Divisions / Stavební práce 821

Hledat
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Stavební práce

Code Name
45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště
45110000-1 Demolice a zemní práce
45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce
45111100-9 Demoliční práce
45111200-0 Příprava staveniště a odklizovací práce
45111210-3 Odstřel a s ním související odklízení hornin
45111211-0 Trhací práce
45111212-7 Práce na odklízení hornin
45111213-4 Práce na vyklízení staveniště
45111214-1 Čištění po demolici
45111220-6 Odklízení sutě
45111230-9 Zpevňování povrchu
45111240-2 Odvodňování povrchu
45111250-5 Geologický průzkum staveniště
45111260-8 Příprava staveniště pro důlní činnost
45111290-7 Základní práce pro technická zařízení
45111291-4 Technická příprava staveb
45111300-1 Demontážní práce
45111310-4 Demontážní práce na vojenských zařízeních
45111320-7 Demontážní práce na bezpečnostních zařízeních
45112000-5 Výkopové a zemní práce
45112100-6 Hloubení příkopů
45112200-7 Skrývka půdy
45112210-0 Skrývka ornice
45112300-8 Navážka a rekultivace půdy
45112310-1 Navážka půdy
45112320-4 Rekultivační práce
45112330-7 Rekultivace staveniště
45112340-0 Dekontaminace půdy
45112350-3 Rekultivace pustin
45112360-6 Práce při sanaci půdy
45112400-9 Výkopové práce
45112410-2 Hrobnické práce
45112420-5 Výkopy podzemních podlaží
45112440-1 Terasování úbočí kopců
45112441-8 Terasovací práce
45112450-4 Výkopové práce na archeologických nalezištích
45112500-0 Přemisťování zeminy
45112600-1 Stavby zčásti v zářezu a zčásti na násypu
45112700-2 Krajinné úpravy
45112710-5 Krajinné úpravy zelených ploch
45112711-2 Krajinné úpravy parků
45112712-9 Krajinné úpravy zahrad
45112713-6 Krajinné úpravy střešních zahrad
45112714-3 Krajinné úpravy na hřbitovech
45112720-8 Krajinné úpravy sportovních hřišť a rekreačních oblastí
45112721-5 Krajinné úpravy golfových hřišť
45112722-2 Krajinné úpravy jezdeckých ploch
45112723-9 Krajinné úpravy dětských hřišť
45112730-1 Krajinné úpravy na silnicích a dálnicích
45112740-4 Krajinné úpravy na letištích
45113000-2 Provoz staveniště
45120000-4 Průzkumné vrtné práce
45121000-1 Průzkum pomocí vrtů
45122000-8 Průzkum pomocí sond
45200000-9 Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
45210000-2 Bytová výstavba
45211000-9 Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
45211100-0 Stavební úpravy domů
45211200-1 Stavební práce na chráněných bytech
45211300-2 Výstavba domů
45211310-5 Stavební práce na koupelnách
45211320-8 Stavební práce na vchodech
45211340-4 Výstavba bytových domů
45211341-1 Výstavba bytů
45211350-7 Výstavba víceúčelových budov
45211360-0 Stavební práce na městské výstavbě
45211370-3 Stavební práce na saunách
45212000-6 Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
45212100-7 Stavební úpravy rekreačních zařízení
45212110-0 Výstavba středisek pro volný čas
45212120-3 Výstavba tematických parků
45212130-6 Výstavba zábavních parků
45212140-9 Rekreační zařízení
45212150-2 Výstavba kin
45212160-5 Výstavba kasin
45212170-8 Výstavba zábavních budov
45212171-5 Výstavba zábavních středisek
45212172-2 Výstavba rekreačních center
45212180-1 Výstavba pokladen
45212190-4 Protisluneční zařízení
45212200-8 Stavební úpravy sportovních zařízení
45212210-1 Výstavba jednoúčelových sportovních zařízení
45212211-8 Výstavba kluzišť
45212212-5 Stavební úpravy plováren
45212213-2 Práce na označování sportovišť
45212220-4 Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
45212221-1 Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště
45212222-8 Výstavba tělocvičen
45212223-5 Výstavba zařízení pro zimní sporty
45212224-2 Výstavba stadionů
45212225-9 Výstavba sportovních hal
45212230-7 Instalace převlékáren
45212290-5 Opravy a údržba sportovních zařízení
45212300-9 Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
45212310-2 Stavební úpravy budov sloužících k pořádání výstav
45212311-9 Výstavba uměleckých galerií
45212312-6 Výstavba výstavních center
45212313-3 Výstavba muzeí
45212314-0 Výstavba historických památek a památníků
45212320-5 Stavební úpravy budov sloužících k pořádání uměleckých představení
45212321-2 Výstavba auditorií
45212322-9 Výstavba divadel
45212330-8 Výstavba knihoven
45212331-5 Výstavba multimediálních knihoven
45212340-1 Výstavba přednáškových sálů
45212350-4 Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy
45212351-1 Výstavba prehistorických památek
45212352-8 Výstavba průmyslových památek
45212353-5 Výstavba paláců
45212354-2 Výstavba hradů
45212360-7 Výstavba církevních budov
45212361-4 Výstavba kostelů
45212400-0 Ubytovací a restaurační budovy
45212410-3 Stavební úpravy budov sloužících k ubytování
45212411-0 Výstavba hotelů
45212412-7 Výstavba nocleháren
45212413-4 Výstavba budov sloužících ke krátkodobému ubytování
45212420-6 Stavební úpravy restaurací a podobných zařízení
45212421-3 Výstavba restaurací
45212422-0 Výstavba jídelen
45212423-7 Výstavba kaváren
45212500-1 Přestavba kuchyní a restaurací
45212600-2 Výstavba pavilonů
45213000-3 Stavební úpravy komerčních budov, skladů a průmyslových budov, stavby sloužící k dopravě
45213100-4 Stavební úpravy komerčních budov
45213110-7 Výstavba nákupních objektů
45213111-4 Výstavba nákupních středisek
45213112-1 Výstavba obchodních jednotek
45213120-0 Výstavba pošt
45213130-3 Výstavba bank
45213140-6 Výstavba tržišť
45213141-3 Výstavba krytých tržišť
45213142-0 Výstavba nezastřešených tržišť
45213150-9 Výstavba administrativních budov
45213200-5 Stavební úpravy skladů a průmyslových budov
45213210-8 Chladírenská zařízení
45213220-1 Stavební úpravy skladů
45213221-8 Výstavba velkoobchodních skladů
45213230-4 Výstavba jatek
45213240-7 Výstavba zemědělských objektů
45213241-4 Výstavba stodol
45213242-1 Výstavba kravínů
45213250-0 Stavební práce na průmyslových budovách
45213251-7 Výstavba průmyslových budov
45213252-4 Výstavba dílen
45213260-3 Výstavba skladů
45213270-6 Stavební úpravy recyklačních stanic
45213280-9 Stavební úpravy kompostovacích zařízení
45213300-6 Stavby sloužící dopravě
45213310-9 Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě
45213311-6 Výstavba autobusových nádraží
45213312-3 Výstavba parkovacích garáží
45213313-0 Výstavba budov na vybavených odpočívadel
45213314-7 Výstavba autobusových garáží
45213315-4 Výstavba přístřešků pro autobusové zastávky
45213316-1 Stavební úpravy chodníků
45213320-2 Stavební úpravy objektů sloužících železniční dopravě
45213321-9 Výstavba železničních nádraží
45213322-6 Výstavba železničních terminálů
45213330-5 Stavební úpravy objektů sloužících letecké dopravě
45213331-2 Výstavba letištních budov
45213332-9 Výstavba kontrolních věží letišť
45213333-6 Výstavba odbavovacích přepážek na letištích
45213340-8 Stavební úpravy objektů sloužících vodní dopravě
45213341-5 Výstavba budov terminálů trajektů
45213342-2 Výstavba ro-ro terminálů
45213350-1 Stavební úpravy objektů sloužících různým druhům dopravy
45213351-8 Výstavba hangárů pro technickou údržbu
45213352-5 Výstavba obslužných dep
45213353-2 Instalace nástupních můstků pro cestující
45213400-7 Stavební úpravy prostorů pro zaměstnance
45214000-0 Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu
45214100-1 Stavební úpravy budov mateřských škol
45214200-2 Stavební úpravy školních budov
45214210-5 Výstavba základních škol
45214220-8 Výstavba středních škol
45214230-1 Výstavba zvláštních škol
45214300-3 Stavební úpravy budov vysokých škol
45214310-6 Výstavba odborných škol
45214320-9 Výstavba technických škol
45214400-4 Stavební úpravy univerzitních objektů
45214410-7 Výstavba polytechnik
45214420-0 Výstavba univerzitních objektů
45214430-3 Výstavba jazykových laboratoří
45214500-5 Stavební úpravy objektů sloužících dalšímu vzdělávání
45214600-6 Stavební úpravy budov sloužících výzkumu
45214610-9 Výstavba laboratoří
45214620-2 Výstavba výzkumných a testovacích zařízení
45214630-5 Vědecká zařízení
45214631-2 Instalace čistých prostor
45214640-8 Výstavba meteorologických stanic
45214700-7 Stavební úpravy studentských kolejí
45214710-0 Výstavba vstupních prostor
45214800-8 Výstavba vzdělávacích zařízení
45215000-7 Stavební úpravy budov sloužících pro zdravotní a sociální péči, krematorií a veřejných záchodků
45215100-8 Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
45215110-1 Výstavba lázní
45215120-4 Výstavba speciálních zdravotnických budov
45215130-7 Výstavba klinik
45215140-0 Výstavba nemocničních zařízení
45215141-7 Výstavba operačních sálů
45215142-4 Výstavba jednotek intenzivní péče
45215143-1 Výstavba místností pro diagnostické prohlídky
45215144-8 Výstavba vyšetřovacích místností
45215145-5 Výstavba fluoroskopických laboratoří
45215146-2 Výstavba patologických laboratoří
45215147-9 Výstavba soudních laboratoří
45215148-6 Výstavba katetrizačních laboratoří
45215200-9 Stavební úpravy zařízení sociální péče
45215210-2 Stavební úpravy subvencovaných obytných domů
45215212-6 Výstavba domovů důchodců
45215213-3 Výstavba domů s pečovatelskou službou
45215214-0 Výstavba obytných domů
45215215-7 Výstavba dětských domovů
45215220-5 Stavební úpravy zařízení sociální péče kromě subvencovaných obytných domů
45215221-2 Výstavba středisek pečovatelské služby
45215222-9 Výstavba společenských, správních a kulturních center
45215300-0 Stavební práce na výstavbě krematorií
45215400-1 Výstavba hřbitovů
45215500-2 Veřejné záchodky
45216000-4 Stavební úpravy objektů používaných pořádkovými nebo pohotovostními službami a vojenských budov
45216100-5 Stavební úpravy objektů používaných pořádkovými nebo pohotovostními službami
45216110-8 Stavební úpravy objektů používaných pořádkovými službami
45216111-5 Výstavba policejních stanic
45216112-2 Výstavba soudních budov
45216113-9 Výstavba vězení
45216114-6 Budovy parlamentu a národního shromáždění
45216120-1 Stavební úpravy objektů používaných pohotovostními službami
45216121-8 Výstavba požárních stanic
45216122-5 Výstavba ošetřoven
45216123-2 Výstavba objektů horské služby
45216124-9 Výstavba stanovišť záchranných člunů
45216125-6 Výstavba objektů pohotovostních služeb
45216126-3 Výstavba objektů pobřežní hlídky
45216127-0 Výstavba stanic záchranné služby
45216128-7 Výstavba majáků
45216129-4 Ochranné kryty
45216200-6 Stavební úpravy vojenských objektů a zařízení
45216220-2 Výstavba vojenských bunkrů
45216230-5 Výstavba vojenských krytů
45216250-1 Výstavba zákopů
45217000-1 Výstavba nafukovacích hal
45220000-5 Konstrukční a stavební práce
45221000-2 Stavební úpravy mostů a tunelů, šachet a podchodů
45221100-3 Stavební úpravy mostů
45221110-6 Výstavba mostů
45221111-3 Výstavba silničních mostů
45221112-0 Výstavba železničních mostů
45221113-7 Výstavba mostů pro pěší
45221114-4 Stavební práce na výstavbě železných mostů
45221115-1 Stavební práce na výstavbě ocelových mostů
45221117-5 Výstavba mostových vah
45221118-2 Výstavba mostů nesoucích potrubí
45221119-9 Stavební úpravy při rekonstrukci mostů
45221120-9 Výstavba nadjezdů
45221121-6 Výstavba silničních nadjezdů
45221122-3 Výstavba železničních nadjezdů
45221200-4 Stavební úpravy tunelů, šachet a podchodů
45221210-7 Kryté nebo částečně kryté výkopy
45221211-4 Silniční podjezdy
45221213-8 Kryté nebo částečně kryté železniční výkopy
45221214-5 Kryté nebo částečně kryté silniční výkopy
45221220-0 Propusti
45221230-3 Šachty
45221240-6 Stavební úpravy tunelů
45221241-3 Výstavba silničních tunelů
45221242-0 Výstavba železničních tunelů
45221243-7 Výstavba tunelů pro pěší
45221244-4 Výstavba kanálových tunelů
45221245-1 Výstavba tunelů pod řekou
45221246-8 Výstavba podmořských tunelů
45221247-5 Výstavba tunelů
45221248-2 Výstavba tunelových ostění
45221250-9 Podzemní práce kromě tunelů, šachet a podchodů
45222000-9 Stavební úpravy pro technická díla kromě mostů, tunelů, šachet a podchodů
45222100-0 Výstavba zařízení na zpracování odpadu
45222110-3 Výstavba skládek odpadů
45222200-1 Technické práce na vojenských zařízeních
45222300-2 Technické práce na bezpečnostních zařízeních
45223000-6 Výstavba stavebních konstrukcí
45223100-7 Montáž kovových konstrukcí
45223110-0 Instalace kovových konstrukcí
45223200-8 Stavba konstrukcí
45223210-1 Stavba ocelových konstrukcí
45223220-4 Opláštění budov
45223300-9 Výstavba parkovišť
45223310-2 Výstavba podzemních parkovišť
45223320-5 Výstavba zařízení typu Park-and-ride
45223400-0 Výstavba radiolokačních stanic
45223500-1 Železobetonové konstrukce
45223600-2 Výstavba zařízení pro chov psů
45223700-3 Výstavba vybavených odpočívadel
45223710-6 Výstavba vybavených dálničních odpočívadel
45223720-9 Výstavba benzinových/plynových čerpacích stanic
45223800-4 Instalace a montáž montovaných staveb
45223810-7 Montované konstrukce
45223820-0 Montované jednotky a komponenty
45223821-7 Montované jednotky
45223822-4 Montované komponenty
45230000-8 Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch
45231000-5 Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
45231100-6 Všeobecné stavební práce pro kladení potrubí
45231110-9 Stavební práce při kladení potrubí
45231111-6 Vyzvedávání a překládání potrubí
45231112-3 Instalace a montáž potrubních systémů
45231113-0 Překládání potrubí
45231200-7 Stavební práce pro ropovody a plynovody
45231210-0 Stavební práce na výstavbě ropovodů
45231220-3 Stavební práce na výstavbě plynovodů
45231221-0 Stavební práce vztahující se k plynovým přípojkám
45231222-7 Stavba plynojemů
45231223-4 Pomocné práce pro distribuci plynu
45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
45231400-9 Stavební práce pro elektrické vedení
45231500-0 Kladení pneumatického potrubí
45231510-3 Pneumatické potrubí pro zasílání pošty
45231600-1 Stavební práce pro kladení telekomunikačního vedení
45232000-2 Pomocné práce pro kladení potrubí a kabelů
45232100-3 Pomocné práce pro kladení vodovodního potrubí
45232120-9 Závlahové práce
45232121-6 Stavební práce vztahující se k závlahovému potrubí
45232130-2 Stavební práce vztahující se k dešťovému potrubí
45232140-5 Stavební práce vztahující se k přípojkám dálkového vytápění
45232141-2 Vytápění
45232142-9 Výstavba výměníkových stanic
45232150-8 Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
45232151-5 Stavební práce vztahující se k přípojkám dálkového vytápění
45232152-2 Výstavba přečerpávacích stanic
45232153-9 Stavební práce na výstavbě vodojemů
45232154-6 Výstavba zvýšených nádrží na pitnou vodu
45232200-4 Pomocné práce pro elektrické vedení
45232210-7 Výstavba nadzemního vedení
45232220-0 Výstavba rozvoden
45232221-7 Transformační stanice
45232300-5 Stavební a pomocné práce pro telefonní a telekomunikační vedení
45232310-8 Stavební práce pro telefonní vedení
45232311-5 Nouzové telefonní linky při okrajích silnice
45232320-1 Linky kabelového vysílání
45232330-4 Instalace antén
45232331-1 Pomocné práce pro vysílání
45232332-8 Pomocné práce pro telekomunikace
45232340-7 Výstavba základen pro mobilní telefony
45232400-6 Stavební práce na výstavbě kanalizace
45232410-9 Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
45232411-6 Stavební práce vztahující se ke sbírání průmyslových odpadních vod
45232420-2 Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
45232421-9 Čistírny odpadních vod
45232422-6 Zpracování kalů
45232423-3 Výstavba kanalizačních čerpacích stanic
45232424-0 Stavební práce vztahující se k odtoku odpadních vod
45232430-5 Stavební práce na výstavbě úpraven vody
45232431-2 Přečerpávací stanice odpadních vod
45232440-8 Stavební práce pro kanalizační potrubí
45232450-1 Výstavba drenážních systémů
45232451-8 Drenážní a povrchové práce
45232452-5 Drenážní práce
45232453-2 Stavební práce vztahující se k drenáži
45232454-9 Výstavba bazénů na dešťovou vodu
45232460-4 Sanitární práce
45232470-7 Vodní výměníkové stanice
45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace
45233110-3 Výstavba dálnic
45233120-6 Výstavba silnic
45233121-3 Výstavba hlavních komunikací
45233122-0 Výstavba okružních komunikací
45233123-7 Výstavba vedlejších komunikací
45233124-4 Výstavba hlavních silnic
45233125-1 Výstavba křižovatek
45233126-8 Výstavba křižovatek hlavní a vedlejší komunikace
45233127-5 Výstavba křižovatek ve tvaru T
45233128-2 Výstavba kruhových objezdů
45233129-9 Výstavba silničních křižovatek
45233130-9 Stavební úpravy pro dálnice
45233131-6 Stavební úpravy pro dálnice ve zvýšené úrovni
45233139-3 Údržba dálnic
45233140-2 Práce na stavbě silnic
45233141-9 Práce na údržbě silnic
45233142-6 Práce na opravě silnic
45233144-0 Výstavba přechodů
45233150-5 Výstavba zpomalovačů rychlosti
45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45233161-5 Výstavba stezek pro pěší
45233162-2 Výstavba cyklistických stezek
45233200-1 Různé povrchové práce
45233210-4 Povrchová úprava dálnic
45233220-7 Povrchová úprava silnic
45233221-4 Nátěry povrchu silnic
45233222-1 Dláždění a asfaltování
45233223-8 Obnova povrchu vozovky
45233224-5 Výstavba dvouproudých vozovek
45233225-2 Výstavba vozovek se dvěma jízdními pruhy
45233226-9 Výstavba příjezdových komunikací
45233227-6 Výstavba výjezdů z dálnic
45233228-3 Stavební práce na obrusné vrstvě
45233229-0 Práce na údržbě krajnic
45233250-6 Práce na povrchové úpravě kromě silnic
45233251-3 Práce na vyrovnávání povrchu
45233252-0 Práce na povrchové úpravě ulic
45233253-7 Práce na povrchové úpravě stezek pro pěší
45233260-9 Výstavba cest pro pěší
45233261-6 Výstavba pěších lávek
45233262-3 Výstavba pěších zón
45233270-2 Nátěry povrchu parkovišť
45233280-5 Instalace a montáž silničních svodidel
45233290-8 Instalace a montáž dopravního značení
45233291-5 Instalace a montáž světelných majáků
45233292-2 Instalace a montáž bezpečnostního zařízení
45233293-9 Instalace a montáž pouličního vybavení
45233294-6 Instalace a montáž světelných signálů
45233300-2 Zakládání dálnic, silnic, ulic a stezek pro pěší
45233310-5 Zakládání dálnic
45233320-8 Zakládání silnic
45233330-1 Zakládání ulic
45233340-4 Zakládání stezek pro pěší
45234000-6 Stavební úpravy pro železniční a lanové dopravní systémy
45234100-7 Výstavba železnic
45234110-0 Výstavba meziměstských železničních drah
45234111-7 Výstavba městských kolejových drah
45234112-4 Výstavba železničních dep
45234113-1 Vyřazení a likvidace tratí
45234114-8 Výstavba železničních náspů
45234115-5 Železniční signalizace
45234116-2 Práce na výstavbě drah
45234120-3 Výstavba městských drah
45234121-0 Výstavba tramvajových drah
45234122-7 Výstavba podzemních drah
45234123-4 Výstavba částečně podzemních drah
45234124-1 Podzemní osobní kolejová doprava
45234125-8 Stanice podzemní dráhy
45234126-5 Výstavba tramvajových tratí
45234127-2 Výstavba vozoven
45234128-9 Výstavba nástupišť tramvají
45234129-6 Pokládka kolejí městské dráhy
45234130-6 Stavební práce se štěrkopískem
45234140-9 Výstavba úrovňových přejezdů
45234160-5 Výstavba zavěšených konstrukcí
45234170-8 Výstavba lokomotivních měníren
45234180-1 Výstavba železničních dílen
45234181-8 Výstavba kolejiště
45234200-8 Lanové dopravní systémy
45234210-1 Lanové dopravní systémy s kabinami
45234220-4 Stavební práce na výstavbě lyžařských vleků
45234230-7 Stavební práce na výstavbě sedačkových lanovek
45234240-0 Lanové dráhy
45234250-3 Výstavba kabinových lanovek
45235000-3 Stavební úpravy přistávacích ploch, rozjezdových drah a manévrovacích ploch
45235100-4 Stavební úpravy letišť
45235110-7 Stavební úpravy přistávacích ploch
45235111-4 Stavební práce při zpevňování přistávacích ploch
45235200-5 Výstavba rozjezdových drah
45235210-8 Vyrovnávání povrchu rozjezdových drah
45235300-6 Stavební úpravy manévrovacích ploch pro letadla
45235310-9 Výstavba pojezdových drah
45235311-6 Stavební práce při zpevňování pojezdových drah
45235320-2 Stavební úpravy odbavovacích ploch
45236000-0 Vyrovnávání povrchu
45236100-1 Vyrovnávání povrchu pro různá sportovní zařízení
45236110-4 Vyrovnávání povrchu pro sportoviště
45236111-1 Vyrovnávání povrchu pro golfová hřiště
45236112-8 Vyrovnávání povrchu pro tenisové kurty
45236113-5 Vyrovnávání povrchu pro dostihové dráhy
45236114-2 Vyrovnávání povrchu pro běžecké dráhy
45236119-7 Opravy na sportovištích
45236200-2 Vyrovnávání povrchu pro rekreační zařízení
45236210-5 Vyrovnávání povrchu pro dětské hrací plochy
45236220-8 Vyrovnávání povrchu pro zoo
45236230-1 Vyrovnávání povrchu pro zahrady
45236250-7 Vyrovnávání povrchu pro parky
45236290-9 Opravářské práce v rekreačních zařízeních
45236300-3 Vyrovnávací práce pro hřbitovy
45237000-7 Výstavba jevišť
45240000-1 Výstavba vodních děl
45241000-8 Výstavba přístavů
45241100-9 Výstavba nábřežních hrází
45241200-0 Výstavba pobřežních terminálů in situ
45241300-1 Výstavba přístavišť
45241400-2 Výstavba doků
45241500-3 Výstavba přístavních hrází
45241600-4 Instalace a montáž přístavních majáků
45242000-5 Výstavba pobřežních rekreačních zařízení
45242100-6 Výstavba zařízení pro vodní sporty
45242110-9 Výstavba zařízení pro spouštění lodí na vodu
45242200-7 Výstavba malých přístavišť
45242210-0 Výstavba jachtařských přístavišť
45243000-2 Práce na ochraně pobřeží
45243100-3 Práce na ochraně útesů
45243110-6 Práce na zpevnění útesů
45243200-4 Výstavba vlnolamů
45243300-5 Výstavba pobřežních hrází
45243400-6 Práce na úpravě pláží
45243500-7 Výstavba ochrany proti moři
45243510-0 Úpravy nábřeží
45243600-8 Výstavba nábřežních zdí
45244000-9 Námořní stavby
45244100-0 Technická zařízení námořních staveb
45244200-1 Mola nekrytá (přístavní můstky)
45245000-6 Bagrovací a čerpací práce při výstavbě úpraven vody
45246000-3 Regulace řek a ochrana před povodněmi
45246100-4 Výstavba říčních zdí
45246200-5 Práce na ochraně říčních břehů
45246400-7 Prevence záplav
45246410-0 Údržba protipovodňových zařízení
45246500-8 Výstavba promenádních cest
45246510-1 Výstavba promenád na pláži
45247000-0 Výstavba přehrad, kanálů, závlahových kanálů a akvaduktů
45247100-1 Výstavba vodních cest
45247110-4 Výstavba kanálů
45247111-1 Výstavba závlahových kanálů
45247112-8 Výstavba odvodňovacích kanálů
45247120-7 Vodní cesty kromě kanálů
45247130-0 Výstavba akvaduktů
45247200-2 Výstavba přehrad a podobných pevných staveb
45247210-5 Výstavba přehrad
45247211-2 Výstavba přehradních hrází
45247212-9 Zpevňování hrází
45247220-8 Výstavba jezů
45247230-1 Výstavba ochranných hrází
45247240-4 Výstavba vodních přehrad
45247270-3 Výstavba přehradních nádrží
45248000-7 Výstavba hydromechanických struktur
45248100-8 Výstavba plavebních komor
45248200-9 Výstavba suchých doků
45248300-0 Stavební práce na výstavbě plovoucích doků
45248400-1 Výstavba přístavních mol
45248500-2 Výstavba pohyblivých vodních přehrad
45250000-4 Stavební úpravy pro továrny, důlní činnost, průmyslovou výrobu a budovy sloužící ropnému a plynárenskému průmyslu
45251000-1 Výstavba elektráren a tepláren
45251100-2 Výstavba elektráren
45251110-5 Výstavba atomových elektráren
45251111-2 Stavební práce pro jaderné reaktory
45251120-8 Výstavba hydroelektráren
45251140-4 Výstavba tepelných elektráren
45251141-1 Výstavba geotermálních elektráren
45251142-8 Výstavba elektráren spalujících dřevo
45251143-5 Výstavba závodů na výrobu stlačeného vzduchu
45251150-7 Stavební práce pro chladicí věže
45251160-0 Instalace a montáž zařízení na výrobu větrné energie
45251200-3 Výstavba tepláren
45251220-9 Výstavba zařízení na výrobu elektřiny a tepla
45251230-2 Výstavba zařízení na výrobu páry
45251240-5 Výstavba zařízení na výrobu elektřiny z bioplynu
45251250-8 Výstavba tepláren s dálkovým rozvodem
45252000-8 Stavební úpravy pro čistírny odpadních vod, čisticí stanice a spalovny odpadů
45252100-9 Výstavba čistíren odpadních vod
45252110-2 Výstavba pojízdných zařízení
45252120-5 Výstavba úpraven vody
45252121-2 Usazovací zařízení
45252122-9 Kalové vyhnívací nádrže
45252123-6 Kontrolní zařízení
45252124-3 Bagrovací a čerpací práce
45252125-0 Ukládání hornin na skládku
45252126-7 Výstavba úpraven pitné vody
45252127-4 Výstavba úpraven odpadních vod
45252130-8 Zařízení čistíren splašků
45252140-1 Výstavba zařízení na odvodňování kalů
45252150-4 Výstavba zauhlovacích zařízení
45252200-0 Zařízení čistíren odpadních vod
45252210-3 Výstavba čistíren vod
45252300-1 Výstavba spaloven odpadů
45253000-5 Stavební úpravy pro chemické továrny
45253100-6 Výstavba demineralizačních zařízení
45253200-7 Výstavba odsiřovacích zařízení
45253300-8 Výstavba destilačních nebo rektifikačních závodů
45253310-1 Výstavba závodů na destilaci vody
45253320-4 Výstavba lihovarů
45253400-9 Stavební úpravy pro petrochemické závody
45253500-0 Stavební úpravy pro farmaceutické závody
45253600-1 Výstavba deionizačních zařízení
45253700-2 Výstavba zařízení na vyhnívání kalů
45253800-3 Výstavba kompostovacích zařízení
45254000-2 Stavební úpravy pro důlní činnost a výrobu
45254100-3 Stavební úpravy pro důlní činnost
45254110-6 Výstavba těžebních budov
45254200-4 Stavební úpravy pro výrobní závody
45255000-9 Stavební práce v ropném a plynárenském průmyslu
45255100-0 Stavební práce na výstavbě těžebních plošin
45255110-3 Provádění vrtů
45255120-6 Výstavba zařízení plošin
45255121-3 Výstavba zařízení nadloží
45255200-1 Výstavba rafinerií ropy
45255210-4 Výstavba ropných terminálů
45255300-2 Výstavba plynových terminálů
45255400-3 Výrobní práce
45255410-6 Pobřežní výrobní práce
45255420-9 Výrobní práce na souši
45255430-2 Vyřazení a likvidace ropných plošin
45255500-4 Vrtné a průzkumné práce
45255600-5 Vrtné práce pomocí spirálových trubic
45255700-6 Výstavba zařízení na zplyňování uhlí
45255800-7 Výstavba zařízení na výrobu plynu
45259000-7 Opravy a údržba zařízení
45259100-8 Opravy a údržba čistíren odpadních vod
45259200-9 Opravy a údržba čisticích stanic
45259300-0 Opravy a údržba tepláren
45259900-6 Modernizace zařízení
45260000-7 Střešní práce a jiné specializované stavební práce
45261000-4 Stavba střešních konstrukcí a pokládka střešních krytin a pomocné práce
45261100-5 Stavba střešních konstrukcí
45261200-6 Pokládka střešních krytin a nátěry střech
45261210-9 Pokládka střešních krytin
45261211-6 Pokládka střešních tašek
45261212-3 Pokládka střešní břidlice
45261213-0 Pokládka kovových střešních krytin
45261214-7 Pokládka živičných střešních krytin
45261215-4 Pokládka střešní krytiny ze solárních panelů
45261220-2 Nátěry střech a jiné nátěrové práce
45261221-9 Nátěry střech
45261222-6 Nátěry cementových střech
45261300-7 Klempířské práce a montáž okapových žlabů
45261310-0 Klempířské práce
45261320-3 Instalace a montáž okapových žlabů
45261400-8 Obkladové práce
45261410-1 Tepelná izolace střech
45261420-4 Izolace proti vodě
45261900-3 Opravy a údržba střech
45261910-6 Opravy střech
45261920-9 Údržba střech
45262000-1 Speciální řemeslné stavební práce kromě střešních prací
45262100-2 Lešenářské práce
45262110-5 Demontáž lešení
45262120-8 Instalace a montáž lešení
45262200-3 Zakládací práce a vrtání studní
45262210-6 Zakládací práce
45262211-3 Beranění pilot
45262212-0 Bednění základů
45262213-7 Technologie těsnicích stěn
45262220-9 Vrtání studní
45262300-4 Betonářské práce
45262310-7 Železobetonářské práce
45262311-4 Betonářské stavební práce
45262320-0 Pokládání vyrovnávacího potěru
45262321-7 Pokládání vyrovnávacího potěru na podlahy
45262330-3 Betonářské opravy
45262340-6 Injektážní práce
45262350-9 Práce s nevyztuženým betonem
45262360-2 Cementování
45262370-5 Betonové pláště
45262400-5 Instalace a montáž ocelových konstrukcí
45262410-8 Instalace a montáž ocelových konstrukcí pro budovy
45262420-1 Instalace a montáž ocelových konstrukcí pro stavby
45262421-8 Práce na pobřežních kotvištích
45262422-5 Podmořské vrtné práce
45262423-2 Instalace a montáž plošin
45262424-9 Instalace a montáž pobřežních modulů
45262425-6 Instalace a montáž ocelových konstrukcí těžebních plošin
45262426-3 Instalace a montáž pilot
45262500-6 Kamenické a zednické práce
45262510-9 Kamenické práce
45262511-6 Kamenořezba
45262512-3 Přesná kamenořezba
45262520-2 Zednické práce
45262521-9 Fasády
45262522-6 Zdění
45262600-7 Různé specializované stavební práce
45262610-0 Průmyslové komíny
45262620-3 Nosné zdi
45262630-6 Výstavba pecí
45262640-9 Práce na zlepšování životního prostředí
45262650-2 Obvodové konstrukce
45262660-5 Odstraňování azbestu
45262670-8 Obrábění kovů
45262680-1 Svařování
45262690-4 Modernizace zchátralých budov
45262700-8 Úpravy budov
45262710-1 Údržba fresek
45262800-9 Dostavba budov
45262900-0 Práce na balkonech
45300000-0 Stavební montážní práce
45310000-3 Elektroinstalační práce
45311000-0 Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
45311100-1 Instalace a montáž elektrických rozvodů
45311200-2 Instalace a montáž elektrických zařízení
45312000-7 Instalace a montáž poplachových systémů a antén
45312100-8 Instalace a montáž požárních systémů
45312200-9 Instalace a montáž systémů na ochranu před krádeží
45312300-0 Instalace a montáž antén
45312310-3 Ochrana před zásahem blesku
45312311-0 Instalace a montáž bleskosvodů
45312320-6 Instalace a montáž televizních antén
45312330-9 Instalace a montáž rozhlasových antén
45313000-4 Instalace a montáž výtahů a eskalátorů
45313100-5 Instalace a montáž výtahů
45313200-6 Instalace a montáž eskalátorů
45313210-9 Instalace a montáž pohyblivých chodníků
45314000-1 Instalace a montáž telekomunikačního zařízení
45314100-2 Instalace a montáž telefonních ústředen
45314120-8 Instalace a montáž rozvodných desek
45314200-3 Instalace a montáž telefonních linek
45314300-4 Instalace a montáž kabelové infrastruktury
45314310-7 Pokládka kabelů
45314320-0 Instalace a montáž počítačové kabeláže
45315000-8 Elektroinstalační práce pro vytápění budov a montáž jiných elektrická zařízení
45315100-9 Instalace a montáž elektrotechnického zařízení
45315200-0 Instalace a montáž turbín a související práce
45315300-1 Instalace a montáž přívodu proudu
45315400-2 Instalace a montáž zařízení vysokého napětí
45315500-3 Instalace a montáž zařízení středního napětí
45315600-4 Instalace a montáž zařízení nízkého napětí
45315700-5 Instalace a montáž rozvoden
45316000-5 Instalace a montáž osvětlovacích a signalizačních systémů
45316100-6 Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
45316110-9 Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic
45316200-7 Instalace a montáž signalizačního zařízení
45316210-0 Instalace a montáž zařízení pro sledování dopravy
45316211-7 Instalace a montáž světelných dopravních značek
45316212-4 Instalace a montáž dopravních semaforů
45316213-1 Instalace a montáž zařízení pro řízení provozu
45316220-3 Instalace a montáž signalizačního zařízení pro letiště
45316230-6 Instalace a montáž signalizačního zařízení pro přístavy
45317000-2 Jiné elektroinstalační práce
45317100-3 Elektroinstalační práce pro čerpací zařízení
45317200-4 Elektroinstalační práce pro transformátory
45317300-5 Elektroinstalace přístrojů pro distribuci elektřiny
45317400-6 Elektroinstalace filtračních zařízení
45320000-6 Izolační práce
45321000-3 Tepelné izolace
45323000-7 Zvukové izolace
45324000-4 Práce se sádrokartonem
45330000-9 Instalatérské a sanitární práce
45331000-6 Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace
45331100-7 Instalace a montáž ústředního topení
45331110-0 Instalace a montáž kotlů
45331200-8 Instalace a montáž větrání a klimatizace
45331210-1 Instalace a montáž větrání
45331211-8 Instalace a montáž venkovního větrání
45331220-4 Instalace a montáž klimatizace
45331221-1 Částečná montáž klimatizace
45331230-7 Instalace a montáž chladících zařízení
45331231-4 Instalace a montáž mrazicích zařízení
45332000-3 Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů
45332200-5 Instalace a montáž vodovodních rozvodů
45332300-6 Instalace a montáž odpadních rozvodů
45332400-7 Instalace a montáž sanitárního zařízení
45333000-0 Instalace a montáž plynového zařízení
45333100-1 Instalace a montáž plynových regulátorů
45333200-2 Instalace a montáž plynoměrů
45340000-2 Instalace a montáž oplocení, zábradlí a bezpečnostních zařízení
45341000-9 Instalace a montáž zábradlí
45342000-6 Instalace a montáž oplocení
45343000-3 Instalace a montáž zařízení požární ochrany
45343100-4 Ohnivzdorné úpravy
45343200-5 Instalace a montáž zařízení na hašení požárů
45343210-8 Instalace a montáž CO2 zařízení na hašení požárů
45343220-1 Instalace a montáž hasicích přístrojů
45343230-4 Instalace a montáž rozstřikovacích systémů
45350000-5 Mechanická zařízení
45351000-2 Instalace a montáž technického zařízení budovy
45400000-1 Práce při dokončování budov
45410000-4 Omítací práce
45420000-7 Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce
45421000-4 Stavební zámečnictví
45421100-5 Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků
45421110-8 Instalace a montáž dveřních a okenních rámů
45421111-5 Instalace dveřních rámů
45421112-2 Instalace okenních rámů
45421120-1 Instalace prahů
45421130-4 Instalace dveří a oken
45421131-1 Instalace dveří
45421132-8 Instalace oken
45421140-7 Instalace a montáž kovových truhlářských výrobků kromě dveří a oken
45421141-4 Instalace a montáž příček
45421142-1 Instalace a montáž okenic
45421143-8 Instalace a montáž žaluzií
45421144-5 Instalace a montáž markýz
45421145-2 Instalace a montáž okenních rolet
45421146-9 Instalace a montáž zavěšených podhledů
45421147-6 Instalace a montáž mříží
45421148-3 Instalace a montáž vrat
45421150-0 Instalace a montáž nekovových truhlářských předmětů
45421151-7 Instalace a montáž vybavených kuchyní
45421152-4 Instalace a montáž přepážek
45421153-1 Instalace a montáž vestavěného nábytku
45421160-3 Instalace a montáž kování
45422000-1 Tesařské práce
45422100-2 Dřevěné konstrukce
45430000-0 Pokládání podlahových krytin a obkládání stěn
45431000-7 Obkladačské práce
45431100-8 Pokládka podlahových dlaždic
45431200-9 Obklady stěn
45432000-4 Pokládka podlah a podlahových krytin, obklady stěn a tapetování stěn
45432100-5 Pokládka podlah a podlahových krytin
45432110-8 Pokládka podlah
45432111-5 Pokládka poddajných podlahových krytin
45432112-2 Pokládka dlažby
45432113-9 Pokládka parket
45432114-6 Pokládka dřevěných podlah
45432120-1 Pokládka dvojitých podlah
45432121-8 Počítačové podlahy
45432130-4 Pokládka podlahových krytin
45432200-6 Obklady a tapetování stěn
45432210-9 Obkládání stěn
45432220-2 Tapetování stěn
45440000-3 Sklenářské, malířské a natěračské práce
45441000-0 Sklenářské práce
45442000-7 Aplikace ochranných nátěrů
45442100-8 Malířské práce
45442110-1 Nátěry budov
45442120-4 Nátěry a ochranné nátěry staveb
45442121-1 Nátěry staveb
45442180-2 Obnova nátěrů
45442190-5 Odstraňování nátěrů
45442200-9 Aplikace antikorozních nátěrů
45442210-2 Galvanizace
45442300-0 Práce spojené s ochranou povrchu
45443000-4 Práce na fasádách
45450000-6 Ostatní dokončovací stavební činnosti
45451000-3 Dekorační práce
45451100-4 Instalace a montáž dekorativních předmětů
45451200-5 Obklady
45451300-6 Vnitřní zahrady
45452000-0 Vnější úklidové práce
45452100-1 Čištění exteriéru budov tryskáním
45453000-7 Opravy a modernizace budov
45453100-8 Modernizace budov
45454000-4 Přestavba budov
45454100-5 Rekonstrukce budov
45500000-2 Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou
45510000-5 Pronájem jeřábů s obsluhou
45520000-8 Pronájem zařízení na zemní práce s obsluhou