Divisions / Строителни и монтажни работи 821

Търсене
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Строителни и монтажни работи

Code Name
45100000-8 Работи по подготовка на строителната площадка
45110000-1 Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи
45111000-8 Работи по разрушаване, оформяне и разчистване на строителната площадка
45111100-9 Разрушителни работи
45111200-0 Работи по оформяне и разчистване на строителната площадка
45111210-3 Работи по взривяване и отстраняване на скали
45111211-0 Работи по взривяване на скали
45111212-7 Работи по отстраняване на скали
45111213-4 Работи по разчистване на терени
45111214-1 Работи по отстраняване на строителни отпадъци
45111220-6 Работи по разчистване от храсти
45111230-9 Работи по укрепване на почвата на строителната площадка
45111240-2 Дренажни работи на строителната площадка
45111250-5 Работи, свързани с геотехнически проучвания
45111260-8 Работи по подготовка на участъци за добив
45111290-7 Подготвителни работи по изграждане на инфраструктура на незастроен терен
45111291-4 Работи по подготовка на строителния участък
45111300-1 Работи по събаряне
45111310-4 Работи по събаряне на военни съоръжения
45111320-7 Работи по събаряне на охранителни съоръжения
45112000-5 Изкопни и земни работи
45112100-6 Работи по изкопаване на канали
45112200-7 Работи по отстраняване на пласт от почвата
45112210-0 Работи по отстраняване на горния пласт от почвата
45112300-8 Работи по насипване и рекултивация на почвата
45112310-1 Работи по разстилане на хумусен пласт
45112320-4 Работи по рекултивация на почвата
45112330-7 Работи по рекултивация на строителни терени
45112340-0 Работи по обеззаразяване на почвата
45112350-3 Работи по рекултивация на замърсени земи
45112360-6 Работи по възстановяване състоянието на терени
45112400-9 Изкопни работи
45112410-2 Земекопни работи
45112420-5 Други изкопни работи
45112440-1 Работи по изравняване на наклони
45112441-8 Работи по даване на наклон на насипа
45112450-4 Изкопни работи на археологически обекти
45112500-0 Земни работи
45112600-1 Работи по изкопаване и насипване на пръст
45112700-2 Строителни работи, свързани с озеленяването
45112710-5 Строителни работи по оформяне на зелени площи
45112711-2 Строителни работи по оформяне на паркове
45112712-9 Строителни работи по оформяне на градини
45112713-6 Строителни работи по оформяне на градини на покривите на сградите
45112714-3 Строителни работи по оформяне на зелени площи в гробища
45112720-8 Строителни работи по оформяне на зелени площи в местата за развлечение и спорт
45112721-5 Строителни работи по оформяне на зелени площи в игрищата за голф
45112722-2 Строителни работи по оформяне на зелени площи в конните бази
45112723-9 Строителни работи по оформяне на зелени площи на игрищата
45112730-1 Строителни работи по оформяне на зелени площи около пътищата
45112740-4 Строителни работи по оформяне на зелени площи около летищата
45113000-2 Работи по оформяне на строителната площадка
45120000-4 Сондажни и пробивни работи
45121000-1 Сондажни работи
45122000-8 Пробивни работи
45200000-9 Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
45210000-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
45211000-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилищни сгради
45211100-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на къщи с едно или две жилища
45211200-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилища за хора, нуждаещи се от социални услуги
45211300-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на къщи
45211310-5 Строителни работи по изграждане на бани в помещения
45211320-8 Строителни и монтажни работи по изграждане на покрити входове
45211340-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многофамилни жилищни сгради
45211341-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на апартаменти
45211350-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многофункционални сгради
45211360-0 Строителни и монтажни работи по градско благоустройство
45211370-3 Строителни работи по изграждане на сауни
45212000-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
45212100-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения
45212110-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на центрове за отдих
45212120-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тематични паркове
45212130-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на атракционни паркове
45212140-9 Съоръжения за отдих
45212150-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на киносалони
45212160-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на казина
45212170-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради за забавления
45212171-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на центрове за забавления
45212172-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на центрове за отдих и възстановяване
45212180-1 Строителни и монтажни работи по изграждане на билетни центрове
45212190-4 Съоръжения за предпазване от слънце
45212200-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения
45212210-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения за практикуване само на един вид спорт
45212211-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на ледени пързалки
45212212-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на плувни басейни
45212213-2 Работи по нанасяне на спортни маркировки
45212220-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многоцелеви спортни съоръжения
45212221-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на стадиони и други съоръжения за спорт
45212222-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на гимнастически салони
45212223-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за зимни спортове
45212224-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на стадиони
45212225-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни зали
45212230-7 Монтаж на съблекални
45212290-5 Ремонт и поддръжане на спортни строителни съоръжения
45212300-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с културно предназначение
45212310-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на изложбени зали и галерии
45212311-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на художествени галерии
45212312-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на изложбени центрове
45212313-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на музеи
45212314-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на исторически паметници или мемориали
45212320-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на театрални и концертни зали
45212321-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на аудитории
45212322-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на театри
45212330-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на библиотеки
45212331-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на мултимедийни библиотеки
45212340-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на зали за конференции
45212350-4 Недвижими паметници на културата
45212351-1 Строителни и монтажни работи на праисторически монументи
45212352-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на монументи на промишлеността
45212353-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на дворци
45212354-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на замъци
45212360-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с религиозно предназначение
45212361-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на църкви
45212400-0 Сгради на хотели и ресторанти
45212410-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради за настаняване
45212411-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на хотели
45212412-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пансиони
45212413-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради за краткосрочно пребиваване
45212420-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на ресторанти и заведения за хранене
45212421-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на ресторанти
45212422-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на столове
45212423-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на ресторанти на самообслужване
45212500-1 Преустройство на кухни или ресторанти
45212600-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на павилиони
45213000-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на търговски и промишлени сгради и складове
45213100-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на търговски сгради
45213110-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на магазини
45213111-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на търговски центрове
45213112-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на бутици
45213120-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пощенски станции
45213130-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на банки
45213140-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пазари
45213141-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на покрити пазари
45213142-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на открити пазари
45213150-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с офиси
45213200-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на промишлени сгради и складове
45213210-8 Хладилни складове
45213220-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на складове
45213221-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на магазини на едро
45213230-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на кланици
45213240-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на селскостопански сгради
45213241-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на плевни
45213242-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на обори
45213250-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на промишлени сгради
45213251-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на промишлени помещения
45213252-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на работилници
45213260-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на складове на едро
45213270-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на център за рециклиране
45213280-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжение за компостиране
45213300-6 Транспортни сгради
45213310-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на автомобилния транспорт
45213311-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на автогари
45213312-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на паркинги на етажи
45213313-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сграда за обслужващ център
45213314-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на гараж за автобуси
45213315-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на заслони за автобусни спирки
45213316-1 Строителни работи по изграждане на пешеходни пътеки/алеи
45213320-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на релсовия транспорт
45213321-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на железопътни гари
45213322-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на железопътни терминали
45213330-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на въздушния транспорт
45213331-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на аерогари
45213332-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на контролни летищни кули
45213333-6 Работи по инсталиране на гишета за регистрация на пътниците за аерогари
45213340-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на водния транспорт
45213341-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на фериботни терминали
45213342-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на ро-ро терминали
45213350-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради, свързани с няколко вида транспорт
45213351-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на хангари за поддръжка
45213352-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сервизни депа
45213353-2 Работи по монтаж на пътнически ръкави
45213400-7 Инсталиране на стаи за персонала
45214000-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на учебни сгради и сгради за научни изследвания
45214100-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини
45214200-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на училища
45214210-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на основни училища
45214220-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на средни училища
45214230-1 Строителни и монтажни работи по изграждане на специализирани училища
45214300-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на висши учебни заведения
45214310-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на професионални колежи
45214320-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на технически колежи
45214400-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на университети
45214410-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на политехнически институти
45214420-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на амфитеатрални зали (аули)
45214430-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на езикови кабинети
45214500-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на центрове за професионална квалификация
45214600-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на научноизследователски центрове
45214610-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради за лаборатории
45214620-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на научноизследователски и изпитателни съоръжения
45214630-5 Обсерватории и подобни
45214631-2 Работи по инсталиране на чисти стаи
45214640-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на метеорологични станции
45214700-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на университетски град
45214710-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на вестибюли
45214800-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради за обучение по практика
45215000-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на здравеопазването и социалните грижи, крематориуми и обществени тоалетни
45215100-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на лечебни заведения
45215110-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спа-центрове
45215120-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на специализирани лечебни заведения
45215130-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на клиники
45215140-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на болнични помещения
45215141-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на операционни зали
45215142-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на интензивни отделения
45215143-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на диагностични зали
45215144-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на зали за скринингови проучвания
45215145-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на рентгенови зали
45215146-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на зали по патология
45215147-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на зали по съдебна медицина
45215148-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на манипулационни зали за поставяне на катетри
45215200-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на социалните грижи
45215210-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на общежития и пансиони за социално слаби и бездомни
45215212-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на домове за стари хора
45215213-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на домове с полагане на медицински грижи
45215214-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на социални домове
45215215-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски домове
45215220-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на заведения за социални грижи без настаняване
45215221-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на дневни центрове за грижи
45215222-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на обществени центрове
45215300-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на крематориуми
45215400-1 Гробище
45215500-2 Обществени тоалетни
45216000-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на полицията, отбраната, пожарната и аварийната безопасност
45216100-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради, предназначени за органите на обществения ред и службите за оказване на помощ
45216110-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на полицията и правосъдието
45216111-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на полицейски управления
45216112-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съдебни сгради
45216113-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на затвори
45216114-6 Сгради на парламента и зали за събрания
45216120-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на службите за оказване на помощ
45216121-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на пожарни
45216122-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на станции с автомобили на спешна помощ
45216123-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пунктове на планински спасителни служби
45216124-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на брегови спасителни станции
45216125-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на служби за спешна помощ
45216126-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пунктове на бреговата охрана
45216127-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на станции за спасителни операции
45216128-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на фарове
45216129-4 Защитни укрития
45216200-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на отбраната и на военни съоръжения
45216220-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на военни бункери
45216230-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на военни укрития
45216250-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на укрепителни съоръжения с траншеи
45217000-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на надуваеми сгради
45220000-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
45221000-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на мостове, виадукти, тунели и подлези
45221100-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на мостове
45221110-6 Строителни работи по общо изграждане на мостове
45221111-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пътни мостове
45221112-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на железопътни мостове
45221113-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пешеходни мостове
45221114-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на чугунени мостове
45221115-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на стоманени мостове
45221117-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на подвижни мостове
45221118-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на мостове за тръбопроводи
45221119-9 Строителни работи по ремонт на мостове
45221120-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на виадукти
45221121-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пътни виадукти
45221122-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на железопътни виадукти
45221200-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тунели, шахти и подлези
45221210-7 Изкопни работи, извършвани на закрито или полузакрито
45221211-4 Подлез
45221213-8 Изкопни работи, извършвани на закрито или полузакрито, за железопътен тунел
45221214-5 Изкопни работи, извършвани на закрито или полузакрито, за пътен тунел
45221220-0 Дренажен канал
45221230-3 Шахти
45221240-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тунели
45221241-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пътни тунели
45221242-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на железопътни тунели
45221243-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тунели за пешеходци
45221244-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тунел на канал
45221245-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тунели под реки
45221246-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тунели под море
45221247-5 Работи по прокопаване на тунели
45221248-2 Строителни работи по полагане на облицовки на тунели
45221250-9 Други подземни съоръжения, без тунели, шахти и подлези
45222000-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения, без тунели и мостове
45222100-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на заводи за преработка на отпадъци
45222110-3 Строителни работи по общо изграждане на депа за отпадъци
45222200-1 Инженерно-строителни работи по изграждане на военни съоръжения
45222300-2 Инженерно-строителни работи по изграждане на охранителни съоръжения
45223000-6 Строителни и монтажни работи по изграждане на строителни конструкции
45223100-7 Работи по сглобяване на метални конструкции
45223110-0 Монтажни работи на метални конструкции
45223200-8 Носещи конструкции
45223210-1 Метални носещи конструкции
45223220-4 Други конструкции
45223300-9 Строителни и монтажни работи по изграждане на паркинг
45223310-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на подземни паркинги
45223320-5 Строителни работи по изграждане на крайградски паркинги
45223400-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на радарни станции
45223500-1 Стоманобетонни конструкции
45223600-2 Строителни и монтажни работи по изграждане на клетки за кучета
45223700-3 Строителни и монтажни работи по изграждане на зони за обслужване
45223710-6 Строителни и монтажни работи по изграждане на зони за обслужване край автомагистрали
45223720-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на бензино- или газостанции
45223800-4 Монтажни работи на сглобяеми елементи (панели)
45223810-7 Сглобяеми конструкции, без тези от метал
45223820-0 Сглобяеми елементи и компоненти, без тези от метал
45223821-7 Сглобяеми елементи, без тези от метал
45223822-4 Сглобяеми компоненти, без тези от метал
45230000-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти
45231000-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни проводи
45231100-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни тръбопроводи
45231110-9 Строителни и монтажни работи по полагане на тръби
45231111-6 Работи по демонтаж и подмяна на преносни и разпределителни тръбопроводи
45231112-3 Монтажни работи на преносни и разпределителни тръбопроводи
45231113-0 Работи по подмяна на преносни и разпределителни тръбопроводи
45231200-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни нефто- и газопроводи и на разпределителни газоснабдителни мрежи
45231210-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни нефтопроводи
45231220-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни газопроводи
45231221-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на главни тръбопроводи от газоразпределителни мрежи
45231222-7 Монтажни работи на газомери на разпределителни газоснабдителни мрежи
45231223-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спомагателни съоръжения за снабдяване с газ
45231300-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
45231400-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни електропроводи
45231500-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тръбопроводи за пренос на сгъстен въздух
45231510-3 Строителни и монтажни работи на пневматични проводи за системи за разпределение на пощата
45231600-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на далекосъобщителни линии
45232000-2 Спомагателни съоръжения към преносните и разпределителните тръбопроводи
45232100-3 Спомагателни съоръжения към преносните и разпределителните водопроводи
45232120-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на напоителни системи
45232121-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на напоителни тръбопроводи
45232130-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализация за дъждовни води
45232140-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на главни тръбопроводи от разпределителна мрежа за централно градско отопление
45232141-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителна отоплителна мрежа
45232142-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на топлообменни станции
45232150-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи
45232151-5 Строителни и монтажни работи по реконструкция на главни водопроводи
45232152-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на помпени станции
45232153-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на водонапорни кули
45232154-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на водонапорни кули за питейна вода
45232200-4 Спомагателни съоръжения към преносните и разпределителните електропроводи
45232210-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни електропроводи, надземни
45232220-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на подстанции
45232221-7 Трансформаторна подстанция
45232300-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на далекосъобщителни линии и спомагателни съоръжения
45232310-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на телефонни линии
45232311-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на телефонни линии за спешно повикване
45232320-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на линии за кабелна телевизия
45232330-4 Работи по инсталиране на предавателни антени
45232331-1 Спомагателни съоръжения за радио- и телевизионно предаване
45232332-8 Спомагателни съоръжения към далекосъобщенията
45232340-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на базисни станции за мобилна телефония
45232400-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационни колектори
45232410-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа
45232411-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализации за битови и промишлени отпадъчни води
45232420-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на станции за пречистване на отпадъчни води
45232421-9 Станция за третиране на отпадъчни води
45232422-6 Станция за третиране на утайки
45232423-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на помпени станции за битови отпадъчни води
45232424-0 Строителни работи по изграждане на заустване за отпадъчни води
45232430-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на станция за пречистване на вода
45232431-2 Станция за изпомпване на отпадъчни води
45232440-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационни тръбопроводи
45232450-1 Дренажни работи
45232451-8 Дренажни работи и работи на повърхността
45232452-5 Дренажни съоръжения
45232453-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на отводнителни системи
45232454-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на резервоари за дъждовни води
45232460-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на санитарни инсталации
45232470-7 Станция за пренос на отпадъци
45233000-9 Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
45233100-0 Строителни и монтажни работи на автомагистрали и пътища
45233110-3 Строителни и монтажни работи на автомагистрали
45233120-6 Строителни и монтажни работи на пътища
45233121-3 Строителни и монтажни работи на главни пътища
45233122-0 Строителни и монтажни работи на околовръстни пътища
45233123-7 Строителни и монтажни работи на второстепенни пътища
45233124-4 Строителни и монтажни работи на пътища I клас
45233125-1 Строителни и монтажни работи на пресичащи се пътища
45233126-8 Строителни и монтажни работи на пътни възли
45233127-5 Строителни и монтажни работи на Т-образни кръстовища
45233128-2 Строителни и монтажни работи на кръстовища с кръгово движение
45233129-9 Строителни и монтажни работи на кръстовища
45233130-9 Строителни и монтажни работи на национални пътища
45233131-6 Строителни и монтажни работи на виадукти
45233139-3 Работи по поддържане на национални пътища
45233140-2 Пътни работи
45233141-9 Работи по поддръжане на пътища
45233142-6 Работи по ремонт на пътища
45233144-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на надлези
45233150-5 Строителни и монтажни работи на съоръжения за забавяне на движението
45233160-8 Пътища и други площи, покрити с чакъл
45233161-5 Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
45233162-2 Строителни работи по изграждане на пътеки за велосипедисти
45233200-1 Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
45233210-4 Строителни работи по полагане на пътна настилка на автомагистрали
45233220-7 Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища
45233221-4 Работи по пътна маркировка на пътища
45233222-1 Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка
45233223-8 Работи по подравняване на пътна настилка на пътища
45233224-5 Строителни и монтажни работи на пътища с две отделни платна
45233225-2 Строителни и монтажни работи на пътища с едно платно
45233226-9 Строителни и монтажни работи на подходни пътища
45233227-6 Строителни и монтажни работи на свързващи пътища
45233228-3 Строителни работи по полагане на повърхностни покрития
45233229-0 Работи по поддръжане на банкети
45233250-6 Строителни работи по полагане на пътна настилка, без тази за пътища
45233251-3 Работи по подравняване на пътна настилка, без тази за пътища
45233252-0 Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
45233253-7 Строителни работи по полагане на пътна настилка на пешеходни улици
45233260-9 Строителни и монтажни работи на пешеходни пътища
45233261-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на надлези за пешеходци
45233262-3 Строителни и монтажни работи по изграждане на пешеходни зони
45233270-2 Работи по пътна маркировка на паркинги
45233280-5 Работи по поставяне на пътни бариери
45233290-8 Работи по поставяне на указателни табели
45233291-5 Работи по поставяне на стойки за привързване на плавателни средства
45233292-2 Работи по поставяне на предпазни съоръжения
45233293-9 Работи по поставяне на уличен инвентар
45233294-6 Работи по поставяне на пътна сигнализация
45233300-2 Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка
45233310-5 Строителни работи по изпълнение на основа на автомагистрали
45233320-8 Строителни работи по изпълнение на основа на други пътища
45233330-1 Строителни работи по изпълнение на основа на улици
45233340-4 Строителни работи по изпълнение на основа на пешеходни пътища
45234000-6 Строителни и монтажни работи на релсови пътища и въжени линии
45234100-7 Строителни и монтажни работи на релсови пътища
45234110-0 Междуградски релсови пътища
45234111-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на градски железни пътища
45234112-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на железопътни депа
45234113-1 Разрушаване на релсови пътища
45234114-8 Работи по изграждане на насипи на релсови пътища
45234115-5 Работи по инсталиране на сигнализация за релсови пътища
45234116-2 Строителни и монтажни работи на коловози
45234120-3 Строителни и монтажни работи на релсови пътища в населени места
45234121-0 Строителни и монтажни работи на трамвайни релсови пътища
45234122-7 Строителни и монтажни работи на подземни релсови пътища
45234123-4 Строителни и монтажни работи на релсови пътища за частично преминаващ под земята релсов път
45234124-1 Строителни и монтажни работи на подземни релсови пътища за превоз на пътници
45234125-8 Метростанция
45234126-5 Строителни и монтажни работи на трамвайни линии
45234127-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на трамвайни депа
45234128-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на трамвайни перони
45234129-6 Строителни и монтажни работи на коловози за релсови пътища в населените места
45234130-6 Работи по изграждане на баластови конструкции
45234140-9 Строителни работи по пресичане на ниво
45234160-5 Работи по изграждане на контактна мрежа
45234170-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тягови подстанции
45234180-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на железопътни работилници
45234181-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на работилници по железопътни секции
45234200-8 Въжени линии
45234210-1 Кабинкови въжени линии
45234220-4 Строителни и монтажни работи на ски влек
45234230-7 Строителни и монтажни работи на седалков лифт
45234240-0 Зъбчата железница
45234250-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на въжена линия
45235000-3 Строителни и монтажни работи на самолетни писти, писти за излитане и кацане, стоянки за самолети
45235100-4 Строителни и монтажни работи на летища
45235110-7 Строителни работи на самолетни писти
45235111-4 Строителни работи по полагане на настилка на авиационни площадки
45235200-5 Строителни работи на писти за излитане и кацане
45235210-8 Подравняване на писти за излитане и кацане
45235300-6 Строителни работи на писти за рулиране
45235310-9 Строителни работи по изграждане на писти за рулиране
45235311-6 Строителни работи по полагане на пътна настилка на писти за рулиране
45235320-2 Строителни работи на стоянки за самолети
45236000-0 Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение
45236100-1 Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки
45236110-4 Строителни работи на спортни терени
45236111-1 Строителни работи на терени за голф игрища
45236112-8 Строителни работи на терени за тенис кортове
45236113-5 Строителни работи на писти за конни надбягвания
45236114-2 Строителни работи на лекоатлетически писти
45236119-7 Работи по ремонт на спортни площадки
45236200-2 Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение
45236210-5 Строителни работи на терени на детски площадки
45236220-8 Строителни работи на терени на зоологически градини
45236230-1 Строителни работи на терени на градини
45236250-7 Строителни работи на терени на паркове
45236290-9 Работи по ремонт на терени на места за отдих и развлечения
45236300-3 Строителни работи на терени на гробища
45237000-7 Строителни и монтажни работи на сцени
45240000-1 Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения
45241000-8 Строителни и монтажни работи на пристанища
45241100-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на кейове
45241200-0 Строителни и монтажни работи на платформи за добив на нефт в открито море
45241300-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пирсове
45241400-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на докове
45241500-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пристани
45241600-4 Монтажни работи на пристанищно осветление
45242000-5 Строителни и монтажни работи на хидросъоръжения за развлечения и отдих
45242100-6 Строителни и монтажни работи на съоръжения за водни спортове
45242110-9 Строителни и монтажни работи на водни пързалки
45242200-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на комплекс яхтени стоянки
45242210-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пристанища за яхти
45243000-2 Строителни и монтажни работи на съоръжения за защита на бреговата ивица
45243100-3 Строителни и монтажни работи на съоръжения за защита на скалистия бряг
45243110-6 Строителни и монтажни работи на съоръжения за укрепване на скалистия бряг
45243200-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на вълноломи
45243300-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на морски диги
45243400-6 Строителни и монтажни работи на съоръжения за укрепване на плажните ивици
45243500-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за защита от морето
45243510-0 Строителни и монтажни работи на насипи
45243600-8 Строителни и монтажни работи на кейови стени
45244000-9 Строителни и монтажни работи на морски съоръжения
45244100-0 Морски съоръжения
45244200-1 Буни
45245000-6 Работи по драгиране и изпомпване при водопречиствателни съоръжения
45246000-3 Строителни и монтажни работи по регулиране на реки и водни потоци
45246100-4 Строителни и монтажни работи на стени на реки
45246200-5 Работи по защита на речните брегове
45246400-7 Защитни речни съоръжения срещу наводнения
45246410-0 Строителни работи по поддържане на речни диги
45246500-8 Работи по изграждане на алеи за разходка край речните брегове
45246510-1 Работи по изграждане на дъсчени пътеки край речните брегове
45247000-0 Строителни и монтажни работи на язовири и хидромелиоративни съоръжения
45247100-1 Строителни и монтажни работи на плавателни пътища
45247110-4 Строителни и монтажни работи на канали
45247111-1 Строителни и монтажни работи на напоителни канали
45247112-8 Строителни и монтажни работи на дренажни канали
45247120-7 Плавателни пътища, без каналите
45247130-0 Строителни и монтажни работи на акведукти
45247200-2 Строителни и монтажни работи на язовири
45247210-5 Строителни и монтажни работи на язовири
45247211-2 Строителни и монтажни работи на язовирни стени
45247212-9 Работи по укрепване на язовир
45247220-8 Строителни и монтажни работи на преливници на язовири
45247230-1 Строителни и монтажни работи на диги
45247240-4 Строителни и монтажни работи на неподвижни бентове
45247270-3 Строителни и монтажни работи на водохранилища
45248000-7 Строителни и монтажни работи на шлюзове и други хидромеханични съоръжения
45248100-8 Строителни и монтажни работи на шлюзове на канали
45248200-9 Строителни и монтажни работи на сухи докове
45248300-0 Строителни и монтажни работи на плаващи докове
45248400-1 Строителни и монтажни работи на пристанищни понтони
45248500-2 Строителни и монтажни работи на подвижни бентове
45250000-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на електроцентрали и строителни съоръжения за добивната и преработващата промишленост
45251000-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на електроцентрали и топлоцентрали
45251100-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на електроцентрали
45251110-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на атомни електроцентрали
45251111-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на атомни реактори
45251120-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на водноелектрически централи
45251140-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на термични централи
45251141-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на геотермални централи
45251142-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на електроцентрали, захранвани с дърва
45251143-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за производство на сгъстен въздух
45251150-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на охладителни кули
45251160-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения, използващи енергията на вятъра
45251200-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на топлоцентрали
45251220-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за когенерация
45251230-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за производство на пара
45251240-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за производство на електроенергия от газ от депа за отпадъци
45251250-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на топлоцентрали за централно отопление
45252000-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на станции за третиране на отпадъчни води, пречиствателни станции и заводи за изгаряне на битови отпадъци
45252100-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пречиствателни станции за битови отпадъчни води
45252110-2 Работи по общо изграждане на мобилни станции
45252120-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за пречистване на вода
45252121-2 Съоръжения за утаяване
45252122-9 Екстрактор на утайки
45252123-6 Съоръжения за пресяване
45252124-3 Дренажни работи и изпомпване
45252125-0 Работи по насипване на скални материали
45252126-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пречиствателни станции за питейна вода
45252127-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води
45252130-8 Оборудване на пречиствателна станция
45252140-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталация за обезводняване на утайки
45252150-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за товарене и разтоварване на въглища
45252200-0 Оборудване за пречиствателна инсталация
45252210-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за пречистване на питейни води
45252300-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на заводи за изгаряне на битови отпадъци
45253000-5 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за химическата промишленост
45253100-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за деминерализация
45253200-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за десулфуризация
45253300-8 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за дестилиране или за ректификация
45253310-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за дестилиране на вода
45253320-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за дестилиране на алкохол
45253400-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за нефтопрерабтващата промишленост
45253500-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на фармацевтични заводи
45253600-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за дейонизация
45253700-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на метантанкове
45253800-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за производство на компост
45254000-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за добивната промишленост и преработката на минерални суровини
45254100-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на мини
45254110-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на надшахтни кули
45254200-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за преработката на минерални суровини
45255000-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за нефто- и газодобивната промишленост
45255100-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на добивни платформи
45255110-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на кладенци
45255120-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за добивни платформи
45255121-3 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на наземни съоръжения за добивни платформи
45255200-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на нефтени рафинерии
45255210-4 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на нефтени терминали
45255300-2 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на терминали за газ
45255400-3 Монтажни работи на сонди
45255410-6 Монтажни работи на платформа в открито море
45255420-9 Монтажни работи на сонди на сушата
45255430-2 Разрушаване на нефтени платформи
45255500-4 Сондажни и пробивни работи, свързани с проучване
45255600-5 Работи по поставяне на спираловидна тръба в кладенец
45255700-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на заводи за производство на газ от въглища
45255800-7 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за производство на газ
45259000-7 Строителни работи по ремонт и поддържане на пречиствателни станции и други съоръжения
45259100-8 Строителни работи по ремонт и поддържане на станции за третиране на отпадъчни води
45259200-9 Строителни работи по ремонт и поддържане на пречиствателни станции
45259300-0 Строителни работи по ремонт и поддържане на топлоцентрали
45259900-6 Строителни работи по обновяване на съоръжения
45260000-7 Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи
45261000-4 Покривни работи
45261100-5 Строителни и монтажни работи на покривни конструкции
45261200-6 Работи по изпълнение на покривни покрития и боядисване на покривни конструкции
45261210-9 Работи по изпълнение на покривни покрития
45261211-6 Работи по покриване с керемиди
45261212-3 Работи по покриване с шистови плочи
45261213-0 Работи по покриване с метални плоскости
45261214-7 Работи по покриване с битуминозни материали
45261215-4 Работи по покриване на покриви със слънчеви панели
45261220-2 Работи по боядисване и нанасяне на други покрития на покривни конструкции
45261221-9 Работи по боядисване на покривни конструкции
45261222-6 Работи по изпълнение на циментово покривно покритие
45261300-7 Монтажни работи на обшивки и водосточни тръби, железарски работи
45261310-0 Монтажни работи на обшивки
45261320-3 Монтажни работи на водосточни тръби
45261400-8 Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции
45261410-1 Работи по изолации на покривни конструкции
45261420-4 Хидроизолационни работи на покривни конструкции
45261900-3 Работи по ремонт и поддържане на покриви
45261910-6 Ремонт на покривни конструкции
45261920-9 Работи по поддържане на покриви
45262000-1 Други специализирани строителни и монтажни работи, без покривни работи
45262100-2 Работи по монтаж на скеле
45262110-5 Работи по демонтаж на скеле
45262120-8 Работи по изграждане на скеле
45262200-3 Специализирани строителни работи по изливане на бетон и пробиване на кладенци за вода
45262210-6 Специализирани строителни и монтажни работи по фундиране
45262211-3 Специализирани строителни и монтажни работи по укрепване чрез пилоти
45262212-0 Кофражни работи
45262213-7 Специализирани строителни работи по изливане на стени в основите
45262220-9 Строително-пробивни работи на кладенци за вода
45262300-4 Специализирани строителни работи по изливане на бетон
45262310-7 Специализирани строителни работи по изливане на стоманобетон
45262311-4 Груб строеж от стоманобетон
45262320-0 Специализирани строителни работи по изливане на бетонни замазки
45262321-7 Специализирани строителни работи по изливане на подови бетонни замазки
45262330-3 Работи по ремонт на бетонни конструкции
45262340-6 Работи по инжектиране на цимент
45262350-9 Специализирани строителни работи по изливане на неармиран бетон
45262360-2 Специализирани строителни работи по циментиране
45262370-5 Специализирани строителни работи по покриване с бетон
45262400-5 Монтажни работи на метални елементи и конструкции
45262410-8 Монтажни работи на метални елементи и конструкции на сгради
45262420-1 Монтажни работи на метални елементи и конструкции на строителни съоръжения
45262421-8 Монтажни работи в открито море на устройства за закрепване
45262422-5 Работи, свързани с подводно сондиране
45262423-2 Работи, свързани с производство на мостове
45262424-9 Работи, свързани с производство на модули за добивни платформи в открито море
45262425-6 Работи, свързани с производство на решетъчни конструкции за платформи
45262426-3 Работи, свързани с производство на пилоти
45262500-6 Зидарски и каменоделски работи
45262510-9 Работи по зидане с камъни
45262511-6 Каменоделство
45262512-3 Работи по зидане с дялан камъни
45262520-2 Работи по зидане с тухли
45262521-9 Работи по зидане с облицовъчни тухли
45262522-6 Зидарски работи
45262600-7 Различни специализирани строителни и монтажни работи
45262610-0 Промишлени комини
45262620-3 Подпорни стени
45262630-6 Специализирани строителни и монтажни работи на пещи
45262640-9 Строителни работи, свързани с подобряване на околната среда
45262650-2 Работи по външни защитни покрития
45262660-5 Работи по отнемане на азбест
45262670-8 Металообработване
45262680-1 Заваръчни работи
45262690-4 Саниране на рушащи се сгради
45262700-8 Стрителни и монтажни работи по реставрация на сгради
45262710-1 Работи по поддържане на фрески
45262800-9 Стрителни и монтажни работи по пристрояване на сгради
45262900-0 Балконски работи
45300000-0 Строителни и монтажни работи на инсталации
45310000-3 Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
45311000-0 Работи по изтегляне на кабели за електрически инсталации и по свързване на електрически инсталации
45311100-1 Работи по изтегляне на кабели за електрически инсталации
45311200-2 Работи по свързване на електрически инсталации
45312000-7 Работи по инсталиране на пожаро-, сигнално-охранителни известителни системи и на антени за жилищни сгради
45312100-8 Работи по инсталиране на пожароизвестителни системи
45312200-9 Работи по инсталиране на сигнално-охранителни известителни системи
45312300-0 Строителни и монтажни работи на антени за жилищни сгради
45312310-3 Работи по монтиране на гръмоотводи
45312311-0 Работи по изтегляне на инсталации за гръмоотводи
45312320-6 Строителни и монтажни работи на телевизионни антени за жилищни сгради
45312330-9 Строителни и монтажни работи на радиоантени за жилищни сгради
45313000-4 Строителни и монтажни работи на асансьори и ескалатори
45313100-5 Строителни и монтажни работи на асансьори
45313200-6 Строителни и монтажни работи на ескалатори
45313210-9 Строителни и монтажни работи на движещи се пътеки
45314000-1 Строителни и монтажни работи на инсталации за далекосъобщения
45314100-2 Строителни и монтажни работи на инсталации за телефонни централи
45314120-8 Строителни и монтажни работи на инсталации на телефонни номератори
45314200-3 Строителни и монтажни работи на телефонни линии
45314300-4 Строителни и монтажни работи на инсталации за далекосъобщителна инфраструктура
45314310-7 Работи по изтегляне на телефонни кабели
45314320-0 Работи по изтегляне на кабели за компютри
45315000-8 Строителни и монтажни работи на електрическо отопление и други електрически уредби в сгради
45315100-9 Строителни и монтажни работи на електротехнически инсталации
45315200-0 Работи, свързани с турбини
45315300-1 Строителни и монтажни работи на електрическо захранване
45315400-2 Строителни и монтажни работи на високоволтови инсталации
45315500-3 Строителни и монтажни работи на средноволтови инсталации
45315600-4 Строителни и монтажни работи на нисковолтови инсталации
45315700-5 Строителни и монтажни работи на превключвателни станции
45316000-5 Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, летища и други
45316100-6 Монтажни работи на осветители на пътища, летища и други
45316110-9 Монтажни работи на оборудване за осветление на пътища, летища и други
45316200-7 Монтажни работи на сигнализационни системи за пътища, летища и други
45316210-0 Монтажни работи на оборудване за контрол на пътния трафик
45316211-7 Работи по инсталиране на светлинни сигнализационни пътни знаци
45316212-4 Работи по инсталиране на светофари
45316213-1 Работи по инсталиране на указателни знаци
45316220-3 Монтажни работи на сигнализационни системи за летища
45316230-6 Монтажни работи на сигнализационни системи за пристанища
45317000-2 Други монтажни работи на електрически инсталации, некласифицирани другаде
45317100-3 Строителни и монтажни работи на електрически инсталации на помпи
45317200-4 Строителни и монтажни работи на електрически инсталации на трансформатори
45317300-5 Строителни и монтажни работи на електрически инсталации на електроразпределителни апарати
45317400-6 Строителни и монтажни работи на електрически инсталации на оборудване за филтриране
45320000-6 Изолационни строителни работи
45321000-3 Топлоизолационни строителни работи
45323000-7 Звукоизолационни строителни работи
45324000-4 Работи по поставяне на изолационни гипсови плоскости
45330000-9 Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации
45331000-6 Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации
45331100-7 Строителни и монтажни работи на отоплителни тръбопроводни инсталации
45331110-0 Инсталиране на котли за отопление
45331200-8 Строителни и монтажни работи на вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации
45331210-1 Строителни и монтажни работи на вентилационни тръбопроводни инсталации
45331211-8 Строителни и монтажни работи на външни вентилационни тръбопроводни инсталации
45331220-4 Строителни и монтажни работи на климатични тръбопроводни инсталации
45331221-1 Строителни и монтажни работи на частична климатизация на въздуха
45331230-7 Строителни и монтажни работи на охладителни инсталации
45331231-4 Строителни и монтажни работи на инсталации за замразяване
45332000-3 Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
45332200-5 Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации
45332300-6 Строителни и монтажни работи на канализационни инсталации
45332400-7 Работи по инсталиране на санитарна керамика
45333000-0 Строителни и монтажни работи на газови инсталации
45333100-1 Монтажни работи на регулатори на газ
45333200-2 Монтажни работи на газомери на газови инсталации
45340000-2 Монтажни работи на огради, парапети и подобни предпазни ограждения
45341000-9 Монтажни работи на предпазни парапети
45342000-6 Монтажни работи на огради
45343000-3 Работи по инсталиране на устройства за предотвратяване на пожари
45343100-4 Работи по поставяне на огнеустойчиви изолации
45343200-5 Работи по инсталиране на пожарогасители
45343210-8 Работи по инсталиране на пожарогасители с CO2
45343220-1 Работи по монтаж на инсталации за гасене на пожари
45343230-4 Работи по инсталиране на водоразпръскващи системи
45350000-5 Механични инсталации
45351000-2 Строителни и монтажни работи на механични инсталации
45400000-1 Довършителни строителни работи
45410000-4 Работи по полагане на мазилка
45420000-7 Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи
45421000-4 Монтажни работи на дограма
45421100-5 Монтажни работи на врати, прозорци и техните каси и прагове
45421110-8 Монтажни работи на дограма за врати и прозорци
45421111-5 Монтажни работи на дограма за врати
45421112-2 Монтажни работи на дограма за прозорци
45421120-1 Монтажни работи на прагове
45421130-4 Монтажни работи на врати и прозорци
45421131-1 Монтажни работи на врати
45421132-8 Монтажни работи на прозорци
45421140-7 Монтажни работи на интериорни и други завършващи елементи, от метал
45421141-4 Монтажни работи на подвижни прегради
45421142-1 Монтажни работи на капаци на прозорци
45421143-8 Монтажни работи на щори
45421144-5 Монтажни работи на навеси (тенти, жалузи, трансперанти, маркизи)
45421145-2 Монтажни работи на рулетки
45421146-9 Монтажни работи на окачени тавани
45421147-6 Монтажни работи на решетки
45421148-3 Монтажни работи на портални врати
45421150-0 Монтажни работи на интериорни и други завършващи елементи, от материали, различни от метал
45421151-7 Инсталиране на кухненски мебели
45421152-4 Монтажни работи на преградни стени
45421153-1 Инсталиране на вградена мебел
45421160-3 Обковаване
45422000-1 Дърводелски работи
45422100-2 Дърводелски изделия
45430000-0 Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки
45431000-7 Работи по полагане на плочки за подови настилки и стенни облицовки
45431100-8 Работи по полагане на плочки за подови настилки
45431200-9 Работи по полагане на плочки за стенни облицовки
45432000-4 Други работи по полагане на подови настилки, стенни покрития и тапети
45432100-5 Други работи по полагане на подови настилки
45432110-8 Работи по поставяне на подови настилки
45432111-5 Работи по полагане на гъвкави подови покрития
45432112-2 Работи по полагане на настилка с павета
45432113-9 Работи по поставяне на паркет
45432114-6 Работи по полагане на настилка с дървени павета
45432120-1 Работи по поставяне на междинен под
45432121-8 Работи по поставяне на под на компютърна зала
45432130-4 Работи по полагане на други подови настилки
45432200-6 Работи по полагане на стенни покрития и тапети
45432210-9 Работи по полагане на гъвкави стенни покрития
45432220-2 Работи по полагане на хартиени тапети
45440000-3 Работи по боядисване и стъклопоставяне
45441000-0 Работи по стъклопоставяне
45442000-7 Работи по боядисване и нанасяне на защитни покрития на сгради
45442100-8 Работи по боядисване
45442110-1 Работи по боядисване на сгради
45442120-4 Работи по боядисване и нанасяне на защитни покрития на други обекти
45442121-1 Работи по боядисване на други обекти
45442180-2 Работи по пребоядисване
45442190-5 Работи по сваляне на боя
45442200-9 Работи по нанасяне на антикорозионни покрития
45442210-2 Работи по галванизация
45442300-0 Работи по защита на повърхности
45443000-4 Работи по фасади
45450000-6 Други довършителни строителни работи
45451000-3 Монтажни работи на декоративни елементи от метал
45451100-4 Изработване на орнаменти от метал
45451200-5 Работи по поставяне на акустични панели
45451300-6 Вътрешни градини
45452000-0 Работи по външно почистване на сгради
45452100-1 Работи по външно почистване на сгради с пясък
45453000-7 Строителни работи по възстановяване и възобновяване
45453100-8 Строителни работи по възстановяване
45454000-4 Строителни работи по преустройство
45454100-5 Строителни работи по реставрация
45500000-2 Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване, с оператор
45510000-5 Услуги по даване под наем на товароподемни кранове, с оператор
45520000-8 Услуги по даване под наем на машини за земни работи, с оператор