Divisions / Storitve na področju zdravstva in socialnega varstva 97

Išči
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Storitve na področju zdravstva in socialnega varstva

Code Name
85100000-0 Zdravstvene storitve
85110000-3 Storitve bolnišnic in z njimi povezane storitve
85111000-0 Storitve bolnišnic
85111100-1 Kirurške storitve v bolnišnici
85111200-2 Storitve medicinske oskrbe v bolnišnici
85111300-3 Storitve ginekološke oskrbe v bolnišnici
85111310-6 Storitve in vitro fertilizacije
85111320-9 Porodniške storitve v bolnišnici
85111400-4 Rehabilitacijske storitve v bolnišnici
85111500-5 Storitve psihiatrične oskrbe v bolnišnici
85111600-6 Storitve na področju ortopedije
85111700-7 Storitve s kisikoterapijo
85111800-8 Storitve patologije
85111810-1 Storitve analize krvi
85111820-4 Storitve bakteriološke analize
85111900-9 Storitve bolnišnične dialize
85112000-7 Podporne storitve za bolnišnice
85112100-8 Storitve oskrbe bolnišnic s posteljnim perilom
85112200-9 Storitve oskrbe dnevne bolnišnice
85120000-6 Storitve zdravniških ordinacij in z njimi povezane storitve
85121000-3 Storitve zdravniških ordinacij
85121100-4 Storitve splošnih zdravnikov
85121200-5 Storitve zdravnikov specialistov
85121210-8 Storitve ginekologa ali porodničarja
85121220-1 Storitve nefrologa ali nevrologa
85121230-4 Storitve kardiologa ali pulmologa
85121231-1 Storitve kardiologa
85121232-8 Storitve pulmologa
85121240-7 Storitve otorinolaringologa ali avdiologa
85121250-0 Storitve gastroenterologa in geriatra
85121251-7 Storitve gastroeneterologa
85121252-4 Storitve geriatra
85121270-6 Storitve psihiatra ali psihologa
85121271-3 Storitve domov za duševno prizadete osebe
85121280-9 Storitve oftalmologa, dermatologa ali ortopeda
85121281-6 Storitve oftalmologa
85121282-3 Storitve dermatologa
85121283-0 Storitve ortopeda
85121290-2 Storitve pediatra ali urologa
85121291-9 Storitve pediatra
85121292-6 Storitve urologa
85121300-6 Storitve kirurgov
85130000-9 Storitve zobozdravniških ordinacij in z njimi povezane storitve
85131000-6 Storitve zobozdravniških ordinacij
85131100-7 Storitve na področju ortodontike
85131110-0 Kirurške storitve na področju ortodontike
85140000-2 Razne zdravstvene storitve
85141000-9 Storitve medicinskega osebja
85141100-0 Storitve babic
85141200-1 Storitve medicinskih sester
85141210-4 Storitve medicinskega zdravljenja na domu
85141211-1 Storitve dializnega zdravljenja na domu
85141220-7 Svetovalne storitve medicinskih sester
85142000-6 Storitve nemedicinskega osebja
85142100-7 Psihoterapevtske storitve
85142200-8 Storitve homeopata
85142300-9 Storitve higiene
85142400-0 Dostava izdelkov za inkontinenco na dom
85143000-3 Storitve rešilnih avtomobilov
85144000-0 Storitve bolnišničnih ustanov
85144100-1 Storitve ustanov za nego
85145000-7 Storitve medicinskih laboratorijev
85146000-4 Storitve krvnih bank
85146100-5 Storitve bank sperme
85146200-6 Storitve bank organov
85147000-1 Zdravstvene storitve v podjetjih
85148000-8 Storitve medicinskih analiz
85149000-5 Storitve na področju farmacije
85150000-5 Storitve medicinskega slikanja
85160000-8 Storitve optika
85170000-1 Storitve akupunkturologa in kiropraktika
85171000-8 Storitve akupunkturologa
85172000-5 Storitve kiropraktika
85200000-1 Storitve na področju veterine
85210000-3 Storitve varstva domačih živali
85300000-2 Storitve socialnega varstva in z njimi povezane storitve
85310000-5 Storitve socialnega varstva
85311000-2 Storitve socialnega varstva z nastanitvijo
85311100-3 Storitve varstva za starejše
85311200-4 Storitve varstva za prizadete osebe
85311300-5 Storitve varstva za otroke in mladino
85312000-9 Storitve socialnega varstva brez nastanitve
85312100-0 Storitve oskrbe v dnevnih centrih
85312110-3 Storitve oskrbe v jaslih
85312120-6 Storitve oskrbe v dnevnih centrih za prizadete otroke in mladino
85312200-1 Oskrba na domu
85312300-2 Usmerjevalne in svetovalne storitve
85312310-5 Usmerjevalne storitve
85312320-8 Svetovalne storitve
85312330-1 Storitve v zvezi z načrtovanjem družine
85312400-3 Storitve varstva, ki se ne opravljajo v domovih
85312500-4 Rehabilitacijske storitve
85312510-7 Storitve zaposlitvene rehabilitacije
85320000-8 Storitve na področju sociale
85321000-5 Upravne storitve na področju sociale
85322000-2 Akcijski program za družbeno skupnost
85323000-9 Zdravstvene storitve za družbeno skupnost