Divisions / Servizzi dwar saħħa ta' xogħol soċjali 97

Search
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Servizzi dwar saħħa ta' xogħol soċjali

Code Name
85100000-0 Servizzi tas-saħħa
85110000-3 Servizzi ta' l-isptar u dawk relatati magħhom
85111000-0 Servizzi ta' l-isptar
85111100-1 Servizzi ta' l-isptar kirurġiku
85111200-2 Servizzi ta' l-isptar mediku
85111300-3 Servizzi ta' l-isptar tal-ginekoloġija
85111310-6 Servizzi ta' fertilizzar in vitro
85111320-9 Servizzi ta' l-isptar obstetriku
85111400-4 Servizzi ta' l-isptar tar-riabilitazzjoni
85111500-5 Servizzi ta' l-isptar psikjatriku
85111600-6 Servizzi ortotiċi
85111700-7 Servizzi tat-terapija bl-ossiġenu
85111800-8 Servizzi patoloġiċi
85111810-1 Servizzi ta' analiżi tad-demm
85111820-4 Servizzi ta' analiżi batterjoloġika
85111900-9 Servizzi ta' dijaliżi fl-isptar
85112000-7 Servizzi ta' appoġġ għall-isptarijiet
85112100-8 Servizzi tas-sodod ta' l-isptarijiet
85112200-9 Servizzi ta' kura tal-pazjent barra mill-isptar
85120000-6 Servizzi tal-prattika medika u dawk relatati
85121000-3 Servizzi tal-prattika medika
85121100-4 Servizzi tal-prattika ġenerali
85121200-5 Servizzi mediċi speċjalizzati
85121210-8 Servizzi ġinekoloġiċi jew ostetriċi
85121220-1 Servizzi speċjalisti fin-nefroloġija jew fis-sistema nervuża
85121230-4 Servizzi ta' kardjoloġija jew ta' speċjalisti tal-pulmun
85121231-1 Servizzi ta' kardjoloġija
85121232-8 Servizzi ta' speċjalisti tal-pulmun
85121240-7 Servizzi ENT jew ta' awdjologi
85121250-0 Servizzi gastroenterologi jew ġerjatriċi
85121251-7 Servizzi gastroenterologi
85121252-4 Servizzi ġerjatriċi
85121270-6 Servizzi ta' psikjatra jew psikologu
85121271-3 Servizzi ta' djar għall-morda b'disturbi psikoloġiċi
85121280-9 Servizzi ta' oftalmoloġija, dermatoloġija jew ortopedija
85121281-6 Servizzi ta' oftalmoloġija
85121282-3 Servizzi dermatoloġiċi
85121283-0 Servizzi ortopediċi
85121290-2 Servizzi pedjatriċi jew uroloġiċi
85121291-9 Servizzi pedjatriċi
85121292-6 Servizzi uroloġiċi
85121300-6 Servizzi kirurġiċi speċjalizzati
85130000-9 Servizzi tal-prattika dentali u dawk relatati
85131000-6 Servizzi tal-prattika dentali
85131100-7 Servizzi ortodontiċi
85131110-0 Servizzi tal-kirurġija ortodontika
85140000-2 Servizzi varji tas-saħħa
85141000-9 Servizzi ipprovduti minn personal mediku
85141100-0 Servizzi pprovduti minn qwiebel
85141200-1 Servizzi pprovduti mill-infermiera
85141210-4 Servizzi għat-trattament mediku ġewwa d-djar
85141211-1 Servizzi għat-trattament mediku ġewwa d-djar bid-dialażi
85141220-7 Servizzi konsultattivi pprovduti mill-infermiera
85142000-6 Servizzi paramediċi
85142100-7 Servizzi tal-psikoterapija
85142200-8 Servizzi omeopatiċi
85142300-9 Servizzi ta' l-iġjene
85142400-0 Forniment fid-djar tal-prodotti ta' l-inkontinenza
85143000-3 Servizzi ta' l-ambulanza
85144000-0 Servizzi residenzjali tal-faċilitajiet tas-saħħa
85144100-1 Servizzi residenzjali tal-kura mill-infermieri
85145000-7 Servizzi pprovduti minn laboratorji mediċi
85146000-4 Servizzi pprovduti minn banek tad-demm
85146100-5 Servizzi pprovduti minn banek ta' l-isperma
85146200-6 Servizzi pprovduti minn banek ta' l-orgni tat-traspjanti
85147000-1 Servizzi tas-saħħa għall-kumpaniji
85148000-8 Servizzi ta' analiżi medika
85149000-5 Servizi tal-farmaċija
85150000-5 Servizzi ta' immaġni mediċi
85160000-8 Servizzi ottiċi
85170000-1 Servizzi ta' akupuntura u kiroprattika
85171000-8 Servizzi ta' akupuntura
85172000-5 Servizzi ta' kiropratiku
85200000-1 Servizzi veterinarji
85210000-3 Nurseries għall-annimali domestiċi
85300000-2 Servizzi ta' xogħol soċjali u dawk relatati
85310000-5 Servizzi ta' xogħol soċjali
85311000-2 Servizzi ta' xogħol soċjali bl-akkomodazzjoni
85311100-3 Servizzi ta' ħarsien għall-anzjani
85311200-4 Servizzi ta' ħarsien għall-ħandikappati
85311300-5 Servizzi ta' ħarsien għal tfal u żagħżagħ
85312000-9 Servizzi ta' xogħol soċjali mingħajr akkomodazzjoni
85312100-0 Servizzi ta' kura matul il-jum
85312110-3 Servizzi ta' kura tat-tfal matul il-jum
85312120-6 Servizzi ta' kura matul il-jum għat-tfal u taż-żagħżagħ
85312200-1 Twassil ta' provvisti d-dar
85312300-2 Servizzi ta' konsulenza u pariri
85312310-5 Servizzi ta' konsulenza
85312320-8 Servizzi ta' pariri
85312330-1 Servizzi ta' l-ippjanar tal-familja
85312400-3 Servizzi ta' ħarsien mhux ipprovduti permess ta' istituzzjonijiet residenzjali
85312500-4 Servizzi ta' riabilitazzjoni
85312510-7 Servizzi ta' riabilitazzjoni vokazzjonali
85320000-8 Servizzi soċjali
85321000-5 Servizzi soċjali amministrattivi
85322000-2 Programm ta' azzjoni fil-komunità
85323000-9 Servizzi tas-saħħa fil-komunità