Divisions / Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 97

Søg
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

Code Name
85100000-0 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85110000-3 Hospitalsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
85111000-0 Hospitalsvirksomhed
85111100-1 Konsultation og behandling på kirurgisk afdeling
85111200-2 Konsultation og behandling på medicinsk afdeling
85111300-3 Konsultation og behandling på gynækologisk afdeling
85111310-6 Tjenester i forbindelse med in vitro-befrugtning
85111320-9 Tjenesteydelser inden for obstetrik
85111400-4 Konsultation og behandling på revalideringsklinik
85111500-5 Konsultation og behandling på psykiatrisk afdeling
85111600-6 Virksomhed i forbindelse med ortopædi
85111700-7 Virksomhed i forbindelse med iltterapi
85111800-8 Virksomhed i forbindelse med patologi
85111810-1 Blodanalysetjenester
85111820-4 Bakteriologiske analysetjenester
85111900-9 Tjenester i forbindelse med sygehusdialyse
85112000-7 Hospitalsstøttetjenester
85112100-8 Levering af sengetøj til hospitaler
85112200-9 Tjenester i forbindelse med ambulant behandling
85120000-6 Behandling og konsultation hos praktiserende læger og hermed beslægtet virksomhed
85121000-3 Tjenester ydet af praktiserende læger
85121100-4 Konsultation og behandling hos alment praktiserende læger
85121200-5 Konsultation og behandling hos medicinske specialister
85121210-8 Gynækologiske eller obstetriske tjenester
85121220-1 Nefrologiske tjenester eller tjenester i forbindelse med nervesystemsygdomme
85121230-4 Tjenester i forbindelse med hjerte- eller lungesygdomme
85121231-1 Tjenester i forbindelse med hjertesygdomme
85121232-8 Tjenester i forbindelse med lungesygdomme
85121240-7 Tjenester i forbindelse med øre-, næse-, halssygdomme eller audiolog
85121250-0 Gastroenterologiske og geriatriske tjenester
85121251-7 Gastroenterologiske tjenester
85121252-4 Geriatriske tjenester
85121270-6 Psykiater- eller psykologtjenester
85121271-3 Tjenester i forbindelse med hjem for psykisk syge
85121280-9 Oftalmologiske, dermatologiske eller ortopædiske tjenester
85121281-6 Oftalmologiske tjenester
85121282-3 Dermatologiske tjenester
85121283-0 Ortopædiske tjenester
85121290-2 Pædiatriske eller urologiske tjenester
85121291-9 Pædiatriske tjenester
85121292-6 Urologiske tjenester
85121300-6 Konsultation og behandling hos kirurgiske specialister
85130000-9 Behandling hos praktiserende tandlæger og hermed beslægtet virksomhed
85131000-6 Tjenester ydet af praktiserende tandlæger
85131100-7 Tandregulering
85131110-0 Ortodontisk kirurgi
85140000-2 Sundhedsvæsen i øvrigt
85141000-9 Virksomhed, der udøves af medicinsk personale
85141100-0 Jordemoderhjælp
85141200-1 Tjenester ydet af sygeplejersker
85141210-4 Hjemmesygepleje
85141211-1 Dialysebehandling i hjemmet
85141220-7 Vejledning ydet af sygeplejersker
85142000-6 Tjenester ydet af paramedicinsk personale
85142100-7 Tjenesteydelser inden for fysioterapi
85142200-8 Homøopatiske tjenester
85142300-9 Virksomhed inden for hygiejne
85142400-0 Dør-til-dør-udbringning af inkontinensartikler
85143000-3 Ambulancetjenester
85144000-0 Tjenester ydet af behandlingsinstitutioner
85144100-1 Sygepleje på plejehjem
85145000-7 Tjenester ydet af medicinske laboratorier
85146000-4 Tjenester ydet af blodbanker
85146100-5 Tjenester ydet af sædbanker
85146200-6 Tjenester ydet af transplantatbanker
85147000-1 Sundhedsudvalg i virksomheder
85148000-8 Medicinske analyser
85149000-5 Apotekervirksomhed
85150000-5 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
85160000-8 Optikertjenester
85170000-1 Akupunktur- og kiropraktortjenester
85171000-8 Akupunkturtjenester
85172000-5 Kiropraktortjenester
85200000-1 Dyrlæge
85210000-3 Husdyropdræt
85300000-2 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
85310000-5 Sociale foranstaltninger
85311000-2 Sociale foranstaltninger med institutionsophold
85311100-3 Forsorg for ældre
85311200-4 Forsorg for handicappede
85311300-5 Forsorg for børn og unge
85312000-9 Sociale foranstaltninger, ikke omfattende institutionsophold
85312100-0 Daginstitutioner
85312110-3 Daginstitutioner for børn
85312120-6 Daginstitutioner for handicappede børn og unge
85312200-1 Hjemmelevering af dagligvarer
85312300-2 Vejledning og rådgivning
85312310-5 Vejledning
85312320-8 Konsulenttjenesteydelser
85312330-1 Familieplanlægning
85312400-3 Forsorg uden for institutioner
85312500-4 Revalideringsvirksomhed
85312510-7 Erhvervsrevalideringsvirksomhed
85320000-8 Socialt arbejde
85321000-5 Administrativ virksomhed i forbindelse med socialt arbejde
85322000-2 Kommunale handlingsprogrammer
85323000-9 Det offentlige sundhedsvæsen