Divisions / Stavebné práce 821

Vyhľadávanie
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Stavebné práce

Code Name
45100000-8 Príprava staveniska
45110000-1 Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
45111000-8 Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce
45111100-9 Demolačné práce
45111200-0 Úpravy staveniska a vyčisťovacie práce
45111210-3 Odstreľovanie a súvisiace práce pri odstraňovaní horniny
45111211-0 Odstreľovacie práce
45111212-7 Práce pri odstraňovaní horniny
45111213-4 Práce pri vyčisťovaní stavenísk
45111214-1 Práce pri odpratávaní následkov odstreľovania
45111220-6 Práce pri odstraňovaní následkov premývania
45111230-9 Práce pri stabilizácii podložia
45111240-2 Odvodňovacie zemné práce
45111250-5 Prieskumné zemné práce
45111260-8 Príprava územia na ťažbu
45111290-7 Primárne práce k službám
45111291-4 Úprava terénu na stavenisku
45111300-1 Demontážne práce
45111310-4 Demontážne práce na vojenských zariadeniach
45111320-7 Demontážne práce na bezpečnostných zariadeniach
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín
45112100-6 Práce pri hĺbení drenáží
45112200-7 Odstránenie pôdy
45112210-0 Odstránenie pôdneho zvršku
45112300-8 Vyplňovanie a rekultivačné práce
45112310-1 Vyplňovacie práce
45112320-4 Rekultivačné práce
45112330-7 Rekultivácia staveniska
45112340-0 Dekontaminácia pôdy
45112350-3 Rekultivácia neobrábanej pôdy
45112360-6 Práce na sanácii pôdy
45112400-9 Výkopové práce
45112410-2 Výkop hrobov
45112420-5 Výkop základov
45112440-1 Terasovanie svahov
45112441-8 Terasovanie
45112450-4 Výkopové práce na archeologických náleziskách
45112500-0 Presun zemín
45112600-1 Vyplňovanie eróznych korýt
45112700-2 Terénne úpravy
45112710-5 Terénne úpravy trávnatých oblastí
45112711-2 Terénne úpravy parkov
45112712-9 Terénne úpravy záhrad
45112713-6 Terénne úpravy strešných záhrad
45112714-3 Terénne úpravy cintorínov
45112720-8 Terénne úpravy športovísk a rekreačných oblastí
45112721-5 Terénne úpravy golfových ihrísk
45112722-2 Terénne úpravy jazdeckých areálov
45112723-9 Terénne úpravy ihrísk
45112730-1 Terénne úpravy vozoviek a komunikácií pre motorové vozidlá
45112740-4 Terénne úpravy letísk
45113000-2 Práce na stavenisku
45120000-4 Prieskumné vrty a vrtné práce
45121000-1 Prieskumné vrty
45122000-8 Prieskumné vrtné práce
45200000-9 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov
45211000-9 Stavebné práce na stavbe viacbytových budov a rodinných domov
45211100-0 Stavebné práce na stavbe domov
45211200-1 Stavebné práce na objektoch chráneného bývania
45211300-2 Stavebné práce na domoch
45211310-5 Stavebné práce na kúpeľniach
45211320-8 Stavebné práce na krytých vchodoch (verandách)
45211340-4 Stavebné práce na objektoch viacbytových budov
45211341-1 Stavebné práce na bytoch
45211350-7 Stavebné práce na objektoch polyfunkčných budov
45211360-0 Stavebné práce na rozvoji miest
45211370-3 Stavebné práce na saunách
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie
45212100-7 Stavebné práce na stavbe zariadení pre voľný čas
45212110-0 Stavebné práce na objektoch stredísk voľného času
45212120-3 Stavebné práce na objektoch tematických parkov
45212130-6 Stavebné práce na objektoch zábavných parkov
45212140-9 Rekreačné zariadenia
45212150-2 Stavebné práce na objektoch kín
45212160-5 Stavebné práce na objektoch kasín
45212170-8 Stavebné práce na objektoch budov zábavných stredísk
45212171-5 Stavebné práce na objektoch zábavných stredísk
45212172-2 Stavebné práce na objektoch rekreačných stredísk
45212180-1 Stavebné práce na objektoch predajní vstupeniek
45212190-4 Práce súvisiace s ochranou pred slnečným žiarením
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení
45212210-1 Stavebné práce na objektoch jednoúčelových športových zariadení
45212211-8 Stavebné práce na objektoch klzísk
45212212-5 Stavebné práce na stavbe bazénov
45212213-2 Práce na označovaní športovísk
45212220-4 Stavebné práce na objektoch viacúčelových športových zariadení
45212221-1 Stavebné práce súvisiace so stavbami na športoviskách
45212222-8 Stavebné práce na telocvičniach
45212223-5 Stavebné práce na objektoch zariadení na zimné športy
45212224-2 Stavebné práce na štadiónoch
45212225-9 Stavebné práce na športových halách
45212230-7 Inštalovanie prezliekarní
45212290-5 Opravy a údržba súvisiace so športovými zariadeniami
45212300-9 Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru
45212310-2 Stavebné práce na stavbe budov určených na výstavné účely
45212311-9 Stavebné práce na umeleckých galériách
45212312-6 Stavebné práce na objektoch výstavných stredísk
45212313-3 Stavebné práce na múzeách
45212314-0 Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov
45212320-5 Stavebné práce na stavbe budov určených na umelecké vystúpenia
45212321-2 Stavebné práce na hľadiskách
45212322-9 Stavebné práce na divadlách
45212330-8 Stavebné práce na knižniciach
45212331-5 Stavebné práce na objektoch multimediálnych knižníc
45212340-1 Stavebné práce na prednáškových sálach
45212350-4 Budovy mimoriadneho historického alebo architektonického významu
45212351-1 Stavebné práce na objektoch prehistorických pamiatok
45212352-8 Stavebné práce na objektoch priemyselných pamiatok
45212353-5 Stavebné práce na objektoch palácov
45212354-2 Stavebné práce na objektoch hradov
45212360-7 Stavebné práce na cirkevných budovách
45212361-4 Stavebné práce na kostoloch
45212400-0 Ubytovacie a reštauračné budovy
45212410-3 Stavebné práce na stavbe obytných budov
45212411-0 Stavebné práce na hoteloch
45212412-7 Stavebné práce na objektoch ubytovní
45212413-4 Stavebné práce na objektoch zariadení na krátkodobé ubytovanie
45212420-6 Stavebné práce na stavbe reštaurácií a podobných zariadení
45212421-3 Stavebné práce na reštauráciách
45212422-0 Stavebné práce na stavbe jedální
45212423-7 Stavebné práce na stavbe kaviarní
45212500-1 Prestavba kuchyne alebo reštaurácie
45212600-2 Stavebné práce na pavilónoch
45213000-3 Stavebné práce na stavbe komerčných budov, obchodných domov a priemyselných budov, budovách súvisiacich s dopravou
45213100-4 Stavebné práce na stavbe komerčných budov
45213110-7 Stavebné práce na budovách obchodov
45213111-4 Stavebné práce na nákupných strediskách
45213112-1 Stavebné práce na obchodných jednotkách
45213120-0 Stavebné práce na objektoch poštových úradov
45213130-3 Stavebné práce na bankách
45213140-6 Stavebné práce na objektoch trhovísk
45213141-3 Stavebné práce na krytých tržniciach
45213142-0 Stavebné práce na nekrytých tržniciach
45213150-9 Stavebné práce na kancelárskych budovách
45213200-5 Stavebné práce na stavbe obchodných domov a priemyselných budov
45213210-8 Chladiarenské zariadenia
45213220-1 Stavebné práce na stavbe obchodných domov
45213221-8 Stavebné práce na skladoch tovaru
45213230-4 Stavebné práce na bitúnkoch
45213240-7 Stavebné práce na poľnohospodárskych budovách
45213241-4 Stavebné práce na stodolách
45213242-1 Stavebné práce na kravínoch
45213250-0 Stavebné práce na stavbe priemyselných budov
45213251-7 Stavebné práce na objektoch priemyselnych jednotiek
45213252-4 Stavebné práce na stavbách dielní
45213260-3 Stavebné práce na obchodných skladoch
45213270-6 Stavebné práce na recyklačných staniciach
45213280-9 Stavebné práce na objektoch kompostovacích zariadení
45213300-6 Budovy súvisiace s dopravou
45213310-9 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s cestnou dopravou
45213311-6 Stavebné práce na autobusových staniciach
45213312-3 Stavebné práce na parkovacích domoch
45213313-0 Stavebné práce na budovách s obslužnou plochou
45213314-7 Stavebné práce na autobusových garážach
45213315-4 Stavebné práce na prístreškoch autobusových zastávok
45213316-1 Inštalačné práce na chodníkoch
45213320-2 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so železničnou dopravou
45213321-9 Stavebné práce na železničných staniciach
45213322-6 Stavebné práce na železničných termináloch
45213330-5 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s leteckou dopravou
45213331-2 Stavebné práce na letiskových budovách
45213332-9 Stavebné práce na riadiacich vežiach letísk
45213333-6 Inštalačné práce na prihlasovacích priehradkach pre cestujúcich na letiskách
45213340-8 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s vodnou dopravou
45213341-5 Stavebné práce na budovách terminálov trajektov
45213342-2 Stavebné práce na objektoch ro-ro terminálov
45213350-1 Stavebné práce na stavbe budov určených pre rôzne druhy dopravy
45213351-8 Stavebné práce na hangároch určených na údržbu
45213352-5 Stavebné práce na objektoch servisných/obslužných dep
45213353-2 Inštalačné práce na nástupných mostíkoch pre cestujúcich
45213400-7 Inštalácia priestorov pre zamestnancov
45214000-0 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so vzdelávaním a výskumom
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
45214200-2 Stavebné práce na stavbe budov škôl
45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl
45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl
45214230-1 Stavebné práce na objektoch špeciálnych škôl
45214300-3 Stavebné práce na stavbe budov vyšších odborných škôl
45214310-6 Stavebné práce na objektoch odborných škôl
45214320-9 Stavebné práce na objektoch technických odborných škôl
45214400-4 Stavebné práce na stavbe budov univerzít
45214410-7 Stavebné práce na objektoch technických univerzít
45214420-0 Stavebné práce na prednáškových sálach
45214430-3 Stavebné práce na jazykových laboratóriách
45214500-5 Stavebné práce na stavbe budov určených pre ďalšie vzdelávanie
45214600-6 Stavebné práce na stavbe budov určených pre výskum
45214610-9 Stavebné práce na objektoch budov laboratórií
45214620-2 Stavebné práce na objektoch výskumných a testovacích zariadení
45214630-5 Vedecké zariadenia
45214631-2 Inštalácie čistých priestorov
45214640-8 Stavebné práce na objektoch meteorologických staníc
45214700-7 Stavebné práce na stavbe budov internátov
45214710-0 Stavebné práce na vstupných halách
45214800-8 Budovy školiacich zariadení
45215000-7 Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotnícke a sociálne služby, krematóriá a verejné záchody
45215100-8 Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo
45215110-1 Stavebné práce na stavbe kúpeľov
45215120-4 Stavebné práce na špeciálnych zdravotníckych budovách
45215130-7 Stavebné práce na objektoch kliník
45215140-0 Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení
45215141-7 Stavebné práce na stavbe operačných sál
45215142-4 Stavebné práce na objektoch jednotiek intenzívnej starostlivosti
45215143-1 Stavebné práce na miestnostiach na diagnostické prehliadky
45215144-8 Stavebné práce na stavbe vyšetrovní
45215145-5 Stavebné práce na miestnostiach na fluoroskopické vyšetrenie
45215146-2 Stavebné práce na miestnostiach na patologické vyšetrenie
45215147-9 Stavebné práce na miestnostiach súdneho lekárstva
45215148-6 Stavebné práce na katetrizačných miestnostiach
45215200-9 Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
45215210-2 Stavebné práce na stavbe budov dotovaných obytných domov
45215212-6 Stavebné práce na domovoch dôchodcov
45215213-3 Stavebné práce na domovoch ošetrovateľskej starostlivosti
45215214-0 Stavebné práce na obytných domoch
45215215-7 Stavebné práce na detských domovoch
45215220-5 Stavebné práce na stavbe sociálnych zariadení okrem dotovaných obytných domov
45215221-2 Stavebné práce na domovoch dennej starostlivosti
45215222-9 Stavebné práce na správnych strediskách
45215300-0 Stavebné práce pre krematóriá
45215400-1 Cintorínske práce
45215500-2 Verejné záchody
45216000-4 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s právom a poriadkom alebo pohotovostnými službami a na vojenských budovách
45216100-5 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s právom a poriadkom alebo pohotovostnými službami
45216110-8 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s právom a poriadkom
45216111-5 Stavebné práce na objektoch policajných staníc
45216112-2 Stavebné práce na budovách súdov
45216113-9 Stavebné práce na budovách väzníc
45216114-6 Budovy parlamentov a verejných zhromaždení
45216120-1 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s pohotovostnými službami
45216121-8 Stavebné práce na objektoch hasičských staníc
45216122-5 Stavebné práce na stavbe ošetrovní
45216123-2 Stavebné práce na budovách horskej služby
45216124-9 Stavebné práce na objektoch stanovíšť záchranných člnov
45216125-6 Stavebné práce na budovách pohotovostnej služby
45216126-3 Stavebné práce na budovách pobrežnej stráže
45216127-0 Stavebné práce na objektoch staníc záchrannej služby
45216128-7 Stavebné práce na majákoch
45216129-4 Ochranné úkryty
45216200-6 Stavebné práce na stavbe vojenských budov a zariadení
45216220-2 Stavebné práce na vojenských bunkroch
45216230-5 Stavebné práce na vojenských krytoch
45216250-1 Stavebné práce na zákopoch
45217000-1 Stavebné práce na nafukovacích budovách
45220000-5 Inžinierske práce a stavebné práce
45221000-2 Stavebné práce na mostoch a tuneloch, šachtách a podzemných dráhach
45221100-3 Stavebné práce na úprave mostov
45221110-6 Stavebné práce na mostoch
45221111-3 Stavebné práce na cestných mostoch
45221112-0 Stavebné práce na železničných mostoch
45221113-7 Stavebné práce na mostoch pre peších
45221114-4 Stavebné práce pre železné mosty
45221115-1 Stavebné práce pre oceľové mosty
45221117-5 Stavebné práce na stavbe mostných váh
45221118-2 Stavebné práce na potrubných mostoch
45221119-9 Stavebné práce na obnove mostov
45221120-9 Stavebné práce na viaduktoch
45221121-6 Stavebné práce na cestných viaduktoch
45221122-3 Stavebné práce na železničných viaduktoch
45221200-4 Stavebné práce na tuneloch, šachtách a podzemných dráhach
45221210-7 Zakryté alebo čiastočne zakryté výkopy
45221211-4 Podjazdy/podchody
45221213-8 Zakryté alebo čiastočne zakryté železničné výkopy
45221214-5 Zakryté alebo čiastočne zakryté cestné výkopy
45221220-0 Priepusty
45221230-3 Šachty
45221240-6 Stavebné práce na tuneloch
45221241-3 Stavebné práce na cestných tuneloch
45221242-0 Stavebné práce na železničných tuneloch
45221243-7 Stavebné práce na tuneloch pre peších
45221244-4 Stavebné práce na kanalizačných tuneloch
45221245-1 Stavebné práce na tuneloch pod riekou
45221246-8 Stavebné práce na podmorských tuneloch
45221247-5 Práce na razení tunelov
45221248-2 Stavebné práce na pažení tunelov
45221250-9 Podzemné práce okrem tunelov, šácht a podzemných dráh
45222000-9 Stavebné práce pre inžinierske stavby okrem mostov, tunelov, šácht a podzemných dráh
45222100-0 Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu
45222110-3 Stavebné práce na stavbách skládok odpadu
45222200-1 Technické práce na vojenských zariadeniach
45222300-2 Technické práce na bezpečnostných zariadeniach
45223000-6 Stavebné práce na stavebných konštrukciách
45223100-7 Montáž kovových konštrukcií
45223110-0 Inštalácia kovových konštrukcií
45223200-8 Konštrukčné práce
45223210-1 Oceľové konštrukcie
45223220-4 Škrupinové konštrukcie
45223300-9 Stavebné práce na stavbe parkovísk
45223310-2 Stavebné práce na stavbe podzemných parkovísk
45223320-5 Stavebné práce na stavbe cvičných a parkovacích priestorov na výcvik vodičov
45223400-0 Stavebné práce na objektoch radarových staníc
45223500-1 Konštrukcie zo železobetónu
45223600-2 Stavebné práce na zariadeniach na chov psov
45223700-3 Stavebné práce na obslužných plochách
45223710-6 Stavebné práce na diaľničných obslužných plochách
45223720-9 Stavebné práce na benzínových/plynových čerpacích staniciach
45223800-4 Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií
45223810-7 Prefabrikované konštrukcie
45223820-0 Prefabrikované diely a ich súčasti
45223821-7 Prefabrikované diely
45223822-4 Prefabrikované súčasti
45230000-8 Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch
45231000-5 Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení
45231100-6 Všeobecné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení
45231110-9 Stavebné práce na kladení potrubného vedenia
45231111-6 Dvíhanie a prekládka potrubných vedení
45231112-3 Inštalácia potrubného systému
45231113-0 Prekládka potrubných vedení
45231200-7 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení nafty a plynu
45231210-0 Stavebné práce pre ropovody
45231220-3 Stavebné práce pre plynovody
45231221-0 Stavebné práce na hlavných prívodných plynových potrubiach
45231222-7 Práce na plynojemoch
45231223-4 Doplnkové práce na rozvode plynu
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
45231400-9 Stavebné práce na stavbe elektrických vedení
45231500-0 Práce na stavbe potrubných vedení rozvádzajúcich stlačený plyn
45231510-3 Práce na stavbe potrubných vedení rozvádzajúcich stlačený plyn pre poštový systém
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení
45232000-2 Doplnkové práce na stavbe potrubných vedení a káblov
45232100-3 Doplnkové práce na stavbe potrubných vedení vody
45232120-9 Závlahové práce
45232121-6 Stavebné práce na závlahových potrubiach
45232130-2 Stavebné práce na potrubiach na odvádzanie dažďovej vody
45232140-5 Stavebné práce na hlavnom potrubí miestneho vykurovania
45232141-2 Vykurovacie práce
45232142-9 Stavebné práce na výmenníkových staniciach
45232150-8 Práce súvisiace so stavbou potrubných vedení na rozvod vody
45232151-5 Stavebné práce na celkovej údržbe vodovodov
45232152-2 Stavebné práce na prečerpávacích staniciach
45232153-9 Stavebné práce pre vodárenské veže
45232154-6 Stavebné práce na nadúrovňových nádržiach na pitnú vodu
45232200-4 Pomocné práce na stavbe elektrických vedení
45232210-7 Výstavba nadzemných vedení
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach
45232221-7 Transformátorovne
45232300-5 Stavebné a doplnkové práce na stavbe telefónnych a komunikačných vedení
45232310-8 Stavebné práce na stavbe telefónnych vedení
45232311-5 Núdzové telefónne linky pri cestách
45232320-1 Káblové vysielacie rozvody
45232330-4 Vztyčovanie antén
45232331-1 Doplnkové práce pre vysielanie
45232332-8 Doplnkové práce pre telekomunikácie
45232340-7 Stavebné práce na základných staniciach pre mobilné telefónne siete
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie
45232410-9 Kanalizačné práce
45232411-6 Stavebné práce na potrubiach na znečistenú vodu
45232420-2 Práce s odpadovými vodami
45232421-9 Práce na úprave odpadových vôd
45232422-6 Práce na úprave kalu
45232423-3 Stavebné práce na kanalizačných čerpacích staniciach na splaškové vody
45232424-0 Stavebné práce na kanalizačných odtokoch na splaškové vody
45232430-5 Úpravňa vody
45232431-2 Čerpacia stanica odpadovej vody
45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení
45232450-1 Odvodňovacie stavebné práce
45232451-8 Odvodňovacie a povrchové práce
45232452-5 Odvodňovacie práce
45232453-2 Stavebné práce na stavbe drenáží
45232454-9 Stavebné práce na bazénoch na dažďovú vodu
45232460-4 Sanitárne práce
45232470-7 Stanica odpadovej vody
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest
45233100-0 Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest
45233110-3 Stavebné práce na výstavbe rýchlostných komunikácií
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest
45233121-3 Stavebné práce na výstavbe hlavných cestách
45233122-0 Stavebné práce na stavbe okružných komunikácií/ciest
45233123-7 Stavebné práce na stavbe vedľajších ciest
45233124-4 Stavebné práce na stavbe hlavných dopravných ciest
45233125-1 Stavebné práce na stavbe cestných križovatiek
45233126-8 Stavebné práce na stavbe mimoúrovňových križovatiek
45233127-5 Stavebné práce na stavbe križovatiek v tvare T
45233128-2 Stavebné práce na stavbe kruhových objazdov
45233129-9 Stavebné práce na stavbe križovatiek
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic
45233131-6 Stavebné práce na výstavbe visutých diaľnic
45233139-3 Práce na údržbe diaľnic
45233140-2 Práce na ceste
45233141-9 Práce na údržbe ciest
45233142-6 Práce na oprave ciest
45233144-0 Stavebné práce na stavbe nadjazdov
45233150-5 Práce na spomaľovacích jazdných úsekoch
45233160-8 Cestičky a iné spevnené povrchy
45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov
45233162-2 Stavebné práce na stavbe cyklistických trás
45233200-1 Rôzne práce vrchnej stavby
45233210-4 Práce vrchnej stavby diaľnic
45233220-7 Práce vrchnej stavby ciest
45233221-4 Natieračské práce povrchu vozoviek
45233222-1 Dláždiace práce
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek
45233224-5 Stavebné práce na stavbe dvojpruhových vozoviek
45233225-2 Stavebné práce na stavbe jednopruhových vozoviek
45233226-9 Stavebné práce na stavbe príjazdových ciest
45233227-6 Stavebné práce na stavbe príjazdových komunikácií na diaľnicu/z diaľnice
45233228-3 Stavebné práce na zošľachťovaní povrchu
45233229-0 Práce na údržbe krajníc
45233250-6 Práce na úprave povrchu okrem ciest
45233251-3 Práce na obnove povrchu
45233252-0 Práce vrchnej stavby ulíc
45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov
45233260-9 Stavebné práce na stavbe ciest pre chodcov
45233261-6 Stavebné práce na stavbe nadchodov
45233262-3 Stavebné práce na stavbe peších zón
45233270-2 Natieračské práce parkovacích plôch
45233280-5 Montáž cestných bariér
45233290-8 Inštalácia dopravných značiek
45233291-5 Inštalácia dopravných majákov
45233292-2 Inštalácia bezpečnostného zariadenia
45233293-9 Inštalácia vybavenia ulíc
45233294-6 Inštalácia cestnej signalizácie
45233300-2 Práce spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov
45233310-5 Práce spodnej stavby diaľnic
45233320-8 Práce spodnej stavby ciest
45233330-1 Práce spodnej stavby ulíc
45233340-4 Práce spodnej stavby chodníkov
45234000-6 Stavebné práce na stavbe železníc a lanových dopravných systémov
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc
45234110-0 Práce na stavbe medzimestských železníc
45234111-7 Stavebné práce na mestských železniciach
45234112-4 Stavebné práce na železničných depách
45234113-1 Demolácia tratí
45234114-8 Stavebné práce na stavbe železničných násypov
45234115-5 Práce na stavbe železničnej signalizácie
45234116-2 Stavebné práce na výstavbe železničnej trate
45234120-3 Práce na stavbe mestskej železnice
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate
45234122-7 Práce na stavbe podzemnej železničnej trate
45234123-4 Práce na stavbe čiastočne podzemnej železničnej trate
45234124-1 Podzemná osobná železničná doprava
45234125-8 Podzemná železničná stanica
45234126-5 Stavebné práce na výstavbe električkových koľajníc
45234127-2 Stavebné práce na električkových depách
45234128-9 Stavebné práce na nástupištiach električiek
45234129-6 Stavebné práce na výstavbe mestskej železničnej trate
45234130-6 Stavebné práce na stavbe štrkového podložia
45234140-9 Stavebné práce na stavbe priecestí
45234160-5 Stavebné práce na reťazovkových vedeniach
45234170-8 Stavebné práce na rozvodniach pre rušne
45234180-1 Stavebné práce na stavbe železničných dielní
45234181-8 Stavebné práce na stavbe dielní železničných spínacích zariadení
45234200-8 Lanové dopravné systémy
45234210-1 Lanové dopravné systémy s kabínkami
45234220-4 Stavebné práce pre lyžiarske vleky
45234230-7 Stavebné práce pre sedačkové lanovky
45234240-0 Pozemné lanovky
45234250-3 Stavebné práce na lanovkách/lanových visutých dráhach
45235000-3 Stavebné práce na stavbe letísk, vzletových a pristávacích dráh a prevádzkových plôch
45235100-4 Stavebné práce na stavbe veľkých letísk
45235110-7 Stavebné práce na stavbe malých letísk
45235111-4 Stavebné práce na spevňovaní povrchových plôch malých letísk
45235200-5 Stavebné práce na stavbe vzletových a pristávacích plôch
45235210-8 Obnova povrchu vzletových a pristávacích plôch
45235300-6 Stavebné práce na stavbe prevádzkových plôch letísk
45235310-9 Stavebné práce na rolovacích dráhach
45235311-6 Stavebné práce na spevňovaní rolovacích dráh
45235320-2 Výstavba parkovacích plôch pre lietadlá
45236000-0 Stavebné práce na stavbe plôch
45236100-1 Stavebné práce na stavbe plôch pre rôzne športové zariadenia
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
45236111-1 Stavebné práce na stavbe plôch pre golfové ihriská
45236112-8 Stavebné práce na stavbe plôch pre tenisové kurty
45236113-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre závodiská
45236114-2 Stavebné práce na stavbe plôch pre bežecké dráhy
45236119-7 Opravárske práce na športových ihriskách
45236200-2 Stavebné práce na stavbe plôch pre rekreačné zariadenia
45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
45236220-8 Stavebné práce na stavbe plôch pre zoologické záhrady
45236230-1 Stavebné práce na stavbe plôch pre záhrady
45236250-7 Stavebné práce na stavbe plôch pre parky
45236290-9 Opravárske práce na rekreačných zariadeniach
45236300-3 Stavebné práce na stavbe plôch pre cintoríny
45237000-7 Stavebné práce na stavbe javísk
45240000-1 Výstavba vodných diel
45241000-8 Výstavba prístavov
45241100-9 Stavebné práce na pobrežných hrádzach
45241200-0 Výstavba predbrežných terminálov in situ
45241300-1 Stavebné práce na mólach
45241400-2 Stavebné práce na dokoch
45241500-3 Stavebné práce na prístavných hrádzach
45241600-4 Inštalácia osvetlenia prístavu
45242000-5 Výstavba zariadení pre voľný čas pri vode
45242100-6 Výstavba zariadení pre vodné športy
45242110-9 Výstavba zariadení na spúšťanie lodí na vodu
45242200-7 Stavebné práce na malých prístavoch
45242210-0 Stavebné práce na prístavoch pre jachty
45243000-2 Diela pobrežnej ochrany
45243100-3 Diela na ochranu útesov
45243110-6 Diela na stabilizáciu útesov
45243200-4 Stavebné práce na vlnolamoch
45243300-5 Stavebné práce na morských vlnolamoch
45243400-6 Práce na spevňovaní pláže
45243500-7 Stavebné práce na morských ochranných zariadeniach
45243510-0 Práce na stavbe hrádzi
45243600-8 Stavebné práce na múroch mól
45244000-9 Námorná výstavba
45244100-0 Zariadenia malých prístavov
45244200-1 Prístavné hrádze
45245000-6 Bagrovacie a čerpacie práce na stavbe zariadení na úpravu vody
45246000-3 Regulácia riek a protipovodňové práce
45246100-4 Výstavba riečnych hrádzi
45246200-5 Práce na ochrane riečnych brehov
45246400-7 Protipovodňové práce
45246410-0 Údržba protipovodňových ochranných zariadení
45246500-8 Stavebné práce na promenádach
45246510-1 Stavebné práce na palubovkových/drevených chodníkoch
45247000-0 Výstavba priehrad, kanálov, zavlažovacích kanálov a akvaduktov
45247100-1 Výstavba vodných ciest
45247110-4 Výstavba kanálov
45247111-1 Stavebné práce na zavlažovacích kanáloch
45247112-8 Stavebné práce na odvodňovacích kanáloch
45247120-7 Vodné cesty okrem kanálov
45247130-0 Stavebné práce na akvaduktoch
45247200-2 Výstavba priehrad a podobných pevných (nepohyblivých) stavieb
45247210-5 Stavebné práce na priehradách
45247211-2 Stavebné práce na priehradných múroch
45247212-9 Práce na vystužovaní hrádze
45247220-8 Stavebné práce na priepadoch/prepadových hatiach
45247230-1 Stavebné práce na ochranných hrádzach/valoch
45247240-4 Stavebné práce na statických hrádzach/priehradách
45247270-3 Výstavba nádrží
45248000-7 Výstavba hydromechanických zariadení
45248100-8 Stavebné práce na plavebných komorách
45248200-9 Stavebné práce na suchých dokoch
45248300-0 Stavebné práce na plávajúcich dokoch
45248400-1 Stavebné práce na prístavných mólach
45248500-2 Stavebné práce na mobilných hrádzach
45250000-4 Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov súvisiacich s ropným a plynárenským priemyslom
45251000-1 Výstavba elektrární a teplární
45251100-2 Výstavba elektrární
45251110-5 Stavebné práce na jadrových elektrárňach
45251111-2 Stavebné práce na jadrových reaktoroch
45251120-8 Stavebné práce na vodných elektrárňach
45251140-4 Stavebné práce na tepelných elektrárňach
45251141-1 Stavebné práce na geotermálnych elektrárňach
45251142-8 Stavebné práce na tepelných elektrárňach používajúcich ako palivo drevo
45251143-5 Stavebné práce na závodoch na výrobu stlačeného vzduchu
45251150-7 Stavebné práce na chladiacich vežiach
45251160-0 Práce na veterných elektrárňach
45251200-3 Stavebné práce na teplárňach
45251220-9 Stavebné práce na kogeneračných zariadeniach
45251230-2 Stavebné práce na energetických závodoch na výrobu pary
45251240-5 Stavebné práce na závodoch na výrobu elektriny zo skládkového plynu
45251250-8 Stavebné práce na teplárňach s miestnym rozvodom
45252000-8 Výstavba čističiek odpadových vôd, čistiacich staníc a spaľovní odpadu
45252100-9 Stavebné práce na čističkách splaškov
45252110-2 Stavebné práce na mobilných zariadeniach
45252120-5 Stavebné práce na úpravniach vody
45252121-2 Sedimentačné zariadenia
45252122-9 Autoklávy na odpadové vody
45252123-6 Kontrolné zariadenia
45252124-3 Bagrovacie a čerpacie práce
45252125-0 Práce pri skládkovaní hornín
45252126-7 Stavebné práce na úpravniach pitnej vody
45252127-4 Stavebné práce na čističkách odpadových vôd
45252130-8 Zariadenie čističiek odpadovej vody
45252140-1 Stavebné práce na zariadeniach na odvodňovanie kalov
45252150-4 Stavebné práce na zauhľovacích zariadeniach
45252200-0 Zariadenie čistiacich staníc
45252210-3 Stavebné práce na čističkách vody
45252300-1 Stavebné práce na spaľovniach odpadu
45253000-5 Výstavba chemických závodov
45253100-6 Stavebné práce na demineralizačných zariadeniach
45253200-7 Stavebné práce na odsírovacích zariadeniach
45253300-8 Stavebné práce na destilačných alebo rektifikačných zariadeniach
45253310-1 Stavebné práce na zariadeniach na destiláciu vody
45253320-4 Stavebné práce na zariadeniach na destiláciu alkoholu
45253400-9 Výstavba petrochemických závodov
45253500-0 Výstavba farmaceutických závodov
45253600-1 Stavebné práce na deionizačných zariadeniach
45253700-2 Stavebné práce na digerovacích zariadeniach
45253800-3 Stavebné práce na kompostovacích zariadeniach
45254000-2 Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu
45254100-3 Výstavba objektov pre ťažbu
45254110-6 Stavebné práce na ústiach/ohlbniach jám
45254200-4 Výstavba výrobných závodov
45255000-9 Výstavba zariadení ropného a plynárenského priemyslu
45255100-0 Stavebné práce na ťažobných plošinách
45255110-3 Stavebné práce na vrtoch
45255120-6 Stavebné práce na zariadeniach plošín
45255121-3 Stavebné práce na zariadeniach nadložia
45255200-1 Stavebné práce na rafinériách ropy
45255210-4 Stavebné práce na ropných termináloch
45255300-2 Stavebné práce na plynových termináloch
45255400-3 Montážne práce
45255410-6 Montážne práce na pobreží
45255420-9 Montážne práce na súši
45255430-2 Demolácia ropných plošín
45255500-4 Vrtné a prieskumné práce
45255600-5 Vrtné konštrukcie zo špirálových rúrok
45255700-6 Stavebné práce na závodoch na splyňovanie uhlia
45255800-7 Stavebné práce na závodoch na výrobu plynu
45259000-7 Opravy a údržba zariadenia
45259100-8 Opravy a údržba čističiek odpadových vôd
45259200-9 Opravy a údržba čistiacich staníc
45259300-0 Opravy a údržba teplární
45259900-6 Práce na zvyšovaní parametrov zariadení
45260000-7 Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce
45261000-4 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce
45261100-5 Montáž strešných konštrukcií
45261200-6 Pokrývačské práce a nátery striech
45261210-9 Pokrývačské práce
45261211-6 Kladenie krytinovej škridly
45261212-3 Kladenie krytinovej bridlice
45261213-0 Kladenie strešnej krytiny z kovu
45261214-7 Kladenie asfaltovej strešnej krytiny
45261215-4 Kladenie strešnej krytiny zo solárnych panelov
45261220-2 Nátery striech a iné práce na povrchovej úprave striech
45261221-9 Nátery striech
45261222-6 Povrchová úprava striech cementovým poterom
45261300-7 Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov
45261310-0 Lemovanie plechom
45261320-3 Inštalovanie odkvapových žľabov
45261400-8 Oplechovanie
45261410-1 Strešné izolačné práce
45261420-4 Izolačné práce proti vode
45261900-3 Opravy a údržba striech
45261910-6 Opravy striech
45261920-9 Údržba striech
45262000-1 Špecializované remeselnícke stavebné práce okrem strešných prác
45262100-2 Lešenárske práce
45262110-5 Demontáž lešení
45262120-8 Montáž lešení
45262200-3 Základové práce a vŕtanie vodných studní
45262210-6 Základové práce
45262211-3 Pilotáž
45262212-0 Paženie rýh
45262213-7 Technika membránových stien
45262220-9 Vŕtanie vodných studní
45262300-4 Betonárske práce
45262310-7 Železobetonárske práce
45262311-4 Betonárske práce hrubej stavby
45262320-0 Vyrovnávacie práce
45262321-7 Vyrovnávanie podláh betónom
45262330-3 Opravy betónom
45262340-6 Liatie betónovej zmesi
45262350-9 Betonárske práce z betónu bez výstuže
45262360-2 Úprava cementovou maltou
45262370-5 Zhotovovanie betónových nánosov/omietok
45262400-5 Montáž oceľových konštrukcií
45262410-8 Montáž oceľových konštrukcií budov
45262420-1 Montáž oceľových konštrukcií objektov
45262421-8 Práce na príbrežných miestach na kotvenie
45262422-5 Podmorské vŕtacie práce
45262423-2 Palubné montážne práce
45262424-9 Montážne práce na pobrežných moduloch
45262425-6 Výroba plášťov
45262426-3 Výroba pilót
45262500-6 Murovanie a murárske práce
45262510-9 Kamenárske práce
45262511-6 Kamenosochárstvo
45262512-3 Hladké (opracované) kamenárske práce
45262520-2 Murárske práce
45262521-9 Murovanie lícovými tehlami
45262522-6 Murovanie
45262600-7 Rôzne špecializované remeselné stavebné práce
45262610-0 Priemyselné komíny
45262620-3 Oporné múry
45262630-6 Výstavba pecí
45262640-9 Práce na zlepšenie životného prostredia
45262650-2 Práce na obvodových konštrukciách/obkladoch
45262660-5 Práce na odstraňovaní azbestu
45262670-8 Obrábanie kovov
45262680-1 Zváranie
45262690-4 Celková údržba chátrajúcich budov
45262700-8 Práce na zmene (úprave) budov
45262710-1 Údržbárske práce na freskách
45262800-9 Práce na dostavbe budov
45262900-0 Práce na balkónoch
45300000-0 Stavebno-inštalačné práce
45310000-3 Elektroinštalačné práce
45311000-0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45311100-1 Elektroinštalačné práce v obytných budovách
45311200-2 Elektroinštalačné práce v neobytných budovách
45312000-7 Inštalovanie poplašných systémov a antén
45312100-8 Inštalovanie protipožiarneho poplašného systému
45312200-9 Inštalovanie poplašného systému proti vlámaniu
45312300-0 Inštalovanie antén
45312310-3 Práce na ochrane pred bleskom
45312311-0 Inštalovanie bleskozvodov
45312320-6 Inštalovanie televíznych antén
45312330-9 Inštalovanie rozhlasových antén
45313000-4 Inštalovanie výťahov a pohyblivých schodov
45313100-5 Inštalovanie výťahov
45313200-6 Inštalovanie eskalátorov (pohyblivých schodov)
45313210-9 Inštalovanie travelátorov (pohyblivých chodníkov)
45314000-1 Inštalovanie telekomunikačných zariadení
45314100-2 Inštalovanie telefónnych ústrední
45314120-8 Inštalovanie prepájačov
45314200-3 Inštalovanie telefónnych liniek
45314300-4 Inštalovanie kabeláže
45314310-7 Pokládka káblov
45314320-0 Inštalovanie počítačovej kabeláže
45315000-8 Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách
45315100-9 Elektrotechnické inštalačné práce
45315200-0 Práce na turbínach
45315300-1 Inštalovanie zásobovania elektrickou energiou
45315400-2 Inštalovanie vysokého napätia
45315500-3 Inštalovanie stredného napätia
45315600-4 Inštalovanie nízkeho napätia
45315700-5 Inštalovanie spínacích staníc
45316000-5 Inštalovanie osvetľovacích a signalizačných systémov
45316100-6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení
45316110-9 Inštalovanie osvetlenia ciest
45316200-7 Inštalovanie signalizačných zariadení
45316210-0 Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy
45316211-7 Inštalovanie osvetlených dopravných značiek
45316212-4 Inštalovanie dopravnej signalizácie
45316213-1 Inštalovanie zariadenia na navádzanie dopravy
45316220-3 Inštalovanie signalizačných zariadení letísk
45316230-6 Inštalovanie signalizačných zariadení prístavov
45317000-2 Iné elektroinštalačné práce
45317100-3 Elektroinštalačné práce na čerpacích zariadeniach
45317200-4 Elektroinštalačné práce na transformátoroch
45317300-5 Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch
45317400-6 Elektroinštalačné práce na filtračných zariadeniach
45320000-6 Izolačné práce
45321000-3 Tepelnoizolačné práce
45323000-7 Zvukovoizolačné práce
45324000-4 Štukatérske práce
45330000-9 Kanalizačné a sanitárne práce
45331000-6 Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie
45331100-7 Inštalovanie ústredného kúrenia
45331110-0 Inštalovanie kotlov
45331200-8 Inštalovanie ventilácie a klimatizácie
45331210-1 Inštalovanie ventilácie
45331211-8 Inštalovanie vonkajšej ventilácie
45331220-4 Inštalovanie klimatizácie
45331221-1 Čiastočné inštalovanie klimatizácie
45331230-7 Inštalovanie chladiacich zariadení
45331231-4 Inštalačné práce na zariadení chladničiek
45332000-3 Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí
45332200-5 Práca na vodovodnom domovom potrubí
45332300-6 Kladenie kanalizačných potrubí
45332400-7 Inštalovanie pevného sanitárneho príslušenstva
45333000-0 Inštalovanie plynovej prípojky s príslušenstvom
45333100-1 Inštalovanie plynových regulačných zariadení
45333200-2 Inštalovanie plynomerov
45340000-2 Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných zariadení
45341000-9 Montáž zábradlí
45342000-6 Montáž oplotenia
45343000-3 Protipožiarne inštalačné práce
45343100-4 Ohňovzdorné práce
45343200-5 Inštalovanie protipožiarnych zariadení
45343210-8 Inštalovanie hasiacich zariadení na báze oxidu uhličitého
45343220-1 Inštalovanie hasiacich prístrojov
45343230-4 Inštalovanie postrekových systémov
45350000-5 Mechanické inštalácie
45351000-2 Práce na strojárskych inštaláciách
45400000-1 Kompletizačné (dokončovacie) práce
45410000-4 Omietkarské práce
45420000-7 Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
45421000-4 Stolárske práce
45421100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
45421110-8 Montáž zárubní a okenných rámov
45421111-5 Montáž zárubní
45421112-2 Montáž okenných rámov
45421120-1 Montáž prahov
45421130-4 Montáž dverí a okien
45421131-1 Montáž dverí
45421132-8 Montáž okien
45421140-7 Montáž kovových stolárskych výrobkov okrem dverí a okien
45421141-4 Montáž priečok
45421142-1 Montáž okeníc
45421143-8 Montáž roliet
45421144-5 Montáž plátených tienidiel/markíz
45421145-2 Montáž žalúzií
45421146-9 Montáž znížených stropov
45421147-6 Montáž mriežok
45421148-3 Montáž brán
45421150-0 Inštalácia nekovových stolárskych výrobkov
45421151-7 Montáž sektorových kuchýň
45421152-4 Montáž priečkových stien
45421153-1 Montáž vstavaného nábytku
45421160-3 Železiarske práce
45422000-1 Tesárske montážne práce
45422100-2 Drevené vybavenie domu
45430000-0 Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín
45431000-7 Dláždenie a obkladanie
45431100-8 Dláždenie podláh
45431200-9 Obkladanie stien
45432000-4 Kladenie podláh a dlažbových krytín, povrchová úprava stien
45432100-5 Kladenie podláh a dlažbových krytín
45432110-8 Kladenie podláh
45432111-5 Kladenie pružných dlažbových krytín
45432112-2 Kladenie dlažby
45432113-9 Kladenie parkiet
45432114-6 Kladenie drevených podláh
45432120-1 Montáž dvojitej podlahy
45432121-8 Podlahy v počítačových miestnostiach
45432130-4 Kladenie dlažbových krytín
45432200-6 Povrchová úprava stien a tapetovanie
45432210-9 Povrchová úprava stien
45432220-2 Tapetovanie
45440000-3 Maliarske, natieračské a sklenárske práce
45441000-0 Sklenárske práce
45442000-7 Nanášanie ochranných vrstiev
45442100-8 Maliarske a natieračské práce
45442110-1 Maľby a natieranie budov
45442120-4 Natieranie a nanášanie ochranných vrstiev na konštrukcie
45442121-1 Natieranie konštrukcií
45442180-2 Opakované natieranie a maľovanie
45442190-5 Odstraňovanie náterov
45442200-9 Nanášanie protikoróznych vrstiev
45442210-2 Galvanizácia
45442300-0 Práce na ochrane povrchov
45443000-4 Fasádne práce
45450000-6 Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
45451000-3 Dekoračné (ozdobné) práce
45451100-4 Práce na výzdobe budov
45451200-5 Panelovanie
45451300-6 Zimné záhrady
45452000-0 Čistenie exteriérov budov
45452100-1 Čistenie exteriérov budov parou alebo pieskom
45453000-7 Generálne opravy a renovačné práce
45453100-8 Renovačné práce
45454000-4 Obnovovacie práce
45454100-5 Reštaurovanie
45500000-2 Prenájom stavebných strojov a zariadení a strojov a zariadení stavebného inžinierstva s obsluhou
45510000-5 Prenájom žeriavov s obsluhou
45520000-8 Prenájom zariadení na zemné práce s obsluhou