Divisions / Zdravotní a sociální péče 97

Hledat
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Zdravotní a sociální péče

Code Name
85100000-0 Zdravotnické zabezpečení
85110000-3 Služby nemocnic a související služby
85111000-0 Služby nemocnic
85111100-1 Chirurgické služby v nemocnicích
85111200-2 Zdravotnické služby v nemocnicích
85111300-3 Gynekologické služby v nemocnicích
85111310-6 Umělé oplodnění
85111320-9 Porodnické služby v nemocnicích
85111400-4 Rehabilitační služby v nemocnicích
85111500-5 Psychiatrické služby v nemocnicích
85111600-6 Ortopedické služby v nemocnicích
85111700-7 Kyslíková terapie
85111800-8 Patologie
85111810-1 Analýza krve
85111820-4 Bakteriologická analýza
85111900-9 Nemocniční dialýza
85112000-7 Podpora nemocnic
85112100-8 Ložní prádlo pro nemocnice
85112200-9 Ambulantní péče
85120000-6 Lékařská praxe a související služby
85121000-3 Lékařská praxe
85121100-4 Všeobecní lékaři
85121200-5 Služby odborných lékařů
85121210-8 Gynekologické a porodnické služby
85121220-1 Neurologické služby a služby odborníků na centrální nervový systém
85121230-4 Kardiologické služby a služby plicních odborníků
85121231-1 Kardiologické služby
85121232-8 Služby plicních odborníků
85121240-7 ORL a audiologické služby
85121250-0 Gastroentrologické a geriatrické služby
85121251-7 Gastroentrologické služby
85121252-4 Geriatrické služby
85121270-6 Psychiatrické a psychologické služby
85121271-3 Domovy pro duševně postižené
85121280-9 Oftalmologické, dermatologické a ortopedické služby
85121281-6 Oftalmologické služby
85121282-3 Dermatologické služby
85121283-0 Ortopedické služby
85121290-2 Pediatrické a urologické služby
85121291-9 Pediatrické služby
85121292-6 Urologické služby
85121300-6 Chirurgické služby
85130000-9 Zubní lékařství a související služby
85131000-6 Zubní lékařství
85131100-7 Ortodontické služby
85131110-0 Ortodontická chirurgie
85140000-2 Různé zdravotnické služby
85141000-9 Sužby poskytované zdravotním personálem
85141100-0 Služby poskytované porodními asistentkami
85141200-1 Služby poskytované sestrami
85141210-4 Domácí lékařské ošetření
85141211-1 Domácí dialýza
85141220-7 Poradenské služby poskytované sestrami
85142000-6 Služby středního zdravotního personálu
85142100-7 Fyzioterapeutické služby
85142200-8 Homeopatické služby
85142300-9 Hygienické služby
85142400-0 Dodávka pomůcek při inkontinenci do bytu
85143000-3 Sanitní služby
85144000-0 Obytná zdravotnická zařízení
85144100-1 Domácí ošetřování
85145000-7 Služby poskytované lékařskými laboratořemi
85146000-4 Služby poskytované krevními bankami
85146100-5 Služby poskytované spermabankami
85146200-6 Služby poskytované bankami transplantačních orgánů
85147000-1 Závodní zdravotní péče
85148000-8 Lékařská analýza
85149000-5 Lékárenské služby
85150000-5 Lékařské zobrazovací služby
85160000-8 Služby optiků
85170000-1 Akupunktura a chiropraxe
85171000-8 Akupunktura
85172000-5 Chiropraxe
85200000-1 Veterinární služby
85210000-3 Zařízení pro chov mláďat domácích zvířat
85300000-2 Sociální péče a související služby
85310000-5 Sociální péče
85311000-2 Ústavní sociální péče
85311100-3 Sociální zařízení pro starší občany
85311200-4 Sociální zařízení pro tělesně nebo duševně postižené
85311300-5 Sociální zařízení pro děti a mládež
85312000-9 Mimoústavní sociální péče
85312100-0 Pečovatelská služba
85312110-3 Péče o děti
85312120-6 Péče o tělesně nebo duševně postižené děti a mladé lidi
85312200-1 Dodávky do domu
85312300-2 Pomocné a poradenské služby
85312310-5 Pomocné služby
85312320-8 Poradenské služby
85312330-1 Pomoc při plánování rodiny
85312400-3 Mimoústavní pečovatelské služby
85312500-4 Rehabilitační služby
85312510-7 Rehabilitace při nemocech z povolání
85320000-8 Služby obyvatelstvu
85321000-5 Administrativní služby obyvatelstvu
85322000-2 Komunální programy činnosti
85323000-9 Zdravotnické služby veřejnosti