Divisions / Celtniecības darbi 821

Meklēt
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Celtniecības darbi

Code Name
45100000-8 Būvlaukuma sagatavošana
45110000-1 Ēku demontāžas un nojaukšanas darbi un zemes pārvietošanas darbi
45111000-8 Ēku demontāžas, būvlaukuma sagatavošanas un tīrīšanas darbi
45111100-9 Demontāžas darbi
45111200-0 Būvlaukuma sagatavošanas un tīrīšanas darbi
45111210-3 Spridzināšanas un citi ar akmeņu novākšanu saistītie darbi
45111211-0 Spridzināšanas darbi
45111212-7 Akmeņu novākšanas darbi
45111213-4 Būvlaukuma tīrīšanas darbi
45111214-1 Pēcspridzināšanas attīrīšanas darbi
45111220-6 Brikšņu un krūmāju novākšanas darbi
45111230-9 Grunts stabilizācijas darbi
45111240-2 Grunts drenāžas darbi
45111250-5 Grunts izpētes darbi
45111260-8 Laukuma sagatavošana izrakteņu ieguvei
45111290-7 Sagatavošanas darbi gāzes un ūdens apgādes ierīkošanai
45111291-4 Būvlaukuma labiekārtošanas darbi
45111300-1 Demontēšanas darbi
45111310-4 Militāru iekārtu demontēšanas darbi
45111320-7 Drošības iekārtu demontēšanas darbi
45112000-5 Rakšanas un zemes pārvietošanas darbi
45112100-6 Tranšeju rakšanas darbi
45112200-7 Augsnes noņemšanas darbi
45112210-0 Aramkārtas noņemšanas darbi
45112300-8 Apbūves un zemes meliorācijas darbi
45112310-1 Apbūves darbi
45112320-4 Zemes meliorācijas darbi
45112330-7 Būvlaukuma meliorācijas darbi
45112340-0 Augsnes attīrīšana no piesārņojuma
45112350-3 Atmatā atstātas zemes apgūšana
45112360-6 Zemes rehabilitācijas darbi
45112400-9 Rakšanas darbi
45112410-2 Grāvju rakšana
45112420-5 Pamatu rakšanas darbi
45112440-1 Terašu izbūve kalnu nogāzēs
45112441-8 Terašu izbūve
45112450-4 Rakšanas darbi arheoloģisko atradumu vietās
45112500-0 Zemes pārvietošanas darbi
45112600-1 Ciršana un aizpildīšana
45112700-2 Ainavas veidošana
45112710-5 Zaļo zonu ainavas veidošana
45112711-2 Parku ainavas veidošana
45112712-9 Dārzu ainavas veidošana
45112713-6 Jumta dārzu ainavas veidošana
45112714-3 Kapsētu ainavas veidošana
45112720-8 Sporta laukumu un atpūtas zonu ainavas veidošana
45112721-5 Golfa laukumu ainavas veidošana
45112722-2 Jāšanai paredzēto zonu ainavas veidošana
45112723-9 Rotaļu laukumu ainavas veidošana
45112730-1 Ceļu un autoceļu ainavas veidošana
45112740-4 Lidostu ainavas veidošana
45113000-2 Būvlaukuma iekārtošanas darbi
45120000-4 Kontroles urbumu un izpētes urbumu veikšanas darbi
45121000-1 Kontroles urbumu veikšanas darbi
45122000-8 Izpētes urbumu veikšanas darbi
45200000-9 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi
45210000-2 Ēku celtniecības darbi
45211000-9 Daudzdzīvokļu ēku un individuālo māju celtniecības darbi
45211100-0 Celtniecības darbi mājām
45211200-1 Pansionātu celtniecības darbi
45211300-2 Māju celtniecības darbi
45211310-5 Vannasistabu celtniecības darbi
45211320-8 Lieveņu celtniecības darbi
45211340-4 Daudzdzīvokļu ēku celtniecības darbi
45211341-1 Dzīvokļu celtniecības darbi
45211350-7 Daudzfunkcionālu ēku celtniecības darbi
45211360-0 Pilsētattīstības celtniecības darbi
45211370-3 Saunu celtniecības darbi
45212000-6 Ar atpūtu, sportu, kultūru, nakšņošanu un ēdināšanu saistītu ēku būvniecība
45212100-7 Atpūtas telpu celtniecības darbi
45212110-0 Atpūtas centra celtniecības darbi
45212120-3 Tematiskā parka celtniecības darbi
45212130-6 Atrakciju parka celtniecības darbi
45212140-9 Rekreācijas objekti
45212150-2 Kinoteātra celtniecības darbi
45212160-5 Kazino celtniecības darbi
45212170-8 Izklaides ēkas celtniecības darbi
45212171-5 Izklaides centra celtniecības darbi
45212172-2 Rekreācijas centra celtniecības darbi
45212180-1 Biļešu kasu celtniecības darbi
45212190-4 Aizsardzības pret saulesgaismu darbi
45212200-8 Sporta objektu celtniecības darbi
45212210-1 Viena profila sporta objektu celtniecības darbi
45212211-8 Slidotavas celtniecības darbi
45212212-5 Peldbaseina celtniecības darbi
45212213-2 Sporta marķējumu darbi
45212220-4 Daudzprofilu sporta objektu celtniecības darbi
45212221-1 Ar sporta laukumu struktūrām saistīti celtniecības darbi
45212222-8 Vingrošanas zāles celtniecības darbi
45212223-5 Ziemas sporta objektu celtniecības darbi
45212224-2 Stadiona celtniecības darbi
45212225-9 Sporta halles celtniecības darbi
45212230-7 Ģērbtuvju uzstādīšana
45212290-5 Ar sporta objektiem saistīti remonta un uzturēšanas darbi
45212300-9 Mākslas un kultūras ēku celtniecības darbi
45212310-2 Ar izstādēm saistītu ēku celtniecības darbi
45212311-9 Mākslas galerijas celtniecības darbi
45212312-6 Izstāžu centra celtniecības darbi
45212313-3 Muzeja celtniecības darbi
45212314-0 Vēstures pieminekļa vai memoriāla celtniecības darbi
45212320-5 Ar mākslinieku uzstāšanos saistītu ēku celtniecības darbi
45212321-2 Auditorijas celtniecības darbi
45212322-9 Teātra celtniecības darbi
45212330-8 Bibliotēkas celtniecības darbi
45212331-5 Multivides bibliotēkas celtniecības darbi
45212340-1 Lekciju zāles celtniecības darbi
45212350-4 Noteiktas vēsturiskas vai arhitektoniskas nozīmes ēkas
45212351-1 Aizvēsturiska pieminekļa celtniecības darbi
45212352-8 Industriāla pieminekļa celtniecības darbi
45212353-5 Pils (palasta) celtniecības darbi
45212354-2 Pils celtniecības darbi
45212360-7 Reliģisku ēku celtniecības darbi
45212361-4 Baznīcas celtniecības darbi
45212400-0 Viesnīcu un restorānu ēkas
45212410-3 Viesnīcu ēku celtniecības darbi
45212411-0 Viesnīcas celtniecības darbi
45212412-7 Viesmītnes celtniecības darbi
45212413-4 Īslaicīgas uzturēšanās vietas celtniecības darbi
45212420-6 Restorānu un līdzīgu objektu celtniecības darbi
45212421-3 Restorāna celtniecības darbi
45212422-0 Ēdnīcas celtniecības darbi
45212423-7 Kafetērijas celtniecības darbi
45212500-1 Virtuves vai restorāna pārbūve
45212600-2 Paviljona celtniecības darbi
45213000-3 Saimnieciskas nozīmes ēku, noliktavu un ražošanas ēku, ar transportu saistītu ēku celtniecības darbi
45213100-4 Saimnieciskas nozīmes ēku celtniecības darbi
45213110-7 Veikalu ēku celtniecības darbi
45213111-4 Iepirkšanās centra celtniecības darbi
45213112-1 Veikalu celtniecības darbi
45213120-0 Pasta ēkas celtniecības darbi
45213130-3 Bankas celtniecības darbi
45213140-6 Tirgus celtniecības darbi
45213141-3 Slēgtā tirgus celtniecības darbi
45213142-0 Atklātā tirgus celtniecības darbi
45213150-9 Biroju ēkas celtniecības darbi
45213200-5 Noliktavu un ražošanas ēku celtniecības darbi
45213210-8 Auksto noliktavu būves
45213220-1 Celtniecības darbi noliktavām
45213221-8 Noliktavu celtniecības darbi
45213230-4 Lopkautuves celtniecības darbi
45213240-7 Lauksaimniecisku ēku celtniecības darbi
45213241-4 Šķūņa celtniecības darbi
45213242-1 Govju kūtu celtniecības darbi
45213250-0 Ražošanas ēku celtniecības darbi
45213251-7 Ražošanas telpu celtniecības darbi
45213252-4 Darbnīcu celtniecības darbi
45213260-3 Krājumu glabātavas celtniecības darbi
45213270-6 Otrreizējās pārstrādes centra celtniecības darbi
45213280-9 Komposta iekārtas celtniecības darbi
45213300-6 Ar transporta darbību saistītas ēkas
45213310-9 Ar ceļu transportu saistītu ēku celtniecības darbi
45213311-6 Autoostas celtniecības darbi
45213312-3 Autostāvvietas ēkas celtniecības darbi
45213313-0 Remontdarbu ēkas celtniecības darbi
45213314-7 Autobusu garāžas celtniecības darbi
45213315-4 Autobusu pieturvietas nojumes celtniecības darbi
45213316-1 Gājēju celiņu uzstādīšanas darbi
45213320-2 Ar dzelzceļa transportu saistītu ēku celtniecības darbi
45213321-9 Dzelzceļa stacijas ēkas celtniecības darbi
45213322-6 Dzelzceļa termināļa ēkas celtniecības darbi
45213330-5 Ar gaisa satiksmi saistītu ēku celtniecības darbi
45213331-2 Lidostas ēku celtniecības darbi
45213332-9 Lidostas kontroltorņa celtniecības darbi
45213333-6 Lidostas reģistrācijas lodziņu uzstādīšanas darbi
45213340-8 Ar ūdens transportu saistītu ēku celtniecības darbi
45213341-5 Prāmju termināļa ēkas celtniecības darbi
45213342-2 Roro kuģu termināļa celtniecības darbi
45213350-1 Ar dažādiem transporta veidiem saistītu ēku celtniecības darbi
45213351-8 Apkopes angāra celtniecības darbi
45213352-5 Servisa celtniecības darbi
45213353-2 Pasažieru iekāpšanas platformu uzstādīšanas darbi
45213400-7 Personāla telpu uzstādīšana
45214000-0 Ar izglītību un pētniecības darbu saistītu ēku celtniecības darbi
45214100-1 Bērnudārzu ēku celtniecības darbi
45214200-2 Skolu ēku celtniecības darbi
45214210-5 Pamatskolas celtniecības darbi
45214220-8 Vidusskolas celtniecības darbi
45214230-1 Speciālās skolas celtniecības darbi
45214300-3 Koledžu ēku celtniecības darbi
45214310-6 Profesionālās koledžas celtniecības darbi
45214320-9 Tehniskās koledžas celtniecības darbi
45214400-4 Universitāšu ēku celtniecības darbi
45214410-7 Politehnikuma celtniecības darbi
45214420-0 Klausītavas celtniecības darbi
45214430-3 Valodu mācību laboratorijas celtniecības darbi
45214500-5 Tālākizglītības ēku celtniecības darbi
45214600-6 Pētnieciskās darbības ēku celtniecības darbi
45214610-9 Laboratorijas ēkas celtniecības darbi
45214620-2 Pētījumu un testēšanas telpu celtniecības darbi
45214630-5 Zinātniskie objekti
45214631-2 Tīrtelpu uzstādīšanas darbi
45214640-8 Meteoroloģijas staciju celtniecības darbi
45214700-7 Studentu kopmītņu celtniecības darbi
45214710-0 Ieejas halles celtniecības darbi
45214800-8 Mācību telpu ēkas
45215000-7 Ar veselības un sociālajiem pakalpojumiem saistītu ēku, krematoriju un publisko tualešu celtniecības darbi
45215100-8 Ar veselības pakalpojumiem saistītu ēku celtniecības darbi
45215110-1 Sanatorijas celtniecības darbi
45215120-4 Speciālās medicīniskās būves celtniecības darbi
45215130-7 Klīnikas celtniecības darbi
45215140-0 Slimnīcu telpu celtniecības darbi
45215141-7 Operācijas zāles celtniecības darbi
45215142-4 Intensīvās terapijas nodaļas celtniecības darbi
45215143-1 Diagnostisko izmeklējumu telpas celtniecības darbi
45215144-8 Izmeklējumu telpas celtniecības darbi
45215145-5 Fluoroskopijas telpas celtniecības darbi
45215146-2 Patoloģijas kabineta celtniecības darbi
45215147-9 Tiesu medicīnas ekspertīzes telpas celtniecības darbi
45215148-6 Katetrēšanas kabineta celtniecības darbi
45215200-9 Sociālo pakalpojumu ēku celtniecības darbi
45215210-2 Subsidēto dzīvokļu celtniecības darbi
45215212-6 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
45215213-3 Aprūpes mājas celtniecības darbi
45215214-0 Dzīvojamās mājas celtniecības darbi
45215215-7 Bērnunama celtniecības darbi
45215220-5 Citu sociālo objektu celtniecības darbi, kas nav saistīti ar subsidētajām dzīvojamām mājām
45215221-2 Dienas aprūpes centra celtniecības darbi
45215222-9 Sabiedriskā centra celtniecības darbi
45215300-0 Krematoriju celtniecības darbi
45215400-1 Kapsētu izbūve
45215500-2 Publiskās tualetes
45216000-4 Tiesībsargājošo un kārtībsargājošo vai avārijas dienestu un militāro ēku celtniecības darbi
45216100-5 Tiesībsargājošo un kārtībsargājošo vai avārijas dienestu ēku celtniecības darbi
45216110-8 Tiesībsargājošo un kārtībsargājošo dienestu ēku celtniecības darbi
45216111-5 Policijas iecirkņa celtniecības darbi
45216112-2 Tiesu ēkas celtniecības darbi
45216113-9 Cietuma ēkas celtniecības darbi
45216114-6 Parlamenta un valsts domes ēkas
45216120-1 Ar avārijas dienestu darbību saistīto ēku celtniecības darbi
45216121-8 Ugunsdzēsēju depo celtniecības darbi
45216122-5 Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas celtniecības darbi
45216123-2 Kalnu glābēju ēkas celtniecības darbi
45216124-9 Glābšanas stacijas celtniecības darbi
45216125-6 Avārijas dienestu ēkas celtniecības darbi
45216126-3 Piekrastes glābēju ēkas celtniecības darbi
45216127-0 Glābšanas dienesta stacijas celtniecības darbi
45216128-7 Bākas celtniecības darbi
45216129-4 Aizsardzības patvertnes
45216200-6 Militāras nozīmes ēku un objektu celtniecības darbi
45216220-2 Armijas bunkuru celtniecības darbi
45216230-5 Armijas patvertnes celtniecības darbi
45216250-1 Tranšeju nocietinājumu celtniecības darbi
45217000-1 Piepūšamo ēku celtniecības darbi
45220000-5 Inženiertehniskie un celtniecības darbi
45221000-2 Tiltu un tuneļu, šahtu un apakšzemes pāreju būvniecības darbi
45221100-3 Tiltu būvdarbi
45221110-6 Tilta celtniecības darbi
45221111-3 Autotilta celtniecības darbi
45221112-0 Dzelzceļa tilta celtniecības darbi
45221113-7 Gājēju tilta celtniecības darbi
45221114-4 Dzelzs tiltu būvdarbi
45221115-1 Tērauda tiltu būvdarbi
45221117-5 Tilta svaru celtniecības darbi
45221118-2 Cauruļvadu tilta celtniecības darbi
45221119-9 Tilta atjaunošanas celtniecības darbi
45221120-9 Viadukta celtniecības darbi
45221121-6 Autoceļa viadukta celtniecības darbi
45221122-3 Dzelzceļa viadukta celtniecības darbi
45221200-4 Tuneļu, šahtu un pazemes pāreju celtniecības darbi
45221210-7 Pārsegti vai daļēji pārsegti izrakumi
45221211-4 Pazemes pāreja
45221213-8 Pārsegti vai daļēji pārsegti izrakumi dzelzceļa būvniecībai
45221214-5 Pārsegti vai daļēji pārsegti izrakumi autoceļu būvniecībai
45221220-0 Kanalizācijas ejas
45221230-3 Šahtas
45221240-6 Tuneļu celtniecības darbi
45221241-3 Autoceļa tuneļa celtniecības darbi
45221242-0 Dzelzceļa tuneļa celtniecības darbi
45221243-7 Gājēju tuneļa celtniecības darbi
45221244-4 Kanāla tuneļa celtniecības darbi
45221245-1 Tuneļa zem upes gultnes celtniecības darbi
45221246-8 Tuneļa zem jūras celtniecības darbi
45221247-5 Tuneļu būvdarbi
45221248-2 Tuneļa iekšējās apdares celtniecības darbi
45221250-9 Pazemes darbi, izņemot tuneļu, šahtu un pazemes eju izbūvi
45222000-9 Inženiertehnisko komunikāciju izbūve, izņemot tuneļus, šahtas un pazemes ejas
45222100-0 Atkritumu pārstrādes rūpnīcas celtniecības darbi
45222110-3 Atkritumu apglabāšanas vietas celtniecības darbi
45222200-1 Militāro iekārtu inženiertehniskie darbi
45222300-2 Drošības iekārtu inženiertehniskie darbi
45223000-6 Konstrukciju celtniecības darbi
45223100-7 Metāla konstrukciju montēšana
45223110-0 Metāla konstrukciju uzstādīšana
45223200-8 Konstrukciju būves
45223210-1 Tērauda konstrukcijas
45223220-4 Ēku karkasu izbūve
45223300-9 Automašīnu stāvvietas celtniecības darbi
45223310-2 Pazemes autostāvvietas celtniecības darbi
45223320-5 Liec un brauc [park-and-ride] tipa autostāvvietas celtniecības darbi
45223400-0 Radiolokācijas stacijas celtniecības darbi
45223500-1 Dzelzsbetona konstrukcijas
45223600-2 Suņu viesnīcu celtniecības darbi
45223700-3 Apkopes zonas celtniecības darbi
45223710-6 Autoceļu apkopes zonas celtniecības darbi
45223720-9 Degvielas uzpildes staciju celtniecības darbi
45223800-4 Saliekamo konstrukciju montāža un uzstādīšana
45223810-7 Saliekamās konstrukcijas
45223820-0 Saliekamās detaļas un komponenti
45223821-7 Saliekamās detaļas
45223822-4 Saliekamie komponenti
45230000-8 Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju, lielceļu, ceļu, lidlauku un dzelzceļa līniju būvdarbi; lēzenas konstrukcijas
45231000-5 Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju būvdarbi
45231100-6 Vispārējie cauruļvadu būvdarbi
45231110-9 Cauruļvadu ielikšanas būvdarbi
45231111-6 Cauruļvadu pacelšana un nomaiņa
45231112-3 Cauruļu sistēmas ierīkošana
45231113-0 Cauruļvadu nomaiņas darbi
45231200-7 Naftas un gāzes cauruļvadu būvdarbi
45231210-0 Naftas cauruļvadu būvdarbi
45231220-3 Gāzes cauruļvadu būvdarbi
45231221-0 Gāzes padeves maģistrāles būvdarbi
45231222-7 Gāzes tvertņu ierīkošanas darbi
45231223-4 Ar gāzes sadali saistīti palīgdarbi
45231300-8 Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi
45231400-9 Elektrolīniju būvdarbi
45231500-0 Saspiestā gaisa cauruļvadu būvdarbi
45231510-3 Saspiestā gaisa cauruļvadu būvdarbi pasta sūtījumiem
45231600-1 Komunikāciju līniju būvdarbi
45232000-2 Cauruļvadu un kabeļu ierīkošanas palīgdarbi
45232100-3 Ūdensapgādes cauruļvadu ierīkošanas palīgdarbi
45232120-9 Irigācijas darbi
45232121-6 Irigācijas cauruļu būvdarbi
45232130-2 Lietusūdens notekcauruļu būvdarbi
45232140-5 Centrālapkures maģistrāļu būvdarbi
45232141-2 Apkures iekārtas
45232142-9 Siltuma padeves centrāles celtniecības darbi
45232150-8 Darbi, kas saistīti ar ūdensapgādes cauruļvadiem
45232151-5 Ūdens maģistrāļu remonta būvdarbi
45232152-2 Sūkņu stacijas celtniecības darbi
45232153-9 Ūdenstorņu būvdarbi
45232154-6 Dzeramā ūdens torņu celtniecības darbi
45232200-4 Ar elektrolīnijām saistīti palīgdarbi
45232210-7 Gaisa pārvades līniju būvniecība
45232220-0 Apakšstaciju celtniecības darbi
45232221-7 Transformatoru apakšstacija
45232300-5 Telefona un komunikāciju līniju izbūve un palīgdarbi
45232310-8 Telefona līniju būvdarbi
45232311-5 Avārijas telefonu līnijas autoceļu malās
45232320-1 Kabeļu translācijas līnijas
45232330-4 Antenu uzstādīšana
45232331-1 Ar apraidi saistīti palīgdarbi
45232332-8 Ar telekomunikācijām saistīti palīgdarbi
45232340-7 Mobilo telefonu bāzes staciju celtniecības darbi
45232400-6 Kanalizācijas ierīkošanas būvdarbi
45232410-9 Kanalizācijas darbi
45232411-6 Notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi
45232420-2 Notekūdeņu likvidēšanas iekārtas celtniecības darbi
45232421-9 Notekūdeņu attīrīšanas būves
45232422-6 Dūņu attīrīšanas būves
45232423-3 Notekūdeņu sūkņu staciju celtniecības darbi
45232424-0 Notekūdeņu izteku būvdarbi
45232430-5 Ūdens attīrīšanas iekārtas
45232431-2 Notekūdeņu sūkņu stacija
45232440-8 Notekūdeņu cauruļvadu izbūves darbi
45232450-1 Drenāžas izbūve
45232451-8 Drenāžas un virszemes darbi
45232452-5 Drenāžas darbi
45232453-2 Notekcauruļu būvdarbi
45232454-9 Lietusūdens tvertnes celtniecības darbi
45232460-4 Sanitārtehniskie darbi
45232470-7 Atkritumu pārkraušanas stacija
45233000-9 Automaģistrāļu un ceļu būves, pamatu ielikšanas un virsmas noklāšanas darbi
45233100-0 Automaģistrāļu un ceļu būvdarbi
45233110-3 Autoceļu būvdarbi
45233120-6 Ceļu būvdarbi
45233121-3 Galveno ceļu būvdarbi
45233122-0 Loka ceļa būvdarbi
45233123-7 Otrās kategorijas ceļa būvdarbi
45233124-4 Ceļa atzara būvdarbi
45233125-1 Ceļu krustojuma būvdarbi
45233126-8 Vairāklīmeņu krustojuma būvdarbi
45233127-5 T-veida krustojuma būvdarbi
45233128-2 Apļveida krustojuma būvdarbi
45233129-9 Krustceļu būvdarbi
45233130-9 Autoceļu būvniecība
45233131-6 Autoceļu estakāžu būvniecība
45233139-3 Automaģistrāļu uzturēšanas darbi
45233140-2 Ceļu būve
45233141-9 Ceļu uzturēšanas darbi
45233142-6 Ceļu remontdarbi
45233144-0 Ceļu pārvada būvdarbi
45233150-5 Satiksmes intensitātes mazināšanas darbi
45233160-8 Celiņi un citi ar akmens šķembām klāti ceļi
45233161-5 Gājēju celiņa būvdarbi
45233162-2 Riteņbraucēju celiņa būvdarbi
45233200-1 Dažādi ceļu seguma būvdarbi
45233210-4 Automaģistrāļu seguma būvdarbi
45233220-7 Ceļu seguma būvdarbi
45233221-4 Ceļu seguma krāsošana
45233222-1 Ielu bruģēšanas un asfaltēšanas darbi
45233223-8 Brauktuves seguma atjaunošana
45233224-5 Divvirzienu brauktuves būvdarbi
45233225-2 Vienvirziena brauktuves būvdarbi
45233226-9 Pievedceļa būvdarbi
45233227-6 Apbraucamā ceļa būvdarbi
45233228-3 Seguma pārklājuma būvdarbi
45233229-0 Apmaļu uzturēšanas darbi
45233250-6 Seguma būvdarbi, izņemot ceļu segumus
45233251-3 Seguma atjaunošanas darbi
45233252-0 Ielu seguma būvdarbi
45233253-7 Gājēju celiņu seguma būvdarbi
45233260-9 Gājēju celiņu būvdarbi
45233261-6 Gājēju pārejas būvdarbi
45233262-3 Gājēju zonas būvdarbi
45233270-2 Autostāvvietas seguma krāsošana
45233280-5 Ceļa barjeru uzstādīšana
45233290-8 Ceļazīmju uzstādīšana
45233291-5 Ceļa stabiņu uzstādīšana
45233292-2 Drošības aprīkojuma uzstādīšana
45233293-9 Satiksmes apkalpes infrastruktūras uzstādīšana
45233294-6 Ceļu satiksmes signālu uzstādīšana
45233300-2 Ceļu pamatnes būvdarbi automaģistrālēm, ceļiem, ielām un gājēju celiņiem
45233310-5 Ceļu pamatnes būvdarbi automaģistrālēm
45233320-8 Pamatnes būvdarbi ceļiem
45233330-1 Ceļu pamatnes būvdarbi ielām
45233340-4 Ceļu pamatnes būvdarbi gājēju celiņiem
45234000-6 Dzelzceļa un trošu transporta sistēmu būvdarbi
45234100-7 Dzelzceļa būvdarbi
45234110-0 Starppilsētu dzelzceļa būvdarbi
45234111-7 Pilsētas dzelzceļa būvdarbi
45234112-4 Dzelzceļa depo celtniecības darbi
45234113-1 Sliežu demontāža
45234114-8 Dzelzceļa uzbēruma būvdarbi
45234115-5 Ar dzelzceļa signalizācijas ierīcēm saistīti darbi
45234116-2 Sliežu montāža
45234120-3 Ar pilsētas dzelzceļu saistīti darbi
45234121-0 Ar tramvaju satiksmi saistīti darbi
45234122-7 Ar pazemes dzelzceļu saistīti darbi
45234123-4 Ar daļēju pazemes dzelzceļu saistīti darbi
45234124-1 Pasažieru pazemes dzelzceļa transports
45234125-8 Pazemes dzelzceļa stacija
45234126-5 Tramvaja līniju būvdarbi
45234127-2 Tramvaju depo celtniecības darbi
45234128-9 Tramvaju platformu būvdarbi
45234129-6 Pilsētas dzelzceļa sliežu montāža
45234130-6 Gulšņu būvdarbi
45234140-9 Pārmiju būvdarbi
45234160-5 Kontakttīkla būvdarbi
45234170-8 Lokomotīvju apakšstaciju būvdarbi
45234180-1 Dzelzceļa darbnīcas celtniecības darbi
45234181-8 Dzelzceļa komutācijas kabīņu celtniecības darbi
45234200-8 Trošu balstītās transporta sistēmas
45234210-1 Trošu balstītās transporta sistēmas ar kabīnēm
45234220-4 Slēpotāju pacēlāju būvdarbi
45234230-7 Pacēlājkrēslu būvdarbi
45234240-0 Trošu dzelzceļa sistēma
45234250-3 Trošu dzelzceļa būvniecība
45235000-3 Lidlauku, skrejceļu un manevrēšanas laukumu būvniecība
45235100-4 Lidostu būvniecība
45235110-7 Lidlauku būvniecība
45235111-4 Lidlauka seguma būvniecība
45235200-5 Skrejceļu būvniecība
45235210-8 Skrejceļu seguma atjaunošana
45235300-6 Lidaparātu manevrēšanas laukumu būvniecība
45235310-9 Lidmašīnu piebraucamā ceļa būvniecība
45235311-6 Lidmašīnu piebraucamā ceļa seguma būvniecība
45235320-2 Lidlauku betonēto laukumu izbūve
45236000-0 Seguma līdzināšana
45236100-1 Seguma līdzināšana dažādiem sporta objektiem
45236110-4 Seguma līdzināšana sporta laukumiem
45236111-1 Seguma līdzināšana golfa laukumam
45236112-8 Seguma līdzināšana tenisa laukumam
45236113-5 Seguma līdzināšana hipodromiem
45236114-2 Skrejceļu seguma līdzināšana
45236119-7 Sporta laukumu remontdarbi
45236200-2 Seguma līdzināšana rekreācijas objektiem
45236210-5 Seguma līdzināšana bērnu rotaļu laukumiem
45236220-8 Seguma līdzināšana zooloģiskajam dārzam
45236230-1 Seguma līdzināšana dārziem
45236250-7 Seguma līdzināšana parkiem
45236290-9 Rekreācijas objektu remontdarbi
45236300-3 Seguma līdzināšana kapsētām
45237000-7 Skatuves celtniecības darbi
45240000-1 Ūdens projektu būvdarbi
45241000-8 Ostu būvdarbi
45241100-9 Krastmalas būvdarbi
45241200-0 Jūras piekrastes zonas termināļa būvniecība
45241300-1 Muliņa būvdarbi
45241400-2 Doka būvdarbi
45241500-3 Kuģu piestātnes būvdarbi
45241600-4 Ostu apgaismes iekārtu uzstādīšana
45242000-5 Ūdens piekrastes atpūtas objektu būvniecība
45242100-6 Ūdenssporta objektu būvniecība
45242110-9 Pacelšanās un nolaišanās ūdensceļa būvniecība
45242200-7 Jahtu piestātnes būvdarbi
45242210-0 Jahtu ostas būvdarbi
45243000-2 Piekrastes aizsardzības darbi
45243100-3 Klinšu aizsardzības darbi
45243110-6 Klinšu nostiprināšanas darbi
45243200-4 Mola būvdarbi
45243300-5 Viļņlauža būvdarbi
45243400-6 Pludmales nostiprināšanas darbi
45243500-7 Jūras aizsargbūvju celtniecības darbi
45243510-0 Krastmalas izbūve
45243600-8 Krasta nostiprinājuma būvdarbi
45244000-9 Būvdarbi jūrā
45244100-0 Jūras un ostu iekārtas
45244200-1 Ostas moli
45245000-6 Bagarēšanas un sūknēšanas darbi ūdens attīrīšanas iekārtām
45246000-3 Upju teces regulēšanas un plūdu kontroles būves
45246100-4 Upes krastu nostiprinājumu celtniecība
45246200-5 Upes krasta nostiprināšanas darbi
45246400-7 Plūdu novēršanas darbi
45246410-0 Uzturēšanas darbi aizsardzībai no plūdiem
45246500-8 Promenādes būvdarbi
45246510-1 Dēļu seguma būvdarbi
45247000-0 Dambju, kanālu, irigācijas kanālu un akveduktu būvdarbi
45247100-1 Ūdensceļu būvdarbi
45247110-4 Kanālu izbūve
45247111-1 Irigācijas kanāla būvdarbi
45247112-8 Drenāžas kanāla būvdarbi
45247120-7 Ūdensceļi, izņemot kanālus
45247130-0 Akvedukta būvdarbi
45247200-2 Dambju un līdzīgu nostiprināto konstrukciju būvdarbi
45247210-5 Dambja būvdarbi
45247211-2 Dambja sienas būvdarbi
45247212-9 Dambju nostiprināšanas darbi
45247220-8 Aizsprosta būvdarbi
45247230-1 Uzbēruma ūdens aizturēšanai būvdarbi
45247240-4 Statiska aizsprostojuma būvdarbi
45247270-3 Ūdenskrātuvju būvdarbi
45248000-7 Hidromehānisko konstrukciju būvdarbi
45248100-8 Kanālu slūžu būvdarbi
45248200-9 Sauso doku būvdarbi
45248300-0 Peldošo doku būvdarbi
45248400-1 Nolaišanās platformu būvdarbi
45248500-2 Pārvietojamo aizsprostu būvdarbi
45250000-4 Iekārtu, raktuvju un ražotņu celtniecības darbi un ar naftas un dabasgāzes rūpniecību saistītu būvju celtniecības darbi
45251000-1 Elektrostaciju un termocentrāļu celtniecības darbi
45251100-2 Elektrostaciju celtniecības darbi
45251110-5 Kodolelektrostacijas celtniecības darbi
45251111-2 Kodolreaktoru būvdarbi
45251120-8 Hidroelektrostacijas celtniecības darbi
45251140-4 Termoelektrostacijas celtniecības darbi
45251141-1 Ģeotermālās elektrostacijas celtniecības darbi
45251142-8 Ar koksni darbināmas elektrostacijas celtniecības darbi
45251143-5 Saspiesta gaisa ģeneratora celtniecības darbi
45251150-7 Dzesēšanas torņu būvdarbi
45251160-0 Vēja elektrostaciju iekārtu apkalpošana
45251200-3 Apkures centrāles celtniecības darbi
45251220-9 Koģenerācijas stacijas celtniecības darbi
45251230-2 Tvaika ģeneratora celtniecības darbi
45251240-5 Atkritumu gāzes elektrostacijas celtniecības darbi
45251250-8 Centrālās apkures stacijas celtniecības darbi
45252000-8 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, citu attīrīšanas iekārtu un atkritumu dedzināšanas iekārtu celtniecības darbi
45252100-9 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas celtniecības darbi
45252110-2 Pārvietojamās iekārtas celtniecības darbi
45252120-5 Ūdens attīrīšanas (sagatavošanas) iekārtas celtniecības darbi
45252121-2 Sedimentācijas būves
45252122-9 Notekūdeņu tvaicēšanas tvertnes
45252123-6 Filtrēšanas iekārtas
45252124-3 Bagarēšanas un sūknēšanas darbi
45252125-0 Akmens seguma ieklāšanas darbi jūrā
45252126-7 Dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtas celtniecības darbi
45252127-4 Notekūdeņu attīrīšanas stacijas celtniecības darbi
45252130-8 Notekūdeņu attīrīšanas stacijas aprīkojums
45252140-1 Notekūdeņu nosēdumu dehidrācijas iekārtas celtniecības darbi
45252150-4 Ogļu apstrādes iekārtas celtniecības darbi
45252200-0 Attīrīšanas iekārtu aprīkojums
45252210-3 Ūdens attīrīšanas iekārtas celtniecības darbi
45252300-1 Atkritumu dedzināšanas iekārtas celtniecības darbi
45253000-5 Ķīmiskās apstrādes rūpnīcu celtniecības darbi
45253100-6 Demineralizācijas iekārtas celtniecības darbi
45253200-7 Sēra atdalīšanas iekārtas celtniecības darbi
45253300-8 Destilācijas vai rektifikācijas iekārtas celtniecības darbi
45253310-1 Ūdens destilācijas iekārtu celtniecības darbi
45253320-4 Alkohola destilācijas iekārtu celtniecības darbi
45253400-9 Petroķīmisko rūpnīcu celtniecības darbi
45253500-0 Farmaceitisko rūpnīcu celtniecības darbi
45253600-1 Dejonizācijas iekārtas celtniecības darbi
45253700-2 Organisko vielu sadalīšanas iekārtas celtniecības darbi
45253800-3 Kompostēšanas iekārtas celtniecības darbi
45254000-2 Raktuvju un ražotņu celtniecības darbi
45254100-3 Raktuvju celtniecības darbi
45254110-6 Virsšahtas celtnes celtniecības darbi
45254200-4 Ražotņu celtniecības darbi
45255000-9 Celtniecības darbi naftas un gāzes rūpniecības vajadzībām
45255100-0 Ražošanas platformu celtniecības darbi
45255110-3 Šahtu celtniecības darbi
45255120-6 Platformu iekārtu celtniecības darbi
45255121-3 Virszemes iekārtu celtniecības darbi
45255200-1 Naftas pārstrādes rūpnīcas celtniecības darbi
45255210-4 Naftas termināļa celtniecības darbi
45255300-2 Gāzes termināļa celtniecības darbi
45255400-3 Montāžas darbi
45255410-6 Konstrukciju montāžas darbi atklātā jūrā
45255420-9 Konstrukciju montāžas darbi piekrastē
45255430-2 Naftas platformu demontāža
45255500-4 Urbšanas un izpētes darbs
45255600-5 Spirālveida cauruļu urbums
45255700-6 Deggāzes ražošanas rūpnīcas celtniecības darbi
45255800-7 Gāzes ražošanas rūpnīcas celtniecības darbi
45259000-7 Iekārtu remonts un uzturēšana
45259100-8 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu remonta un uzturēšanas darbi
45259200-9 Attīrīšanas iekārtu remonta un uzturēšanas darbi
45259300-0 Apkures centrāļu remonta un uzturēšanas darbi
45259900-6 Iekārtu modernizācijas darbi
45260000-7 Jumtu klāšanas darbi un citi amatspecifiski celtniecības darbi
45261000-4 Jumta siju un segumu uzlikšana un citi saistītie darbi
45261100-5 Jumta siju uzlikšana
45261200-6 Jumta seguma uzklāšana un krāsošana
45261210-9 Jumta seguma uzklāšana
45261211-6 Jumta dakstiņu uzlikšana
45261212-3 Jumta šīfera uzlikšana
45261213-0 Metāla jumta seguma uzlikšana
45261214-7 Bitumena jumta seguma uzlikšana
45261215-4 Saules kolektora jumta seguma uzlikšanas darbi
45261220-2 Jumta krāsošana un citi pārklājuma uzlikšanas darbi
45261221-9 Jumta krāsošana
45261222-6 Jumta pārklāšana ar cementu
45261300-7 Skārdnieka darbi un noteku ierīkošana
45261310-0 Skārdnieka darbi
45261320-3 Noteku ierīkošana
45261400-8 Pārklāšanas darbi
45261410-1 Jumta siltumizolācijas darbi
45261420-4 Jumta ūdensizolācijas darbi
45261900-3 Jumta remonta un uzturēšanas darbi
45261910-6 Jumtu remonts
45261920-9 Jumta uzturēšanas darbi
45262000-1 Celtniecības amatniecības darbi, izņemot jumiķu darbus
45262100-2 Sastatņu montāžas darbi
45262110-5 Sastatņu demontāžas darbi
45262120-8 Sastatņu uzstādīšanas darbi
45262200-3 Pamatu izbūve un ūdens aku urbšana
45262210-6 Pamatu izbūve
45262211-3 Pāļu dzīšana
45262212-0 Būvbedru pārklāšanas darbi
45262213-7 Nesošo pamata konstrukciju tehnoloģija
45262220-9 Ūdens aku urbšana
45262300-4 Betonēšanas darbi
45262310-7 Dzelzsbetona darbi
45262311-4 Betona karkasu izbūves darbi
45262320-0 Līdzināšanas darbi
45262321-7 Virsmu līdzināšanas darbi
45262330-3 Betona remontdarbi
45262340-6 Aizjavošana
45262350-9 Betonēšana, izņemot dzelzsbetona darbus
45262360-2 Cementēšana
45262370-5 Betona pārklāšanas darbi
45262400-5 Tērauda konstrukciju uzstādīšana
45262410-8 Tērauda konstrukciju uzstādīšana ēkām
45262420-1 Tērauda konstrukciju uzstādīšana būvkonstrukcijām
45262421-8 Tauvošanas darbi atklātā jūrā
45262422-5 Urbumu veikšana jūras dzelmē
45262423-2 Klāja izbūves darbi
45262424-9 Atklātas jūras konstrukciju moduļu montāžas darbi
45262425-6 Platformu apvalka uzstādīšanas darbi
45262426-3 Pāļu izgatavošana
45262500-6 Mūrnieku darbi un ķieģeļu sienu mūrēšana
45262510-9 Akmens mūrējumi
45262511-6 Akmens grebumi
45262512-3 Akmens mūrējumu apmešana
45262520-2 Ķieģeļu sienu mūrēšana
45262521-9 Ķieģeļu sienu apmešana
45262522-6 Mūrnieku darbi
45262600-7 Dažādi būvamatniecības darbi
45262610-0 Rūpnīcu dūmeņi
45262620-3 Nesošās sienas
45262630-6 Krāšņu būvniecība
45262640-9 Vides uzlabošanas darbi
45262650-2 Apšūšanas darbi
45262660-5 Azbesta noņemšanas darbi
45262670-8 Metālapstrāde
45262680-1 Metināšana
45262690-4 Nolaistu ēku rekonstrukcija
45262700-8 Ēku rekonstrukcija
45262710-1 Fresku uzturēšanas darbi
45262800-9 Ēku paplašināšana
45262900-0 Balkona darbi
45300000-0 Ēku instalācijas darbi
45310000-3 Elektrības vadu instalācijas darbi
45311000-0 Elektrības vadu ievilkšanas un elektroinstalācijas darbi
45311100-1 Elektrības vadu ievilkšana
45311200-2 Elektroinstalācijas darbi
45312000-7 Signalizācijas sistēmu un antenu uzstādīšana
45312100-8 Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas ierīkošana
45312200-9 Pretielaušanās signalizācijas sistēmas ierīkošana
45312300-0 Antenas uzstādīšana
45312310-3 Zibens aizsardzības ierīkošanas darbi
45312311-0 Zibensnovedēja uzstādīšana
45312320-6 Televīzijas antenas uzstādīšana
45312330-9 Radioantenas uzstādīšana
45313000-4 Liftu un eskalatoru uzstādīšana
45313100-5 Lifta ierīkošana
45313200-6 Eskalatora ierīkošana
45313210-9 Slīdceliņa ierīkošana
45314000-1 Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana
45314100-2 Telefona centrāļu uzstādīšana
45314120-8 Komutatoru uzstādīšana
45314200-3 Telefona līniju ievilkšana
45314300-4 Kabeļu infrastruktūras ierīkošana
45314310-7 Kabeļu kanālu ievilkšana
45314320-0 Datorkabeļu ievilkšana
45315000-8 Apkures un citu ēkas elektroietaišu ierīkošanas darbi
45315100-9 Elektrotehnisko instalāciju darbi
45315200-0 Ar turbīnām saistīti darbi
45315300-1 Elektroapgādes iekārtas
45315400-2 Augstsprieguma instalāciju darbi
45315500-3 Vidēja sprieguma instalāciju darbi
45315600-4 Zemsprieguma instalāciju darbi
45315700-5 Elektrosadalietaises uzstādīšana
45316000-5 Apgaismes un signalizācijas ierīču ierīkošanas darbi
45316100-6 Āra apgaismes ierīču uzstādīšana
45316110-9 Ceļu apgaismes ierīču uzstādīšana
45316200-7 Signālierīču uzstādīšana
45316210-0 Satiksmes kontroles ierīču uzstādīšana
45316211-7 Izgaismotu ceļazīmju uzstādīšana
45316212-4 Luksoforu uzstādīšana
45316213-1 Satiksmes vadības ierīču uzstādīšana
45316220-3 Lidostas signālierīču uzstādīšana
45316230-6 Ostas signālierīču uzstādīšana
45317000-2 Citi elektroinstalācijas darbi
45317100-3 Sūkņu iekārtu elektroinstalācijas darbi
45317200-4 Transformatoru elektroinstalācijas darbi
45317300-5 Elektrosadales iekārtu elektroinstalācijas darbi
45317400-6 Filtrēšanas iekārtu elektroinstalācijas darbi
45320000-6 Izolācijas darbi
45321000-3 Siltumizolācijas darbi
45323000-7 Skaņas izolācijas darbi
45324000-4 Rīģipša darbi
45330000-9 Sanitārtehnikas darbi
45331000-6 Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionieru uzstādīšana
45331100-7 Centrālapkures ierīkošana
45331110-0 Apkures katlu uzstādīšana
45331200-8 Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas ierīču uzstādīšana
45331210-1 Ventilācijas ierīkošana
45331211-8 Ārpustelpu ventilācijas ierīkošana
45331220-4 Gaisa kondicionieru uzstādīšana
45331221-1 Daļēja gaisa kondicionieru uzstādīšana
45331230-7 Dzesēšanas iekārtu uzstādīšana
45331231-4 Saldēšanas iekārtu uzstādīšana
45332000-3 Sanitārtehniskie un cauruļu ielikšanas darbi
45332200-5 Ūdens sanitārtehniskie darbi
45332300-6 Cauruļu ielikšana
45332400-7 Sanitārtehnisko ierīču uzstādīšanas darbi
45333000-0 Gāzes ierīču uzstādīšana
45333100-1 Gāzes padeves regulēšanas ierīču uzstādīšana
45333200-2 Gāzes skaitītāju uzstādīšana
45340000-2 Nožogojuma, margu un drošības aprīkojuma uzstādīšana
45341000-9 Margu uzstādīšana
45342000-6 Nožogojuma uzstādīšana
45343000-3 Ugunsdrošības aprīkojuma uzstādīšanas darbi
45343100-4 Ugunsdrošības darbi
45343200-5 Ugunsdzēšanas aprīkojuma uzstādīšanas darbi
45343210-8 Ogļskābās gāzes ugunsdzēšanas aprīkojuma uzstādīšanas darbi
45343220-1 Ugunsdzēšamo aparātu uzstādīšanas darbi
45343230-4 Ūdens izsmidzināšanas sistēmu uzstādīšanas darbi
45350000-5 Mehāniskās iekārtas
45351000-2 Mašīnbūves iekārtu uzstādīšanas darbi
45400000-1 Ēku celtniecības pabeigšanas darbi
45410000-4 Apmešanas darbi
45420000-7 Galdniecības un namdaru amata darbi
45421000-4 Galdniecības darbi
45421100-5 Durvju un logu, un to saistīto komponentu uzstādīšana
45421110-8 Durvju un logu rāmju ielikšana
45421111-5 Durvju rāmju ielikšana
45421112-2 Logu rāmju ielikšana
45421120-1 Sliekšņu ielikšana
45421130-4 Durvju un logu ielikšana
45421131-1 Durvju ielikšana
45421132-8 Logu ielikšana
45421140-7 Metāla galdniecības izstrādājumu uzstādīšana, izņemot durvis un logus
45421141-4 Atdalošo elementu uzstādīšana
45421142-1 Slēģu uzstādīšana
45421143-8 Žalūziju uzstādīšana
45421144-5 Markīžu uzstādīšana
45421145-2 Aizlaidņu uzstādīšana
45421146-9 Iekaramo griestu uzstādīšana
45421147-6 Režģu ielikšana
45421148-3 Vārtu uzstādīšana
45421150-0 Nemetāla galdniecības izstrādājumu uzstādīšana
45421151-7 Iebūvēto virtuvju uzstādīšana
45421152-4 Šķērssienu uzstādīšana
45421153-1 Iebūvēto mēbeļu uzstādīšana
45421160-3 Būvkalumu darbi
45422000-1 Namdaru izstrādājumu uzstādīšana
45422100-2 Koka amatniecība
45430000-0 Grīdu un sienu apdares darbi
45431000-7 Flīžu ieklāšana
45431100-8 Grīdas flīžu ieklāšana
45431200-9 Sienas flīžu uzlikšana
45432000-4 Grīdas ieklāšanas un apdares, sienu apdares un tapešu līmēšanas darbi
45432100-5 Grīdas ieklāšana un apdare
45432110-8 Grīdas ieklāšana
45432111-5 Elastīgo grīdas segumu ieklāšana
45432112-2 Seguma plātnīšu ieklāšana
45432113-9 Parketa ieklāšana
45432114-6 Koka grīdu ieklāšanas darbi
45432120-1 Pagaidu grīdas ieklāšana
45432121-8 Datoru grīdas
45432130-4 Grīdas seguma ieklāšana
45432200-6 Sienu apdares un tapešu līmēšanas darbi
45432210-9 Sienu apdares darbi
45432220-2 Tapešu līmēšana
45440000-3 Krāsošanas darbi un stiklinieku darbi
45441000-0 Stiklinieku darbi
45442000-7 Aizsargsegumu uzklāšana
45442100-8 Krāsošanas darbi
45442110-1 Ēku krāsošanas darbi
45442120-4 Konstrukciju krāsošanas un aizsargsegumu uzklāšanas darbi
45442121-1 Konstrukciju krāsošanas darbi
45442180-2 Pārkrāsošanas darbi
45442190-5 Krāsas kārtas noņemšanas darbi
45442200-9 Pretkorozijas segumu uzklāšana
45442210-2 Galvanizācijas darbi
45442300-0 Virsmas aizsardzības nodrošināšanas darbi
45443000-4 Fasādes darbi
45450000-6 Citi ēku celtniecības pabeigšanas darbi
45451000-3 Apdares darbi
45451100-4 Ornamentālo rotājumu uzlikšana
45451200-5 Paneļu uzlikšana
45451300-6 Iekšējie dārzi
45452000-0 Ēku ārējie tīrīšanas darbi
45452100-1 Ēku ārējās apdares tīrīšana ar smilšu strūklu
45453000-7 Kapitālais remonts un kosmētiskais remonts
45453100-8 Kosmētiskais remonts
45454000-4 Pārbūves darbi
45454100-5 Atjaunošanas pakalpojumi
45500000-2 Būvniecības un inženiertehniskās būvniecības iekārtu un aprīkojuma noma, ieskaitot apkalpojošo personālu
45510000-5 Celtņu noma, ieskaitot apkalpojošo personālu
45520000-8 Zemes pārvietošanas tehnikas noma, ieskaitot apkalpojošo personālu