Divisions / Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 97

Szukaj
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Code Name
85100000-0 Usługi ochrony zdrowia
85110000-3 Usługi szpitalne i podobne
85111000-0 Usługi szpitalne
85111100-1 Usługi szpitalne chirurgiczne
85111200-2 Medyczne usługi szpitalne
85111300-3 Usługi szpitalne ginekologiczne
85111310-6 Usługi zapładniania in vitro
85111320-9 Usługi szpitalne położnicze
85111400-4 Usługi szpitalne rehabilitacyjne
85111500-5 Usługi szpitalne psychiatryczne
85111600-6 Usługi szpitalne protetyczne
85111700-7 Usługi terapii tlenowej
85111800-8 Usługi leczenia patologii
85111810-1 Usługi analizy krwi
85111820-4 Usługi analizy bakteriologicznej
85111900-9 Usługi dializy szpitalnej
85112000-7 Dodatkowe usługi szpitalne
85112100-8 Usługi związane z zakwaterowaniem pacjentów w szpitalach
85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego
85120000-6 Usługi medyczne i podobne
85121000-3 Usługi medyczne
85121100-4 Ogólne usługi lekarskie
85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne
85121210-8 Usługi ginekologiczne lub położnicze
85121220-1 Usługi specjalistyczne w zakresie nefrologii lub układu nerwowego
85121230-4 Usługi kardiologiczne lub specjalistyczne usługi pulmonologiczne
85121231-1 Usługi kardiologiczne
85121232-8 Specjalistyczne usługi pulmonologiczne
85121240-7 Usługi ENT lub audiologiczne
85121250-0 Usługi gastroenterologiczne i pediatryczne
85121251-7 Usługi gastroenterologiczne
85121252-4 Usługi geriatryczne
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
85121271-3 Usługi ośrodków dla osób z zaburzeniami psychologicznymi
85121280-9 Usługi oftalmologiczne, dermatologiczne lub ortopedyczne
85121281-6 Usługi oftalmologiczne
85121282-3 Usługi dermatologiczne
85121283-0 Usługi ortopedyczne
85121290-2 Usługi pediatryczne lub urologiczne
85121291-9 Usługi pediatryczne
85121292-6 Usługi urologiczne
85121300-6 Specjalistyczne usługi chirurgiczne
85130000-9 Usługi stomatologiczne i podobne
85131000-6 Usługi stomatologiczne
85131100-7 Usługi ortodontyczne
85131110-0 Usługi chirurgii ortodontycznej
85140000-2 Różne usługi w dziedzinie zdrowia
85141000-9 Usługi świadczone przez personel medyczny
85141100-0 Usługi świadczone przez położne
85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki
85141210-4 Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych
85141211-1 Dializy wykonywane w warunkach domowych
85141220-7 Usługi doradcze świadczone przez pielęgniarki
85142000-6 Usługi paramedyczne
85142100-7 Usługi fizjoterapii
85142200-8 Usługi homeopatyczne
85142300-9 Usługi w zakresie higieny
85142400-0 Dostarczanie do domu urządzeń używanych w przypadku nietrzymania moczu lub kału
85143000-3 Usługi ambulatoryjne
85144000-0 Usługi placówek opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie
85144100-1 Usługi ośrodków opiekuńczych zapewniających zakwaterowanie
85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne
85146000-4 Usługi świadczone przez banki krwi
85146100-5 Usługi świadczone przez banki spermy
85146200-6 Usługi świadczone przez banki organów do przeszczepu
85147000-1 Usługi zdrowotne świadczone dla firm
85148000-8 Usługi analizy medycznej
85149000-5 Usługi farmaceutyczne
85150000-5 Usługi obrazowania medycznego
85160000-8 Usługi optyczne
85170000-1 Usługi w zakresie akupunktury i kręgarstwa
85171000-8 Usługi w zakresie akupunktury
85172000-5 Usługi w zakresie kręgarstwa
85200000-1 Usługi weterynaryjne
85210000-3 Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych
85300000-2 Usługi pracy społecznej i podobnej
85310000-5 Usługi pracy społecznej
85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe
85311100-3 Usługi opieki społecznej dla osób starszych
85311200-4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
85311300-5 Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży
85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
85312100-0 Usługi opieki dziennej
85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi
85312120-6 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
85312200-1 Dostarczanie zakupów do domu
85312300-2 Usługi dozoru i doradztwa
85312310-5 Usługi dozoru
85312320-8 Usługi doradztwa
85312330-1 Usługi planowania rodziny
85312400-3 Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe
85312500-4 Usługi rehabilitacyjne
85312510-7 Usługi rehabilitacji zawodowej
85320000-8 Usługi społeczne
85321000-5 Administracyjne usługi społeczne
85322000-2 Program działań na rzecz gmin
85323000-9 Usługi zdrowotne świadczone na rzecz wspólnot