Divisions / Servicii de sănătate şi servicii de asistenţă socială 97

Caută
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Servicii de sănătate şi servicii de asistenţă socială

Code Name
85100000-0 Servicii de sănătate
85110000-3 Servicii spitaliceşti şi servicii conexe
85111000-0 Servicii spitaliceşti
85111100-1 Servicii spitaliceşti de chirurgie
85111200-2 Servicii spitaliceşti de medicină
85111300-3 Servicii spitaliceşti de ginecologie
85111310-6 Servicii de fertilizare in vitro
85111320-9 Servicii spitaliceşti de obstetrică
85111400-4 Servicii spitaliceşti de reabilitare
85111500-5 Servicii spitaliceşti de psihiatrie
85111600-6 Servicii de ortezare
85111700-7 Servicii de oxigenoterapie
85111800-8 Servicii de patologie
85111810-1 Servicii de analize de sânge
85111820-4 Servicii de analiză bacteriologică
85111900-9 Servicii de dializă în spital
85112000-7 Servicii de asistenţă spitalicească
85112100-8 Servicii privind aşternuturile pentru spital
85112200-9 Servicii de asistenţă ambulatorie
85120000-6 Servicii de practică medicală şi servicii conexe
85121000-3 Servicii de practică medicală
85121100-4 Servicii prestate de medici generalişti
85121200-5 Servicii prestate de medici specialişti
85121210-8 Servicii de obstetrică sau ginecologie
85121220-1 Servicii de nefrologie sau neurologie
85121230-4 Servicii de cardiologie sau servicii prestate de pneumologi
85121231-1 Servicii de cardiologie
85121232-8 Servicii prestate de pneumologi
85121240-7 Servicii de otorinolaringologie sau audiologie
85121250-0 Servicii de gastroenterologie şi geriatrie
85121251-7 Servicii de gastroenterologie
85121252-4 Servicii de geriatrie
85121270-6 Servicii de psihiatrie sau psihologie
85121271-3 Servicii la domiciliu pentru persoanele cu tulburări psihologice
85121280-9 Servicii de oftalmologie, dermatologie sau ortopedie
85121281-6 Servicii de oftalmologie
85121282-3 Servicii de dermatologie
85121283-0 Servicii de ortopedie
85121290-2 Servicii de pediatrie sau urologie
85121291-9 Servicii de pediatrie
85121292-6 Servicii de urologie
85121300-6 Servicii chirurgicale specializate
85130000-9 Servicii de practică dentară şi servicii conexe
85131000-6 Servicii de practică dentară
85131100-7 Servicii de ortodonţie
85131110-0 Servicii de chirurgie ortodontică
85140000-2 Diverse servicii de sănătate
85141000-9 Servicii furnizate de personalul medical
85141100-0 Servicii prestate de moaşe
85141200-1 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
85141210-4 Servicii de îngrijire medicală la domiciliu
85141211-1 Servicii de tratament medical prin dializă la domiciliu
85141220-7 Servicii de consultanţă prestate de personalul de asistenţă medicală
85142000-6 Servicii paramedicale
85142100-7 Servicii de fizioterapie
85142200-8 Servicii de homeopatie
85142300-9 Servicii de igienă
85142400-0 Livrare la domiciliu de articole pentru bolnavii de incontinenţă
85143000-3 Servicii de ambulanţă
85144000-0 Servicii de centre de sănătate
85144100-1 Servicii de centre de asistenţă medicală
85145000-7 Servicii prestate de laboratoare medicale
85146000-4 Servicii prestate de băncile de sânge
85146100-5 Servicii prestate de băncile de material seminal
85146200-6 Servicii prestate de băncile de organe pentru transplanturi
85147000-1 Servicii de medicina muncii
85148000-8 Servicii de analize medicale
85149000-5 Servicii farmaceutice
85150000-5 Servicii de imagistică medicală
85160000-8 Servicii de optică
85170000-1 Servicii de acupunctură şi chiropraxie
85171000-8 Servicii de acupunctură
85172000-5 Servicii de chiropraxie
85200000-1 Servicii veterinare
85210000-3 Crescătorii de animale domestice
85300000-2 Servicii de asistenţă socială şi servicii conexe
85310000-5 Servicii de asistenţă socială
85311000-2 Servicii de asistenţă socială cu cazare
85311100-3 Servicii sociale pentru persoane în vârstă
85311200-4 Servicii sociale pentru persoanele cu handicap
85311300-5 Servicii sociale pentru copii şi tineri
85312000-9 Servicii de asistenţă socială fără cazare
85312100-0 Servicii de centre de zi
85312110-3 Servicii prestate de centre de zi pentru copii
85312120-6 Servicii prestate de centre de zi pentru copii şi tineri cu handicap
85312200-1 Livrare de provizii la domiciliu
85312300-2 Servicii de orientare şi de consultanţă profesională
85312310-5 Servicii de orientare
85312320-8 Servicii de consultanţă profesională
85312330-1 Servicii de planificare familială
85312400-3 Servicii sociale neprestate de instituţii rezidenţiale
85312500-4 Servicii de reabilitare
85312510-7 Servicii de reabilitare profesională
85320000-8 Servicii sociale
85321000-5 Servicii sociale administrative
85322000-2 Programe de acţiune comunitară
85323000-9 Servicii de sănătate comunitară