Divisions / Tervishoiu ja sotsiaaltöö teenused 97

Otsing
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Tervishoiu ja sotsiaaltöö teenused

Code Name
85100000-0 Tervishoiuteenused
85110000-3 Haigla- ja muud vastavad teenused
85111000-0 Haiglateenused
85111100-1 Kirurgilised haiglateenused
85111200-2 Meditsiinilised haiglateenused
85111300-3 Günekoloogiahaigla teenused
85111310-6 Katseklaasiviljastamise teenused
85111320-9 Sünnitushaigla teenused
85111400-4 Taastusravihaigla teenused
85111500-5 Psühhiaatriahaigla teenused
85111600-6 Ortopeedilised teenused
85111700-7 Hapnikuravi teenused
85111800-8 Patoloogiateenused
85111810-1 Vereanalüüsiteenused
85111820-4 Bakterioloogiliste analüüside teenused
85111900-9 Haiglasisesed dialüüsiteenused
85112000-7 Haigla tugiteenused
85112100-8 Haigla statsionaariteenused
85112200-9 Haiglavälise abi teenused
85120000-6 Arstipraksis ja vastavad teenused
85121000-3 Arstipraksise teenused
85121100-4 Üldarsti teenused
85121200-5 Eriarsti teenused
85121210-8 Günekoloogilised või sünnitusabiteenused
85121220-1 Nefroloogi või neuroloogi teenused
85121230-4 Kardioloogi või pulmonoloogi teenused
85121231-1 Kardioloogi teenused
85121232-8 Pulmonoloogi teenused
85121240-7 Otorinolarüngoloogi või audioloogi teenused
85121250-0 Gastroenteroloogi ja geriaatri teenused
85121251-7 Gastroenteroloogi teenused
85121252-4 Geriaatri teenused
85121270-6 Psühhiaatri või psühholoogi teenused
85121271-3 Psüühiliste häiretega inimeste hooldekoduteenused
85121280-9 Oftalmoloogi, dermatoloogi või ortopeedi teenused
85121281-6 Oftalmoloogi teenused
85121282-3 Dermatoloogi teenused
85121283-0 Ortopeedi teenused
85121290-2 Pediaatri või uroloogi teenused
85121291-9 Pediaatri teenused
85121292-6 Uroloogi teenused
85121300-6 Kirurgi teenused
85130000-9 Hambaravipraksis ja vastavad teenused
85131000-6 Hambaravipraksise teenused
85131100-7 Ortodontilised teenused
85131110-0 Ortodontilise kirurgia teenused
85140000-2 Mitmesugused tervishoiuteenused
85141000-9 Meditsiinipersonali pakutavad teenused
85141100-0 Ämmaemandateenused
85141200-1 Õeteenused
85141210-4 Koduraviteenused
85141211-1 Dialüüsi koduraviteenused
85141220-7 Õdede nõuandeteenused
85142000-6 Parameedikute teenused
85142100-7 Füsioteraapiateenused
85142200-8 Homöopaatilised teenused
85142300-9 Hügieeniteenused
85142400-0 Inkontinentsusvahendite kojutoimetamine
85143000-3 Kiirabiteenused
85144000-0 Hooldekodude tervishoiuteenused
85144100-1 Hooldekodude põetusteenused
85145000-7 Meditsiinilaboratooriumide teenused
85146000-4 Verepankade teenused
85146100-5 Spermapankade teenused
85146200-6 Elundisiirdamispankade teenused
85147000-1 Töötervishoiu teenused
85148000-8 Meditsiinilise analüüsi teenused
85149000-5 Farmaatsiateenused
85150000-5 Meditsiiniülesvõttetehnika teenused
85160000-8 Optiku teenused
85170000-1 Nõelraviarsti ja kiropraktiku teenused
85171000-8 Nõelraviarsti teenused
85172000-5 Kiropraktiku teenused
85200000-1 Veterinaarteenused
85210000-3 Koduloomade poegade kasvatamise keskused
85300000-2 Sotsiaaltöö ja vastavad teenused
85310000-5 Sotsiaaltöö
85311000-2 Majutusega sotsiaalteenused
85311100-3 Sotsiaalteenused vanuritele
85311200-4 Sotsiaalteenused puuetega isikutele
85311300-5 Sotsiaalteenused lastele ja noortele
85312000-9 Majutuseta sotsiaaltöö teenused
85312100-0 Päevahooldusteenused
85312110-3 Laste päevahooldusteenused
85312120-6 Puuetega laste ja noorte päevahooldusteenused
85312200-1 Toiduainete kojutoimetamine
85312300-2 Juhendus- ja nõustamisteenused
85312310-5 Juhendusteenused
85312320-8 Nõustamisteenused
85312330-1 Pereplaneerimisteenused
85312400-3 Väljaspool hooldekodusid pakutavad hoolekandeteenused
85312500-4 Rehabilitatsiooniteenused
85312510-7 Kutsealase rehabilitatsiooni teenused
85320000-8 Sotsiaalteenused
85321000-5 Administratiivsed sotsiaalteenused
85322000-2 Kogukonna tegevusprogramm
85323000-9 Kogukonna tervishoiuteenused