Divisions / Ehitustööd 821

Otsing
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Ehitustööd

Code Name
45100000-8 Ehitusplatside ettevalmistustööd
45110000-1 Ehitiste lammutus- ja purustustööd ja pinnase eemaldamistööd
45111000-8 Lammutamine, ehitusplatsi ettevalmistus- ja puhastustööd
45111100-9 Lammutustööd
45111200-0 Ehitusplatsi ettevalmistus- ja puhastustööd
45111210-3 Lõhkamine ja sellega seotud kivide teisaldamistööd
45111211-0 Lõhkamistööd
45111212-7 Kivide teisaldamistööd
45111213-4 Ehitusplatsi puhastustööd
45111214-1 Lõhkamisjärgsed puhastustööd
45111220-6 Võsast puhastamise tööd
45111230-9 Pinnase tugevdustööd
45111240-2 Pinnase kuivendustööd
45111250-5 Pinnase uurimistööd
45111260-8 Maapinna ettevalmistustööd kaevandamiseks
45111290-7 Torude ja juhtmete paigalduse ettevalmistustööd
45111291-4 Ehitusplatsi arendustööd
45111300-1 Lahtirakestamine
45111310-4 Militaarrajatiste lahtirakestamine
45111320-7 Turvarajatiste lahtirakestamine
45112000-5 Kaeve- ja pinnase eemaldamistööd
45112100-6 Kraavikaevetööd
45112200-7 Pinnase koorimistööd
45112210-0 Pealmise pinna koorimistööd
45112300-8 Täite- ja maaparandustööd
45112310-1 Täitetööd
45112320-4 Maaparandustööd
45112330-7 Ehitusplatsi maaparandustööd
45112340-0 Saastatud pinnase puhastustööd
45112350-3 Jäätmaa kasutuselevõtmine
45112360-6 Maastiku taastamistööd
45112400-9 Kaevetööd
45112410-2 Hauakaevetööd
45112420-5 Süvendikaevetööd
45112440-1 Mäenõlvade astanguks kujundamine
45112441-8 Astanguks kujundamise tööd
45112450-4 Kaevamistööd arheoloogilistes asulakohtades
45112500-0 Pinnase eemaldustööd
45112600-1 Süvendamine ja täitmine
45112700-2 Maastikukujundustööd
45112710-5 Haljasalade maastikukujundustööd
45112711-2 Parkide maastikukujundustööd
45112712-9 Aedade maastikukujundustööd
45112713-6 Katusaedade maastikukujundustööd
45112714-3 Kalmistute maastikukujundustööd
45112720-8 Spordiväljakute ja puhkealade maastikukujundustööd
45112721-5 Golfiväljakute maastikukujundustööd
45112722-2 Ratsutamisalade maastikukujundustööd
45112723-9 Mänguväljakute maastikukujundustööd
45112730-1 Teede ja kiirteede maastikukujundustööd
45112740-4 Lennuväljade maastikukujundustööd
45113000-2 Ehitusplatsi tööd
45120000-4 Kontrollpuurimis- ja -sondimistööd
45121000-1 Kontrollpuurimistööd
45122000-8 Kontrollsondimistööd
45200000-9 Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd
45210000-2 Hoonete ehitustööd
45211000-9 Korterelamute ja eramute ehitustööd
45211100-0 Majade ehitustööd
45211200-1 Turvamajade ehitustööd
45211300-2 Majaehitus
45211310-5 Vannitubade ehitustööd
45211320-8 Verandade ehitustööd
45211340-4 Korterelamute ehitustööd
45211341-1 Korterite ehitustööd
45211350-7 Polüfunktsionaalsete hoonete ehitustööd
45211360-0 Linnaarendusega seotud ehitustööd
45211370-3 Saunade ehitustööd
45212000-6 Vaba ajaga, spordiga, kultuuriga, majutusega ja restoranidega seotud hoonete ehitustööd
45212100-7 Vabaajarajatiste ehitustööd
45212110-0 Vabaajakeskuste ehitustööd
45212120-3 Teemaparkide ehitustööd
45212130-6 Lõbustusparkide ehitustööd
45212140-9 Puhkerajatised
45212150-2 Kinode ehitustööd
45212160-5 Kasiinode ehitustööd
45212170-8 Lõbustusasutuste ehitustööd
45212171-5 Meelelahutuskeskuste ehitustööd
45212172-2 Puhkekeskuste ehitustööd
45212180-1 Piletikassade ehitustööd
45212190-4 Päikesekaitserajatised
45212200-8 Spordirajatiste ehitustööd
45212210-1 Ühe otstarbega spordirajatiste ehitustööd
45212211-8 Liuväljade ehitustööd
45212212-5 Ujumisbasseini ehitustööd
45212213-2 Spordirajatiste tähistustööd
45212220-4 Mitmeotstarbeliste spordirajatiste ehitustööd
45212221-1 Spordiväljaku rajatiste ehitustööd
45212222-8 Võimlate ehitustööd
45212223-5 Talispordirajatiste ehitustööd
45212224-2 Staadionide ehitustööd
45212225-9 Spordisaalide ehitustööd
45212230-7 Riietusruumide paigaldamine
45212290-5 Spordirajatiste remondi- ja hooldustööd
45212300-9 Kunsti- ja kultuurihoonete ehitustööd
45212310-2 Näitustehoonete ehitustööd
45212311-9 Kunstigaleriide ehitustööd
45212312-6 Näitusekeskuste ehitustööd
45212313-3 Muuseumide ehitustööd
45212314-0 Mälestusmärkide ja -rajatiste ehitustööd
45212320-5 Kunstilise esinemisega seotud hoonete ehitustööd
45212321-2 Auditooriumide ehitustööd
45212322-9 Teatrite ehitustööd
45212330-8 Raamatukogude ehitustööd
45212331-5 Multimeediaraamatukogude ehitustööd
45212340-1 Loengusaalide ehitustööd
45212350-4 Teatud ajaloo- või arhitektuuriväärtusega hooned
45212351-1 Eelajalooliste mälestusmärkidega seotud ehitustööd
45212352-8 Tööstuslike mälestusmärkide ehitustööd
45212353-5 Paleede ehitustööd
45212354-2 Kindluste ehitustööd
45212360-7 Religioossete ehitisega seotud ehitustööd
45212361-4 Kirikute ehitustööd
45212400-0 Majutusasutuste ja restoranide hooned
45212410-3 Majutusasutuste ehitustööd
45212411-0 Hotellide ehitustööd
45212412-7 Hostelite ehitustööd
45212413-4 Lühiajalise viibimisega majutusasutustega seotud ehitustööd
45212420-6 Restoranide jms rajatiste ehitustööd
45212421-3 Restoranide ehitustööd
45212422-0 Sööklate ehitustööd
45212423-7 Kohvikute ehitustööd
45212500-1 Köökide või restoranide teisendustööd
45212600-2 Paviljonide ehitustööd
45213000-3 Ärihoonete, ladude ja tööstushoonete, transpordiga seotud hoonete ehitustööd
45213100-4 Ärihoonete ehitustööd
45213110-7 Kauplusehoonete ehitustööd
45213111-4 Kaubakeskuste ehitustööd
45213112-1 Müügiboksidega seotud ehitustööd
45213120-0 Postkontorite ehitustööd
45213130-3 Pankade ehitustööd
45213140-6 Turgude ehitustööd
45213141-3 Turuhallide ehitustööd
45213142-0 Lahtiste turgude ehitustööd
45213150-9 Kontorihoonete ehitustööd
45213200-5 Ladude ja tööstushoonete ehitustööd
45213210-8 Külmlaod
45213220-1 Ladude ehitustööd
45213221-8 Laoruumide ehitustööd
45213230-4 Tapamajade ehitustööd
45213240-7 Põllumajandushoonete ehitustööd
45213241-4 Küünide ehitustööd
45213242-1 Lehmalautade ehitustööd
45213250-0 Tööstushoonete ehitustööd
45213251-7 Käitiste ehitustööd
45213252-4 Töökodade ehitustööd
45213260-3 Laohoonete ehitustööd
45213270-6 Taaskasutusjaamade ehitustööd
45213280-9 Komposteerimisrajatiste ehitustööd
45213300-6 Transpordiga seotud ehitised
45213310-9 Maanteetranspordiga seotud ehitiste ehitustööd
45213311-6 Bussijaamade ehitustööd
45213312-3 Parkimismajade ehitustööd
45213313-0 Teenindushoonete ehitustööd
45213314-7 Bussigaraažide ehitustööd
45213315-4 Bussiootepaviljonide ehitustööd
45213316-1 Kõnniteede paigaldustööd
45213320-2 Raudteetranspordiga seotud hoonete ehitustööd
45213321-9 Raudteejaamade ehitustööd
45213322-6 Raudteeterminali hoonete ehitustööd
45213330-5 Õhutranspordiga seotud ehitiste ehitustööd
45213331-2 Lennuvälja hoonete ehitustööd
45213332-9 Lennujuhtimistornide ehitustööd
45213333-6 Lennujaama registreerimislaudade paigaldustööd
45213340-8 Veetranspordiga seotud hoonete ehitustööd
45213341-5 Parvlaevade sadamahoonete ehitustööd
45213342-2 Ro-ro reisiparvlaevade sadamahoonete ehitustööd
45213350-1 Mitmesuguste transpordivahenditega seotud ehitiste ehitustööd
45213351-8 Hooldusangaaride ehitustööd
45213352-5 Teenindusdepoode ehitustööd
45213353-2 Reisijate maabumissildade paigaldustööd
45213400-7 Personaliruumide paigaldustööd
45214000-0 Haridus- ja teadustööga seotud hoonete ehitustööd
45214100-1 Lasteaedade ehitustööd
45214200-2 Koolimajade ehitustööd
45214210-5 Algkoolide ehitustööd
45214220-8 Keskkoolide ehitustööd
45214230-1 Erikoolide ehitustööd
45214300-3 Rakenduskõrgkoolide ehitustööd
45214310-6 Kutsekoolide ehitustööd
45214320-9 Tehnikakoolide ehitustööd
45214400-4 Ülikoolihoonete ehitustööd
45214410-7 Polütehnikumide ehitustööd
45214420-0 Ringauditooriumide ehitustööd
45214430-3 Keelekabinettide ehitustööd
45214500-5 Täiendõppega seotud hoonete ehitustööd
45214600-6 Teadusasutuste ehitustööd
45214610-9 Laboratooriumihoonete ehitustööd
45214620-2 Teadusuuringute ja katserajatiste ehitustööd
45214630-5 Teadustöödeks ettenähtud sisseseade paigaldus
45214631-2 Steriilsete ruumide paigaldustööd
45214640-8 Meteoroloogiajaamade ehitustööd
45214700-7 Ühiselamute ehitustööd
45214710-0 Vestibüülide ehitustööd
45214800-8 Treeningrajatised
45215000-7 Tervishoiu- ja sotsiaalteenustega seotud hoonete, krematooriumide ja avalike käimlate ehitustööd
45215100-8 Tervishoiuga seotud hoonete ehitustööd
45215110-1 Spaade ehitustööd
45215120-4 Erimeditsiinihoonete ehitustööd
45215130-7 Kliinikute ehitustööd
45215140-0 Haiglarajatiste ehitustööd
45215141-7 Operatsioonisaalide ehitustööd
45215142-4 Intensiivraviüksuste ehitustööd
45215143-1 Diagnostilise läbivaatuse kabinettide ehitustööd
45215144-8 Läbivaatuskabinettide ehitustööd
45215145-5 Fluoroskoopiakabinettide ehitustööd
45215146-2 Patoloogiakabinettide ehitustööd
45215147-9 Kohtumeditsiini ruumide ehitustööd
45215148-6 Kateetriruumide ehitustööd
45215200-9 Sotsiaalteenuste hoonete ehitustööd
45215210-2 Sotsiaalmajade ehitustööd
45215212-6 Pensionäride pansionaatide ehitustööd
45215213-3 Erihooldekodude ehitustööd
45215214-0 Hooldekodude ehitustööd
45215215-7 Lastekodude ehitustööd
45215220-5 Muude sotsiaalrajatiste, v.a sotsiaalmajade ehitustööd
45215221-2 Päevakodude ehitustööd
45215222-9 Piirkondlike administratiiv- ja kultuurikeskuste ehitustööd
45215300-0 Krematooriumide ehitustööd
45215400-1 Kalmistutööd
45215500-2 Avalikud käimlad
45216000-4 Seaduse ja korra tagamisega või hädaabiteenistustega seotud hoonete ja sõjaväehoonete ehitustööd
45216100-5 Seaduse ja korra tagamisega või hädaabiteenistustega seotud hoonete ehitustööd
45216110-8 Seaduse ja korraga tagamisega seotud hoonete ehitustööd
45216111-5 Politseijaoskondade ehitustööd
45216112-2 Kohtuhoonete ehitustööd
45216113-9 Vanglate ehitustööd
45216114-6 Parlamendi- ja konverentsihooned
45216120-1 Hädaabiteenistustega seotud hoonete ehitustööd
45216121-8 Tuletõrjedepoode ehitustööd
45216122-5 Kiirabijaamade ehitustööd
45216123-2 Mäepäästejaamade ehitustööd
45216124-9 Vetelpäästejaamade ehitustööd
45216125-6 Hädaabiteenistuse hoonete ehitustööd
45216126-3 Rannavalvehoonete ehitustööd
45216127-0 Päästeteenistuskeskuste ehitustööd
45216128-7 Majakate ehitustööd
45216129-4 Kaitsvad ootekojad
45216200-6 Sõjaväehoonete ehitustööd ja seadmete paigaldamine
45216220-2 Punkrite ehitustööd
45216230-5 Varjendite ehitustööd
45216250-1 Kaitsekaevikute ehitustööd
45217000-1 Täispuhutavate rajatiste ehitustööd
45220000-5 Insenertehnilised tööd ja ehitustööd
45221000-2 Sildade ja tunnelite, šahtide ja metroode ehitustööd
45221100-3 Sillaehitustööd
45221110-6 Sildade ehitustööd
45221111-3 Maanteesildade ehitustööd
45221112-0 Raudteesildade ehitustööd
45221113-7 Jalakäijate sildade ehitustööd
45221114-4 Raudsildade ehitustööd
45221115-1 Terassildade ehitustööd
45221117-5 Sildkaalude ehitustööd
45221118-2 Torujuhtmesildade ehitustööd
45221119-9 Sillakorrastusega seotud ehitustööd
45221120-9 Viaduktide ehitustööd
45221121-6 Maanteeviaduktide ehitustööd
45221122-3 Raudteeviaduktide ehitustööd
45221200-4 Tunnelite, šahtide ja metroode ehitustööd
45221210-7 Kaetud või poolkaetud süvendid
45221211-4 Tänavatunnel
45221213-8 Kaetud või poolkaetud raudteesüvendid
45221214-5 Kaetud või poolkaetud maanteesüvendid
45221220-0 Truubid
45221230-3 Šahtid
45221240-6 Tunnelite ehitustöö
45221241-3 Maanteetunnelite ehitustööd
45221242-0 Raudteetunnelite ehitustööd
45221243-7 Jalakäijate tunnelite ehitustööd
45221244-4 Kanalitunnelite ehitustööd
45221245-1 Jõealuste tunnelite ehitustööd
45221246-8 Merealuste tunnelite ehitustööd
45221247-5 Tunnelitööd
45221248-2 Tunnelite vooderdamisega seotud ehitustööd
45221250-9 Maa-alused tööd, v.a tunnelid, šahtid ja metrood
45222000-9 Insenertehnilised ehitustööd, v.a sillad, tunnelid, šahtid ja metrood
45222100-0 Jäätmekäitlusrajatiste ehitustööd
45222110-3 Prügilate ehitustööd
45222200-1 Sõjaliste rajatiste insenertehnilised paigaldustööd
45222300-2 Turvarajatiste inseneritehnilised paigaldused
45223000-6 Konstruktsioonide ehitustööd
45223100-7 Metallkonstruktsioonide montaaž
45223110-0 Metallkonstruktsioonide paigaldus
45223200-8 Konstruktsioonitööd
45223210-1 Teraskonstruktsioontööd
45223220-4 Toorehitiste ehitustööd
45223300-9 Parkimisplatside ehitustööd
45223310-2 Maa-aluste autoparklate ehitustööd
45223320-5 Parkimisrajatiste ehitustööd
45223400-0 Radarijaamade ehitustööd
45223500-1 Raudbetoonkonstruktsioonid
45223600-2 Koerakuutide ehitustööd
45223700-3 Teeninduspiirkondade ehitustööd
45223710-6 Maanteede teeninduspiirkondade ehitustööd
45223720-9 Tanklate ehitustööd
45223800-4 Kokkupandavate konstruktsioonide montaaž ja püstitus
45223810-7 Kokkupandavad konstruktsioonid
45223820-0 Ehituselemendid ja valmisosad
45223821-7 Ehituselemendid
45223822-4 Valmisosad
45230000-8 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide, maanteede, teede, lennuväljade ja raudteede ehitustööd; pinnakattetööd
45231000-5 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd
45231100-6 Torujuhtmete üldehitustööd
45231110-9 Torujuhtmete paigaldamisega seotud ehitustööd
45231111-6 Torujuhtmete tõstmine ja vahetamine
45231112-3 Torusüsteemi paigaldamine
45231113-0 Torujuhtmete vahetustööd
45231200-7 Nafta- ja gaasijuhtmete ehitustööd
45231210-0 Naftajuhtmete ehitustööd
45231220-3 Gaasijuhtmete ehitustööd
45231221-0 Gaasivarustuse magistraaltorude ehitustööd
45231222-7 Gaasimahutitööd
45231223-4 Gaasivarustusega seotud tööd
45231300-8 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd
45231400-9 Elektriliinide ehitustööd
45231500-0 Suruõhutorustike tööd
45231510-3 Postisüsteemide suruõhutorustike tööd
45231600-1 Sideliinide ehitustööd
45232000-2 Torujuhtmete ja kaablite abitööd
45232100-3 Veetorude abitööd
45232120-9 Niisutustööd
45232121-6 Niisutustorustike ehitustööd
45232130-2 Vihmaveetorustike ehitustööd
45232140-5 Lokaalküttevõrkude ehitustööd
45232141-2 Küttesüsteemide tööd
45232142-9 Soojasõlmede ehitustööd
45232150-8 Vesivarustustorudega seotud tööd
45232151-5 Veemagistraalide moderniseerimisega seotud ehitustööd
45232152-2 Pumbajaamade ehitustööd
45232153-9 Veetornide ehitustööd
45232154-6 Joogiveepaakidega seotud ehitustööd
45232200-4 Elektriliinide abitööd
45232210-7 Õhuliinide ehitamine
45232220-0 Alajaamade ehitustööd
45232221-7 Trafoalajaam
45232300-5 Telefoni- ja sideliinide ehitus- ja abitööd
45232310-8 Telefoniliinide ehitustööd
45232311-5 Teeäärsed hädaabitelefoniliinid
45232320-1 Kaabelülekandeliinid
45232330-4 Antennide paigaldus
45232331-1 Ringhäälingu abitööd
45232332-8 Telekommunikatsiooni abitööd
45232340-7 Mobiiltelefonide tugijaamade ehitustööd
45232400-6 Kanalisatsiooni ehitustööd
45232410-9 Kanalisatsioonitööd
45232411-6 Reoveetorustike ehitustööd
45232420-2 Reoveetööd
45232421-9 Reovee töötlus
45232422-6 Settekäitlus
45232423-3 Reovee pumbajaamade ehitustööd
45232424-0 Reovee äravoolude ehitustööd
45232430-5 Veetöötlus
45232431-2 Heitvee pumbajaamad
45232440-8 Kanalisatsioonitorude ehitustööd
45232450-1 Drenaažiehitustööd
45232451-8 Drenaaži- ja pinnatööd
45232452-5 Drenaažitööd
45232453-2 Äravoolutorudega seotud ehitustööd
45232454-9 Vihmaveereservuaaridega seotud ehitustööd
45232460-4 Sanitaartehnilised tööd
45232470-7 Jäätmete sorteerimisjaam
45233000-9 Kiir- ja maanteede ehitus-, rajamis- ja pindamistööd
45233100-0 Kiir- ja maanteede ehitustööd
45233110-3 Kiirteede ehitustööd
45233120-6 Teeehitustööd
45233121-3 Põhimaanteede ehitustööd
45233122-0 Ringteede ehitustööd
45233123-7 Kõrvalmaanteede ehitustööd
45233124-4 Magistraalteede ehitustööd
45233125-1 Teeristmikute ehitustööd
45233126-8 Eritasandiliste ristmikute ehitustööd
45233127-5 T-kujuliste ristmike ehitustööd
45233128-2 Ringristmike ehitustööd
45233129-9 Põikteede ehitustööd
45233130-9 Maanteede ehitustööd
45233131-6 Eritasandiliste maanteede ehitustööd
45233139-3 Maanteede hooldustööd
45233140-2 Teetööd
45233141-9 Teehooldustööd
45233142-6 Teeremonditööd
45233144-0 Ülekäigusildade ehitustööd
45233150-5 Liiklusmüra tõrje
45233160-8 Teed ja muud killustikpinnad
45233161-5 Jalgteede ehitustööd
45233162-2 Jalgrattateede ehitustööd
45233200-1 Mitmesugused pindamistööd
45233210-4 Maanteede pindamistööd
45233220-7 Teede pindamistööd
45233221-4 Teepinna värvimistööd
45233222-1 Sillutus- ja asfalteerimistööd
45233223-8 Sõiduteede katte uuendustööd
45233224-5 Kahesuunaliste sõiduteede ehitustööd
45233225-2 Ühesuunaliste sõiduteede ehitustööd
45233226-9 Juurdepääsuteede ehitustööd
45233227-6 Teerampide ehitustööd
45233228-3 Pindamistööd
45233229-0 Teepeenarde hooldustööd
45233250-6 Pindamistööd, v.a teede pindamistööd
45233251-3 Ümberpindamistööd
45233252-0 Tänavate pindamistööd
45233253-7 Jalgteede pindamistööd
45233260-9 Kõnniteede ehitustööd
45233261-6 Jalakäijate ülekäigusildade ehitustööd
45233262-3 Jalakäijate ala ehitustööd
45233270-2 Parkimisalade värvimistööd
45233280-5 Põrkepiirete paigaldamine
45233290-8 Teemärkide paigaldamine
45233291-5 Tähispostide paigaldamine
45233292-2 Turvaseadmete paigaldamine
45233293-9 Tänavainventari paigaldamine
45233294-6 Lisateatetahvlite paigaldamine
45233300-2 Maanteede, teede, tänavate ja jalgradade alustööd
45233310-5 Maanteede alustööd
45233320-8 Teede alustööd
45233330-1 Tänavate alustööd
45233340-4 Jalgteede alustööd
45234000-6 Raudtee ja köisraudtee ehitustööd
45234100-7 Raudtee ehitustööd
45234110-0 Linnadevahelise raudtee rajatised
45234111-7 Linnaraudteede ehitustööd
45234112-4 Raudteedepoode ehitustööd
45234113-1 Rööbaste demonteerimine
45234114-8 Raudteetammide ehitustöö
45234115-5 Raudtee signalisatsioonitööd
45234116-2 Rööbastee ehitustööd
45234120-3 Linna raudteetööd
45234121-0 Trammiteetööd
45234122-7 Maa-aluse raudtee tööd
45234123-4 Osaliselt maa-aluse raudtee tööd
45234124-1 Maa-alune reisiraudteetransport
45234125-8 Maa-alune raudteejaam
45234126-5 Trammitee ehitustööd
45234127-2 Trammidepoode ehitustööd
45234128-9 Trammiplatvormide ehitustööd
45234129-6 Linnaraudtee rööbastee ehitustööd
45234130-6 Ballastiga seotud ehitustööd
45234140-9 Raudteeületuskohtade ehitustööd
45234160-5 Rippkontaktvõrkude ehitustööd
45234170-8 Raudteealajaamade ehitustööd
45234180-1 Raudteetöökodade ehitustööd
45234181-8 Raudteelõigu rööbastamise töökodade ehitustööd
45234200-8 Köisraudtee
45234210-1 Kabiinidega köisraudtee
45234220-4 Suusatõstukite ehitustööd
45234230-7 Tooltõstukite ehitustööd
45234240-0 Rööbastel köisraudtee
45234250-3 Rippteede ehitustööd
45235000-3 Lennuväljade, stardi- ja maandumisradade ja manööverpindade ehitustöö
45235100-4 Lennujaamade ehitustöö
45235110-7 Lennuväljade ehitustöö
45235111-4 Lennuväljade sillutamisega seotud ehitustööd
45235200-5 Stardi- ja maandumisradade ehitustööd
45235210-8 Stardi- ja maandumisradade ümberpindamine
45235300-6 Lennukite manööverpindade ehitustööd
45235310-9 Ruleerimisradade ehitustööd
45235311-6 Ruleerimisradade sillutamisega seotud ehitustööd
45235320-2 Perroonide ehitustööd
45236000-0 Pinnakattetööd
45236100-1 Mitmesuguste spordirajatiste pinnakattetööd
45236110-4 Spordiväljakute pinnakattetööd
45236111-1 Golfiväljakute pinnakattetööd
45236112-8 Tenniseväljakute pinnakattetööd
45236113-5 Võidusõiduradade pinnakattetööd
45236114-2 Jooksuradade pinnakattetööd
45236119-7 Spordiväljakute remonditööd
45236200-2 Puhkerajatiste pinnakattetööd
45236210-5 Laste mänguväljakute pinnakattetööd
45236220-8 Loomaaia pinnakattetööd
45236230-1 Aedade pinnakattetööd
45236250-7 Parkide pinnakattetööd
45236290-9 Puhkerajatiste remonditööd
45236300-3 Kalmistute pinnakattetööd
45237000-7 Lavade ehitustööd
45240000-1 Vesiehitustööd
45241000-8 Sadamaehitustööd
45241100-9 Kaide ehitustööd
45241200-0 Avamereterminalides tehtavad ehitustööd
45241300-1 Muulide ehitustööd
45241400-2 Dokkide ehitustööd
45241500-3 Sadamasildade ehitustööd
45241600-4 Sadama valgustusseadmete paigaldamine
45242000-5 Vee-äärsete puhkerajatiste ehitustööd
45242100-6 Veespordirajatiste ehitustööd
45242110-9 Vettelaskmistee ehitustöö
45242200-7 Turismisadamate ehitustööd
45242210-0 Jahisadamate ehitustööd
45243000-2 Rannikukaitsetööd
45243100-3 Rannakaljude kaitserajatiste ehitustööd
45243110-6 Rannakaljude kindlustustööd
45243200-4 Lainemurdjate ehitustööd
45243300-5 Meremuulide ehitustööd
45243400-6 Rannakindlustustööd
45243500-7 Merel paiknevate kaitserajatistega seotud ehitustööd
45243510-0 Kaldatammitööd
45243600-8 Kaiseinade ehitustööd
45244000-9 Merel toimuvad ehitustööd
45244100-0 Merel asetsevate seadmete paigaldus
45244200-1 Maabumissillad
45245000-6 Veetootmisjaamade süvendus- ja pumpamistööd
45246000-3 Jõgede veetaseme reguleerimise tööd ja tulvavee tõrjumise tööd
45246100-4 Jõemüüri ehitustööd
45246200-5 Kaldanõlvade kindlustustööd
45246400-7 Üleujutuste-vastased kindlustustööd
45246410-0 Kaldakindlustuste hooldustööd
45246500-8 Rannapromenaadide ehitustööd
45246510-1 Ranna jalutusteede ehitustööd
45247000-0 Tammide, kanalite, niisutuskanalite ja akveduktide ehitustööd
45247100-1 Veeteede ehitustööd
45247110-4 Kanaliehitus
45247111-1 Niisutuskanalite ehitustööd
45247112-8 Kuivenduskanalite ehitustööd
45247120-7 Veeteed, v.a kanalid
45247130-0 Akveduktide ehitustööd
45247200-2 Tammide jms püsikonstruktsioonide ehitustööd
45247210-5 Tammide ehitustööd
45247211-2 Tammiseinade ehitustööd
45247212-9 Tammitugevdustööd
45247220-8 Paistammide ehitustööd
45247230-1 Kaitsevallide ehitustööd
45247240-4 Püsitõkendite ehitustööd
45247270-3 Reservuaaride ehitustööd
45248000-7 Hüdromehaaniliste konstruktsioonide ehitustööd
45248100-8 Kanalilüüsidega seotud ehitustööd
45248200-9 Kuivdokkide ehitustööd
45248300-0 Ujuvdokkide ehitustööd
45248400-1 Ujuvate maabumissildade ehitustööd
45248500-2 Liikuvtõkenditega seotud ehitustööd
45250000-4 Tehaste, kaevandus- ja tootmisettevõtete ning nafta- ja gaasitööstushoonete ehitustööd
45251000-1 Elektri- ja soojusjaamade ehitustööd
45251100-2 Elektrijaamade ehitustööd
45251110-5 Tuumajaamade ehitustööd
45251111-2 Tuumareaktorite ehitustööd
45251120-8 Hüdroelektrijaamade ehitustööd
45251140-4 Soojuselektrijaamade ehitustööd
45251141-1 Geotermiliste elektrijaamade ehitustööd
45251142-8 Puiduküttel elektrijaamade ehitustööd
45251143-5 Suruõhutootmisettevõtetega seotud ehitustööd
45251150-7 Jahutustornide ehitustööd
45251160-0 Tuuleelektriseadmed
45251200-3 Soojusjaamade ehitustööd
45251220-9 Koostootmisjaamade ehitustööd
45251230-2 Aurugeneraatorite ehitustööd
45251240-5 Prügilagaasielektrijaamade ehitustööd
45251250-8 Piirkondlike soojusjaamade ehitustööd
45252000-8 Reoveepuhastus-, veepuhastusjaamade ja jäätmepõletusseadmete ehitustööd
45252100-9 Reoveepuhastusjaamade ehitustööd
45252110-2 Teisaldatavate jaamade ehitustööd
45252120-5 Veekäitlusjaamade ehitustööd
45252121-2 Setteseadmed
45252122-9 Metaantankid
45252123-6 Rehaseadmed
45252124-3 Süvendus- ja pumpamistööd
45252125-0 Kivipuistetööd
45252126-7 Joogiveetootmisjaamade ehitustööd
45252127-4 Heitveepuhastusjaamade ehitustööd
45252130-8 Reoveejaama seadmed
45252140-1 Mudatihendusseadmetega seotud ehitustööd
45252150-4 Aktiivsöejaamade ehitustööd
45252200-0 Puhastusjaama seadmed
45252210-3 Veepuhastusjaamade ehitustööd
45252300-1 Jäätmepõletustehaste ehitustööd
45253000-5 Keemiatehase ehitustööd
45253100-6 Demineraliseerimisjaamade ehitustööd
45253200-7 Desulfureerimisseadmetega seotud ehitustööd
45253300-8 Destilleerimis- või rektifikatsiooniseadmetega seotud ehitustööd
45253310-1 Vee destilleerimisseadmetega seotud ehitustööd
45253320-4 Alkoholi destilleerimisseadmetega seotud ehitustööd
45253400-9 Naftakeemiatehase ehitustööd
45253500-0 Farmaatsiatehase ehitustööd
45253600-1 Deioniseerimisseadmetega seotud ehitustööd
45253700-2 Mädandusseadmetega seotud ehitustööd
45253800-3 Komposteerimisseadmetega seotud ehitustööd
45254000-2 Kaevandus- ja tootmisrajatiste ehitustööd
45254100-3 Kaevanduse ehitustööd
45254110-6 Šahti rangise ehitustööd
45254200-4 Tootmistehase ehitustööd
45255000-9 Nafta- ja gaasitööstuse ehitustööd
45255100-0 Tootmislavade ehitustööd
45255110-3 Puurkaevude ehitustööd
45255120-6 Tootmislavade seadmestikuga seotud ehitustööd
45255121-3 Tootmislavade veepealse seadmestikuga seotud ehitustööd
45255200-1 Naftatöötlemistehaste ehitustööd
45255210-4 Naftaterminalide ehitustööd
45255300-2 Gaasiterminalide ehitustööd
45255400-3 Seadistustööd
45255410-6 Veepealne seadistustöö
45255420-9 Kaldapealne seadistustöö
45255430-2 Naftaplatvormide lammutamine
45255500-4 Puurimis- ja uuringtööd
45255600-5 Puurimistööd keerdpuuridega
45255700-6 Kivisöe gaasistamistehaste ehitustööd
45255800-7 Gaasitootmistehaste ehitustööd
45259000-7 Seadmete remont ja hooldus
45259100-8 Reoveeseadmete remont ja hooldus
45259200-9 Puhastusseadmete remont ja hooldus
45259300-0 Kütteseadmete remont ja hooldus
45259900-6 Seadmeuuendustööd
45260000-7 Katusetööd ja muud eriehitustööd
45261000-4 Katusekonstruktsioonide ja -katete püstitus- ja seonduvad tööd
45261100-5 Katusekonstruktsioonitööd
45261200-6 Katusekatmis- ja -värvimistööd
45261210-9 Katusekatmistööd
45261211-6 Katusekatmine katusekividega
45261212-3 Katusekatmine kiltkiviga
45261213-0 Plekk-katusetööd
45261214-7 Katusekatmine bituumenkattega
45261215-4 Päikesepaneelidega katusekatmistööd
45261220-2 Katusevärvimis- ja muud -katmistööd
45261221-9 Katusevärvimistööd
45261222-6 Katusekatmine tsemendiga
45261300-7 Katuseplekkide ja -rennide paigaldustööd
45261310-0 Katuseplekkide paigaldustööd
45261320-3 Katuserennide paigaldustööd
45261400-8 Roovitustööd (laudvooderdustööd)
45261410-1 Katuseisolatsioonitööd
45261420-4 Hüdroisolatsioonitööd
45261900-3 Katuseparandus- ja -hooldustööd
45261910-6 Katuseparandustööd
45261920-9 Katusehooldustööd
45262000-1 Muud eriehitustööd, v.a katusetööd
45262100-2 Tellingute tegemine
45262110-5 Tellingute lammutamine
45262120-8 Tellingute püstitamine
45262200-3 Vundamenditööd ja kaevu puurimine
45262210-6 Vundamenditööd
45262211-3 Vaiade sisselöömine
45262212-0 Kraavitoestustööd
45262213-7 Vundamendi süvakindlustustööd
45262220-9 Veekaevu puurimine
45262300-4 Betoonitööd
45262310-7 Raudbetoonitööd
45262311-4 Betoonsõrestikutööd
45262320-0 Tasandustööd
45262321-7 Põranda tasandustööd
45262330-3 Betooniparandused
45262340-6 Mörtimistööd
45262350-9 Sarrustamata betooni tööd
45262360-2 Tsemenditööd
45262370-5 Betoonkatmisteenused
45262400-5 Montaažitööd ehitusterasest
45262410-8 Ehitusterasest hoonete montaažitööd
45262420-1 Ehitusterasest tarindite montaažitööd
45262421-8 Avamere-ankurdamistööd
45262422-5 Veealune puurimine
45262423-2 Tekimontaažitööd
45262424-9 Avameremoodulite valmistamine
45262425-6 Kessoonide valmistamine
45262426-3 Vaiade valmistamine
45262500-6 Müürsepatööd ja müüriladumine
45262510-9 Kivitööd
45262511-6 Kivilõikamine
45262512-3 Kivilihvimistööd
45262520-2 Müüriladumistööd
45262521-9 Fassaaditellise ladumistööd
45262522-6 Müürsepatööd
45262600-7 Mitmesugused eriehitustööd
45262610-0 Tööstuskorstnad
45262620-3 Tugiseinad
45262630-6 Tööstusahjude ehitus
45262640-9 Keskkonna parendustööd
45262650-2 Välisvooderdustööd
45262660-5 Asbestieemaldustööd
45262670-8 Metallitöö
45262680-1 Keevitamine
45262690-4 Hooldamata hoonete renoveerimistööd
45262700-8 Hoonete ümberehitustööd
45262710-1 Freskode hooldustööd
45262800-9 Juurdeehitustööd
45262900-0 Rõdutööd
45300000-0 Hoone installatsioonitööd
45310000-3 Elektripaigaldustööd
45311000-0 Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldustööd
45311100-1 Elektrijuhtmete paigaldustööd
45311200-2 Elektriseadmete paigaldustööd
45312000-7 Häiresüsteemi- ja antennipaigaldustööd
45312100-8 Tuletõrje häiresüsteemi paigaldustööd
45312200-9 Valvesignalisatsioonisüsteemi paigaldustööd
45312300-0 Antennipaigaldustööd
45312310-3 Piksekaitsetööd
45312311-0 Piksekaitse paigaldamine
45312320-6 Televisiooniantenni paigaldamine
45312330-9 Raadioantenni paigaldamine
45313000-4 Lifti ja eskalaatori paigaldustööd
45313100-5 Lifti paigaldustööd
45313200-6 Eskalaatori paigaldustööd
45313210-9 Liikuvteede paigaldustööd
45314000-1 Telekommunikatsiooniseadmete paigaldamine
45314100-2 Telefonikeskjaamade paigaldamine
45314120-8 Lülituskilpide paigaldamine
45314200-3 Telefoniliinide paigaldamine
45314300-4 Kaabli infrastruktuuri paigaldamine
45314310-7 Kaabli paigaldamine
45314320-0 Arvutikaablite paigaldamine
45315000-8 Kütteseadmete ja muude elektriliste hooneseadmete elektripaigaldustööd
45315100-9 Elektrotehnilised paigaldustööd
45315200-0 Turbiinitööd
45315300-1 Elektrivarustuspaigaldised
45315400-2 Kõrgepinge paigaldustööd
45315500-3 Keskpinge paigaldustööd
45315600-4 Madalpinge paigaldustööd
45315700-5 Alajaamade paigaldustööd
45316000-5 Valgustus- ja signalisatsioonisüsteemide paigaldamine
45316100-6 Välisvalgustuse paigaldamine
45316110-9 Teedevalgustuse paigaldamine
45316200-7 Signalisatsiooniseadmete paigaldamine
45316210-0 Liiklusseireseadmete paigaldamine
45316211-7 Valgustatud teetähiste paigaldamine
45316212-4 Valgusfooride paigaldamine
45316213-1 Liiklusjuhtimisseadmete paigaldamine
45316220-3 Lennuvälja signalisatsiooniseadmete paigaldamine
45316230-6 Sadama signalisatsiooniseadmete paigaldamine
45317000-2 Muud elektripaigaldustööd
45317100-3 Pumbaseadmete elektripaigaldustööd
45317200-4 Trafode elektripaigaldustööd
45317300-5 Elektrijaotusseadmete elektripaigaldustööd
45317400-6 Filterseadmete elektripaigaldustööd
45320000-6 Isolatsioonitööd
45321000-3 Soojusisolatsioonitööd
45323000-7 Heliisolatsioonitööd
45324000-4 Kipsplaatimistööd
45330000-9 Torustikupaigaldus- ja sanitaartehnilised tööd
45331000-6 Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldustööd
45331100-7 Keskkütte paigaldamine
45331110-0 Kuumaveekatla paigaldustööd
45331200-8 Ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldamine
45331210-1 Ventilatsiooniseadmete paigaldustööd
45331211-8 Välisventilatsiooniseadmete paigaldustööd
45331220-4 Kliimaseadmete paigaldustööd
45331221-1 Õhu osalise konditsioneerimisega kliimaseadmete paigaldustööd
45331230-7 Jahutusseadmete paigaldustööd
45331231-4 Külmutusseadmete paigaldustööd
45332000-3 Vesivarustus- ja kanalisatsioonitööd ja drenaažipaigaldustööd
45332200-5 Vesivarustuse torutööd
45332300-6 Drenaažipaigaldustööd
45332400-7 Sanitaarseadmete paigaldustööd
45333000-0 Gaasiseadmete paigaldustööd
45333100-1 Gaasi reguleerimisseadmete paigaldustööd
45333200-2 Gaasimõõtja paigaldustööd
45340000-2 Aedade, piirete ja ohutusseadmete paigaldustööd
45341000-9 Piirete paigaldamine
45342000-6 Aedade paigaldamine
45343000-3 Tuleohutusseadmete paigaldustööd
45343100-4 Tulekindlustustööd
45343200-5 Tuletõrjeseadmete paigaldustööd
45343210-8 Süsihappegaasiga töötavate tulekustutusseadmete paigaldustööd
45343220-1 Tulekustutite paigaldustööd
45343230-4 Sprinklerseadmete paigaldustööd
45350000-5 Mehaanilised paigaldused
45351000-2 Mehhanotehnilised paigaldustööd
45400000-1 Ehituse viimistlustööd
45410000-4 Krohvimistööd
45420000-7 Tisleri- ja puusepatoodete paigaldustööd
45421000-4 Tisleritööd
45421100-5 Uste ja akende ning nendega seotud osade paigaldamine
45421110-8 Ukse- ja aknalengide paigaldamine
45421111-5 Ukselengide paigaldamine
45421112-2 Aknalengide paigaldamine
45421120-1 Lävepakkude paigaldamine
45421130-4 Uste ja akende paigaldamine
45421131-1 Uste paigaldamine
45421132-8 Akende paigaldamine
45421140-7 Metallist ehitusdetailide, v.a uste ja akende, paigaldamine
45421141-4 Ruumijagajate paigaldamine
45421142-1 Aknaluukide paigaldamine
45421143-8 Aknakatete paigaldamine
45421144-5 Markiiside paigaldamine
45421145-2 Rullkardinate paigaldamine
45421146-9 Ripplagede paigaldamine
45421147-6 Grillahjude paigaldamine
45421148-3 Väravate paigaldamine
45421150-0 Mittemetallist toodete paigaldustööd
45421151-7 Valmisköökide paigaldamine
45421152-4 Vaheseinte paigaldamine
45421153-1 Sisseehitatud mööbli paigaldamine
45421160-3 Sulusetööd
45422000-1 Puusepatoodete paigaldustööd
45422100-2 Puidutööd
45430000-0 Põranda- ja seinakattetööd
45431000-7 Plaatimistööd
45431100-8 Põrandaplaatide paigaldamine
45431200-9 Seinaplaatide paigaldamine
45432000-4 Põrandate paigaldamine ja katmine, seinte katmine ja tapeetimistööd
45432100-5 Põrandapaigaldus- ja -katmistööd
45432110-8 Põrandapaigaldustööd
45432111-5 Elastsete põrandakattematerjalide paigaldustööd
45432112-2 Sillutise paigaldamine
45432113-9 Parkettpõrandad
45432114-6 Puitpõrandad
45432120-1 Mustpõrandate paigaldustööd
45432121-8 Arvutisaalide põrandad
45432130-4 Põrandakattetööd
45432200-6 Seinakatmis- ja tapeetimistööd
45432210-9 Seinakatmistööd
45432220-2 Tapeetimistööd
45440000-3 Värvimis- ja klaasimistööd
45441000-0 Klaasimistööd
45442000-7 Kaitsevahenditega katmine
45442100-8 Värvimistööd
45442110-1 Hoonete värvimistööd
45442120-4 Tarindite kaitsevahenditega katmine ja värvimine
45442121-1 Tarindite värvimistööd
45442180-2 Värvkatte uuendustööd
45442190-5 Värvkatte eemaldustööd
45442200-9 Korrosioonivastase vahendiga katmine
45442210-2 Galvaniseerimistööd
45442300-0 Pinnakaitsetööd
45443000-4 Fassaaditööd
45450000-6 Muud ehitusviimistlustööd
45451000-3 Kujundustööd
45451100-4 Kaunistuste paigaldustööd
45451200-5 Paneelide paigaldustööd
45451300-6 Siseaiad
45452000-0 Hoonete välispuhastustööd
45452100-1 Hoonete välisseinte jugapuhastustööd
45453000-7 Kapitaalremont- ja renoveerimistööd
45453100-8 Renoveerimistööd
45454000-4 Ümberehitustööd
45454100-5 Restaureerimistööd
45500000-2 Operaatoriga ehitus- ja tsiviilehitusmasinate ja seadmete rent
45510000-5 Kraanajuhiga kraanade rent
45520000-8 Juhiga mullatöömasinate rent