Divisions / Bygge- og anlægsarbejder 821

Søg
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Bygge- og anlægsarbejder

Code Name
45100000-8 Forberedelse af byggeplads
45110000-1 Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde
45111000-8 Nedrivning, terrænregulering og rydning af byggeplads
45111100-9 Nedrivningsarbejde
45111200-0 Terrænregulering og rydning af byggeplads
45111210-3 Sprængning og fjernelse af klippe
45111211-0 Sprængning
45111212-7 Fjernelse af klippe
45111213-4 Rydning af byggeplads
45111214-1 Sprængningsarbejder
45111220-6 Fjernelse af krat
45111230-9 Jordstabiliseringsarbejde
45111240-2 Arbejde i forbindelse med dræning
45111250-5 Terrænundersøgelser
45111260-8 Terrænregulering i forbindelse med minedrift
45111290-7 Tjenesteydelser i forbindelse med forberedende arbejder
45111291-4 Byggemodning
45111300-1 Demonteringsarbejde
45111310-4 Demonteringsarbejde på militære anlæg
45111320-7 Demonteringsarbejde på sikkerhedsanlæg
45112000-5 Udgravning og fjernelse af jord
45112100-6 Rendegravning
45112200-7 Afrømning af jord
45112210-0 Afrømning af muldjord
45112300-8 Opfyldning og landindvindingsarbejder
45112310-1 Opfyldning
45112320-4 Landindvindingsarbejder
45112330-7 Arealindvindingsarbejder
45112340-0 Dekontaminering af jord
45112350-3 Indvinding af uopdyrket jord
45112360-6 Jordsaneringsarbejder
45112400-9 Udgravning
45112410-2 Gravning af grave
45112420-5 Udgravning til kældre
45112440-1 Anlæg af terrasser på skråninger
45112441-8 Anlæg af terrasser
45112450-4 Arkæologiske udgravningsarbejder
45112500-0 Flytning af jord
45112600-1 Udgravning og opfyldning
45112700-2 Arbejder i forbindelse med landskabsarkitektur
45112710-5 Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med grønne områder
45112711-2 Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med parker
45112712-9 Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med haver
45112713-6 Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med taghaver
45112714-3 Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med kirkegårde
45112720-8 Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med sportspladser og rekreative områder
45112721-5 Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med golfbaner
45112722-2 Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med rideområder
45112723-9 Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med legepladser
45112730-1 Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med veje og motorveje
45112740-4 Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med lufthavne
45113000-2 Byggepladsarbejder
45120000-4 Prøve- og udboring
45121000-1 Prøveboring
45122000-8 Prøveudboring
45200000-9 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45210000-2 Byggearbejde
45211000-9 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
45211100-0 Byggearbejder på enfamiliehuse
45211200-1 Opførelse af beskyttede boliger
45211300-2 Opførelse af enfamiliehuse
45211310-5 Byggearbejde: badeværelser
45211320-8 Byggearbejde: verandaer
45211340-4 Opførelse af ejendomme med flere boliger
45211341-1 Byggearbejde: lejligheder
45211350-7 Opførelse af bygninger med flere funktioner
45211360-0 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med byudvikling
45211370-3 Byggearbejde: saunaer
45212000-6 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
45212100-7 Opførelse eller anlæg af fritidsfaciliteter
45212110-0 Opførelse af fritidscentre
45212120-3 Anlæg af temaparker
45212130-6 Anlæg af forlystelsesparker
45212140-9 Rekreativt anlæg
45212150-2 Opførelse af biografer
45212160-5 Opførelse af kasinoer
45212170-8 Opførelse af bygninger til underholdningsformål
45212171-5 Opførelse af centre til underholdningsformål
45212172-2 Opførelse af rekreationscentre
45212180-1 Opførelse af billetkontorer
45212190-4 Solafskærmningsarbejder
45212200-8 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med idrætsanlæg
45212210-1 Opførelse af specialiserede idrætsanlæg
45212211-8 Anlæg af skøjtebaner
45212212-5 Byggearbejde i forbindelse med svømmebassiner
45212213-2 Sportsmarkeringsarbejder
45212220-4 Opførelse af multifunktionelle idrætsanlæg
45212221-1 Arbejder i forbindelse med anlæg på sportspladser
45212222-8 Opførelse af gymnastiksale
45212223-5 Opførelse af vintersportsanlæg
45212224-2 Opførelse af stadioner
45212225-9 Opførelse af sportshaller
45212230-7 Udførelse af omklædningsrum
45212290-5 Reparation og vedligeholdelse af idrætsanlæg
45212300-9 Arbejder i forbindelse med kunst- og kulturbygninger
45212310-2 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med udstillingsbygninger
45212311-9 Opførelse af kunstgallerier
45212312-6 Opførelse af udstillingscentre
45212313-3 Opførelse af museer
45212314-0 Bygge- og anlægsarbejder: historiske monumenter og mindesmærker
45212320-5 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter
45212321-2 Byggearbejde: tilskuer-/tilhørerrum
45212322-9 Opførelse af teatre
45212330-8 Opførelse af biblioteker
45212331-5 Opførelse af multimediebiblioteker
45212340-1 Opførelse af forelæsningssale
45212350-4 Bygninger af særlig historisk eller arkitektonisk værdi
45212351-1 Bygge- og anlægsarbejder: forhistoriske kulturminder
45212352-8 Bygge- og anlægsarbejder: industrikulturminder
45212353-5 Bygge- og anlægsarbejder: slotte
45212354-2 Bygge- og anlægsarbejder: borge
45212360-7 Bygge- og anlægsarbejder: religiøse bygninger
45212361-4 Opførelse af kirker
45212400-0 Hotel- og restaurantbygninger og lign.
45212410-3 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til indkvartering
45212411-0 Opførelse af hoteller
45212412-7 Opførelse af vandrerhjem
45212413-4 Opførelse af overnatningslokaler
45212420-6 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med restauranter og lignende faciliteter
45212421-3 Byggearbejder: restauranter
45212422-0 Byggearbejder: kantiner
45212423-7 Byggearbejder: cafeterier
45212500-1 Ombygning af køkkener eller restauranter
45212600-2 Opførelse af pavilloner
45213000-3 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med erhvervsbygninger, lager- og industribygninger, bygninger i tilknytning til transport
45213100-4 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med erhvervsbygninger
45213110-7 Opførelse af butiksbygninger
45213111-4 Opførelse af indkøbscentre
45213112-1 Byggearbejder: butiksenheder
45213120-0 Opførelse af posthuse
45213130-3 Opførelse af banker
45213140-6 Byggearbejder: markeder
45213141-3 Opførelse af markedshaller
45213142-0 Anlæg af markedspladser
45213150-9 Opførelse af kontorhuse
45213200-5 Arbejder i forbindelse med lager- og industribygninger
45213210-8 Køle- og fryseanlæg
45213220-1 Arbejde i forbindelse med depoter og lagerbygninger
45213221-8 Opførelse af lagerbygninger
45213230-4 Opførelse af slagterier
45213240-7 Opførelse af landbrugsbygninger
45213241-4 Opførelse af lader
45213242-1 Opførelse af kostalde
45213250-0 Arbejder i forbindelse med industribygninger
45213251-7 Opførelse af industrienheder
45213252-4 Opførelse af værksteder
45213260-3 Opførelse af lagerdepoter
45213270-6 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med genbrugsstationer
45213280-9 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med komposteringsanlæg
45213300-6 Bygninger i forbindelse med transport
45213310-9 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger i tilknytning til vejtransport
45213311-6 Bygge- og anlægsarbejder: busstationer
45213312-3 Opførelse af parkeringshuse
45213313-0 Opførelse af bygninger på rastepladser
45213314-7 Opførelse af busgarager
45213315-4 Bygge- og anlægsarbejder: læskure til stoppesteder
45213316-1 Anlæg af fodgængerforbindelser
45213320-2 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger i tilknytning til jernbanetransport
45213321-9 Anlæg af banegårde
45213322-6 Opførelse af banegårdsterminalbygninger
45213330-5 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger i tilknytning til lufttransport
45213331-2 Opførelse af lufthavnsbygninger
45213332-9 Opførelse af kontroltårne til lufthavne
45213333-6 Byggearbejder: indtjekningsskranker i lufthavne
45213340-8 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger i tilknytning til skibstransport
45213341-5 Opførelse af færgeterminalbygninger
45213342-2 Anlæg af roll-on-roll-off-terminaler
45213350-1 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger i tilknytning til forskellige former for transport
45213351-8 Opførelse af vedligeholdelseshangarer
45213352-5 Opførelse af servicedepoter
45213353-2 Bygge-anlægsarbejder: passagerbroer
45213400-7 Byggearbejder: personalelokaler
45214000-0 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning
45214100-1 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med børnehaver
45214200-2 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
45214210-5 Opførelse af grundskoler
45214220-8 Opførelse af skoler på sekundærtrinnet
45214230-1 Opførelse af specialskoler
45214300-3 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse
45214310-6 Opførelse af fagskoler
45214320-9 Opførelse af videregående fagskoler
45214400-4 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til højere uddannelse
45214410-7 Opførelse af faghøjskoler
45214420-0 Byggearbejder: forelæsningsauditorier
45214430-3 Byggearbejder: sproglaboratorier
45214500-5 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til efter- og videreuddannelse
45214600-6 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med forskningsbygninger
45214610-9 Opførelse af laboratoriebygninger
45214620-2 Opførelse af forsknings- og prøvningsfaciliteter
45214630-5 Videnskabeligt anlæg
45214631-2 Byggearbejder: renrum
45214640-8 Opførelse af meteorologiske stationer
45214700-7 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med studenterboliger
45214710-0 Byggearbejder: indgangshaller
45214800-8 Uddannelsescentre
45215000-7 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundheds- og socialvæsenet, til krematorier og offentlige toiletter
45215100-8 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet
45215110-1 Bygge-anlægsarbejder: kurbade
45215120-4 Opførelse af medicinske specialbygninger
45215130-7 Opførelse af klinikker
45215140-0 Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter
45215141-7 Byggearbejder: operationsstuer
45215142-4 Byggearbejder: intensivafdeling
45215143-1 Byggearbejder: lokaler til diagnostisk screening
45215144-8 Byggearbejder: screeninglokaler
45215145-5 Byggearbejder: fluoroskopilokaler
45215146-2 Byggearbejder: patologilaboratorier
45215147-9 Byggearbejder: retsmedicinske laboratorier
45215148-6 Byggearbejder: kateterlokaler
45215200-9 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til socialforsorg
45215210-2 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med hjem
45215212-6 Opførelse af alderdomshjem
45215213-3 Opførelse af plejehjem
45215214-0 Opførelse af forsorgshjem
45215215-7 Opførelse af børnehjem
45215220-5 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til socialvæsenet, undtagen hjem
45215221-2 Opførelse af dagcentre
45215222-9 Opførelse af rådhuse m.v.
45215300-0 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med krematorier
45215400-1 Kirkegårdsarbejde
45215500-2 Offentlige toiletter
45216000-4 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til ordensmagten eller beredskabstjenester samt militære bygninger
45216100-5 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til ordensmagten eller beredskabstjenester
45216110-8 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til ordensmagten
45216111-5 Opførelse af politistationer
45216112-2 Opførelse af retsbygninger
45216113-9 Opførelse af fængselsbygninger
45216114-6 Parlamentsbygninger og offentlige forsamlingsbygninger
45216120-1 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til beredskabstjenester
45216121-8 Opførelse af brandstationer
45216122-5 Anlæg af ambulancestationer
45216123-2 Opførelse af fjeldredningsstationer
45216124-9 Anlæg af redningsbådsstationer
45216125-6 Opførelse af bygninger til udrykningstjenester
45216126-3 Opførelse af kystvagtbygninger
45216127-0 Opførelse af station til redningstjeneste
45216128-7 Opførelse af fyrtårne
45216129-4 Beskyttelsesrum
45216200-6 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med militære bygninger og anlæg
45216220-2 Bygge- og anlægsarbejde: militære bunkere
45216230-5 Bygge- og anlægsarbejde: militære beskyttelsesrum
45216250-1 Bygge- og anlægsarbejde: skyttegrave
45217000-1 Bygge- og anlægsarbejde: pneumatiske bygninger
45220000-5 Ingeniørarbejder og bygværker
45221000-2 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer
45221100-3 Arbejder i forbindelse med broer
45221110-6 Bygge-anlægsarbejde: broer
45221111-3 Anlægsarbejde: veje
45221112-0 Anlægsarbejde: jernbanebroer
45221113-7 Bygge-anlægsarbejde: fodgængerbroer
45221114-4 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med jernbroer
45221115-1 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med stålbroer
45221117-5 Bygge-anlægsarbejde: vejebroer
45221118-2 Bygge-anlægsarbejde: broer til rørledninger
45221119-9 Bygge-anlægsarbejde: renovering af broer
45221120-9 Bygge-anlægsarbejde: viadukter
45221121-6 Bygge-anlægsarbejde: vejviadukter
45221122-3 Bygge-anlægsarbejde: jernbaneviadukter
45221200-4 Arbejder i forbindelse med udførelse af tunneler, skakte og underføringer
45221210-7 Helt eller delvist overdækkede udgravninger
45221211-4 Vejunderføring
45221213-8 Helt eller delvist overdækkede jernbaneudgravninger
45221214-5 Helt eller delvist overdækkede vejudgravninger
45221220-0 Gennemløb
45221230-3 Skakte
45221240-6 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med tunneler
45221241-3 Bygge-anlægsarbejde: vejtunneler
45221242-0 Bygge-anlægsarbejde: jernbanetunneler
45221243-7 Bygge-anlægsarbejde: fodgængertunneler
45221244-4 Bygge-anlægsarbejde: kanaltunneler
45221245-1 Bygge-anlægsarbejde: tunnelunderføring under flod
45221246-8 Bygge-anlægsarbejde: undersøiske tunneler
45221247-5 Tunneleringsarbejder
45221248-2 Bygge-anlægsarbejde: foring af tunneler
45221250-9 Arbejder under terræn, undtagen tunneler, skakte og underføringer
45222000-9 Byggearbejde i forbindelse med ingeniørarbejder, undtagen broer, tunneler, skakte og underføringer
45222100-0 Bygge-anlægsarbejde: affaldsbehandlingsanlæg
45222110-3 Bygge-anlægsarbejde: affaldsdeponi
45222200-1 Teknisk arbejde for militære anlæg
45222300-2 Teknisk arbejde for sikkerhedsanlæg
45223000-6 Bygge-anlægsarbejder: forskellige bygværker
45223100-7 Samling af metalkonstruktioner
45223110-0 Opstilling af metalkonstruktioner
45223200-8 Konstruktionsarbejder
45223210-1 Stålkonstruktionsarbejder
45223220-4 Opførelse af råbygning
45223300-9 Anlæg af parkeringspladser
45223310-2 Anlæg af parkeringskældre
45223320-5 Anlæg af "park-&-ride"-pladser
45223400-0 Opførelse af radarstationer
45223500-1 Bygværker af armeret beton
45223600-2 Anlæg af hundekenneler
45223700-3 Udførelse af rastepladsanlæg
45223710-6 Udførelse af rastepladsanlæg ved motorveje
45223720-9 Opførelse af benzinstationer
45223800-4 Samling og opførelse af præfabrikerede bygværker
45223810-7 Præfabrikerede konstruktioner
45223820-0 Præfabrikerede enheder og komponenter
45223821-7 Præfabrikerede enheder
45223822-4 Præfabrikerede elementer
45230000-8 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
45231000-5 Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
45231100-6 Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
45231110-9 Rørlægningsarbejde
45231111-6 Optagning og forlægning af rørledninger
45231112-3 Installation af rørsystem
45231113-0 Rørforlægningsarbejder
45231200-7 Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger til olie og gas
45231210-0 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med olierørledninger
45231220-3 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med gasrørledninger
45231221-0 Anlægsarbejde: hovedledninger til gasforsyning
45231222-7 Arbejder i forbindelse med gasbeholdere
45231223-4 Følgearbejder til gasdistribution
45231300-8 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
45231400-9 Arbejder i forbindelse med stærkstrømsluftledninger
45231500-0 Arbejder i forbindelse med trykluftledninger
45231510-3 Arbejder i forbindelse med trykluftledninger til postbrug
45231600-1 Arbejder i forbindelse med kommunikationsledninger
45232000-2 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
45232100-3 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med vandrørledninger
45232120-9 Vandingsanlæg
45232121-6 Anlægsarbejde: kunstvandingsledninger
45232130-2 Anlægsarbejde: regnvandsledninger
45232140-5 Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
45232141-2 Varmecentral
45232142-9 Opførelse af varmepumpestation
45232150-8 Arbejder i forbindelse med vanddistributionsledninger
45232151-5 Anlægsarbejde: renovering af hovedvandledninger
45232152-2 Opførelse af pumpestationer
45232153-9 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med vandtårne
45232154-6 Bygge-anlægsarbejde: højtliggende drikkevandstanke
45232200-4 Følgearbejder i forbindelse med stærkstrømsledninger
45232210-7 Luftledningskonstruktioner
45232220-0 Anlæg af koblingsstation
45232221-7 Transformatorstation
45232300-5 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med telefon- og kommunikationsledninger
45232310-8 Arbejder i forbindelse med telefonledninger
45232311-5 Nødtelefonledninger langs veje
45232320-1 Tv- og radiokabelnet
45232330-4 Opstilling af antenner
45232331-1 Følgearbejder i forbindelse med etablering af radio- og tv-spredning
45232332-8 Følgearbejder i forbindelse med telekommunikationsnet
45232340-7 Bygge-anlægsarbejde: basisstationer til mobiltelefonnet
45232400-6 Anlæg af kloakker
45232410-9 Kloakeringsarbejder
45232411-6 Anlægsarbejde: spildevandsledninger
45232420-2 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg
45232421-9 Anlæg til spildevandsbehandling
45232422-6 Slambehandlingsanlæg
45232423-3 Bygge-anlægsarbejde: kloakpumpestationer
45232424-0 Anlægsarbejde: kloakudløb
45232430-5 Arbejde i forbindelse med vandbehandling
45232431-2 Spildevandspumpestation
45232440-8 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
45232450-1 Bygge-anlægsarbejder: dræningssystemer
45232451-8 Dræningsarbejde og overjordiske arbejder
45232452-5 Dræningsarbejder
45232453-2 Anlægsarbejde: udlægning af drænrør
45232454-9 Anlægsarbejde: regnvandsbassiner
45232460-4 Arbejder i forbindelse med sanitetsinstallationer
45232470-7 Affaldsomlastningsstation
45233000-9 Bygge-, funderings- og belægningsarbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje
45233100-0 Byggearbejde i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje
45233110-3 Arbejder i forbindelse med anlæg af motorvej
45233120-6 Anlæg af vej
45233121-3 Arbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje
45233122-0 Anlægsarbejde: omfartsveje
45233123-7 Anlægsarbejde: sekundærveje
45233124-4 Anlægsarbejde: primærveje
45233125-1 Anlægsarbejde: vejkryds
45233126-8 Anlægsarbejde: niveauskilte vejkryds
45233127-5 Anlægsarbejde: T-kryds
45233128-2 Anlægsarbejde: rundkørsler
45233129-9 Anlægsarbejde: tværveje
45233130-9 Byggearbejder i forbindelse med hovedlandeveje
45233131-6 Byggearbejder i forbindelse med højveje
45233139-3 Vedligeholdelse af hovedveje
45233140-2 Vejarbejder
45233141-9 Vejvedligeholdelse
45233142-6 Reparation af veje
45233144-0 Anlægsarbejde: overføringer
45233150-5 Trafikdæmpende arbejder
45233160-8 Stier og andre skærvebelagte overflader
45233161-5 Anlægsarbejde: fortove
45233162-2 Anlægsarbejde: cykelstier
45233200-1 Diverse belægningsarbejder
45233210-4 Belægningsarbejde på hovedveje
45233220-7 Belægningsarbejde på veje
45233221-4 Vejmalingsarbejder
45233222-1 Vejbelægningsarbejde
45233223-8 Fornyelse af slidlag på kørebaner
45233224-5 Anlægsarbejde: veje med delt kørebane
45233225-2 Anlægsarbejde: veje med udelt kørebane
45233226-9 Anlægsarbejde: tilkørselsveje
45233227-6 Anlægsarbejde: tilkørselsramper
45233228-3 Anlægsarbejde: slidlag
45233229-0 Vedligeholdelse af rabatter
45233250-6 Belægningsarbejde, undtagen vejbelægninger
45233251-3 Fornyelse af slidlag
45233252-0 Belægningsarbejde på gader
45233253-7 Belægningsarbejde på gangstier
45233260-9 Bygge-anlægsarbejde: gangstier
45233261-6 Bygge-anlægsarbejde: fodgængeroverføringer
45233262-3 Bygge-anlægsarbejde: fodgængerzoner
45233270-2 Maling af afmærkning på parkeringspladser
45233280-5 Opstilling af autoværn
45233290-8 Installation af vejtavler
45233291-5 Anlæg af hellefyr
45233292-2 Installation af sikkerhedsudstyr
45233293-9 Installation af vejudstyr
45233294-6 Installation af vejsignaler
45233300-2 Funderingsarbejde i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje, gader og gangstier
45233310-5 Funderingsarbejde i forbindelse med anlæg af hovedveje
45233320-8 Funderingsarbejde i forbindelse med anlæg af veje
45233330-1 Funderingsarbejde i forbindelse med anlæg af gader
45233340-4 Funderingsarbejde i forbindelse med anlæg af gangstier
45234000-6 Arbejder i forbindelse med anlæg af jernbaner og kabelbaner
45234100-7 Byggearbejder i forbindelse med jernbaner
45234110-0 Intercityjernbanearbejder
45234111-7 Anlægsarbejde: bybaner
45234112-4 Bygge-anlægsarbejde: jernbaneremiser
45234113-1 Fjernelse af spor
45234114-8 Bygge-anlægsarbejde: jernbanedæmninger
45234115-5 Arbejder i forbindelse med signaludstyr til jernbaner
45234116-2 Sporlægningsarbejder
45234120-3 Arbejder i forbindelse med bybaner
45234121-0 Sporvejsarbejder
45234122-7 Arbejder i forbindelse med underjordiske bybaner
45234123-4 Arbejder i forbindelse med delvis underjordiske bybaner
45234124-1 Underjordiske bybaner til persontransport
45234125-8 Underjordisk bybanestation
45234126-5 Konstruktion af sporveje
45234127-2 Bygge-anlægsarbejde: sporvognsremiser
45234128-9 Bygge-anlægsarbejde: sporvognsperroner
45234129-6 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med anlæg af bybaner
45234130-6 Anlægsarbejde: ballast
45234140-9 Anlægsarbejde: niveauskæringer
45234160-5 Anlægsarbejde: kørestrømsanlæg
45234170-8 Anlægsarbejde: koblingsstationer for lokomotiver
45234180-1 Bygge-anlægsarbejde: jernbaneværksteder
45234181-8 Bygge-anlægsarbejde: kabiner for opdeling i sporafsnit
45234200-8 Kabelbaserede transportsystemer
45234210-1 Kabelbaserede transportsystemer med kabiner
45234220-4 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skilifter
45234230-7 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med stolelifter
45234240-0 Skinnebundet tovbanesystem
45234250-3 Anlæg af tovbaner
45235000-3 Arbejder i forbindelse med anlæg af start- og landingsbaner samt manøvrepladser
45235100-4 Arbejder i forbindelse med lufthavne
45235110-7 Arbejder i forbindelse med flyvepladser
45235111-4 Anlægsarbejde: befæstelse af flyveplads
45235200-5 Arbejder i forbindelse med start- og landingsbane
45235210-8 Fornyelse af slidlag på start- og landingsbaner
45235300-6 Arbejder i forbindelse med manøvrepladser til fly
45235310-9 Anlægsarbejde: rullebaner
45235311-6 Anlægsarbejde: befæstelse af rullebaner
45235320-2 Arbejder i forbindelse med anlæg af lufthavnsplatforme
45236000-0 Jord- og belægningsarbejde
45236100-1 Nivelleringsarbejde i forbindelse med diverse idrætsanlæg
45236110-4 Jord- og belægningsarbejde i forbindelse med sportspladser
45236111-1 Jord- og belægningsarbejde i forbindelse med golfbaner
45236112-8 Jord- og belægningsarbejde i forbindelse med tennisbaner
45236113-5 Jord- og belægningsarbejde i forbindelse med væddeløbsbaner
45236114-2 Jord- og belægningsarbejde i forbindelse med løbebaner
45236119-7 Reparation af sportspladser
45236200-2 Jord- og belægningsarbejde i forbindelse med fritidsanlæg
45236210-5 Jord- og belægningsarbejde i forbindelse med legepladser
45236220-8 Jord- og belægningsarbejde i forbindelse med zoologisk haver
45236230-1 Jord- og belægningsarbejde i forbindelse med haver
45236250-7 Jord- og belægningsarbejde i forbindelse med parker
45236290-9 Reparation af rekreative områder
45236300-3 Jord- og belægningsarbejde i forbindelse med kirkegårde
45237000-7 Anlægsarbejde: scener
45240000-1 Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg
45241000-8 Arbejder i forbindelse med anlæg af havn
45241100-9 Anlægsarbejde: kajer
45241200-0 In-situ-arbejder i forbindelse med offshoreterminal
45241300-1 Anlægsarbejde: anlægsbroer
45241400-2 Anlægsarbejde: dokker
45241500-3 Anlægsarbejde: lossebroer
45241600-4 Installation af udstyr til havnebelysning
45242000-5 Arbejder i forbindelse med rekreative faciliteter ved vandet
45242100-6 Arbejder i forbindelse med vandsportsfaciliteter
45242110-9 Arbejder i forbindelse med bedding
45242200-7 Anlægsarbejde: marinaer
45242210-0 Anlægsarbejde: lystbådehavne
45243000-2 Kystsikringsarbejder
45243100-3 Arbejder i forbindelse med klintbeskyttelse
45243110-6 Arbejder i forbindelse med klintstabilisering
45243200-4 Anlægsarbejde: bølgebrydere
45243300-5 Anlægsarbejde: havdiger
45243400-6 Arbejder i forbindelse med strandstabilisering
45243500-7 Anlægsarbejde: kystsikring
45243510-0 Arbejder i forbindelse med flodbredder
45243600-8 Anlægsarbejde: kajmure
45244000-9 Arbejder til havs
45244100-0 Havanlæg
45244200-1 Moler
45245000-6 Opmudrings- og pumpearbejder for vandbehandlingsanlæg
45246000-3 Arbejder til vandløbsregulering og sikring mod oversvømmelser
45246100-4 Anlæg af å- og floddiger
45246200-5 Arbejder i forbindelse med sikring af å- og flodbredder
45246400-7 Arbejder til sikring mod oversvømmelser
45246410-0 Vedligeholdelse af anlæg til sikring mod oversvømmelser
45246500-8 Anlæg af promenader
45246510-1 Anlæg af plankepromenader
45247000-0 Arbejder i forbindelse med anlæg af dæmninger, kanaler, vandingskanaler og akvædukter
45247100-1 Arbejder i forbindelse med vandveje
45247110-4 Anlæg af kanal
45247111-1 Anlægsarbejde: kunstvandingskanaler
45247112-8 Anlægsarbejde: afvandingskanaler
45247120-7 Vandveje, undtagen kanaler
45247130-0 Anlægsarbejde: akvædukter
45247200-2 Arbejder i forbindelse med dæmninger og lignende faste konstruktioner
45247210-5 Anlægsarbejde: dæmninger
45247211-2 Anlægsarbejde: dæmningsmure
45247212-9 Arbejder i forbindelse med forstærkning af dæmning
45247220-8 Anlægsarbejde: overfaldsbygværker
45247230-1 Anlægsarbejde: diger
45247240-4 Anlægsarbejde: statiske stemmeværker
45247270-3 Arbejder i forbindelse med reservoirer
45248000-7 Arbejder i forbindelse med hydromekaniske anordninger
45248100-8 Anlægsarbejde: kanalsluser
45248200-9 Anlægsarbejde: tørdokker
45248300-0 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med flydedokker
45248400-1 Anlægsarbejde: landingspladser
45248500-2 Anlægsarbejde: bevægelige stemmeværker
45250000-4 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker, mineanlæg og fremstillingsvirksomheder samt bygninger i tilknytning til olie- og gasindustrien
45251000-1 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker og varmeværker
45251100-2 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker
45251110-5 Bygge-anlægsarbejde: kernekraftværk
45251111-2 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med atomreaktorer
45251120-8 Bygge-anlægsarbejde: vandkraftværker
45251140-4 Bygge-anlægsarbejde: varmekraftværker
45251141-1 Bygge-anlægsarbejde: geotermiske kraftværker
45251142-8 Bygge-anlægsarbejde: træfyrede kraftværker
45251143-5 Bygge-anlægsarbejde: trykluftkompressoranlæg
45251150-7 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med køletårne
45251160-0 Vindkraftanlæg
45251200-3 Bygge-anlægsarbejde: varmeværker
45251220-9 Bygge-anlægsarbejde: kraftvarmeværker
45251230-2 Bygge-anlægsarbejde: dampproduktionsanlæg
45251240-5 Bygge-anlægsarbejde: elværker fyret med lossepladsgas
45251250-8 Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker
45252000-8 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsbehandlingsanlæg, rensningsanlæg og affaldsforbrændingsanlæg
45252100-9 Bygge-anlægsarbejde: rensningsanlæg
45252110-2 Bygge-anlægsarbejde: mobile tekniske anlæg
45252120-5 Bygge-anlægsarbejde: vandbehandlingsanlæg
45252121-2 Sedimentationsanlæg
45252122-9 Rådnetanke
45252123-6 Filteranordninger
45252124-3 Opmudring og pumpearbejder
45252125-0 Dumpning af sten
45252126-7 Bygge-anlægsarbejde: drikkevandsbehandlingsanlæg
45252127-4 Bygge-anlægsarbejde: spildevandsbehandlingsanlæg
45252130-8 Udstyr til spildevandsanlæg
45252140-1 Bygge-anlægsarbejde: slamafvandingsanlæg
45252150-4 Bygge-anlægsarbejde: kulforsyningsanlæg
45252200-0 Udstyr til rensningsanlæg
45252210-3 Bygge-anlægsarbejde: vandrensningsanlæg
45252300-1 Bygge-anlægsarbejde: affaldsforbrændingsanlæg
45253000-5 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kemiske fabrikker
45253100-6 Bygge-anlægsarbejde: demineraliseringsanlæg
45253200-7 Bygge-anlægsarbejde: afsvovlingsanlæg
45253300-8 Bygge-anlægsarbejde: anlæg til destillation eller rektifikation
45253310-1 Bygge-anlægsarbejde: vanddestillationsanlæg
45253320-4 Bygge-anlægsarbejde: alkoholdestillationsanlæg
45253400-9 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med petrokemiske anlæg
45253500-0 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med medicinalfabrikker
45253600-1 Bygge-anlægsarbejde: afioniseringsanlæg
45253700-2 Bygge-anlægsarbejde: rådneanlæg
45253800-3 Bygge-anlægsarbejde: komposteringsanlæg
45254000-2 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med mineanlæg og fremstillingsvirksomheder
45254100-3 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med mineanlæg
45254110-6 Bygge-anlægsarbejde: nedgange til miner
45254200-4 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med produktionsanlæg
45255000-9 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med olie- og gasindustrien
45255100-0 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med produktionsplatforme
45255110-3 Bygge-anlægsarbejde: olieboringer
45255120-6 Bygge-anlægsarbejder: faciliteter til boreplatforme
45255121-3 Bygge-anlægsarbejder: faciliteter på overfladen
45255200-1 Bygge-anlægsarbejder: olieraffinaderier
45255210-4 Bygge-anlægsarbejder: olieterminaler
45255300-2 Bygge-anlægsarbejder: gasterminaler
45255400-3 Værkstedsarbejder
45255410-6 Offshore værkstedsarbejder
45255420-9 Værkstedsarbejder i land
45255430-2 Ophugning af olieplatforme
45255500-4 Boring og efterforskning
45255600-5 Brøndarbejder med coiled tubing
45255700-6 Bygge-anlægsarbejde: kulforgasningsanlæg
45255800-7 Bygge-anlægsarbejde: gasproduktionsanlæg
45259000-7 Reparation og vedligeholdelse af anlæg
45259100-8 Reparation og vedligeholdelse af spildevandsrensningsanlæg
45259200-9 Reparation og vedligeholdelse af rensningsanlæg
45259300-0 Reparation og vedligeholdelse af varmeanlæg
45259900-6 Opgradering af anlæg
45260000-7 Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene
45261000-4 Montage af tagkonstruktioner og tagdækning samt følgearbejder
45261100-5 Udførelse af tagkonstruktioner
45261200-6 Tagdækning og maling af tage
45261210-9 Tagdækning
45261211-6 Lægning af tagsten
45261212-3 Lægning af tagskifer
45261213-0 Tagdækning med metal
45261214-7 Tagdækning med asfalt
45261215-4 Tagdækning med solpaneler
45261220-2 Maling af tag og andet bestrygningsarbejde
45261221-9 Maling af tag
45261222-6 Tagdækning med cement
45261300-7 Montering af taginddækning og tagrender
45261310-0 Inddækningsarbejder
45261320-3 Montering af tagrender
45261400-8 Pladearbejder
45261410-1 Isolering af tag
45261420-4 Tætningsarbejder
45261900-3 Tagreparation og -vedligeholdelse
45261910-6 Tagreparation
45261920-9 Tagvedligeholdelse
45262000-1 Specialiserede bygge- og anlægsarbejder, undtagen tagarbejder
45262100-2 Stilladsarbejde
45262110-5 Nedtagning af stillads
45262120-8 Opstilling af stillads
45262200-3 Funderingsarbejder og brøndboring
45262210-6 Funderingsarbejder
45262211-3 Nedramning af pæle
45262212-0 Byggegrubeafstivning
45262213-7 Slidsevægmetode
45262220-9 Boring af vandbrønde
45262300-4 Betonarbejder
45262310-7 Arbejder i armeret beton
45262311-4 Råbyggeri af beton
45262320-0 Udførelse af afretningslag
45262321-7 Afretningslag
45262330-3 Betonreparationsarbejder
45262340-6 Cementinjicering
45262350-9 Arbejder i ikke-armeret beton
45262360-2 Cementering
45262370-5 Udførelse af betonbeklædning
45262400-5 Opstilling af stålprofiler
45262410-8 Opstilling af stålprofiler til bygninger
45262420-1 Opstilling af stålprofiler til andre konstruktioner
45262421-8 Arbejder i forbindelse med offshore-liggeplads
45262422-5 Arbejde i forbindelse med undersøisk boring
45262423-2 Fremstilling af dækkonstruktioner
45262424-9 Fremstilling af offshore-moduler
45262425-6 Fremstilling af ben til boreplatforme
45262426-3 Fremstilling af pæle
45262500-6 Murværks- og murerarbejder
45262510-9 Stenarbejde
45262511-6 Tilhugning af sten
45262512-3 Kvaderstensarbejder
45262520-2 Murerarbejde
45262521-9 Skalmuringsarbejde
45262522-6 Arbejder i forbindelse med murværk
45262600-7 Diverse specialiseret konstruktionsarbejde
45262610-0 Fabriksskorstene
45262620-3 Støttemure
45262630-6 Opførelse af ovne
45262640-9 Arbejder i forbindelse med miljøforbedring
45262650-2 Beklædningsarbejder
45262660-5 Arbejder i forbindelse med fjernelse af asbest
45262670-8 Metalbearbejdning
45262680-1 Svejsning
45262690-4 Renovering af udslidte bygninger
45262700-8 Ombygningsarbejde
45262710-1 Vedligeholdelsesarbejde på freskoer
45262800-9 Udvidelse af bygninger
45262900-0 Balkonarbejde
45300000-0 Udførelse af bygningsinstallationer
45310000-3 Udførelse af elektriske installationer
45311000-0 Installation af el-ledninger og el-armaturer
45311100-1 Installation af el-ledninger
45311200-2 Installation af elarmaturer
45312000-7 Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg
45312100-8 Installation af brandalarmsystem
45312200-9 Installation af tyverialarmsystem
45312300-0 Installation af antenne
45312310-3 Arbejder i forbindelse med lynbeskyttelse
45312311-0 Installation af lynafledere
45312320-6 Installation af tv-antenne
45312330-9 Installation af radioantenne
45313000-4 Installation af elevator og rullende trappe
45313100-5 Installation af elevator
45313200-6 Installation af rullende trappe
45313210-9 Installation af rullende fortove
45314000-1 Installation af telekommunikationsudstyr
45314100-2 Installation af telefoncentraler
45314120-8 Installation af omstillingsborde
45314200-3 Installation af telefonlinjer
45314300-4 Kabelinfrastruktur
45314310-7 Kabellægningsarbejder
45314320-0 Kabelinstallationsarbejder i forbindelse med datamater
45315000-8 Installation af el-varme og andre elektriske apparater i bygninger
45315100-9 Elektrotekniske installationsarbejder
45315200-0 Turbinearbejder
45315300-1 Strømforsyningsinstallationer
45315400-2 Arbejder i forbindelse med højspænding
45315500-3 Arbejder i forbindelse med middelspænding
45315600-4 Arbejder i forbindelse med lavspænding
45315700-5 Installationsarbejder til fordelingsstation
45316000-5 Installation af belysning og elektriske signalanlæg
45316100-6 Installation af udstyr til udendørsbelysning
45316110-9 Installation af gadebelysningsudstyr
45316200-7 Installation af signaludstyr
45316210-0 Installation af trafikovervågningsudstyr
45316211-7 Installation af belyste færdselstavler
45316212-4 Installation af trafiklys
45316213-1 Installation af trafikstyringsudstyr
45316220-3 Installation af signaludstyr til lufthavne
45316230-6 Installation af signaludstyr til havne
45317000-2 Øvrige elinstallationer
45317100-3 Elinstallation til pumpeudstyr
45317200-4 Elinstallation til transformere
45317300-5 Elinstallation til elektrisk fordelingsudstyr
45317400-6 Elinstallation til filtreringsudstyr
45320000-6 Isoleringsarbejde
45321000-3 Varmeisoleringsarbejde
45323000-7 Lydisoleringsarbejde
45324000-4 Opsætning af gipsplader
45330000-9 Blikkenslagerarbejde
45331000-6 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
45331100-7 Installation af centralvarmeanlæg
45331110-0 Installation af kedler
45331200-8 Installation af ventilations- og klimaanlæg
45331210-1 Arbejde i forbindelse med ventilationsanlæg
45331211-8 Arbejde i forbindelse med udendørs ventilationsanlæg
45331220-4 Installation af klimaanlæg
45331221-1 Installation af partielle klimaanlæg
45331230-7 Installation af køleanlæg
45331231-4 Installation af køletekniske anlæg
45332000-3 Blikkenslager- og rørlægningsarbejde
45332200-5 Sanitetsinstallationer
45332300-6 Lægning af afløbsrør
45332400-7 Arbejde i forbindelse med installation af sanitetsudstyr
45333000-0 Installation af gasarmaturer
45333100-1 Installation af udstyr til gastryksregulering
45333200-2 Installation af gasmålere
45340000-2 Opsætning af hegn og rækværker og installation af sikkerhedsudstyr
45341000-9 Opstilling af rækværker
45342000-6 Opsætning af hegn
45343000-3 Installationer til brandsikring
45343100-4 Brandsikring
45343200-5 Installation af brandslukningsanlæg
45343210-8 Installation af CO2-anlæg til brandslukning
45343220-1 Installation af brandslukkere
45343230-4 Installation af sprinkleranlæg
45350000-5 Maskininstallationer
45351000-2 Maskintekniske installationsarbejder
45400000-1 Færdiggørelse af bygninger
45410000-4 Pudsearbejde
45420000-7 Opsætning af snedkerarbejde
45421000-4 Snedkerarbejde
45421100-5 Isætning af døre og vinduer og hermed beslægtede komponenter
45421110-8 Isætning af dør- og vinduesrammer
45421111-5 Isætning af dørrammer
45421112-2 Isætning af vinduesrammer
45421120-1 Isætning af dørtærskler
45421130-4 Isætning af døre og vinduer
45421131-1 Isætning af døre
45421132-8 Isætning af vinduer
45421140-7 Montering af bygningsdele af metal, undtagen vinduer og døre
45421141-4 Opsætning af skillevægge
45421142-1 Montering af skodder
45421143-8 Opsætning af persienner
45421144-5 Opsætning af markiser
45421145-2 Opsætning af rulleskodder
45421146-9 Montering af forsænkede lofter
45421147-6 Montering af gitre
45421148-3 Isætning af porte
45421150-0 Montering af snedkerarbejder, der ikke er af metal
45421151-7 Montering af indbyggede køkkener
45421152-4 Montering af skillevægge
45421153-1 Montering af indbyggede møbler
45421160-3 Beslagarbejde
45422000-1 Tømrer- og snedkerarbejde
45422100-2 Træarbejder
45430000-0 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
45431000-7 Flisearbejde
45431100-8 Lægning af gulvfliser
45431200-9 Opsætning af vægfliser
45432000-4 Udførelse af gulvbelægning, vægbeklædning og tapetsering
45432100-5 Lægning og belægning af gulve
45432110-8 Lægning af gulve
45432111-5 Udførelse af blød gulvbelægning
45432112-2 Udførelse af stenbelægninger
45432113-9 Lægning af parketgulv
45432114-6 Træbelægningsarbejder
45432120-1 Lægning af dobbelte gulve
45432121-8 Edb-installationsgulve
45432130-4 Belægning af gulve
45432200-6 Vægbeklædning og tapetsering
45432210-9 Udførelse af vægbeklædning
45432220-2 Udførelse af tapetsering
45440000-3 Maler- og glarmesterarbejde
45441000-0 Glarmesterarbejde
45442000-7 Påføring af beskyttelseslag
45442100-8 Malearbejde
45442110-1 Maling af bygninger
45442120-4 Maling af konstruktioner og påføring af beskyttelseslag
45442121-1 Maling af konstruktioner
45442180-2 Nymaling
45442190-5 Fjernelse af maling
45442200-9 Påføring af korrosionsbeskyttende lag
45442210-2 Galvaniseringsarbejder
45442300-0 Arbejde i forbindelse med overfladebeskyttelse
45443000-4 Facadearbejde
45450000-6 Øvrige arbejder i forbindelse med færdiggørelse af bygninger
45451000-3 Dekorationsarbejder
45451100-4 Opsætning af udsmykning
45451200-5 Opsætning af paneler
45451300-6 Indendørs haver
45452000-0 Udvendig rengøring af bygninger
45452100-1 Rengøring af ydermure ved sandblæsning
45453000-7 Eftersyn og istandsættelsesarbejder
45453100-8 Istandsættelsesarbejder
45454000-4 Omstrukturering
45454100-5 Restaurering
45500000-2 Udlejning af entreprenørmateriel og -udstyr med betjeningspersonale
45510000-5 Udlejning af kraner med betjeningspersonale
45520000-8 Udlejning af jordflytningsudstyr med betjeningspersonale