Divisions / Veselības un sociālie pakalpojumi 97

Meklēt
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Veselības un sociālie pakalpojumi

Code Name
85100000-0 Veselības pakalpojumi
85110000-3 Slimnīcu un saistītie pakalpojumi
85111000-0 Slimnīcu pakalpojumi
85111100-1 Slimnīcu ķirurģiskie pakalpojumi
85111200-2 Slimnīcu ārstniecības pakalpojumi
85111300-3 Slimnīcu ginekoloģiskie pakalpojumi
85111310-6 In-vitro fertilizācijas pakalpojumi
85111320-9 Slimnīcu dzemdību pakalpojumi
85111400-4 Slimnīcu rehabilitācijas pakalpojumi
85111500-5 Slimnīcu psihiatriskās palīdzības pakalpojumi
85111600-6 Bioprotezēšanas pakalpojumi
85111700-7 Skābekļa terapijas pakalpojumi
85111800-8 Patoloģijas pakalpojumi
85111810-1 Asinsanalīžu pakalpojumi
85111820-4 Bakterioloģisko analīžu pakalpojumi
85111900-9 Dialīzes pakalpojumi slimnīcās
85112000-7 Slimnīcu palīgpakalpojumi
85112100-8 Slimnīcu gultas piederumu pakalpojumi
85112200-9 Ambulatorās aprūpes pakalpojumi
85120000-6 Medicīniskās prakses un saistītie pakalpojumi
85121000-3 Medicīniskās prakses pakalpojumi
85121100-4 Ģimenes ārstu pakalpojumi
85121200-5 Medicīnas speciālistu pakalpojumi
85121210-8 Ginekoloģijas vai dzemdniecības pakalpojumi
85121220-1 Nefroloģijas vai nervu sistēmas speciālistu pakalpojumi
85121230-4 Kardioloģijas pakalpojumi vai plaušu speciālistu pakalpojumi
85121231-1 Kardioloģijas pakalpojumi
85121232-8 Plaušu speciālistu pakalpojumi
85121240-7 ENT vai audiologu pakalpojumi
85121250-0 Gastroenterologu un geriatrijas pakalpojumi
85121251-7 Gastroenterologu pakalpojumi
85121252-4 Geriatrijas pakalpojumi
85121270-6 Psihiatru vai psihologu pakalpojumi
85121271-3 Pansionātu pakalpojumi personām ar psiholoģiskiem traucējumiem
85121280-9 Oftalmologu, dermatoloģijas vai ortopēdijas pakalpojumi
85121281-6 Oftalmologu pakalpojumi
85121282-3 Dermatoloģijas pakalpojumi
85121283-0 Ortopēdijas pakalpojumi
85121290-2 Pediatrijas vai urologu pakalpojumi
85121291-9 Pediatrijas pakalpojumi
85121292-6 Urologu pakalpojumi
85121300-6 Ķirurģijas speciālistu pakalpojumi
85130000-9 Stomatoloģijas prakses un saistītie pakalpojumi
85131000-6 Stomatoloģijas prakses pakalpojumi
85131100-7 Ortodontijas pakalpojumi
85131110-0 Ortodontiskās ķirurģijas pakalpojumi
85140000-2 Dažādi veselības aprūpes pakalpojumi
85141000-9 Pakalpojumi, ko sniedz medicīniskais personāls
85141100-0 Pakalpojumi, ko sniedz vecmātes
85141200-1 Pakalpojumi, ko sniedz medmāsas
85141210-4 Medicīniskās ārstēšanas pakalpojumi mājās
85141211-1 Dialīzes medicīniskās ārstēšanas pakalpojumi mājās
85141220-7 Konsultatīvie pakalpojumi, ko sniedz medmāsas
85142000-6 Paramediķu pakalpojumi
85142100-7 Fizioterapijas pakalpojumi
85142200-8 Homeopātijas pakalpojumi
85142300-9 Higiēnas pakalpojumi
85142400-0 Urīna nesaturēšanas piederumu piegāde mājās
85143000-3 Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi
85144000-0 Veselības aprūpes centru pakalpojumi
85144100-1 Aprūpes centru pakalpojumi
85145000-7 Medicīnisko laboratoriju sniegtie pakalpojumi
85146000-4 Asins banku sniegtie pakalpojumi
85146100-5 Spermas banku sniegtie pakalpojumi
85146200-6 Orgānu transplantu banku sniegtie pakalpojumi
85147000-1 Veselības aprūpes pakalpojumi uzņēmumiem
85148000-8 Medicīniskās analīzes pakalpojumi
85149000-5 Farmaceitiskie pakalpojumi
85150000-5 Medicīniskie attēlveidošanas pakalpojumi
85160000-8 Optiķu pakalpojumi
85170000-1 Akupunktūras un hiropraktiķu pakalpojumi
85171000-8 Akupunktūras pakalpojumi
85172000-5 Hiropraktiķu pakalpojumi
85200000-1 Veterinārie pakalpojumi
85210000-3 Mājas dzīvnieku audzētavas
85300000-2 Sociālie pakalpojumi un saistītie pakalpojumi
85310000-5 Sociālā darba pakalpojumi
85311000-2 Sociālā darba pakalpojumi ar izmitināšanas iespējām
85311100-3 Sociālie pakalpojumi veciem cilvēkiem
85311200-4 Dienas aprūpes pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
85311300-5 Sociālie pakalpojumi bērniem un jauniešiem
85312000-9 Sociālie pakalpojumi bez izmitināšanas iespējām
85312100-0 Dienas aprūpes pakalpojumi
85312110-3 Bērnu dienas aprūpes pakalpojumi
85312120-6 Dienas aprūpes pakalpojumi bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām
85312200-1 Pirkumu piegāde mājās
85312300-2 Virzības un padomdevēju pakalpojumi
85312310-5 Virzības pakalpojumi
85312320-8 Padomdevēju pakalpojumi
85312330-1 Ģimenes plānošanas pakalpojumi
85312400-3 Sociālās aprūpes pakalpojumi, ko nesniedz izmitināšanas iestādes
85312500-4 Rehabilitācijas pakalpojumi
85312510-7 Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi
85320000-8 Sociālie pakalpojumi
85321000-5 Administratīvie sociālie pakalpojumi
85322000-2 Vietējās pašvaldības rīcības programma
85323000-9 Vietējās pašvaldības sniegtie veselības pakalpojumi