Divisions / Gradbena dela 821

Išči
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Gradbena dela

Code Name
45100000-8 Pripravljalna dela na gradbiščih
45110000-1 Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela
45111000-8 Rušitvena dela, pripravljalna dela na gradbiščih in čiščenje gradbišča
45111100-9 Rušitvena dela
45111200-0 Pripravljalna dela na gradbiščih in čiščenje gradbišča
45111210-3 Razstreljevanje in odstranjevanje skal
45111211-0 Razstreljevanje
45111212-7 Odstranjevanje skal
45111213-4 Čiščenje gradbišča
45111214-1 Čiščenje po razstreljevanju
45111220-6 Odstranjevanje grmovja
45111230-9 Utrjevanje terena
45111240-2 Drenaža terena
45111250-5 Preiskava tal
45111260-8 Priprava zemljišč za rudarjenje
45111290-7 Temeljna dela za oskrbo z vodo in plinom
45111291-4 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč
45111300-1 Razstavljanje
45111310-4 Razstavljanje vojaških objektov
45111320-7 Razstavljanje varnostnih objektov
45112000-5 Izkopna in zemeljska dela
45112100-6 Kopanje jarkov
45112200-7 Odstranjevanje zemljine
45112210-0 Odstranjevanje humusa
45112300-8 Nasipavanje in pridobivanje zemljišč
45112310-1 Nasipavanje
45112320-4 Pridobivanje zemljišč
45112330-7 Pridobivanje obdelovalne zemlje
45112340-0 Dela za dekontaminacijo zemljine
45112350-3 Krčenje ledine
45112360-6 Dela pri rehabilitaciji zemlje
45112400-9 Izkopna dela
45112410-2 Kopanje grobov
45112420-5 Izkop temeljev
45112440-1 Terasiranje pobočij
45112441-8 Dela pri terasiranju
45112450-4 Arheološka izkopavanja
45112500-0 Zemeljska dela
45112600-1 Vkop in nasip
45112700-2 Krajinsko oblikovanje
45112710-5 Krajinsko oblikovanje za zelene površine
45112711-2 Krajinsko oblikovanje za parke
45112712-9 Krajinsko oblikovanje za vrtove
45112713-6 Krajinsko oblikovanje za strešne vrtove
45112714-3 Krajinsko oblikovanje za pokopališča
45112720-8 Krajinsko oblikovanje za športne in rekreacijske površine
45112721-5 Krajinsko oblikovanje za igrišča za golf
45112722-2 Krajinsko oblikovanje za jahalna območja
45112723-9 Krajinsko oblikovanje za otroška igrišča
45112730-1 Krajinsko oblikovanje za ceste in avtoceste
45112740-4 Krajinsko oblikovanje za letališča
45113000-2 Oprema gradbišča
45120000-4 Raziskovalno vrtanje in sondiranje
45121000-1 Raziskovalno vrtanje
45122000-8 Raziskovalno sondiranje
45200000-9 Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
45210000-2 Gradbena dela na stavbah
45211000-9 Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah
45211100-0 Gradbena dela na stanovanjskih hišah
45211200-1 Gradbena dela na zavetiščih
45211300-2 Gradbena dela pri gradnji stanovanjskih hiš
45211310-5 Gradbena dela na kopalnicah
45211320-8 Gradbena dela na verandah
45211340-4 Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah
45211341-1 Gradbena dela na stanovanjih
45211350-7 Gradbena dela na večnamenskih stavbah
45211360-0 Gradbena dela pri urbanističnem razvoju
45211370-3 Gradbena dela na savnah
45212000-6 Gradbena dela na stavbah, ki so namenjene prostemu času, športu, kulturi, nastanitvi in prehrani
45212100-7 Gradbena dela na objektih za prosti čas
45212110-0 Gradbena dela na centru za prosti čas
45212120-3 Gradbena dela na tematskem parku
45212130-6 Gradbena dela na zabaviščnem parku
45212140-9 Rekreacijski objekt
45212150-2 Gradbena dela na kinu
45212160-5 Gradbena dela na kazinu
45212170-8 Gradbena dela na zabaviščnem poslopju
45212171-5 Gradbena dela na zabaviščnem centru
45212172-2 Gradbena dela na rekreacijskem centru
45212180-1 Gradbena dela na blagajnah za prodajo kart
45212190-4 Objekti za zaščito pred soncem
45212200-8 Gradbena dela na športnih objektih
45212210-1 Gradbena dela na enonamenskih športnih objektih
45212211-8 Gradbena dela na drsališču
45212212-5 Gradbena dela na kopališčih
45212213-2 Dela za označevanje športnih igrišč
45212220-4 Gradbena dela na večnamenskih športnih objektih
45212221-1 Gradbena dela, povezana s konstrukcijami za športna igrišča
45212222-8 Gradbena dela na telovadnicah
45212223-5 Gradbena dela na zimskošportnih objektih
45212224-2 Gradbena dela na stadionu
45212225-9 Gradbena dela na športni dvorani
45212230-7 Postavitev garderob
45212290-5 Popravilo in vzdrževanje športnih objektov
45212300-9 Gradbena dela na umetniških in kulturnih stavbah
45212310-2 Gradbena dela na stavbah, povezanih z razstavami
45212311-9 Gradbena dela na umetnostni galeriji
45212312-6 Gradbena dela na razstaviščnem centru
45212313-3 Gradbena dela na muzeju
45212314-0 Gradbena dela na zgodovinskem spomeniku
45212320-5 Gradbena dela na stavbah, namenjenih umetniškim uprizoritvam
45212321-2 Gradbena dela na avditoriju
45212322-9 Gradbena dela na gledališču
45212330-8 Gradbena dela na knjižnici
45212331-5 Gradbena dela na multimedijski knjižnici
45212340-1 Gradbena dela na manjši predavalnici
45212350-4 Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena
45212351-1 Gradbena dela na prazgodovinskem spomeniku
45212352-8 Gradbena dela na industrijskem spomeniku
45212353-5 Gradbena dela na palači
45212354-2 Gradbena dela na gradu
45212360-7 Gradbena dela na stavbah za opravljanje verskih dejavnosti
45212361-4 Gradbena dela na cerkvi
45212400-0 Hoteli in restavracije
45212410-3 Gradbena dela na hotelskih stavbah
45212411-0 Gradbena dela na hotelu
45212412-7 Gradbena dela na mladinskih prenočiščih
45212413-4 Gradbena dela na nastanitvenem obratu za kratkotrajno bivanje
45212420-6 Gradbena dela na restavracijah in podobnih objektih
45212421-3 Gradbena dela na restavraciji
45212422-0 Gradbena dela na menzi
45212423-7 Gradbena dela na samopostrežni restavraciji v tovarni, šoli itd.
45212500-1 Preureditev kuhinje ali restavracije
45212600-2 Gradbena dela na paviljonu
45213000-3 Gradbena dela na poslovnih stavbah, skladiščih in industrijskih stavbah ter stavbah, povezanih s prevozom
45213100-4 Gradbena dela na poslovnih stavbah
45213110-7 Gradbena dela na stavbah s trgovinami
45213111-4 Gradbena dela na nakupovalnem središču
45213112-1 Gradbena dela na samostojni trgovini
45213120-0 Gradbena dela na poštnem uradu
45213130-3 Gradbena dela na banki
45213140-6 Gradbena dela na tržnici
45213141-3 Gradbena dela na pokriti tržnici
45213142-0 Gradbena dela na tržnici na prostem
45213150-9 Gradbena dela na pisarniškem poslopju
45213200-5 Gradbena dela na skladiščih in industrijskih stavbah
45213210-8 Hladilnice
45213220-1 Gradbena dela na skladiščih
45213221-8 Gradbena dela na skladiščnih prostorih
45213230-4 Gradbena dela na klavnici
45213240-7 Gradbena dela na kmetijskih stavbah
45213241-4 Gradbena dela na skednju
45213242-1 Gradbena dela na kravjih hlevih
45213250-0 Gradbena dela na industrijskih stavbah
45213251-7 Gradbena dela na industrijskih objektih
45213252-4 Gradbena dela na delavnicah
45213260-3 Gradbena dela na trgovinskem skladišču
45213270-6 Gradbena dela na postajah za reciklažo
45213280-9 Gradbena dela na objektih za kompostiranje
45213300-6 Stavbe, povezane s prevozom
45213310-9 Gradbena dela na stavbah, povezanih s cestnim prevozom
45213311-6 Gradbena dela na avtobusni postaji
45213312-3 Gradbena dela na parkirni hiši
45213313-0 Gradbena dela na stavbi na počivališču
45213314-7 Gradbena dela na avtobusni garaži
45213315-4 Gradbena dela na čakalnici na avtobusni postaji
45213316-1 Gradnja stez
45213320-2 Gradbena dela na stavbah, povezanih z železniškim prevozom
45213321-9 Gradbena dela na železniški postaji
45213322-6 Gradbena dela na čelni železniški postaji
45213330-5 Gradbena dela na stavbah, povezanih z letalskim prevozom
45213331-2 Gradbena dela na letaliških stavbah
45213332-9 Gradbena dela na kontrolnem stolpu na letališču
45213333-6 Postavitev pultov za prijavo na letališčih
45213340-8 Gradbena dela na stavbah, povezanih s prevozom po vodi
45213341-5 Gradbena dela na trajektnem terminalu
45213342-2 Gradbena dela na ro-ro terminalu
45213350-1 Gradbena dela na stavbah, povezanih z različnimi prevoznimi sredstvi
45213351-8 Gradbena dela na hangarju za vzdrževanje letal
45213352-5 Gradbena dela na servisnem skladišču
45213353-2 Postavitev mostov za vstop potnikov
45213400-7 Postavitev prostorov za osebje
45214000-0 Gradbena dela na stavbah, povezanih z izobraževanjem in raziskavami
45214100-1 Gradbena dela na vrtcih
45214200-2 Gradbena dela na šolskih stavbah
45214210-5 Gradbena dela na osnovni šoli
45214220-8 Gradbena dela na srednji šoli
45214230-1 Gradbena dela na šoli s prilagojenim programom
45214300-3 Gradbena dela na višješolskih stavbah
45214310-6 Gradbena dela na višji poklicni šoli
45214320-9 Gradbena dela na višji strokovni šoli
45214400-4 Gradbena dela na univerzitetnih stavbah
45214410-7 Gradbena dela na politehniki
45214420-0 Gradbena dela na predavalnici
45214430-3 Gradbena dela na jezikovnem laboratoriju
45214500-5 Gradbena dela na ustanovah nadaljnjega izobraževanja
45214600-6 Gradbena dela na raziskovalnih stavbah
45214610-9 Gradbena dela na laboratorijski stavbi
45214620-2 Gradbena dela na raziskovalnih in preskuševalnih objektih
45214630-5 Znanstveni objekti
45214631-2 Postavitev čistilnic
45214640-8 Gradbena dela na meteorološki postaji
45214700-7 Gradbena dela na študentskih domovih
45214710-0 Gradbena dela na vstopnem hodniku
45214800-8 Stavba za opremo za usposabljanje
45215000-7 Gradbena dela na stavbah, povezanih z zdravstvom in socialnim varstvom, na krematorijih in javnih straniščih
45215100-8 Gradbena dela na stavbah, povezanih z zdravstvom
45215110-1 Gradbena dela na zdravilišču
45215120-4 Gradbena dela na stavbi specialistične medicine
45215130-7 Gradbena dela na kliniki
45215140-0 Gradbena dela na bolnišničnih objektih
45215141-7 Gradbena dela na operacijski dvorani
45215142-4 Gradbena dela na oddelku intenzivne nege
45215143-1 Gradbena dela na prostoru za diagnostične sistematične preglede
45215144-8 Gradbena dela na prostoru za sistematične preglede
45215145-5 Gradbena dela na prostoru za fluoroskopijo
45215146-2 Gradbena dela na prostoru za patologijo
45215147-9 Gradbena dela na prostoru za sodnomedicinske preiskave
45215148-6 Gradbena dela na prostoru za kateterizacijo
45215200-9 Gradbena dela na stavbah socialnega varstva
45215210-2 Gradbena dela na domovih
45215212-6 Gradbena dela na domu upokojencev
45215213-3 Gradbena dela na domu za nego bolnikov
45215214-0 Gradbena dela na stanovanjskih domovih
45215215-7 Gradbena dela na otroškem domu
45215220-5 Gradbena dela na objektih socialnega skrbstva, razen domov
45215221-2 Gradbena dela na dnevnem centru
45215222-9 Gradbena dela na upravnem centru
45215300-0 Gradbena dela na krematorijih
45215400-1 Pokopališče
45215500-2 Javna stranišča
45216000-4 Gradbena dela na stavbah, povezanih z javnim redom in mirom ali službami za ukrepanje ob izrednih dogodkih, ter na vojaških stavbah
45216100-5 Gradbena dela na stavbah, povezanih z javnim redom in mirom ali službami za ukrepanje ob izrednih dogodkih
45216110-8 Gradbena dela na stavbah, povezanih z javnim redom in mirom
45216111-5 Gradbena dela na policijski postaji
45216112-2 Gradbena dela na sodišču
45216113-9 Gradbena dela na zaporu
45216114-6 Parlament in dvorane za javna zborovanja
45216120-1 Gradbena dela na stavbah, povezanih s službami za ukrepanjem ob izrednih dogodkih
45216121-8 Gradbena dela na gasilski postaji
45216122-5 Gradbena dela na postaji za prvo pomoč
45216123-2 Gradbena dela na stavbi gorske reševalne službe
45216124-9 Gradbena dela na postaji za rešilne čolne
45216125-6 Gradbena dela na stavbi služb za ukrepanje ob izrednih dogodkih
45216126-3 Gradbena dela na stavbi obalne straže
45216127-0 Gradbena dela na postaji reševalne službe
45216128-7 Gradbena dela na svetilniku
45216129-4 Zaščitna zaklonišča
45216200-6 Gradbena dela na vojaških stavbah in objektih
45216220-2 Gradbena dela na vojaškem bunkerju
45216230-5 Gradbena dela na vojaškem zaklonišču
45216250-1 Gradbena dela na obrambnih jarkih
45217000-1 Gradbena dela na napihljivih bivališčih
45220000-5 Dela na inženirskih in visokih gradnjah
45221000-2 Gradbena dela na mostovih, predorih, jaških in podhodih
45221100-3 Gradbena dela na mostovih
45221110-6 Gradbena dela na mostu
45221111-3 Gradbena dela na cestnem mostu
45221112-0 Gradbena dela na železniškem mostu
45221113-7 Gradbena dela na brvi
45221114-4 Gradbena dela na železnih mostovih
45221115-1 Gradbena dela na jeklenih mostovih
45221117-5 Gradbena dela na mostni tehtnici
45221118-2 Gradbena dela na mostu za cevovod
45221119-9 Gradbena dela na obnovi mosta
45221120-9 Gradbena dela na viaduktu
45221121-6 Gradbena dela na cestnem viaduktu
45221122-3 Gradbena dela na železniškem viaduktu
45221200-4 Gradbena dela na predorih, jaških in podhodih
45221210-7 Pokriti ali delno pokriti izkopi
45221211-4 Podvoz
45221213-8 Pokriti ali delno pokriti železniški izkopi
45221214-5 Pokriti ali delno pokriti cestni izkopi
45221220-0 Prepusti
45221230-3 Jaški
45221240-6 Gradbena dela na predorih
45221241-3 Gradbena dela na cestnem predoru
45221242-0 Gradbena dela na železniškem predoru
45221243-7 Gradbena dela na predoru za pešce
45221244-4 Gradbena dela na kanalskem predoru
45221245-1 Gradbena dela na rečnem predoru
45221246-8 Gradbena dela na podmorskem predoru
45221247-5 Prebijanje predorov
45221248-2 Gradbena dela na oblaganju predorov
45221250-9 Gradbena dela pod zemljo, razen na predorih, jaških in podhodih
45222000-9 Gradbena dela na gradbenih inženirskih objektih, razen mostov, predorov, jaškov in podhodov
45222100-0 Gradbena dela na napravi za obdelavo odpadkov
45222110-3 Gradbena dela na odlagališču odpadkov
45222200-1 Inženirska dela na vojaških objektih
45222300-2 Inženirska dela na varnostnih objektih
45223000-6 Gradbena dela na konstrukcijah
45223100-7 Sestavljanje kovinskih konstrukcij
45223110-0 Montaža kovinskih konstrukcij
45223200-8 Gradbeni objekti
45223210-1 Gradbena dela na jeklenih konstrukcijah
45223220-4 Groba gradbena dela
45223300-9 Gradbena dela na parkirišču
45223310-2 Gradbena dela na podzemni garaži
45223320-5 Gradbena dela na objektu "parkiraj in se pelji"
45223400-0 Gradbena dela na radarski postaji
45223500-1 Konstrukcije iz armiranega betona
45223600-2 Gradbena dela na pesjakih
45223700-3 Gradbena dela na počivališču
45223710-6 Gradbena dela na počivališču ob avtocesti
45223720-9 Gradbena dela na bencinskih črpalkah
45223800-4 Sestavljanje in postavljanje montažnih konstrukcij
45223810-7 Montažne konstrukcije
45223820-0 Montažni elementi in deli
45223821-7 Montažni elementi
45223822-4 Montažni deli
45230000-8 Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
45231000-5 Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih
45231100-6 Splošna gradbena dela na cevovodih
45231110-9 Gradbena dela pri polaganju cevi
45231111-6 Dviganje in zamenjava cevovodov
45231112-3 Inštalacija cevnega sistema
45231113-0 Zamenjava cevovodov
45231200-7 Gradbena dela na naftovodih in plinovodih
45231210-0 Gradbena dela na naftovodih
45231220-3 Gradbena dela na plinovodih
45231221-0 Gradbena dela na omrežjih za oskrbo s plinom
45231222-7 Plinohrami
45231223-4 Druga dela, povezana z distribucijo plina
45231300-8 Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake
45231400-9 Gradbena dela na elektroenergetskih vodih
45231500-0 Dela na cevovodih za stisnjen zrak
45231510-3 Dela na cevovodih za stisnjen zrak za distribucijo pošte
45231600-1 Gradbena dela na komunikacijskih vodih
45232000-2 Druga dela na cevovodih in kabelskih omrežjih
45232100-3 Druga dela na cevovodih za vodo
45232120-9 Namakalni objekti
45232121-6 Gradbena dela na cevovodih za namakanje
45232130-2 Gradbena dela na cevovodih za deževnico
45232140-5 Gradbena dela na omrežjih toplovodnega ogrevanja
45232141-2 Ogrevalni objekti
45232142-9 Gradbena dela na postaji za prenos toplote
45232150-8 Dela, povezana s cevovodi za distribucijo vode
45232151-5 Gradbena dela pri sanaciji glavnega vodovoda
45232152-2 Gradbena dela na črpališču
45232153-9 Gradbena dela na vodnih stolpih
45232154-6 Gradbena dela na vodovodnih stolpih za pitno vodo
45232200-4 Druga dela na elektroenergetskih vodih
45232210-7 Gradnja nadzemnih vodov
45232220-0 Gradbena dela na razdelilni postaji
45232221-7 Transformatorska postaja
45232300-5 Gradbena dela in druga dela na telefonskih in komunikacijskih vodih
45232310-8 Gradbena dela na telefonskih vodih
45232311-5 Vodi za obcestne telefonske stebričke
45232320-1 Kabelski televizijski vodi
45232330-4 Postavljanje anten
45232331-1 Dela, povezana z radiodifuzijo
45232332-8 Dela, povezana s telekomunikacijami
45232340-7 Gradbena dela na baznih postajah za mobilno telefonijo
45232400-6 Gradbena dela na kanalizaciji
45232410-9 Kanalizacijski objekti
45232411-6 Gradbena dela na ceveh za umazano vodo
45232420-2 Gradbena dela na kanalizacijskih objektih
45232421-9 Objekti za čiščenje odplak
45232422-6 Objekti za obdelavo blata
45232423-3 Gradbena dela na črpališčih odplak
45232424-0 Gradbena dela na kanalizacijskih izpustih
45232430-5 Objekti za pripravo vode
45232431-2 Črpališče odpadnih voda
45232440-8 Gradbena dela na kanalizacijskih ceveh
45232450-1 Gradbena dela na odvodnjavanju
45232451-8 Dela na odvodnjavanju in dela na površini
45232452-5 Dela na odvodnjavanju
45232453-2 Gradbena dela na drenažnih ceveh
45232454-9 Gradbena dela na zbiralnikih deževnice
45232460-4 Sanitarni objekti
45232470-7 Postaja za pretovarjanje odpadkov
45233000-9 Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest
45233100-0 Gradbena dela na daljinskih cestah in cestah
45233110-3 Gradbena dela na avtocestah
45233120-6 Gradbena dela na cestah
45233121-3 Gradbena dela na glavnih cestah
45233122-0 Gradbena dela na avtocestni obvoznici
45233123-7 Gradbena dela na stranski cesti
45233124-4 Gradbena dela na magistralni cesti
45233125-1 Gradbena dela na cestnem križišču
45233126-8 Gradbena dela na nivojskem križišču
45233127-5 Gradbena dela na T križišču
45233128-2 Gradbena dela na krožišču
45233129-9 Gradbena dela na križišču
45233130-9 Gradbena dela na daljinskih cestah
45233131-6 Gradbena dela na dvignjenih avtocestah
45233139-3 Vzdrževalna dela na daljinskih cestah
45233140-2 Cestna dela
45233141-9 Vzdrževalna dela na cestah
45233142-6 Popravila cest
45233144-0 Gradbena dela na nadvozu
45233150-5 Dela za umirjanje prometa
45233160-8 Poti in druge z gramozom posute površine
45233161-5 Gradbena dela na pešpoti
45233162-2 Gradbena dela na kolesarski poti
45233200-1 Različna dela na zgornjem ustroju
45233210-4 Dela na zgornjem ustroju daljinskih cest
45233220-7 Dela na zgornjem ustroju cest
45233221-4 Barvanje in označevanje cestnih površin
45233222-1 Tlakovanje in asfaltiranje
45233223-8 Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
45233224-5 Gradbena dela na cesti z dvojnim voziščem
45233225-2 Gradbena dela na cesti z enojnim voziščem
45233226-9 Gradbena dela na cestnem priključku
45233227-6 Gradbena dela na dovozni cesti
45233228-3 Gradbena dela na površinski prevleki
45233229-0 Vzdrževalna dela na bankinah
45233250-6 Dela na krovnih plasteh, razen cest
45233251-3 Obnovitvena dela na krovnih plasteh
45233252-0 Dela na zgornjem ustroju ulic
45233253-7 Dela na zgornjem ustroju pešpoti
45233260-9 Gradbena dela na poteh za pešce
45233261-6 Gradbena dela na nadhodu za pešce
45233262-3 Gradbena dela na coni za pešce
45233270-2 Barvanje in označevanje parkirišč
45233280-5 Postavljanje cestnih ograj
45233290-8 Postavljanje prometnih znakov
45233291-5 Postavljanje prometnih stebričkov
45233292-2 Postavljanje varnostne opreme
45233293-9 Postavljanje cestne opreme
45233294-6 Postavljanje cestnoprometne signalizacije
45233300-2 Dela na temeljenju daljinskih cest, cest, ulic in pešpoti
45233310-5 Dela na temeljenju daljinskih cest
45233320-8 Dela na temeljenju cest
45233330-1 Dela na temeljenju ulic
45233340-4 Dela na temeljenju pešpoti
45234000-6 Gradbena dela na železniških progah in žičniških transportnih sistemih
45234100-7 Gradbena dela na železniških progah
45234110-0 Dela na medkrajevni železnici
45234111-7 Gradbena dela na mestni železnici
45234112-4 Gradbena dela na remizi za lokomotive in vagone
45234113-1 Demontaža tirov
45234114-8 Gradbena dela na železniškem nasipu
45234115-5 Dela na železniški signalizaciji
45234116-2 Gradbena dela na tirih
45234120-3 Dela na mestni železnici
45234121-0 Dela na tramvaju
45234122-7 Dela na podzemni železnici
45234123-4 Dela na železnici, ki vozi delno pod zemljo
45234124-1 Podzemna železnica za potniški prevoz
45234125-8 Podzemna železniška postaja
45234126-5 Gradbena dela na tramvajskih tirih
45234127-2 Gradbena dela na remizi za tramvaje
45234128-9 Gradbena dela na postajališčih za tramvaj
45234129-6 Gradbena dela na tirih mestne železnice
45234130-6 Gradbena dela na balastu
45234140-9 Gradbena dela na nivojskem prehodu
45234160-5 Gradbena dela na verižnici
45234170-8 Gradbena dela na podpostajah za lokomotive
45234180-1 Gradbena dela na delavnicah za vagone
45234181-8 Gradbena dela na delavnicah za železniške tirnice
45234200-8 Žičniški transportni sistemi
45234210-1 Žičniški transportni sistemi s kabinami
45234220-4 Gradbena dela na žičnicah
45234230-7 Gradbena dela na vlečnicah
45234240-0 Vzpenjača
45234250-3 Gradbena dela na kabinski žičnici
45235000-3 Gradbena dela na letališčih, vzletno-pristajalnih stezah in površinah za manevriranje letal
45235100-4 Gradbena dela na velikih letališčih
45235110-7 Gradbena dela na letališčih
45235111-4 Gradbena dela pri tlakovanju letališč
45235200-5 Gradbena dela na vzletno-pristajalnih stezah
45235210-8 Obnovitev krovnih plasti vzletno-pristajalnih stez
45235300-6 Gradbena dela na površinah za manevriranje letal
45235310-9 Gradbena dela na vozni stezi
45235311-6 Gradbena dela pri tlakovanju voznih stez
45235320-2 Gradbena dela na letaliških ploščadih
45236000-0 Planiranje terenov
45236100-1 Dela na zgornjem ustroju za razne športne objekte
45236110-4 Dela na zgornjem ustroju športnih igrišč
45236111-1 Dela na zgornjem ustroju igrišč za golf
45236112-8 Dela na zgornjem ustroju teniških igrišč
45236113-5 Dela na zgornjem ustroju dirkalnih stez
45236114-2 Dela na zgornjem ustroju tekaških prog
45236119-7 Popravila športnih igrišč
45236200-2 Dela na zgornjem ustroju rekreacijskih objektov
45236210-5 Dela na zgornjem ustroju otroških igrišč
45236220-8 Dela na zgornjem ustroju živalskih vrtov
45236230-1 Dela na zgornjem ustroju vrtov
45236250-7 Dela na zgornjem ustroju parkov
45236290-9 Popravila rekreacijskih površin
45236300-3 Dela na zgornjem ustroju pokopališč
45237000-7 Gradbena dela na odru
45240000-1 Gradbena dela na vodnih objektih
45241000-8 Gradbena dela v pristaniščih
45241100-9 Gradbena dela na nabrežju
45241200-0 Gradbena dela na plavajočih terminalih, ki potekajo na lokaciji
45241300-1 Gradbena dela na pomolu
45241400-2 Gradbena dela na doku
45241500-3 Gradbena dela na keju
45241600-4 Inštalacija opreme za razsvetljavo v pristaniščih
45242000-5 Gradbena dela na priobalnih objektih za prosti čas
45242100-6 Gradbena dela na objektih za vodne športe
45242110-9 Gradbena dela na splaviščih
45242200-7 Gradbena dela na marini
45242210-0 Gradbena dela na pristanišču za jahte
45243000-2 Dela na objektih za zaščito obale
45243100-3 Dela za zaščito strme obale
45243110-6 Dela za utrditev strme obale
45243200-4 Gradbena dela na valolomu
45243300-5 Gradbena dela na zidu morja
45243400-6 Dela za utrditev plaže
45243500-7 Gradbena dela na objektih za zaščito obale
45243510-0 Dela na nasipih
45243600-8 Gradbena dela na nabrežnem zidu
45244000-9 Gradbena dela na objektih na in v morju
45244100-0 Obalni in pristaniški objekti
45244200-1 Pomoli
45245000-6 Bagranje in črpanje na napravah za pripravo vode
45246000-3 Dela za rečno regulacijo in protipoplavno zaščito
45246100-4 Gradnja zidov na rečnih bregovih
45246200-5 Dela za zaščito nabrežja
45246400-7 Dela za protipoplavno zaščito
45246410-0 Vzdrževalna dela na protipoplavnih objektih
45246500-8 Gradbena dela na promenadi
45246510-1 Gradbena dela na promenadi ob obali, narejeni iz desk
45247000-0 Gradbena dela na jezovih, kanalih, namakalnih kanalih in akveduktih
45247100-1 Gradbena dela na vodnih poteh
45247110-4 Gradnja kanalov
45247111-1 Gradbena dela na namakalnem kanalu
45247112-8 Gradbena dela na izsuševalnem kanalu
45247120-7 Vodne poti, razen kanalov
45247130-0 Gradbena dela na akvaduktu
45247200-2 Gradbena dela na jezovih in podobnih fiksnih konstrukcijah
45247210-5 Gradbena dela na jezu
45247211-2 Gradbena dela na steni jezu
45247212-9 Dela za ojačenje jezu
45247220-8 Gradbena dela na zapornici
45247230-1 Gradbena dela na nasipu
45247240-4 Gradbena dela pri statični zajezitvi
45247270-3 Gradbena dela na zbiralnikih
45248000-7 Gradbena dela na hidromehanskih konstrukcijah
45248100-8 Gradbena dela na kanalskih zapornicah
45248200-9 Gradbena dela na suhih dokih
45248300-0 Gradbena dela na plavajočih dokih
45248400-1 Gradbena dela na pristajalnih mostovih
45248500-2 Gradbena dela na premičnih zajezitvah
45250000-4 Gradbena dela na energetskih objektih, rudarskih in proizvodnih objektih ter na stavbah, povezanih z naftno in plinsko industrijo
45251000-1 Gradbena dela na elektrarnah in toplarnah
45251100-2 Gradbena dela na elektrarni
45251110-5 Gradbena dela na jedrski elektrarni
45251111-2 Gradbena dela na jedrskih reaktorjih
45251120-8 Gradbena dela na hidroelektrarni
45251140-4 Gradbena dela na termoelektrarni
45251141-1 Gradbena dela na geotermalni elektrarni
45251142-8 Gradbena dela na elektrarni na les
45251143-5 Gradbena dela na napravi za proizvodnjo stisnjenega zraka
45251150-7 Gradbena dela na hladilnih stolpih
45251160-0 Naprave na vetrno energijo
45251200-3 Gradbena dela na toplarni
45251220-9 Gradbena dela na termoelektrarni-toplarni
45251230-2 Gradbena dela na napravi za proizvodnjo pare
45251240-5 Gradbena dela na napravi za proizvodnjo električne energije iz deponijskih plinov
45251250-8 Gradbena dela na napravi za toplovodno ogrevanje
45252000-8 Gradbena dela na komunalnih čistilnih napravah, čistilnih napravah in sežigalnicah odpadkov
45252100-9 Gradbena dela na komunalni čistilni napravi
45252110-2 Gradbena dela na premični napravi
45252120-5 Gradbena dela na napravi za pripravo vode
45252121-2 Naprave za usedline
45252122-9 Bazeni za gnitje
45252123-6 Naprave za sejanje
45252124-3 Bagranje in črpanje
45252125-0 Nasipavanje kamna
45252126-7 Gradbena dela na napravi za pripravo pitne vode
45252127-4 Gradbena dela na čistilni napravi za odpadne vode
45252130-8 Oprema za komunalno čistilno napravo
45252140-1 Gradbena dela na napravi za odstranjevanje vode iz blata
45252150-4 Gradbena dela na napravi za pretovarjanje premoga
45252200-0 Oprema za čistilne naprave
45252210-3 Gradbena dela na čistilni napravi za vodo
45252300-1 Gradbena dela na sežigalnici odpadkov
45253000-5 Gradbena dela na napravah za kemično obdelavo
45253100-6 Gradbena dela na napravi za demineralizacijo
45253200-7 Gradbena dela na napravi za razžveplanje
45253300-8 Gradbena dela na napravi za destilacijo ali rektifikacijo
45253310-1 Gradbena dela na napravah za destilacijo vode
45253320-4 Gradbena dela na napravah za destilacijo alkohola
45253400-9 Gradbena dela na petrokemičnem obratu
45253500-0 Gradbena dela na farmacevtskem obratu
45253600-1 Gradbena dela na obratu za deionizacijo
45253700-2 Gradbena dela na gnilišču
45253800-3 Gradbena dela na napravi za kompostiranje
45254000-2 Gradbena dela na rudarskih in proizvodnih objektih
45254100-3 Gradbena dela na rudarskih objektih
45254110-6 Gradbena dela na glavi rudniškega jaška
45254200-4 Gradbena dela na proizvodnih obratih
45255000-9 Gradbena dela za naftno in plinsko industrijo
45255100-0 Gradbena dela na proizvodnih ploščadih
45255110-3 Gradbena dela na vrtinah
45255120-6 Gradbena dela na objektih na ploščadih
45255121-3 Gradbena dela na objektih na površini
45255200-1 Gradbena dela na naftni rafineriji
45255210-4 Gradbena dela na naftnem terminalu
45255300-2 Gradbena dela na plinskem terminalu
45255400-3 Proizvodna dela
45255410-6 Proizvodna dela na morju
45255420-9 Proizvodna dela na kopnem
45255430-2 Podiranje naftnih ploščadi
45255500-4 Vrtalna in raziskovalna dela
45255600-5 Vrtalna dela s spiralno cevjo
45255700-6 Gradbena dela na napravi za uplinjanje premoga
45255800-7 Gradbena dela na napravi za proizvodnjo plina
45259000-7 Popravilo in vzdrževanje naprav
45259100-8 Popravilo in vzdrževanje naprav za odpadno vodo
45259200-9 Popravilo in vzdrževanje čistilnih naprav
45259300-0 Popravilo in vzdrževanje toplarn
45259900-6 Dela za posodobitev naprav
45260000-7 Krovska dela in druga gradbena dela specialnih strok
45261000-4 Postavljanje ostrešij ter krovska dela in z njimi povezana dela
45261100-5 Postavljanje ostrešij
45261200-6 Krovska dela in barvanje strehe
45261210-9 Krovska dela
45261211-6 Krovska dela z opečnimi kritinami
45261212-3 Krovska dela s kritinami iz skrilavca
45261213-0 Krovska dela s pločevinastimi kritinami
45261214-7 Krovska dela z bituminoznimi kritinami
45261215-4 Krovska dela s solarnimi ploščami
45261220-2 Barvanje strehe in nanašanje drugih premazov
45261221-9 Barvanje strehe
45261222-6 Nanašanje premazov na cementno streho
45261300-7 Obžiganje in dela na strešnih žlebovih
45261310-0 Obžiganje
45261320-3 Dela na strešnih žlebovih
45261400-8 Opažarska dela
45261410-1 Strešna izolacijska dela
45261420-4 Hidroizolacijska dela
45261900-3 Popravilo in vzdrževanje streh
45261910-6 Popravilo streh
45261920-9 Vzdrževanje streh
45262000-1 Gradbena dela specialnih strok, razen krovskih del
45262100-2 Dela pri gradbenih odrih
45262110-5 Razstavljanje gradbenih odrov
45262120-8 Postavitev gradbenih odrov
45262200-3 Dela na temeljenju in vrtanje vodnjakov
45262210-6 Dela na temeljenju
45262211-3 Zabijanje pilotov
45262212-0 Zajezitvena dela
45262213-7 Tehnika membranske stene
45262220-9 Vrtanje vodnjakov
45262300-4 Betonska dela
45262310-7 Armiranobetonska dela
45262311-4 Gradbena dela z betonskimi cevmi
45262320-0 Polaganje estriha
45262321-7 Polaganje talnega estriha
45262330-3 Popravilo betona
45262340-6 Nanašanje injekcijske malte
45262350-9 Dela z nearmiranim betonom
45262360-2 Cementirna dela
45262370-5 Dela za nanos betona
45262400-5 Postavljanje jeklenih elementov
45262410-8 Postavljanje jeklenih elementov za stavbe
45262420-1 Postavljanje jeklenih elementov za konstrukcije
45262421-8 Dela na plavajočih privezih
45262422-5 Podvodna vrtalna dela
45262423-2 Izdelava krovov
45262424-9 Izdelava plavajočih modulov
45262425-6 Izdelava plaščev
45262426-3 Izdelava pilotov
45262500-6 Zidarska dela
45262510-9 Gradbena dela s kamnom
45262511-6 Kamnoseška dela
45262512-3 Dela s klesancem
45262520-2 Zidanje zidov
45262521-9 Oblaganje zidov
45262522-6 Dela na zidovjih
45262600-7 Razna gradbena dela specialnih strok
45262610-0 Industrijski dimniki
45262620-3 Podporni zidovi
45262630-6 Gradnja peči
45262640-9 Dela za izboljšanje okolja
45262650-2 Dela pri oblaganju
45262660-5 Odstranjevanje azbesta
45262670-8 Obdelava kovin
45262680-1 Varjenje
45262690-4 Sanacija propadajočih stavb
45262700-8 Adaptacija stavb
45262710-1 Vzdrževalna dela na freski
45262800-9 Dozidava stavb
45262900-0 Dela na balkonu
45300000-0 Inštalacijska dela pri gradnjah
45310000-3 Elektroinštalacijska dela
45311000-0 Inštalacija električnih napeljav in pribora (fitingov)
45311100-1 Inštalacija električnih napeljav
45311200-2 Inštalacija električnega pribora (fitingov)
45312000-7 Inštalacija alarmnih sistemov in anten
45312100-8 Inštalacija protipožarnih alarmnih sistemov
45312200-9 Inštalacija protivlomnih alarmnih sistemov
45312300-0 Inštalacija anten
45312310-3 Dela za zaščito pred strelo
45312311-0 Inštalacija strelovodov
45312320-6 Inštalacija televizijskih anten
45312330-9 Inštalacija radijskih anten
45313000-4 Inštalacija dvigal in premičnih stopnic
45313100-5 Inštalacija dvigal
45313200-6 Inštalacija premičnih stopnic
45313210-9 Inštalacija premičnih stez
45314000-1 Inštalacija telekomunikacijske opreme
45314100-2 Inštalacija telefonskih central
45314120-8 Inštalacija posredovalnih mest
45314200-3 Inštalacija telefonskih priključkov
45314300-4 Inštalacija kabelske infrastrukture
45314310-7 Polaganje kablov
45314320-0 Inštalacija računalniških kabelskih mrež
45315000-8 Elektroinštalacijska dela na ogrevanju in drugi električni opremi v stavbah
45315100-9 Elektrotehniške inštalacije
45315200-0 Dela na turbinah
45315300-1 Naprave za oskrbo z elektriko
45315400-2 Visokonapetostna inštalacijska dela
45315500-3 Srednjenapetostna inštalacijska dela
45315600-4 Nizkonapetostna inštalacijska dela
45315700-5 Inštalacija stikalnih postaj
45316000-5 Inštalacija sistemov za razsvetljavo in signalizacijo
45316100-6 Inštalacija naprav za razsvetljavo na prostem
45316110-9 Inštalacija naprav za cestno razsvetljavo
45316200-7 Inštalacija naprav za signalizacijo
45316210-0 Inštalacija opreme za spremljanje prometa
45316211-7 Inštalacija osvetljenih prometnih znakov
45316212-4 Inštalacija semaforjev
45316213-1 Inštalacija opreme za usmerjanje prometa
45316220-3 Inštalacija naprav za signalizacijo na letališčih
45316230-6 Inštalacija naprav za signalizacijo v pristaniščih
45317000-2 Druga elektroinštalacijska dela
45317100-3 Elektroinštalacijska dela na opremi za črpanje
45317200-4 Elektroinštalacijska dela na transformatorjih
45317300-5 Elektroinštalacijska dela na električnih razdelilnih aparatih
45317400-6 Elektroinštalacijska dela na filtrirni opremi
45320000-6 Izolacijska dela
45321000-3 Termoizolacijska dela
45323000-7 Zvočnoizolacijska dela
45324000-4 Polaganje mavčnih plošč
45330000-9 Vodovodna, plinska in sanitarna inštalacijska dela
45331000-6 Inštalacija ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav
45331100-7 Inštalacija centralnega ogrevanja
45331110-0 Inštalacija kotlov
45331200-8 Inštalacija prezračevalnih in klimatskih naprav
45331210-1 Inštalacija prezračevalnih naprav
45331211-8 Inštalacija prezračevalnih naprav na prostem
45331220-4 Inštalacija klimatskih naprav
45331221-1 Inštalacija delnih klimatskih naprav
45331230-7 Inštalacija naprav za hlajenje
45331231-4 Inštalacija naprav s hladilno tehniko
45332000-3 Vodovodna in plinska inštalacijska dela ter polaganje odvodnih cevi
45332200-5 Vodovodna inštalacijska dela
45332300-6 Polaganje odvodnih cevi
45332400-7 Inštalacija sanitarne opreme
45333000-0 Inštalacija plinske opreme
45333100-1 Inštalacija opreme za regulacijo plina
45333200-2 Inštalacija plinskih števcev
45340000-2 Inštalacija ramp, ograj in zaščitne opreme
45341000-9 Storitve montaže ramp
45342000-6 Storitve montaže ograj
45343000-3 Inštalacijska dela za protipožarno zaščito
45343100-4 Dela za protipožarno zaščito
45343200-5 Inštalacija opreme za gašenje požara
45343210-8 Inštalacija opreme za gašenje s CO2
45343220-1 Inštalacija gasilnih aparatov
45343230-4 Inštalacija sprinkler sistemov
45350000-5 Strojne inštalacije
45351000-2 Strojna inštalacijska dela
45400000-1 Zaključna gradbena dela
45410000-4 Fasadarska in štukaterska dela
45420000-7 Dela za vgraditev stavbnega pohištva
45421000-4 Mizarska dela
45421100-5 Vgradnja vrat, oken in pripadajočih delov
45421110-8 Vgradnja podbojev in okenskih okvirov
45421111-5 Vgradnja podbojev
45421112-2 Vgradnja okenskih okvirov
45421120-1 Vgradnja pragov
45421130-4 Vgradnja vrat in oken
45421131-1 Vgradnja vrat
45421132-8 Vgradnja oken
45421140-7 Vgradnja kovinskega stavbnega pohištva, razen vrat in oken
45421141-4 Vgradnja predelnih sten
45421142-1 Vgradnja naoknic
45421143-8 Montaža okenskih navojnic
45421144-5 Montaža platnenih streh
45421145-2 Montaža rolet
45421146-9 Montaža spuščenih stropov
45421147-6 Vgradnja rešetk
45421148-3 Vgradnja vhodnih vrat
45421150-0 Dela pri vgrajevanju nekovinskega stavbnega pohištva
45421151-7 Montaža vgradnih kuhinj
45421152-4 Montaža predelnih sten
45421153-1 Montaža vgradnega pohištva
45421160-3 Kovinska galanterija
45422000-1 Tesarska dela
45422100-2 Lesarska dela
45430000-0 Oblaganje tal in sten
45431000-7 Polaganje ploščic
45431100-8 Polaganje talnih ploščic
45431200-9 Polaganje stenskih ploščic
45432000-4 Polaganje in oblaganje tal, oblaganje sten in tapeciranje zidov
45432100-5 Polaganje in oblaganje tal
45432110-8 Polaganje tal
45432111-5 Polaganje upogljivih talnih oblog
45432112-2 Polaganje tlaka
45432113-9 Polaganje parketa
45432114-6 Polaganje lesenih talnih oblog
45432120-1 Nameščanje vmesnih stropov
45432121-8 Polaganje računalniških podov
45432130-4 Oblaganje tal
45432200-6 Oblaganje sten in tapeciranje zidov
45432210-9 Oblaganje sten
45432220-2 Tapeciranje zidov
45440000-3 Pleskarska in steklarska dela
45441000-0 Steklarska dela
45442000-7 Nanašanje zaščitnih premazov
45442100-8 Pleskarska dela
45442110-1 Barvanje stavb
45442120-4 Barvanje in nanašanje zaščitnih premazov na konstrukcije
45442121-1 Barvanje konstrukcij
45442180-2 Prepleskanje
45442190-5 Odstranjevanje barve
45442200-9 Nanašanje protikorozivnih premazov
45442210-2 Galvanizacija
45442300-0 Dela, povezana s površinsko zaščito
45443000-4 Dela na fasadi
45450000-6 Druga zaključna gradbena dela
45451000-3 Dekoriranje
45451100-4 Ornamentiranje
45451200-5 Oblaganje s paneli
45451300-6 Notranji vrtovi
45452000-0 Čiščenje zunanjosti stavb
45452100-1 Čiščenje zunanjosti stavb s peskanjem
45453000-7 Remontna in sanacijska dela
45453100-8 Sanacijska dela
45454000-4 Rekonstrukcijska dela
45454100-5 Restavratorska dela
45500000-2 Dajanje strojev in opreme za visoko in nizko gradnjo v najem, skupaj z upravljavci
45510000-5 Dajanje dvigal v najem, skupaj z upravljavci
45520000-8 Dajanje strojev za zemeljska dela v najem, skupaj z upravljavci