hygientjänster
85142400-0 Hemleverans av inkontinensprodukter
85143000-3 Ambulanstjänster
85144000-0 Patientvård på sjukhus eller i hemmet
85144100-1 Patientvård i hemmet
85145000-7 Tjänster tillhandahållna av medicinska laboratorier
85146000-4 Tjänster utförda av blodbanker
85146100-5 Tjänster utförda av spermabanker
85146200-6 Tjänster utförda av organbanker
85147000-1 Företagshälsovård
85148000-8 Medicinsk analys
85149000-5 Farmaceutiska tjänster
85150000-5 Medicinsk bildbehandling
85160000-8 Optikertjänster
85170000-1 Akupunktur och kiropraktik
85171000-8 Akupunktur
85172000-5 Kiropraktik
85200000-1 Veterinärstjänster
85210000-3 Anläggningar för husdjursuppfödning
85300000-2 Socialvård och tillhörande tjänster
85310000-5 Socialt arbete
85311000-2 Social omsorg med inkvartering
85311100-3 Äldreomsorg
85311200-4 Social omsorg för handikappade
85311300-5 Barn- och ungdomsomsorg
85312000-9 Socialvård utan inkvartering
85312100-0 Tjänster för dagcentrer
85312110-3 Barnomsorg inom förskola
85312120-6 Dagvård för handikappade barn och ungdomar
85312200-1 Hemkörning av varor
85312300-2 Vägledning och rådgivning
85312310-5 Vägledning
85312320-8 Rådgivning
85312330-1 Familjeplanering
85312400-3 Annan omsorg än den som tillhandahålls av boendeinstitutioner
85312500-4 Rehabiliteringstjänster
85312510-7 Yrkesrehabilitering
85320000-8 Socialvård
85321000-5 Administration inom socialtjänsten
85322000-2 Kommunalt åtgärdsprogram
85323000-9 Kommunal hälso- och sjukvård