Divisions / Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut 97

Haku
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

Code Name
85100000-0 Terveyspalvelut
85110000-3 Sairaalapalvelut ja niihin liittyvät palvelut
85111000-0 Sairaalapalvelut
85111100-1 Sairaaloiden kirurgiset palvelut
85111200-2 Sairaaloiden lääkäripalvelut
85111300-3 Sairaaloiden gynekologiset palvelut
85111310-6 Koeputkihedelmöityspalvelut
85111320-9 Synnytyssairaaloiden palvelut
85111400-4 Sairaaloissa annettava kuntoutushoito
85111500-5 Psykiatriset sairaalapalvelut
85111600-6 Ortopediavälinepalvelut
85111700-7 Happihoitopalvelut
85111800-8 Patologiset tutkimuspalvelut
85111810-1 Verianalyysipalvelut
85111820-4 Bakteriologiset analyysipalvelut
85111900-9 Sairaaloiden dialyysihoitopalvelut
85112000-7 Sairaalan tukipalvelut
85112100-8 Sairaalan vuodevaatehuolto
85112200-9 Avohoitopalvelut
85120000-6 Lääkäripalvelut ja niihin liittyvät palvelut
85121000-3 Lääkäripalvelut
85121100-4 Yleislääkäripalvelut
85121200-5 Erikoislääkäripalvelut
85121210-8 Gynekologiset ja obstetriset palvelut
85121220-1 Munuaistautien tai neurologian erikoislääkärien palvelut
85121230-4 Kardiologian palvelut tai keuhkosairauksien erikoislääkärin palvelut
85121231-1 Kardiologian palvelut
85121232-8 Keuhkosairauksien erikoislääkärin palvelut
85121240-7 Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin tai audiologin palvelut
85121250-0 Vatsatautien erikoislääkärin palvelut ja geriatriset palvelut
85121251-7 Vatsatautien erikoislääkärin palvelut
85121252-4 Geriatriset palvelut
85121270-6 Psykiatrin tai psykologin palvelut
85121271-3 Psyykkisesti häiriytyneiden hoitokotipalvelut
85121280-9 Silmälääkärin, ihotautilääkärin tai ortopedin palvelut
85121281-6 Silmälääkärin palvelut
85121282-3 Ihotautilääkärin palvelut
85121283-0 Ortopedin palvelut
85121290-2 Pediatrin tai urologin palvelut
85121291-9 Pediatriset palvelut
85121292-6 Urologin palvelut
85121300-6 Kirurgin palvelut
85130000-9 Hammashoitopalvelut ja niihin liittyvät palvelut
85131000-6 Hammashoitopalvelut
85131100-7 Hampaiden oikomishoito
85131110-0 Hampaiden oikaisukirurgia
85140000-2 Erilaiset terveyspalvelut
85141000-9 Sairaanhoitohenkilöstön palvelut
85141100-0 Kätilöpalvelut
85141200-1 Sairaanhoitajapalvelut
85141210-4 Kotisairaanhoitopalvelut
85141211-1 Kotona suoritettavat dialyysihoitopalvelut
85141220-7 Sairaanhoitajien antamat neuvontapalvelut
85142000-6 Avustavan hoitohenkilöstön palvelut
85142100-7 Fysikaalinen hoito
85142200-8 Homeopaattiset palvelut
85142300-9 Puhtaanapitopalvelut
85142400-0 Inkontinenssituotteiden kotiinkuljetus
85143000-3 Sairaankuljetuspalvelut
85144000-0 Hoitokotipalvelut
85144100-1 Hoitokotien sairaanhoitopalvelut
85145000-7 Lääketieteellisten laboratorioiden palvelut
85146000-4 Veripankkien palvelut
85146100-5 Spermapankkien palvelut
85146200-6 Elinpankkien palvelut
85147000-1 Työterveyshuollon palvelut
85148000-8 Lääketieteelliset analyysipalvelut
85149000-5 Apteekkipalvelut
85150000-5 Lääketieteelliset kuvantamispalvelut
85160000-8 Optikon palvelut
85170000-1 Akupunktuuri- ja kiropraktikon palvelut
85171000-8 Akupunktuuripalvelut
85172000-5 Kiropraktikon palvelut
85200000-1 Eläinlääkäripalvelut
85210000-3 Lemmikkieläinhoitolat
85300000-2 Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut
85310000-5 Sosiaalityö
85311000-2 Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö
85311100-3 Vanhustenhuoltopalvelut
85311200-4 Vammaishuoltopalvelut
85311300-5 Lasten ja nuorten sosiaalipalvelut
85312000-9 Sosiaalityön avopalvelut
85312100-0 Päivähoitopalvelut
85312110-3 Lasten päivähoitopalvelut
85312120-6 Vammaisten lasten ja nuorten päivähoitopalvelut
85312200-1 Elintarvikkeiden kotiinkuljetus
85312300-2 Ohjaus- ja neuvontapalvelut
85312310-5 Ohjauspalvelut
85312320-8 Neuvontapalvelut
85312330-1 Perhesuunnittelupalvelut
85312400-3 Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut
85312500-4 Kuntoutuspalvelut
85312510-7 Työelämään sopeuttaminen
85320000-8 Sosiaalipalvelut
85321000-5 Sosiaalialan hallinnolliset palvelut
85322000-2 Yhteiskunnallinen toimintaohjelma
85323000-9 Julkiset terveyspalvelut