Divisions / Roboty budowlane 821

Szukaj
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Roboty budowlane

Code Name
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111210-3 Wysadzanie i podobne roboty w zakresie usuwania skał
45111211-0 Roboty w zakresie wysadzania
45111212-7 Roboty w zakresie usuwania skał
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111214-1 Roboty w zakresie oczyszczania pneumatycznego
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111250-5 Badanie gruntu
45111260-8 Przygotowanie terenu do robót górniczych
45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111310-4 Rozbiórka instalacji wojskowych
45111320-7 Rozbiórka instalacji ochronnych
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112300-8 Rekultywacja gleby
45112310-1 Podsypywanie gleby
45112320-4 Rekultywacja
45112330-7 Rekultywacja terenu
45112340-0 Roboty w zakresie odkażania gleby
45112350-3 Rekultywacja nieużytków
45112360-6 Rehabilitacja terenu
45112400-9 Roboty wykopaliskowe
45112410-2 Kopanie grobów
45112420-5 Kopanie piwnic
45112440-1 Tarasowanie pagórków
45112441-8 Tarasowanie
45112450-4 Roboty wykopaliskowe na terenach archeologicznych
45112500-0 Usuwanie gleby
45112600-1 Wycinanie i napełnianie
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów
45112713-6 Roboty w zakresie kształtowania ogródków dachowych
45112714-3 Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45112721-5 Roboty w zakresie kształtowania pól golfowych
45112722-2 Roboty w zakresie kształtowania terenów jeździeckich
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45112740-4 Roboty w zakresie kształtowania lotnisk
45113000-2 Roboty na placu budowy
45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy
45121000-1 Próbne wiercenia
45122000-8 Próbne wykopy
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów
45211200-1 Roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia
45211300-2 Roboty budowlane w zakresie budowy domów
45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek
45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan
45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45211341-1 Roboty budowlane w zakresie mieszkań
45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
45211360-0 Roboty budowlane w zakresie rozwoju miast
45211370-3 Roboty budowlane w zakresie saun
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych
45212110-0 Roboty budowlane w zakresie ośrodków wypoczynkowych
45212120-3 Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych
45212130-6 Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45212150-2 Roboty budowlane w zakresie kin
45212160-5 Roboty budowlane w zakresie kasyn
45212170-8 Roboty budowlane w zakresie budynków rozrywkowych
45212171-5 Roboty budowlane w zakresie centrów rozrywki
45212172-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków rekreacyjnych
45212180-1 Roboty budowlane w zakresie kas biletowych
45212190-4 Wznoszenie osłon przeciwsłonecznych
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45212210-1 Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych
45212211-8 Roboty budowlane w zakresie lodowisk
45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich
45212213-2 Roboty związane z oznakowaniem obiektów sportowych
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45212222-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi
45212223-5 Roboty budowlane związane z obiektami sportów zimowych
45212224-2 Roboty budowlane związane ze stadionami
45212225-9 Roboty budowlane związane z halami sportowymi
45212230-7 Instalowanie szatni
45212290-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45212310-2 Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw
45212311-9 Roboty budowlane w zakresie galerii sztuki
45212312-6 Roboty budowlane w zakresie ośrodków wystawienniczych
45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów
45212314-0 Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci
45212320-5 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki
45212321-2 Roboty budowlane w zakresie audytoriów
45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów
45212330-8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek
45212331-5 Roboty budowlane w zakresie bibliotek multimedialnych
45212340-1 Roboty budowlane w zakresie sal wykładowych
45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
45212351-1 Roboty budowlane w zakresie pomników prehistorycznych
45212352-8 Roboty budowlane w zakresie pomników przemysłowych
45212353-5 Roboty budowlane w zakresie pałaców
45212354-2 Roboty budowlane w zakresie zamków
45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych
45212361-4 Roboty budowlane w zakresie kościołów
45212400-0 Budynki hotelowe i restauracyjne
45212410-3 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych oferujących miejsca noclegowe
45212411-0 Roboty budowlane w zakresie hoteli
45212412-7 Roboty budowlane w zakresie schronisk
45212413-4 Roboty budowlane w zakresie miejsc pobytu czasowego
45212420-6 Roboty budowlane w zakresie budowy restauracji i podobnych obiektów
45212421-3 Roboty budowlane w zakresie restauracji
45212422-0 Roboty budowlane w zakresie kantyn
45212423-7 Roboty budowlane w zakresie kawiarni
45212500-1 Przeróbki kuchni lub restauracji
45212600-2 Roboty budowlane w zakresie pawilonów
45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem
45213100-4 Roboty budowlane w zakresie centrów handlowych
45213110-7 Roboty budowlane w zakresie budynków sklepowych
45213111-4 Roboty budowlane w zakresie centrów handlowych
45213112-1 Roboty budowlane w zakresie obiektów handlowych
45213120-0 Roboty budowlane w zakresie poczt
45213130-3 Roboty budowlane w zakresie banków
45213140-6 Roboty budowlane w zakresie targowisk
45213141-3 Roboty budowlane w zakresie targowisk zadaszonych
45213142-0 Roboty budowlane w zakresie targowisk na wolnym powietrzu
45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców
45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych
45213210-8 Instalowanie chłodni
45213220-1 Roboty budowlane w zakresie magazynów
45213221-8 Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów
45213230-4 Roboty budowlane w zakresie składów
45213240-7 Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektów budowlanych
45213241-4 Roboty budowlane w zakresie stodół
45213242-1 Roboty budowlane w zakresie obór
45213250-0 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych
45213251-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów przemysłowych
45213252-4 Roboty budowlane w zakresie warsztatów
45213260-3 Roboty budowlane w zakresie składnic sklepowych
45213270-6 Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu
45213280-9 Roboty budowlane w zakresie kompostowni
45213300-6 Obiekty budowlane związane z transportem
45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym
45213311-6 Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych
45213312-3 Roboty budowlane w zakresie budynków parkingowych
45213313-0 Roboty budowlane w zakresie warsztatów serwisowych
45213314-7 Roboty budowlane w zakresie zajezdni autobusowych
45213315-4 Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych
45213316-1 Roboty instalacyjne związane z przejściami
45213320-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym
45213321-9 Roboty budowlane w zakresie stacji kolejowych
45213322-6 Roboty budowlane w zakresie terminali kolejowych
45213330-5 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem lotniczym
45213331-2 Roboty budowlane w zakresie budynków lotniskowych
45213332-9 Roboty budowlane w zakresie wież kontrolnych
45213333-6 Roboty instalacyjne związane z punktami odpraw na lotniskach
45213340-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych z transportem wodnym
45213341-5 Roboty budowlane w zakresie terminali promowych
45213342-2 Roboty budowlane w zakresie terminali typu ro-ro
45213350-1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z różnymi środkami transportu
45213351-8 Roboty budowlane w zakresie hangarów
45213352-5 Roboty budowlane w zakresie hal serwisowych
45213353-2 Roboty instalacyjne w zakresie pomostów do wsiadania dla pasażerów
45213400-7 Instalowanie pomieszczeń dla personelu
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
45214230-1 Roboty budowlane w zakresie szkół specjalnych
45214300-3 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem pomaturalnym
45214310-6 Roboty budowlane w zakresie pomaturalnych szkół zawodowych
45214320-9 Roboty budowlane w zakresie pomaturalnych szkół technicznych
45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
45214410-7 Roboty budowlane w zakresie politechnik
45214420-0 Roboty budowlane w zakresie sal wykładowych
45214430-3 Roboty budowlane w zakresie laboratoriów językowych
45214500-5 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych z kształceniem podyplomowym
45214600-6 Roboty budowlane w zakresie budowy badawczych obiektów budowlanych
45214610-9 Roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych
45214620-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków badawczych i testowych
45214630-5 Obiekty naukowe
45214631-2 Roboty instalacyjne w zakresie pomieszczeń czystych
45214640-8 Roboty budowlane w zakresie stacji meteorologicznych
45214700-7 Roboty budowlane w zakresie budowy pobytowych obiektów budowlanych
45214710-0 Roboty budowlane w zakresie holi wejściowych
45214800-8 Ośrodki szkoleniowe
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
45215110-1 Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk
45215120-4 Roboty budowlane w zakresie specjalnych budynków medycznych
45215130-7 Roboty budowlane w zakresie klinik
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45215141-7 Roboty budowlane w zakresie sal operacyjnych
45215142-4 Roboty budowlane w zakresie oddziałów intensywnej opieki
45215143-1 Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych
45215144-8 Roboty budowlane w zakresie sal do badań przesiewowych
45215145-5 Roboty budowlane w zakresie sal do badań fluoroskopowych
45215146-2 Roboty budowlane w zakresie sal do badania patologii
45215147-9 Roboty budowlane w zakresie sal medycyny kryminalnej
45215148-6 Roboty budowlane w zakresie sal zabiegowych
45215200-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej
45215210-2 Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej
45215212-6 Roboty budowlane w zakresie domów dla emerytów
45215213-3 Roboty budowlane w zakresie domów opieki
45215214-0 Roboty budowlane w zakresie domów spokojnej starości
45215215-7 Roboty budowlane w zakresie domów dziecka
45215220-5 Roboty budowlane w zakresie budowy innych obiektów budowlanych niż ośrodki pobytowe
45215221-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków opieki dziennej
45215222-9 Roboty budowlane w zakresie ośrodków społecznych
45215300-0 Roboty budowlane w zakresie krematoriów
45215400-1 Roboty na cmentarzach
45215500-2 Toalety publiczne
45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych
45216100-5 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych
45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego
45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunków policji
45216112-2 Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych
45216113-9 Roboty budowlane w zakresie budynków więziennych
45216114-6 Budynki parlamentu oraz zgromadzeń publicznych
45216120-1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów dla służb ratunkowych
45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej
45216122-5 Roboty budowlane w zakresie pogotowia ratunkowego
45216123-2 Roboty budowlane w zakresie obiektów ratownictwa górskiego
45216124-9 Roboty budowlane w zakresie stacji wodnego pogotowia ratunkowego
45216125-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów służb ratunkowych
45216126-3 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży przybrzeżnej
45216127-0 Roboty budowlane w zakresie posterunków ratowniczych
45216128-7 Roboty budowlane w zakresie latarni morskich
45216129-4 Schrony
45216200-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektów budowlanych oraz instalacji
45216220-2 Roboty budowlane w zakresie bunkrów wojskowych
45216230-5 Roboty budowlane w zakresie schronów wojskowych
45216250-1 Roboty budowlane w zakresie okopów obronnych
45217000-1 Roboty budowlane w zakresie obiektów nadmuchiwanych
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostów
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221112-0 Roboty budowlane w zakresie mostów kolejowych
45221113-7 Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45221114-4 Roboty budowlane w zakresie mostów z żelaza
45221115-1 Roboty budowlane w zakresie mostów ze stali
45221117-5 Roboty budowlane w zakresie wag mostowych
45221118-2 Roboty budowlane w zakresie mostów podtrzymujących rurociągi
45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów
45221120-9 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45221121-6 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45221122-3 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów kolejowych
45221200-4 Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221210-7 Tunele zadaszone lub częściowo zadaszone
45221211-4 Przejścia podziemne
45221213-8 Tunele kolejowe zadaszone lub częściowo zadaszone
45221214-5 Tunele drogowe zadaszone lub częściowo zadaszone
45221220-0 Kanały sklepione
45221230-3 Szyby
45221240-6 Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli drogowych
45221241-3 Roboty budowlane w zakresie tuneli drogowych
45221242-0 Roboty budowlane w zakresie tuneli kolejowych
45221243-7 Roboty budowlane w zakresie tuneli dla pieszych
45221244-4 Roboty budowlane w zakresie kanałów
45221245-1 Roboty budowlane w zakresie tuneli pod rzekami
45221246-8 Roboty budowlane w zakresie tuneli podmorskich
45221247-5 Kopanie tuneli
45221248-2 Roboty budowlane w zakresie okładzin w tunelach
45221250-9 Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnej
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
45222100-0 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów
45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów
45222200-1 Roboty inżynieryjne na instalacjach wojskowych
45222300-2 Roboty inżynieryjne na instalacjach bezpieczeństwa
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45223310-2 Roboty budowlane w zakresie parkingów podziemnych
45223320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektów typu "parkuj i jedź"
45223400-0 Roboty budowlane w zakresie stacji radarowych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223600-2 Roboty budowlane w zakresie psiarni
45223700-3 Roboty budowlane w zakresie stacji obsługi
45223710-6 Roboty budowlane w zakresie stacji obsługi przy autostradach
45223720-9 Roboty budowlane w zakresie stacji benzynowych/tankowania gazu
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45223810-7 Konstrukcje gotowe
45223820-0 Gotowe elementy i części składowe
45223821-7 Elementy gotowe
45223822-4 Gotowe części składowe
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów
45231112-3 Instalacja rurociągów
45231113-0 Poziomowanie rurociągów
45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów
45231210-0 Roboty budowlane w zakresie rurociągów naftowych
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45231222-7 Roboty w zakresie zbiorników gazu
45231223-4 Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231500-0 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza
45231510-3 Rurociągi przesyłowe sprężonego powietrza
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45232120-9 Roboty nawadniające
45232121-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45232141-2 Roboty grzewcze
45232142-9 Roboty budowlane w zakresie stacji przesyłu ciepła
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232151-5 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232153-9 Roboty budowlane w zakresie wież wodnych
45232154-6 Roboty budowlane w zakresie wysoko umieszczonych zbiorników wody pitnej
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45232220-0 Roboty budowlane w zakresie podstacji
45232221-7 Podstacje transformatorowe
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232311-5 Przydrożne telefoniczne linie awaryjne
45232320-1 Kablowe linie nadawcze
45232330-4 Wznoszenie masztów antenowych
45232331-1 Roboty dodatkowe w zakresie nadawania
45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45232340-7 Roboty budowlane w zakresie masztów telefonii komórkowej
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45232420-2 Roboty w zakresie ścieków
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45232422-6 Roboty w zakresie uzdatniania osadów
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45232424-0 Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody
45232431-2 Przepompownie wody odpadowej
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45232450-1 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45232452-5 Roboty odwadniające
45232453-2 Roboty budowlane w zakresie upustów
45232454-9 Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych
45232460-4 Roboty sanitarne
45232470-7 Stacje przesyłu odpadów
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233110-3 Roboty w zakresie budowy autostrad
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych
45233122-0 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233124-4 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233125-1 Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
45233126-8 Roboty budowlane w zakresie węzłów wielostopniowych
45233127-5 Roboty budowlane w zakresie rozjazdów
45233128-2 Roboty budowlane w zakresie rond
45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg
45233130-9 Roboty budowlane zakresie dróg krajowych
45233131-6 Roboty budowlane w zakresie dróg krajowych na estakadach
45233139-3 Roboty budowlane w zakresie konserwacji dróg krajowych
45233140-2 Roboty drogowe
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233144-0 Roboty budowlane w zakresie objazdów
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233160-8 Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233210-4 Roboty w zakresie nawierzchni autostrad
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221-4 Malowanie nawierzchi
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233224-5 Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233227-6 Roboty budowlane w zakresie łącznic
45233228-3 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
45233229-0 Konserwacja zadaszeń
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233291-5 Instalowanie odbojnic
45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233310-5 Fundamentowanie autostrad
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100-7 Budowa kolei
45234110-0 Budowa kolei międzymiastowej
45234111-7 Roboty budowlane w zakresie kolei miejskiej
45234112-4 Roboty budowlane w zakresie składów kolejowych
45234113-1 Rozbiórka torów
45234114-8 Roboty budowlane w zakresie nasypów kolejowych
45234115-5 Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45234116-2 Budowa torów
45234120-3 Roboty w zakresie kolei miejskiej
45234121-0 Roboty w zakresie kolei tramwajowej
45234122-7 Roboty w zakresie kolei podziemnej
45234123-4 Roboty w zakresie z kolei częściowo podziemnej
45234124-1 Podziemny, kolejowy transport pasażerski
45234125-8 Podziemne stacje kolejowe
45234126-5 Roboty związane z liniami tramwajowymi
45234127-2 Roboty budowlane w zakresie składów tramwajowych
45234128-9 Roboty budowlane w zakresie platform tramwajowych
45234129-6 Roboty budowlane w zakresie torów kolei miejskiej
45234130-6 Roboty budowlane w zakresie podkładów
45234140-9 Roboty budowlane w zakresie przejść w poziomie
45234160-5 Roboty budowlane w zakresie zawieszeń łańcuchowych
45234170-8 Roboty budowlane w zakresie podstacji dla lokomotyw
45234180-1 Roboty budowlane w zakresie warsztatów kolejowych
45234181-8 Roboty budowlane w zakresie warsztatów obsługujących sekcje torów kolejowych
45234200-8 Systemy transportu linowego
45234210-1 Systemy transportu linowego z wagonami
45234220-4 Roboty budowlane w zakresie wyciągów narciarskich
45234230-7 Roboty budowlane w zakresie wyciągów krzesełkowych
45234240-0 Kolej linowa napowietrzna
45234250-3 Roboty budowlane w zakresie kolei linowych
45235000-3 Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych
45235100-4 Roboty budowlane w zakresie budowy lotnisk
45235110-7 Roboty w zakresie budowy płyt lotniskowych
45235111-4 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni lotnisk
45235200-5 Roboty w zakresie budowy pasów startowych
45235210-8 Wymiana nawierzchni pasów startowych
45235300-6 Roboty w zakresie budowy lotniskowych pasów manewrowych
45235310-9 Roboty budowlane w zakresie dróg do kołowania
45235311-6 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni dróg do kołowania
45235320-2 Roboty budowlane w zakresie budowy doków lotniczych
45236000-0 Wyrównywanie terenu
45236100-1 Wyrównywanie terenu obiektów sportowych
45236110-4 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych
45236111-1 Wyrównywanie nawierzchni pól golfowych
45236112-8 Wyrównywanie nawierzchni kortów tenisowych
45236113-5 Wyrównywanie terenu torów wyścigowych
45236114-2 Wyrównywanie nawierzchni bieżni
45236119-7 Naprawa boisk sportowych
45236200-2 Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych
45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci
45236220-8 Wyrównywanie terenu ogrodów zoologicznych
45236230-1 Wyrównywanie terenu ogrodów
45236250-7 Wyrównywanie terenu parków
45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych
45236300-3 Wyrównywanie terenu cmentarzy
45237000-7 Roboty budowlane w zakresie scen
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45241000-8 Budowa portów
45241100-9 Roboty budowlane w zakresie kei
45241200-0 Budowa terminali przybrzeżnych
45241300-1 Roboty budowlane w zakresie mol
45241400-2 Roboty budowlane w zakresie doków
45241500-3 Roboty budowlane w zakresie nabrzeży
45241600-4 Instalowanie oświetlenia portowego
45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
45242100-6 Budowa infrastruktury sportów wodnych
45242110-9 Budowa obiektów do wodowania
45242200-7 Roboty budowlane w zakresie basenów jachtowych
45242210-0 Roboty budowlane w zakresie przystani jachtowych
45243000-2 Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej
45243100-3 Roboty w zakresie zabezpieczenia klifów
45243110-6 Roboty w zakresie stabilizacji klifów
45243200-4 Roboty budowlane w zakresie falochronów
45243300-5 Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
45243400-6 Roboty w zakresie budowy plaż
45243500-7 Roboty budowlane w zakresie wałów nadmorskich
45243510-0 Budowa nasypów
45243600-8 Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych
45244000-9 Wodne roboty budowlane
45244100-0 Instalacje morskie
45244200-1 Mola
45245000-6 Roboty w zakresie pogłębiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody
45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45246100-4 Budowa zapór
45246200-5 Budowa wałów rzecznych
45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
45246410-0 Konserwacja tam przeciwpowodziowych
45246500-8 Roboty budowlane w zakresie promenad
45246510-1 Roboty budowlane w zakresie deptaków
45247000-0 Roboty w zakresie budowy tam, kanałów, kanałów irygacyjnych i akweduktów
45247100-1 Roboty w zakresie budowy dróg wodnych
45247110-4 Budowa kanałów
45247111-1 Roboty budowlane w zakresie kanałów irygacyjnych
45247112-8 Roboty budowlane w zakresie kanałów upustowych
45247120-7 Drogi wodne, z wyjątkiem kanałów
45247130-0 Roboty budowlane w zakresie akweduktów
45247200-2 Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji stałych
45247210-5 Roboty budowlane w zakresie tam
45247211-2 Roboty budowlane w zakresie zapór
45247212-9 Wzmacnianie zapór
45247220-8 Roboty budowlane w zakresie przelewów
45247230-1 Roboty budowlane w zakresie grobli
45247240-4 Roboty budowlane w zakresie barier stałych
45247270-3 Budowa zbiorników
45248000-7 Budowa konstrukcji hydromechanicznych
45248100-8 Roboty budowlane w zakresie tam kanałowych
45248200-9 Roboty budowlane w zakresie suchych doków
45248300-0 Roboty konstrukcyjne w zakresie doków pływających
45248400-1 Roboty budowlane w zakresie przystani
45248500-2 Roboty budowlane w zakresie barier ruchomych
45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego
45251000-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
45251100-2 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni
45251110-5 Roboty budowlane w zakresie elektrowni jądrowych
45251111-2 Roboty budowlane w zakresie reaktorów jądrowych
45251120-8 Roboty budowlane w zakresie hydroelektrowni
45251140-4 Roboty budowlane w zakresie elektrowni cieplnych
45251141-1 Roboty budowlane w zakresie elektrowni geotermicznych
45251142-8 Roboty budowlane w zakresie elektrowni opalanych drewnem
45251143-5 Roboty budowlane w zakresie instalacji sprężających powietrze
45251150-7 Roboty budowlane w zakresie wież chłodniczych
45251160-0 Roboty w zakresie instalacji wiatrowych
45251200-3 Roboty budowlane w zakresie ciepłowni
45251220-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów współwytwarzania
45251230-2 Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających parę wodną
45251240-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię elektryczną na bazie gazu ziemnego
45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych
45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252110-2 Roboty budowlane w zakresie instalacji ruchomych
45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody
45252121-2 Instalacje osadu
45252122-9 Zakłady odprowadzania ścieków
45252123-6 Zakłady przesiewowe
45252124-3 Przepompowywanie
45252125-0 Instalacje zrzutowe
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252130-8 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
45252140-1 Roboty budowlane w zakresie zakładów odwadniania osadów
45252150-4 Roboty budowlane w zakresie zakładów przerobu węgla
45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45252210-3 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania wody
45252300-1 Roboty budowlane w zakresie zakładów spalania odpadów
45253000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów przetwórstwa chemicznego
45253100-6 Roboty budowlane w zakresie zakładów demineralizacji
45253200-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów odsiarczania
45253300-8 Roboty budowlane w zakresie zakładów destylacji lub rektyfikacji
45253310-1 Roboty budowlane w zakresie zakładów destylacji wody
45253320-4 Roboty budowlane w zakresie destylarni alkoholu
45253400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów petrochemicznych
45253500-0 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów farmaceutycznych
45253600-1 Roboty budowlane w zakresie zakładów dejonizacji
45253700-2 Roboty budowlane w zakresie zakładów roztwarzania
45253800-3 Roboty budowlane w zakresie zakładów kompostowania
45254000-2 Roboty w zakresie wydobycia i produkcji
45254100-3 Roboty budowlane dla górnictwa
45254110-6 Roboty budowlane w zakresie nadszybi
45254200-4 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów produkcyjnych
45255000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów naftowych oraz gazowych
45255100-0 Roboty budowlane w zakresie platform produkcyjnych
45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni
45255120-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów platform
45255121-3 Roboty budowlane w zakresie obiektów nadwodnych
45255200-1 Roboty budowlane w zakresie rafinerii ropy
45255210-4 Roboty budowlane w zakresie terminali naftowych
45255300-2 Roboty budowlane w zakresie terminali gazowych
45255400-3 Roboty produkcyjne
45255410-6 Przybrzeżne roboty produkcyjne
45255420-9 Lądowe roboty produkcyjne
45255430-2 Rozbiórka platform naftowych
45255500-4 Roboty wiertnicze i górnicze
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45255700-6 Roboty budowlane w zakresie zakładów gazyfikacji węgla
45255800-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów produkcji gazu
45259000-7 Usługi remontów i konserwacji zakładów
45259100-8 Usługi remontów i konserwacji zakładów wody odpadowej
45259200-9 Usługi remontów i konserwacji zakładów oczyszczania
45259300-0 Usługi remontów i konserwacji zakładów grzewczych
45259900-6 Modernizacja zakładów
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261211-6 Kładzenie płytek dachowych
45261212-3 Kładzenie łupków dachowych
45261213-0 Kładzenie dachów metalowych
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45261220-2 Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin
45261221-9 Malowanie dachów
45261222-6 Cementowanie dachów
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien
45261310-0 Kładzenie zaprawy
45261320-3 Kładzenie rynien
45261400-8 Pokrywanie
45261410-1 Izolowanie dachu
45261420-4 Uszczelnianie dachu
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
45261910-6 Naprawa dachów
45261920-9 Konserwacja dachów
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262110-5 Demontaż rusztowań
45262120-8 Wznoszenie rusztowań
45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
45262210-6 Fundamentowanie
45262211-3 Wbijanie pali
45262212-0 Kopanie rowów
45262213-7 Membranowa technika budowy ścian
45262220-9 Wiercenie studni wodnych
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262320-0 Wyrównywanie
45262321-7 Wyrównywanie podłóg
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262340-6 Wstrzykiwanie zaprawy
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2 Cementowanie
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków
45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów
45262421-8 Przybrzeżne roboty cumownicze
45262422-5 Podwodne roboty wiertnicze
45262423-2 Wykonywanie pokładów
45262424-9 Przybrzeżne wykonywanie modułów
45262425-6 Wznoszenie osłon szczelnych
45262426-3 Roboty przy wbijaniu pali
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262510-9 Roboty kamieniarskie
45262511-6 Cięcie kamienia
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe
45262520-2 Roboty murowe
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
45262522-6 Roboty murarskie
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45262610-0 Kominy przemysłowe
45262620-3 Ściany nośne
45262630-6 Wznoszenie pieców
45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego
45262650-2 Roboty w zakresie okładania
45262660-5 Usuwanie azbestu
45262670-8 Obróbka metali
45262680-1 Spawanie
45262690-4 Remont starych budynków
45262700-8 Przebudowa budynków
45262710-1 Konserwacja fresków
45262800-9 Rozbudowa budynków
45262900-0 Roboty balkonowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45312300-0 Instalowanie anten
45312310-3 Ochrona odgromowa
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej
45312320-6 Montaż anten telewizyjnych
45312330-9 Montaż anten radiowych
45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów
45313100-5 Instalowanie wind
45313200-6 Instalowanie ruchomych schodów
45313210-9 Instalowanie ruchomych chodników
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314100-2 Instalowanie central telefonicznych
45314120-8 Instalowanie abonenckich central telefonicznych
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Układanie kabli
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315200-0 Roboty w zakresie turbin
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315400-2 Instalacje wysokiego napięcia
45315500-3 Instalacje średniego napięcia
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316200-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
45316210-0 Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego
45316211-7 Instalowanie podświetlanych znaków drogowych
45316212-4 Instalowanie świateł ruchu drogowego
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
45316220-3 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych portów lotniczych
45316230-6 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych portów
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45317100-3 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
45317200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45317400-6 Instalowanie urządzeń filtrujących
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kotłów
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45331221-1 Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza
45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących
45331231-4 Instalowanie urządzeń mrożących
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45333100-1 Instalowanie urządzeń regulacji gazu
45333200-2 Instalowanie gazomierzy
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45341000-9 Wznoszenie płotów
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45343100-4 Roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych
45343200-5 Instalowanie sprzętu gaśniczego
45343210-8 Instalowanie sprzętu gaśniczego CO2
45343220-1 Instalowanie gaśnic
45343230-4 Instalowanie układu natryskiwania
45350000-5 Instalacje mechaniczne
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
45421112-2 Instalowanie ram okiennych
45421120-1 Instalowanie progów
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421132-8 Instalowanie okien
45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien
45421141-4 Instalowanie przegród
45421142-1 Instalowanie okiennic
45421143-8 Instalowanie zasłon
45421144-5 Instalowanie markiz
45421145-2 Instalowanie rolet
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45421147-6 Instalowanie krat
45421148-3 Instalowanie bram
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej
45421151-7 Instalowanie kuchni na wymiar
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45422000-1 Roboty ciesielskie
45422100-2 Stolarka drewniana
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45431100-8 Kładzenie terakoty
45431200-9 Kładzenie glazury
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45432110-8 Kładzenie podłóg
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45432112-2 Kładzenie nawierzchni
45432113-9 Kładzenie parkietu
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych
45432121-8 Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych
45432130-4 Pokrywanie podłóg
45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian
45432210-9 Wykładanie ścian
45432220-2 Tapetowanie ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45441000-0 Roboty szklarskie
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynków
45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
45442121-1 Malowanie budowli
45442180-2 Powtórne malowanie
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
45442210-2 Galwanizowanie
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45451000-3 Dekorowanie
45451100-4 Zdobienie
45451200-5 Zakładanie paneli
45451300-6 Aranżacja oranżerii
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków
45452100-1 Piaskowanie fasady budynków
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne
45454100-5 Odnawianie
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
45510000-5 Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską
45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską